DiscoverDemocracy DarKar
Democracy DarKar

Democracy DarKar

Author: Democracy at Work Persian

Subscribed: 6,365Played: 105,691
Share

Description

Democracy DarKar - پادکست دموکراسی درکار - Democracy at Work Persian
32 Episodes
Reverse
در بخش اول قسمت هجدهم با کامران و بابک به بررسی فاجعه کویید ۱۹ در دنیا پرداختیم و نقش سرمایه‌داری در بروز بحران،‌ گسترش آن و اقدامات کشورها و دولت‌ها در مقابله با آن را بررسی کردیم و سعی  کردیم وضعیت دنیا در امروز را با دید انتقادی و اقتصاد سیاسی  بررسی کنیم. پادکست هنگامه: … Continue reading قسمت هجدهم: عصر کرونا و سرمایه، بخش اول →
این قسمت دوم سری برنامه زمین از پادکست دموکراسی درکار است. با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست، موضوعات مربوط به زمین و امکان زیستن در آن، که به شدت تحت تاثیر نظام سرمایه‌داری تخریب شده است را در این سری پادکست‌ها جمع آوری می‌کنیم و عمیق‌تر در این باره حرف می‌زنیم. … Continue reading برنامه زمین، قسمت دوم: شکست انقلاب سبز →
در این قسمت با بابک که دستی بر آتش علم دارد درباره روش علم به عنوان ابزاری برای درک جهان پیرامونی و اثر تخصص‌گرایی، فرهنگ و سرگرمی بر این فهم حرف زدیم. منابع معرفی شده در این قسمت: کانال یوتیوب خانم سابینه هوسنفلدر The Discovery of Modern Science by Steven Weinberg تاریخ علم: تبیین جهان … Continue reading قسمت هفدهم: روش علم در درک دنیا →
در اکتبر ۲۰۲۰ مردم شیلی به پای صندوق‌های رای رفتند و به تغییر قانون اساسی شیلی که از دوران حکومت نظامی پینوشنه هنوز پابرجا بود، رای دادند. به بهانه این موفقیت مردم شیلی با فواد از رادیو هیچ‌کیدز درباره تاریخ شیلی بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز گفتگو کردیم و از بالا و … Continue reading قسمت شانزدهم:‌ شیلی،‌ مردم متحد →
در سریال قسمت پانزدهم دموکراسی درکار به قلمرو و عرصه جدید سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازیم که طی بیست‌ سال گذشته خود را به عنوان فرم جدید سیستم اقتصادی سرمایه‌داری معرفی کرده است و در خلا قوانین و مقررات لازم به انباشت اولیه اطلاعات رفتاری مردم پرداخته است. در بخش سوم این قسمت استراتژی سرمایه‌داری نظارتی برای … Continue reading قسمت پانزدهم: سرمایه‌داری نظارتی، بخش سوم؛ دیگری بزرگ شما را می‌نویسد →
در سریال قسمت پانزدهم دموکراسی درکار به قلمرو و عرصه جدید سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازیم که طی بیست‌ سال گذشته خود را به عنوان فرم جدید سیستم اقتصادی سرمایه‌داری معرفی کرده است و در خلا قوانین و مقررات لازم به انباشت اولیه اطلاعات رفتاری مردم پرداخته است. در بخش دوم این قسمت به سازوکارهای انباشت مازاد … Continue reading قسمت پانزدهم: سرمایه‌داری نظارتی، بخش دوم؛ سازوکار انباشت مازاد رفتاری →
