DiscoverJaani - digital kunskap
Jaani - digital kunskap
Claim Ownership

Jaani - digital kunskap

Author: Jonas Jaani

Subscribed: 13Played: 264
Share

Description

Digitalisering, innovation och affärsförnyelse. Följ föredrag, reflektioner, möten och framtidsspaningar. Jag delar kunskap och erfarenhet.
Även i digitaliseringens podcast EFFEKTEN : https://effekten.se
JONAS JAANI - DIGITALISERING | COACH, PL, PODCAST
126 Episodes
Reverse
Hur mäter vi fortsatt ökad produktivitet? Varför behöver vi en arbetsplats när vi kommer tillbaka? Del av PODDavsnittet "Pandemins påverkan på digitaliseringen (# 134)" finns på Spotify och Effektens sajt. www.effekten.se --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Digitala möten kommer att bestå. Här ett utdrag ur senaste PODDavsnittet "Pandemins påverkan på digitaliseringen" Effekten -podcast om digitalisering. Jan Bidners checklista för ett digitalt möte. #podcast #digitaltransformation #digitalisering #digitaliseringen #framtid #digitalamöten #modernworkplace #digitalarbetsplats #tech #business #ux #ledarskap #digitalisering2020 #digitaliseringjobb --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Skapar pandemin en snabbare förändring? Essy Dahlin 🚀 från podden Effekten -podcast om digitalisering. Snart i avsnittet om pandemins påverkan på digitaliseringen. Försmak här. Lägg till en prenumeration av Effekten på Spotify eller valfri podcastkatalog. Sök Effekten. #digitalisering #digitaltransformation --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Med framgång har vi nu skapat digitala möten (för att vi måste?!). Detta skapa ett utrymme för att prata om informationshantering. Det kan vara svårt att hålla många "informationsbollar" i luften: intranät, webbplatser, diarium, GDPR, e-arkiv, dokumenthantering etc. Var börjar man projektet med att få ordning och kommer människor, teknik och arbetsätt att fungera tillsammans? Det är just detta ni måste sätta er ner och prata om. Organisationens ECM (enterprise content management) är en uppgörelse och ett "nykter samtal" om var och hur information ska hanteras. Med flera projekt bakom mig vet jag att utmaningen ligger i kommunikation och förståelsen för tex begrepp och teknik. Jag pratar lite om erfarenheter i denna podd. Mer på www.jonasjaani.se  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Vi återbesöker ämnet individuellt lärande. Vad kan få oss att bli nyfikna? Gamification som drivkraft i lärandet och tätare koppling mellan teoretisk skola och praktiska intryck. Vad kan få våra agila utvecklingsteam att kunna agera värde länge, och kontinuerligt känna sig som ett rockband i en svindlande läranderesa? Praktiska tips av mig och Fredrik Scheja #digitalisering #livslångtlärande #Gamification #skolan #utvecklingsteam --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Ofta får man stor glädje tillbaka - detta hände Fredrik nu när han insåg att en mailtråd blivit till ett inledande avsnitt i den nya ’Quality for Devops Teams’-boken. I detta avsnitt argumenterar Fredrik i hur testarens uppdrag har förändrats i moderna utvecklingsorganisationer och hur vi ska se på processer, verktyg och automation som stöd för den professionella människan, inte som en konkurrent eller ersättare. Fredrik Scheja https://www.linkedin.com/in/fredrikscheja/ Jonas Jaani  https://www.linkedin.com/in/jonasjaani/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
När nu flera organisationer jobbar mer digital så är min uppfattning att man går igenom flera faser. Detta är min spaning på "vilka faser" som har hänt och händer när det gäller digitaliseringen med människan i centrum:   1) Digitala möten. Vilket verktyg, vilken teknik, var ska jag klicka?   2) Digitala samarbeten/workshop. Vi måste dela, vi jobbar tillsammans, vem har filen xyz?, Kan något hitta ett post-it/whiteboard-program som vi kan använda?  3) Digitala projekt. Hade vi inte en projektmodell?, vad sa vi att vi skulle göra för aktiviteter från vårt möte?   4) Digitala process. Hur ska vi jobba. Vilka projekt behöver vi genomföra kopplade till de nya processerna.          Detta blir en blandning av digitalisering och digital arbetsplats.   Allt blandas och jag skulle gärna vilja dela med mig av en bild på ett hus där digital arbetsplats (modern arbetsplats) kan beskrivas som ett hus som man bygger upp. Starta med taket och pelarna. Då har vi börjat och då står huset upp utan att falla. Sen kan vi lägga till alla verktyg Zoom, Teams, Slack, Sharepoint, gsuite... i rummen i huset... men först måste vi prata om:  1)Strategi (taket). var ska vi? vad ska vi bli bättre på. var har vi ont idag?     2)Governance (pelare 1). förvaltning organisation och IT.  3)Adaption (pelare 2) . Förändringsledning. Användning.     Känns "huset" relevant för dig? https://jonasjaani.se/ https://www.linkedin.com/in/jonasjaani/  Dela gärna detta värde till någon som behöver det. Följ mig för mer om digital arbetsplats, digitalisering och förbättringsledning. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Business Model Canvas (https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas) används för att utvärdera en affärsidé, företag eller produkt. Den enklare modellen Lean canvas används av i boken "Running Lean" (Iterate from Plan A to a Plan That Works) av  Ash Maurya https://www.amazon.de/Running-Lean-Iterate-Plan-Works/dp/1449305172/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=1449305172&qid=1590562358&sr=8-1  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Nya funktioner i Teams och Microsoft 365 medför att du behöver fundera på din digitala arbetsplats. Att organisationer nu ska jobba med ärenden och att-göras på distans skapar tex utmaningar i projekt. Jonas och Fredrik stämmer av en del om utmaningarna och pratar om Tasks som är nytt i Microsoft 365 (fd Office 365)  I avsnittet nämns Teams. Det här är de nya funktioner: 9 personer i bild samtidigt. Räck upp handen för att få ordet. Ladda upp egna videobakgrunder. Oskarp bakgrund även för IOS. Dela ljudet i Live Event  #microsoftteams #office365 #microsoft365 https://www.linkedin.com/in/fredrikscheja/ https://www.linkedin.com/in/jonasjaani/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Fredrik Scheja om Riskbaserad test - eller faktiskt mjukvarutest i stort - blir ofta väldigt fokuserat på att leta upp och hitta buggarna. Var i systemen testar vi då? Jo, självklart testar vi där vi med störst sannolikhet stöter på problem, allt utefter våra mentala modeller.   