Discoverپادکست فارسی بی‌پلاس ‌Bplus بی پلاس
پادکست فارسی بی‌پلاس ‌Bplus بی پلاس

پادکست فارسی بی‌پلاس ‌Bplus بی پلاس

Author: Ali Bandari

Subscribed: 402,058Played: 7,236,665
Share

Description

خلاصه‌ی فارسی کتابهای غیرداستانی
60 Episodes
Reverse
چرا افسرده می‌شیم؟ چرا داروهای افسردگی برای همه جواب نمی‌ده؟ و مهم‌تر از همه این‌که چرا افسردگی این‌قدر گسترده و شایع شده؟ نویسنده: جوهن / یوهان هری متن: عباس سیدین  روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر کتاب‌های بی‌پلاس را از این‌جا بخرید پشتیبان بی‌پلاس شوید پادکست پیشنهادی: اپیتومی بوک‌س موزیک ها: حسین نجفی | Ashmaluev Music
نویسنده: David Brooks متن و روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر کتاب‌های bplus را از اینجا بخرید. پشتیبان بی‌پلاس شوید. موزیک‌ها : حسین نجفی |  Broken Elegance
روزهای خوش بشریت تموم شده یا آینده بشریت هنوز روشنه؟ نویسنده: استیون پینکر متن: عباس سیدین روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر موسیقی: پیمان عرب‌زاده مرچندایز بی‌پلاس وبلاگ بی‌پلاس یوتیوب بی‌پلاس کتاب‌های بی‌پلاس را از این‌جا بخرید پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: خرید از وب‌سایت کشمون| اینستاگرام فروشگاه اینترنتی سالیان| اینستاگرام عضویت در خبرنامه 
نویسنده: داگلاس هوبارد متن: عباس سیدین روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر موسیقی: پیمان عرب‌زاده مرچندایز بی‌پلاس یوتیوب بی‌پلاس وبلاگ بی‌پلاس کتاب‌های بی‌پلاس را از این‌جا بخرید با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:   فروشگاه اینترنتی سالیان| اینستاگرام خرید از وب‌سایت کشمون| اینستاگرام خبرنامه‌ی بی‌پلاس پشتیبانی از بی‌پلاس 
نویسنده: تیمور کوران متن: عباس سیدین روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر موسیقی: پیمان عرب‌زاده مرچندایز بی‌پلاس یوتیوب بی‌پلاس کتاب‌های بی‌پلاس را از این‌جا بخرید پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: فیدیبو شکلات گالاردو عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
نویسنده: جرمی ریفکین متن: عباس سیدین روایت: علی بندری تدوین: امید صدیق‌فر موسیقی: پیمان عرب‌زاده مرچندایز بی‌پلاس وب‌لاگ بی‌پلاس یوتیوب بی‌پلاس کتاب‌های بی‌پلاس را از این‌جا بخرید پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود شکلات گالاردو فیدیبو خبرنامه‌ی بی‌پلاس
از جنایت نانکینگ چی می‌دونیم؟        نویسنده‌: آیریس چنگ       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده  مرچندایز بی‌پلاس       کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید.        پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: شکلات گالاردو فیدیبو  عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
خوشبختی چیه و چطور میشه به خوشبختی رسید؟       نویسنده‌: جاناتان هایت       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده  مرچندایز بی‌پلاس       کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید.        پشتیبانی از بی‌پلاس نشر نوین با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  شکلات صبحانه‌ فرمند | اینستاگرام فرمند رهنما کالج |  اینستاگرام رهنما کالج عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
در تصمیم‌گیری، جز سود و منفعت شخصی حواس‌مان باید به چه چیزی باشد؟       نویسنده‌: ینسی استریکلر       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده  درباره بنتوییسم بیشتر بخوانید       کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید. پادکست پرسه پشتیبانی از بی‌پلاس انتشارات آموخته با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  شکلات صبحانه‌ فرمند | اینستاگرام فرمند رهنما کالج |  اینستاگرام رهنما کالج عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
هالوکاست چطور اتفاق افتاد؟ مرور دادگاه آیشمن،‌بعد از شصت سال، به چه درد ما می‌خورد؟       نویسنده‌: هانا آرنت       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده        کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید.        پشتیبانی از بی‌پلاس انتشارات برج وبلاگ بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  شکلات صبحانه‌ فرمند | اینستاگرام فرمند رهنما کالج |  اینستاگرام رهنما کالج عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
خواب چه کاری برای بدن ما می‌کند؟ اصلا چرا می‌خوابیم؟       نویسنده‌: متیو واکر       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده        کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید.        پشتیبانی از بی‌پلاس نشر نوین اینستاگرام بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  بوتان | اینستاگرام بوتان فیدیبو عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
