Discoverdastan118
dastan118
Claim Ownership

dastan118

Author: dastan118

Subscribed: 291Played: 1,941
Share

Description

Welcome to the dastan118 podcast, where amazing things happen.به پادكست گروه فرهنگي دستان١١٨ خوش اومدين
26 Episodes
Reverse
در این داستان به قدرت گرفتن سرند( ضحاک زاده ) و رفتن طورک جهان پهلوان به نبرد با اودر این اپیزود از کک هم نام برده می شود که د رآینده مفصل درباره اون گفته خواهد شد و اما ادامه داستان
در این قسمت درباره به دام افتادن ویسه وتنبیه او روایت میشه و وساطت تورک برای ازادی ویسه ادامه ماجرا را در این اپیزود بشنوید
در این داستان پس از کشته شدن ایرج و آوردن تابوت ایرج نزد فریدون بین ایرانیان و تورانیان نبرد و پیکار در میگیرد و ادامه ماجرا... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
در این قسمت داستان غم انگیز مرگ ایرج و اوردت تابوت ایرج نزد فریدون و احوال فریدون را می شنوید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
22-ایرج کشی

22-ایرج کشی

2018-08-0708:40

در این قسمت می شنوید :آمدن ایرج به دیدار برادرانش سلم و تور ورفتار ناجوانمردانه سلم و تور با ایرج و کشتن او و ادامه ماجرا... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
در این قسمت از پادکست در مورد تقسیم جهان بین سلم و تور و ایرج توسط فریدون می شنوید و در ادامه در مورد کینه توزی سلم و تور و لشکر کشی به ایران . با ما باشید و ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
در این قسمت می شنوید فریدون با توجه به سوالات اطرافیان اقدام به ازودن پسرانش می کنو و ایرج... ادامه ماجرا را بشنوید و ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
داستان خواستگاری برای شاه زادگان ایران و نقشه شوم وزیر یمن برای کشتن شاهزادگان وادامه ماجرا.... با ما با شید و ما را به دوستان معفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
فریدون فرخ برای سلم و تور و ایرج از دختران یمن خواستگاری می کند می توانید ادامه داستان را بشنوید با ما باشید و اگر خوشتون اومد ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
در این قسمت ماجرای ازدواج فریدون وبزرگ شدن فرزنداش و ازدواج فرزندانش را می شنوید ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
16-عاقبت ضحاک

16-عاقبت ضحاک

2018-07-0107:03

در این داستان در مورد نبرد فریدن و ضحاک و عاقبت ضحاک خواهید شنید با ما باشید در ادامه داسانها... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
در این قسمت داستان کاوه آهنگر را می شنوید با ماباشید.... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
در این قسمت داستان به دنیا آمدن فریدون را می شنوید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
با قسمت بعدی خواب ضحاک با ما باشید و ما را به دوستان معرفی کنید. www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
پیدا شدن آبتین نوه جمشید و خواستگاری رفتن او www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
در این قسمت در مورد طلسم ضحاک و تدبیر #اهریمن برای آرام کردن مارهای روی دوش ضحاک می شنوید برای شنیدن سرنوشت #جوانان ایران زمین و خوراک مارهای #ضحاک با ما همراه با شید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #شاهنامه #گردآفرید #دستان118
در این قسمت داستان دختر کورنگ را می شنوید که عاشق جمشید میشه و ماجراهایی که پیش میاد و گیر افتادن جمشید بدست ضحاک و کشته شدنش بدست این اهریمن ماردوش با ما باشید و به دوستانتان ما را معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
در ادامه داستانهای شاهنامه در این قسمت از مرداس تازی پدر ضحاک می شنوید و اینکه چطور ضحاک به فرمان اهریمن پدرش را هلاک می کند. همچنین در ادامه داستان در مورد جمشید و ضحاک خو اهید شنید با ما باشید و ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
شاهنامه فردوسی به نثر روان و صوتی آغاز شاهنامه این قسمت در مورد طهمورث می شنوید و در ادامه در مورد جمشید شاه و ساختن جهان طهمورث دیوبند دو پسر داشت و هنگام مرگ ان دو رافرا خواند به انها گفت(ادامه داستان را بشنوید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
کلاس شاهنامه خوانی دکتر محجوب www.dastan118.ir www.instagram.ir/dastan118a --------------------- از اپیزود بعد به انتشار داستانهای شاهنامه به نثر روان خواهیم پرداخت قسمتها کوتاهتر هستند برای شنیدن روزانه ی داستانها
loading
Comments (2)

Mahdi Kordi

عالی👌🏻👌🏻

Oct 25th
Reply

Alireza Badsar

❤🖤🖤

Dec 11th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store