در سریال قسمت پانزدهم دموکراسی درکار به قلمرو و عرصه جدید سرمایه‌داری نظارتی می‌پردازیم که طی بیست‌ سال گذشته خود را به عنوان فرم جدید سیستم اقتصادی سرمایه‌داری معرفی کرده است و در خلا قوانین و مقررات لازم به انباشت اولیه اطلاعات رفتاری مردم پرداخته است. در بخش اول  این قسمت به شباهت‌های اقتصاد سرمایه‌داری … Continue reading قسمت پانزدهم: سرمایه‌داری نظارتی، بخش اول؛ تولد و انباشت اولیه اطلاعات →
.در سریال قسمت چهاردهم دموکراسی درکار به پرونده نئولیبرالیسم در جهان و ایران می­پردازیم در بخش چهارم و پایانی این قسمت به تببین و توضیح روح و حقیقت نئولیبرالیسم در دنیا و مصداق‌های آن پرداخته‌ایم و دقیق‌تری از این مفهوم، سازوکارها، سیاست‌ها و مشخصاتش ارائه کرده‌ایم :منبع اصلی این قسمت تاریخ مختصر نئولیبرالیسم،‌ نوشته دیدوید … Continue reading قسمت چهاردهم: پرونده نئولیبرالیسم در ایران، بخش چهارم و پایانی – نئولیبرالیسم واقعی →
در بخش اول این قسمت که به مناسبت روز کارگر سال ۱۳۹۹ به صورت زنده اجرا شده است درباره مبارزات کارگری و تاریخ روز کارگر، اهمیت تشکل‌یابی حرف زده‌ام و بر اساس نتایج این مبارزات و دستاوردهای از دست رفته جنبش کارگری به این موضوع اشاره کرده‌ام که دلیل اصلی  این بالا و پایین‌های تاریخی … Continue reading قسمت ویژه ۲: به مناسبت روز کارگر ۱۳۹۹ درباره مبارزات کارگری و اهمیت تشکل‌یابی →
قسمت چهارم پرونده نئولیبرالیسم به دلیل وضعیت جدید تاریخی دنیا پس از بحران کرونا به تعویق افتاد تا بتوان شرایط جدید سیاسی اقتصادی و اجتماعی دنیا را در آن لحاظ کرد در این میان پادکست جانبی ما، دموکراسی درکار پلاس با سری جدید «کرونا و سرمایه‌داری» به روز شده است. در این سری با دوستانی … Continue reading قسمت ویژه ۱: معرفی پادکست دموکراسی درکار پلاس و سری جدید کرونا و سرمایه‌داری →
در سریال قسمت چهاردهم دموکراسی درکار به پرونده نئولیبرالیسم در ایران می­پردازیم. بخش سوم این قسمت به سیاست های نئولیبرال در ایران طی سالهای پس از جنگ و برنامه تعدیل اقتصادی در چهارچوب سند اصلاح ساختاری بودجه می پردازد و مجموعه ای از سیاست ها اجرا شده و سیاست های آتی را بررسی می کند … Continue reading قسمت چهاردهم: پرونده نئولیبرالیسم در ایران، بخش سوم – سیاست های نئولیبرال در ایران →
در سریال قسمت چهاردهم دموکراسی درکار به پرونده نئولیبرالیسم در ایران می­پردازیم. بخش دوم این قسمت به تاریخ، تئوری و تعریف رایج نئولیبرالیسم در دنیا می پردازد و سازوکارها و سیاست های رایج نئولیبرالسیم را توضیح می دهد و روح و کالبد جهانی آن را معرفی می کند. الف) دولت حداقلی ١- دولت زدایی ١-١- … Continue reading قسمت چهاردهم: پرونده نئولیبرالیسم در ایران، بخش دوم – تئوری نئولیبرالیسم →
در سریال قسمت چهاردهم دموکراسی درکار به پرونده نئولیبرالیسم در ایران می­پردازیم. بخش اول این قسمت به وقایع آبان ۹۸ می­پردازد و تصمیم دولت در افزایش یکباره قیمت .بنزین را به چالش می­کشد و راهکارهای آلترناتیو برای جبران مشکل دولت را بررسی می­کند :منابع چشم‌اندازهای گذر از ساعت صفر، پرویز صداقت، از وبسایت نقد اقتصاد … Continue reading قسمت چهاردهم: پرونده نئولیبرالیسم در ایران، بخش اول – آبان ۹۸ →