چرا ذهن حواس‌جمع داشتن اینقدر سخته؟        نویسنده‌ها: نیر ایال | جولی لی       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده        کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید. انتشارات آموخته        پشتیبانی از بی‌پلاس خلاصه‌ی کتاب کار عمیق خلاصه‌ی کتاب تمرکز با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  بوتان | اینستاگرام بوتان فیدیبو عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
گستره (Range) تخصصی شدن یک موضوع اجتناب ناپذیر است؛ اما این تخصصی شدن عیب و نقصی ندارد؟        نویسنده: دیوید اپستین       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده        کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید.        پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  بوتان | اینستاگرام بوتان فیدیبو عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
طبیعت چطور به خودآگاهی رسید؟ اولین نشانه‌های خودآگاهی در کدام مرحله‌ی فرگشت پدیدار شد؟      نویسنده: پیتر گادفری اسمیت       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده        کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید.        پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  ایستکول | اینستاگرام ایستکول | فیسبوک ایستکول سولاته کاله  عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
روایت‌ها چطور رکود اقتصادی را ماندگار می‌کنند؟       نویسنده:  رابرت جی شيلر       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده        کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید.        پشتیبانی از بی‌پلاس        انتشارات آموخته با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  ایستکول | اینستاگرام ایستکول | فیسبوک ایستکول سولاته کاله  عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
آخرین سال‌های دومین ابرقدرت قرن بیستم؛ اتحاد جماهیر شوروی       نویسنده:  دیوید رمنیک       متن: عباس سیدین، علی بندری | روایت: علی بندری  تدوین: امید صدیق‌فر | موسیقی : پیمان عرب‌زاده        کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید.        پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  ایستکول | اینستاگرام | فیسبوک سولاته کاله  عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
چرا با وجود دانش، مهارت و آموزش کافی باز هم موقع انجام کار خطا و اشتباه داریم؟       نویسنده:  آتول گوانده       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری|  تدوین: امید صدیق‌فر       کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید. پشتیبانی از بی‌پلاس وبلاگ بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  سامانیوم | وب‌سایت | اینستاگرام کشمون| خرید از وب‌سایت با کد تخفیف | اینستاگرام   موسیقی : پیمان عرب‌زاده | گیتار: فیروز ویسانلو | ویولن: بابک شهرکی | ابوا: سروش انتظامی عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
ما می‌توانیم مسئولانه ژنوم انسانی را "کامل‌تر" کنیم؟ اصلاحیه: در این اپیزود به اشتباه گفتیم که اسیدهای آمینه واحدهای سازنده‌ی ژن‌ها هستند. این اشتباه و ناشی از کم‌اطلاعی ماست. درستش اینه که واحدهای سازنده‌ی دی‌ان‌ای نوکلئوتید‌ها هستند.   نویسنده:  سیدارتا موکرجی       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری|  تدوین: امید صدیق‌فر       کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید. پشتیبانی از بی‌پلاس وبلاگ بی‌پلاس وب‌سایت انتشارات فرهنگ معاصر با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  سامانیوم | وب‌سایت | اینستاگرام کشمون| خرید از وب‌سایت با کد تخفیف | اینستاگرام   موسیقی : پیمان عرب‌زاده | گیتار: فیروز ویسانلو | ویولن: بابک شهرکی | ابوا: سروش انتظامی عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
چطور آدم‌های معمولی تبدیل می‌شن به کسانی که فعالانه در جنایت‌های شنیع شرکت می‌کنن؟       نویسنده:  کریستوفر براونینگ       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری |  تدوین: امید صدیق‌فر       کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید. پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  سامانیوم | وب‌سایت | اینستاگرام کشمون| خرید از وب سایت با کد تخفیف | اینستاگرام  موسیقی : پیمان عرب‌زاده | گیتار: فیروز ویسانلو | ویولن: بابک شهرکی | ابوا: سروش انتظامی اینستاگرام بی‌پلاس عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
اگر دنبال این هستین که چطور میشه چیزی یاد گرفت یا چرا کتابی که خوندین تو ذهنتون نمی‌مونه جوابش رو احتمالا اینجا پیدا می‌کنین.       نویسنده:  مورتیمر آدلر       متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری |  تدوین: امید صدیق‌فر       کتاب‌های بی‌پلاس را از اینجا  بخرید. پشتیبانی از بی‌پلاس با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود:  باهمتا | وب‌سایت | تلگرام  هوش تجاری ویترای  موسیقی : پیمان عرب‌زاده | گیتار: فیروز ویسانلو | ویولن: بابک شهرکی | ابوا: سروش انتظامی  پادکست لوگوس اینستاگرام بی‌پلاس عضویت در خبرنامه‌ی بی‌پلاس
loading
Comments (10874)