Inom vetenskaplig metodik finns en term vid namn selection bias, dvs vår förmåga att välja ut en delmängd av data baserat på vilken typ av slutledning vi helst önskar falla ut. Därför menar jag att det är högst naturligt att riskbaserad test medför en snedvriden bild av produktkvaliteten genom att vi tenderar att alltid välja ut att testa primärt de skeenden som vi gärna ser kan fallera.   Dock, när fler och fler maskiner hjälper oss att testa på olika sätt genererar detta möjligheter för oss att testa mer, över ett bredare spektrum som resulterar i en större, mer balanserat distribuerad mängd data. Om vi aggregerar denna och börjar hantera data på ett mer moget sätt kan vi öka värdet på den information vi har att förmedla. Data science möter programvarutest. Den framtiden ligger inte alltför långt bort. https://www.linkedin.com/in/fredrikscheja/  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Cloud och plattformar. Vad är det grundläggande du behöver veta för att komma igång. Att kunna vad som finns i varje plattform för att koppla detta till kundens krav. Oavsett om du är utvecklare, projektledare eller bara intresserad av att förstå dig på plattformar som AWS, GCP och Azure så  kan detta vara en bra startguide: 1) Vilka tjänster finns i plattformen och hur är de kategoriserade. 2) Navigering och förstår plattformens gränssnitt för att snabbt komma till rätt plats 3) Kostnadskontroll. Hur fungerar prenumerationen av tjänsterna.  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Jag och Fredrik Scheja fortsätter att bjuda på metoder för att lyckas. I dessa dagar får jag frågor om hur man inför Teams på ett bra sätt. Vi pratar om de linjära sätten att få in ett system. Oftast handlar det dock om att se till användarna och skapa en förlåtande kultur där planering och test leder till nyttorealisering.  Även som video https://www.linkedin.com/posts/jonasjaani_digitalisering-projektledning-microsoftteams-activity-6659459117436022784-2LEk   --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Arvid och Oscar gör examensarbete om Digital Content Marketing och B2B och frågar här mig om podcasts som en del av detta. Det är en personlig och öppen intervju där du får veta mer om mig och min bakgrund. Samtidigt får du veta hur jag skapar podcast och hur jag tänker runt mitt personliga varumärke. Missa inte mitt avslöjande om min nästa idé i slutet av intervjun. Tack till Arvid Lögdberg och Oscar Wahlqvist --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Fredrik Scheja har tagit fram en modell för att skapa en struktur runt mjukvarutestning. Metoden "The five testning jobs" kan även användas för att lyckas med digitaliseringen. Att springa från data och automation till AI bör följa en struktur som skapar en maximal nyttohemtagning. Även som video.   Jonas Jaani, Fredrik Scheja  https://www.linkedin.com/in/jonasjaani/ https://www.linkedin.com/in/fredrikscheja/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Intervju med Marcus Zwick som har skrivit rapporten / e-boken om RPA. I ”Allt du behöver veta om RPA” får du konkreta råd och tips om hur du ska införa RPA i din organisation och avdelning Finns här: https://www.sogeti.se/rapport-rpa Ur innehållet: * Automatisering hos personalavdelningen * Automatisering inom kundtjänst och marknadsföring * Automatisering på IT-avdelningen * Automatisering inom inköp och supply chain * Automatisering inom ekonomi och redovisning --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Möjligheter finns när vi skapar tillsammans. Kan det nya samhället hjälpa till på oväntade sätt och skapa värde med data från noder som är vi, medborgarna. Jag och Fredrik pratar om att vara solidarisk på ett nytt sätt. Svårt ämne. Kris skapar idéer. Hur använder vi förmågor utan att skapa negativa diskussioner. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Att skapa rutiner är viktigt för hemarbetet. Att slutföra uppgifter med 25min intervall kan vara något som funkar även för dig. Jag pratar om Pomodoro-metoden och hur jag gör för att lyckas slutföra arbetsuppgifter från hemmet. www.jonasjaani.se/tresaker --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Stefan Widar ger sina bästa tips på hur du skapar förutsättningar för ett bra digitalt möte. Varför du ska stå upp och att klädskrubben kan vara ett bra rum att genomföra mötet. Även som längre podd i Effekten.  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Vi ser framför oss att det digitala är det nya normala. Vad är vårt nya värde och förmåga digitalt. Hur ska vi tänka för att skapa workshops digitalt och vad är det som säger att de som vi gör analogt även fungerar digitalt. En spaning med mig och Fredrik Scheja --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
Nu är de digitala samarbetsverktygen är nu det nya normala. Vi jobbar på distans. Hemifrån. Vi tänker på att bli mer effektiva och vad det innebär. I digitaliseringens podcast EFFKETEN https://www.effekten.se/ pratar jag med Micke Norbäck hur man kan lyckas med att jobba hemifrån. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/jaani/message
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store