در این قسمت درباره جنگ بر سر «پایان انتخابی بارداری» (سقط جنین) در امریکا و استفاده هر دو حزب سیاسی از این موضوع برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشان صحبت می کنیم و در نیمه دوم این قسمت به موضوع برنامه سی ساله حزب جمهوری خواه برای تصاحب کرسی های دادگاه عالی امریکا می پردازیم. منابع … Continue reading قسمت سیزدهم: جنگ سقط جنین و برنامه سی ساله حزب جمهوری خواه برای دیوان عالی امریکا →
در این قسمت درباره تاریخ سیاسی امریکا در قرن گذشته حرف می‌زنیم و اثر نابرابری اقتصادی بر ظهور پوپولیسم راستگرا در صحنه سیاسی دنیا را بررسی می‌کنیم در ادامه این قسمت، چند قسمت دیگر با تمرکز بر موضوعات مشخص منتشر خواهد شد که به بررسی نقش سرمایه‌داران در عرصه سیاسی دنیا و تلاش‌ها و برنامه‌های … Continue reading قسمت دوازدهم: نابرابری و ظهور پوپولیسم →
این اولین قسمت از سری برنامه زمین از پادکست دموکراسی درکار است. با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست، موضوعات مربوط به زمین و امکان زیستن در آن، که به شدت تحت تاثیر نظام سرمایه‌داری تخریب شده است را در این سری پادکست‌ها جمع آوری می‌کنیم و عمیق‌تر در این باره حرف … Continue reading برنامه زمین، قسمت اول: گرمایش زمین و رشد اقتصادی →
در این قسمت من با سعید یکی از بنیانگذاران آرخه-کوآپ که یک تعاونی دموکراتیک کارگری در حوزه معماری‌ست مصاحبه کردم  http://arxecoop.com :وبسایت کوآپ آرخه Musics by: Wonderlymusic Closing song: Stranger Danger by Thee Irma and Louise    حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در Pateron و  Paypal و به صورت ریالی و رمزپول: در صفحه پشتیبانی در … Continue reading قسمت یازدهم: تعاونی‌های دموکراتیک کارگری ایرانی، مصاحبه با آرخه-کوآپ →
.در این قسمت تلاش کردم درحد توان و امکان سوالاتی که به روش‌های مختلف به دستم رسیده را پاسخ بدهم،این بخش دوم از قسمت پرسش و پاسخ است :منابع UK Labor Party Manifesto www.democracyatwork.info دموکراسی در محیط کار،‌ درمانی بر عارضه سرمایه‌داری Democracy at Work, A Cure for Capitalism Musics by: Wonderlymusic Closing Song: Algiers by The … Continue reading قسمت دهم: پرسش و پاسخ، بخش دوم →
در این قسمت تلاش کردم درحد توان و امکان سوالاتی که به روش‌های مختلف به دستم رسیده را پاسخ بدهم :منابع UK Labor Party Manifesto www.democracyatwork.info دموکراسی در محیط کار،‌ درمانی بر عارضه سرمایه‌داری Democracy at Work, A Cure for Capitalism Musics by: Wonderlymusic Closing Song: People Give In by Manic Street Preachers from the Album Resistance Is Futile … Continue reading قسمت دهم: پرسش و پاسخ، بخش اول →
.عنوان فرعی: سوسیالیسم یعنی چه؟ گذشته و آینده در این قسمت درباره سوسیالیسم، گذشته و تاریخش طی صد – دویست سال اخیر، امروز و آینده‌اش حرف می‌زنیم و درباره این بحث می‌کنیم که سوسیالیسم چیست،‌ کمونیسم چیست و این دو چه ارتباطی با هم دارند و هر دو چگونه به بنگاه‌های دموکراتیک کارگری مربوط می‌شوند … Continue reading قسمت نهم: سوسیالسیم تا امروز، سوسیالیسم برای فردا →
loading
Comments (502)