raze amlak

🙏🙏

May 5th
Reply

Lady Rojan

خدا وکیلی من اگر به خودم بود هیچ وقت همچین کتابی نمی‌خریدم بخونم، ولی کار عالی و تمیز و گیرای تیم بی‌پلاس و علی بندری یه مدلیه، اصن یه چیزایی رو برا آدم جالب میکنن که فکرشم نمی‌کردیم. هم این اپیزود، هم اون اختاپوس، من باورم نمیشه چقدر برام جالب شدن اینا. عالی هستین. اصن اختلافتون با بقیه پادکستای فارسی آنقدر زیاده که.

May 5th
Reply

Mn Mojabi

خیای خوشحالم از اینکه شما جوانها دست به کار شدید و بوسیله پادکست حس خوب مفید زندگی کردن را به ما انتقال می دهید. خدا قوت وبسیار ممنون.

May 5th
Reply

Shima Mahdavi

خلاصه جالبی بود .شاید ی قسمتایی اغراق کرده باشه مثل قسمت پنلهای خورشیدی اما اصل مطلبو بگیریم و فراموش نکنیم داشت چی میگفت . همونجور که بعد از پیدا کردن سوختهای فسیلی؛مدتی بشر فکر کرد دیگه به ته تکنولوژی دست پیدا کرده پنل های خورشیدی هم اخرین روش نخواهد بود ... مهمترین چیز که غیرمستقیم اشاره کردن تو این پادکست دنبال روی علم و تکنولوژی رفتنه ... مغزمون استپ نکنه تا دنیای اطرافمونم راکد نشه. از دید من شنیدن این پادکست ی جورایی تفاوت کشورهایی که در اینده عقب مانده میمونن رو داشت میگفت... انرژیهای تجدید پذیر رو جدی بگیریم و یادمون نره بیست سال آینده اکثر کشورا بدون گسترش انرژی برق عقب میمونه چون وابستگی شدید به اینترنت و لوازم برقی بیشتر خواهیم داشت

May 5th
Reply

Lady Rojan

برای بار چندم گوش دادم، باز هم چیزای جدید یاد گرفتم. چقدر واقعا شیوه روایت شما خوبه، اصن چیزایی که شاید من نوعی ازش سر در نیارم رو جوری تعریف می‌کنید قشنگ گوشت و خون میشه.

May 4th
Reply

Reza CH

بسیار عالی 👏🏼👏🏼🌹🌹

May 4th
Reply

م.غلامرضایی

بسیار عالی بود دیدگاه علمی جالبی نسبت به افسردگی داشت شما هم مثل همیشه بسیار مسلط بودید سپاسگزارم، طلب خیر و نیک روزی براتون دارم🌺

May 4th
Reply

hasan poor

واقعا عالیه آقای بندری،این اپیزود رو باید دوباره گوش کنم خیلی جذابه😄

May 4th
Reply

Saeed Kazemi

بسیار عالی خسته نباشید. جدیدا شمارو به پدر معرفی کردم و بسیار لذت بردن...

May 4th
Reply

Mojy taba

اگر برای کارتون ارزش قائل هر اسپانسری نمیتونه جا داشته باشه توی پادکست!

May 4th
Reply

Afsane haghighi

دوباره گوش دادنش بسیار عالی بود جذابیت خاص خودشو داشت مرسی از شما اقای بندری تیم همکارتون👏👏🌺🌺

May 3rd
Reply

Afsane haghighi

من دوباره گوش دادم خیلی عالی بسیار جالب بود اقای بندری من اکثر اپیزود ها رو من چند بار گوش میدم بسیار عالی هستن سپاس فراوون👏👏🌺🌺

May 3rd
Reply

faeze gasemi

🙏

May 3rd
Reply

Mahsa

باحال بود😊

May 3rd
Reply

Omid S

سلام آقای بندری وقت بخیر اول تشکر میکنم از شما و تیم خوبتون دوم، چرا هیچ خلاصه ای از اپیزود نمیذارید که شنونده بدونه داره چه چیزی رو دانلود میکنه سوم و از نظر من مهمتر از همه اینکه چرا توی چنل بی فعالیتتون کم شده و مثل قبل اپیزود نمیزارید، اینطور قطعا مخاطب پادکست کم میشه،امیدوارم بازم بتونم زود به زود توی چنل بی اپیزود های خوب رو با صدای بی‌نظیر شما بشنوم، موفق باشید

May 3rd
Reply

hanie arefiyekta

در فارسی، و در فرهنگ ما، انفاقا به این نکته اشاره شده، " یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به مردم" . اگر من مترجم بودم اسم این کتاب ، یا عنوان فرعیش رو، جوالدوز قرار میدادم.

May 3rd
Reply

karim tavassoli۱

عالی بود من الان خریداری نمودم

May 2nd
Reply

Mas Ghahremani

بسیار پربار. ممنون از تیم بی پلاس و چنل بی.

May 2nd
Reply

Bigmz

...

May 2nd
Reply

Mohammad Astaraki

عالی بود پسرا مثل همیشه من خریدم تا گزیده شمارو گوش دادم عالی بود 🙏🌼 2 نکته به عنوان مخاطب قبل از خواندن کامل کتاب ... 1. خیلی مهمه اینکه آدم بتونه بعد از هر تجربه متفاوت و چشیدن یک مزه دوباره به آرامش قبل برسه یجورایی نیاز به یِ لطف داره 2. اینکه مهمه که انسان بتونه این تجارب و گستره هارو در راهی مناسب و برای خدمت به بشر استفاده کنه اخه افتادن ابزارهای مختلف دست افراد نالایق زمین رو تباه میکنه گزیده کتب زیادی از شما گوش دادم درباره افراد نالایق .. عالی بود پسرا منتظر فصل جدید هستم خدا برکت 🙏🌼

May 2nd
Reply
Download from Google Play
Download from App Store