Saeid Abbaspour

سلام محمد. من از ابتدا تا این بخش رو به ترتیب گوش کردم چند نکته وجود داره که باید مطرح کنم. نکته اول اینکه من فکر میکنم مباحث انتقادی به مقوله سرمایه‌داری مربوط به نوع کاپیتالیسم امروزی نباشه و بیشتر مربوط به همون دوران مارکسه .. امروز نحوه کشورداری هم چیزی مشابه سوسیالیسمه .. خدمات عمومی اجتماعی و حقوق شهروندی و مدنی چیزی نبود که در دوران مارکس بوده باشه و رویه‌های مدرن امروزی هستند که ایرادهای اساسی و ناعادلانه کاپیتالیسم کلاسیک رو ظاهرا کم کردند. نکته دوم اینکه ، با وجود اینکه برای شما بعنوان محقق احترام قایل هستم ، اما اینکه حتی نام کامل شما رو ما نمیدانیم و نمیتونیم تشخیص بدیم که از چه حوزه‌ای سخن میگید و اهداف نهایی چی میتونه باشه کمی جای تامل داره .. ارتباطی هم به مقوله توهم توطعه و این موارد نداره اما مسایل عمیق اینچنین رو قبل از مطالعه همیشه چک میکنم که نویسنده محقق تهیه‌کننده یا گردآورنده چه کسیه و چه سوابق فکری و عملی داره بعنوان مثال اگر مقاله‌ای از صادق زیباکلام بخوانم صددرصد با مقاله‌ای که از مسعود بهنود بخوانم متفاوته در برداشت. لذا برای تامل عمیقتر در مفاهیم ارائه شده شما، هرچه تلاش کردم نتونستم بفهمم خط فکری و سوابق عملی شما در چه حوزه‌ایه نکته سوم درمورد منابع پادکست شما، اینکه ستون اصلی این پادکست فقط و فقفط و صرفا یک پادکست غیر ایرانیه و اینکه آقای ریچارد ولف در وبسایتشون و پادکستشون با چه اهداف و نیاتی و با چه سوابق عملی‌ای مطالب نوشته‌اند باید بررسی بشه .. بهرحال این پادکست برای شنیدن حائز اهمیته چون میشه فهمید که شما با مطالعه به این مطالب رسیدید اما اینکه چه گرایش سیاسی‌ای دارید و اینکه در جامعه آلمان که لوکیشن شماست چه خط فکری‌ای دنبال میشه در تعمق مطالب اثرگذاره ... نکته آخر هم ، نظر شخصی، بعنوان کسی که سالها کارگری کردم و امروز با تلاش با وجود همه جبر جغرافیاهایی که در جامعه هست دارم سعی میکنم کارفرما بشم و تا امروز هم در مسیرم تلاش کردم آسیب دیدم زجر کشیدم تلاش کردم تجربه کردم بزرگ شدم خرد شدم تجربه کردم رشد کردم و امروز در مسیر خوبی هستم رو هیییییچ کارگری نمیتونه این خط فکری بیست ساله رو درک کنه و کارگری که کل بعد از ظهرش رو پای فوتبال و اراجیف تلویزیون میشینه و روزگارش با عیاشی فکری میگذره و حتی یک خط کتاب مطالعه نداره و جرات ریسک و قدرت تفکر و تعمق نداره همین سطح کارگری برای این افراد زیاد هم هست ! این ظلم نیست بلکه دیدگاهی از یک کارمندزاده کارگره که بعد از سالها تلاش از پوسته کارگری بیرون اومده و امروز کارآفرینه و شرکت و تشکیلات خودش رو داره و فکر میکنم در شرکت من کارگرها صرفا کارگر هستند و عضو تیم و هیچ وقت در اتخاذ تصمیمات اساسی این افراد ورود نمیکنند بلکه هیئت مدیره شرکت که با وسواس انتخاب شدند و هرکدام دهها سال تجربه اجرایی در امور کلان دارند صلاحیت تصمیم‌گیری دارند ... مهم نیست قشر کارگر روزمره گذران! بدون مطالعه بدون تلاش چه فکر میکنند مهم اینه که شرکت تصمیمات رو در سطح کلان میگیره!

May 11th
Reply

امیر صالحی

سلام لطفا حجم فایل هاتون رو کاهش دهید

May 4th
Reply (1)

darush neyestani

اگه این امکان وجود داشت که موزیک های پایان پادکست رو لینک دانلود می‌دادید خوب می شد

May 3rd
Reply (1)

Saleh Sam

خیلی پادکستتون آگاهی بخشه من همیشه حس میکردم این سیستم سر تا پاش غلطه ولی نمیدونستم چرا حالا دارم به تدریج از طریق شما میفهمم 🙏🙏

May 1st
Reply

Payam Ghaznavi

خوشحالم که دوباره صداتو میشنوم

Apr 30th
Reply

Mm.samimi

عالی بود، ممنون

Apr 30th
Reply

Tahereh Azizkhani

با سپاس از تلاش تون برای روشنگری ولی متاسفانه این قسمت خیلی‌دور از علم و منطق بود . اگر چه اصل موضوع قابل تامل هست ولیکن روش پرداخت شما و تحلیل شما بسیار ضعیف بود

Apr 20th
Reply (1)

Saleh Sam

خیلی عالی بود ممنون 🙏

Apr 19th
Reply

darush neyestani

آقا این موزیک های پایانی خیلی صداش یهویی بلند میشه و اذیت کنندست

Apr 19th
Reply (1)

علی بهتری

سلام، من چیزی از اقتصاد نمیدونم ولی میخوام بپرسم، ارز دیجیتال هم مشابه همین آشفته بازاریه که تعریف کردید و ناشی از جوه یا واقعا داره به عنوان ارز جدید خدماتی ارائه میده که استحقاق این رشد رو داره؟

Apr 12th
Reply (1)

Ali Radfar

نبود یه حزب چپ، فرصتی است برای ارضای سودای سیری ناپذیر قشرِ بورژوا و دولت در اصل پاسبان و علت تداوم سود سرمایه دارانِ نظیر اسد بیگی ها ایران اسلامی، بهشت آقا زاده ها و سرمایه داراست زیر چتر امنیت نیرو های سرکوبگر و جالبه که در رژیم پهلوی هم همین روند بود خفه کردن گرایش های چپ با سلاخی و کشتار بیژن جزنی ها تا محمد مختاری ها اما یه نکته ای باید توجه داشت، یارانه ماهانه حکومت در اصل سوبسید محسوب نمیشه، یارانه ای که متوسل به چاپ پولِ نه تنها کمک حال اقشار نمیشه بلکه باعث تورم و کمتر شدن قدرت خرید مردم هم میشه

Apr 9th
Reply (1)

mohamad Khogaste

هیچ کدوم از ادعاهای بزرگ کارشناس(؟) با آمار و سند ارائه نمیشه متاسفانه (یجورایی انگار باید احساساتی شیم و همذات پنداری کنیم به جای تحلیل ) :( استدلال ها عجیب و غریب بدون پشتوانن واقعا فکر نمیکردم اینجور محتوایی از پادکستتون بشنوم ناامید شدم موفق باشین

Apr 8th
Reply (1)

mohamad Khogaste

خیلی خیلی خیلی خیلی پادکستتون رو دوس دارم ولی این قسمت خیلی خیلی یه طرفه و متاسفانه بدون حقیقت تولید شده! نکته غلطی که مکررا تکرار کردین اینکه این انقلاب سبز فقر و گرسنگی رو کم نکرده در سطح دنیا و شکست خورده! این بدبینی بی دلیل و سیاسی شما علم رو نباید زیر سوال ببره! حقیقت اینکه علم و تکنولوژی زندگی رو بهتر و با معنی تر کردن! خلاصه ریشه یابی و آسیب شناسی و نقدتون از هر طرف خیلی ضعیف و سطحیه جهت دهیتون بدون منطق و روشنگری و صرفا پروپاگاندا علیه سرمایه داریه! اکثر حرفای ندا خانم مغلطه های احساسین که معمولا از چپ های فمنیست وگن میبینیم و خیلی چرند و کلیشه توش زیاده😂 اگر مشکلی در سرمایه داری باشه اون مصرف گرایی و تبلیغشه نه علم و تکنولوژی!

Apr 8th
Reply (1)

mohamad.anatar

مارکس در مانیفست کمونیست گفته کارگر ها احمق هستند و باید یه گروه به نام حذب کمونیست اختیار کل مردم رو به دست بگیرند اگه آزادی براتون اهمیت نداره این شما و این کمونیست ولی از من بشنوید قبل این که رسما کمونیست شد ۱ بار مانیفست کمونیست رو بخونید بعد اگه بازم مشکلی نبود راه باز و جاده دراز همواره انسان حق تصمیم گیری در مورد زندگی خویش را دارد اما تلاش برای سلطه بر دیگری از اعمال ناپسند و غیر انسانی میباشد

Apr 3rd
Reply (3)

mohamad.anatar

کارل مارکس یه آدمی بود از طبفه اشراف که حاضر نبود یک روز در عمرش کار کنه روابط نامشروع با مستخدمش داشت با پولی زندگی میکرد که حاصل کار کودکان در کارخانه های پدر انگلس بود انگلس جزو پولدارترین خانواده های اون زمان بود و هردو تر لندن پایخت سرمای داری زندگی اشرافی میکردند من هم اگر مثل مارکس زندگی میکردم میومدم تفکرات یوتوپیا ای خودم رو کتاب میکردم کیه که تخیلات آرمان شهری نداشته باشه اما آیا میشه جهان به این بزرگی رو با تخیلات آرمان شهری یک نفر یا یک گروه اداره کرد پاسخ من نه هست سیستم بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته و هیچ فکری پشتش نبوده به صورت کاملا طبیعی و تکاملی شکل گرفته هیچ مرکزیتی نداره و تقریبا همه جای دنیا همزمام به این سیستم رسیدند یکی کشاورز خوب میتونه پیشرف کنه و پول بیشتری به دست بیاره و زمین بیشتری بخره و غذای بیشتری کشت کنه در حالی که کشاورز بد نمیتونه از پس هزینه هاش بر بیاد و غذایی که کشت میکنه کفاف خودش رو هم نمیده طبیعیه که کشاورز های نالایق جای خودشون رو به کشاورز های کار بلد بدن اینجوری غذای بیشتری تولید میشه اما وقتی در شوروی حدب کمونیست خاست کنترل همه چیز رو به دست بگیره دچار قحطی شد چون کشاورز کاربلدی که میتونست غذای بیشتری کشت کنه رو به جرم پولدار بودن اعدام کرد و خودشون هم که تجربه کشاوری نداشتند توی قحطی قوطه ور شدند به هر حال شما خودتوم میدونید که چی میخواید یا سیستمی که الان داره کار میکنه رو حفظ و اصلاح میکنید یا برای یک سیسمتی که قبلا در امتحان تاریخ شکست خورده انقلاب میکنید و بقیش رو میسپارید به شانس که آیا سیستم کار میکنه یا نه

Apr 3rd
Reply

mohamad.anatar

خداییش توی ۲۰۲۱ آدم پیدا میشه که هنوز به ایده کمونیست و سوسیالیست باور داشته باشه؟ همه ی کشور های سوسیالیست هم ورشکسته شدن هم زیر یوق دیکتاتوری هستند حتی چین هم وقتی تجارت رو آغاز کرد و تفکراتشو عوض کرد تونست رشد بکنه هر چند دیکتاتوری و ظلم و ستمش رو از کمونیست حفظ کرده خیلی ها میگن آمریکا تحریم کرد که ورشکسته شدند من هم جای غرب بودم کمونیست ها رو تحریم میکردم توی مانیفست کمونیست نوشته هر کشوری که کمونیست شد باید تلاش کنه کل جهان رو کمونیست کنه شوروی هم از همون اول در حالی که مردمش توی قحطی بودند پول و سلاح میداد به کشور های دیگه تا انفلاب کنند توی افغانستان اول با پول یک حذب کمونیست تشکیل داد بعد که مردم خواستند اون حذب رو سرکوب کنند با تانک و موشک به افغانستان حمله کرد این شیوه در تمام دنیا اجرا شد شبه جزیره کره و کره شمالی محصول شوروی و چین هست جنگ داخلی چین محصول شوروی هست میلیون ها کشته جنگ ویتنام به خاطر دخالت های شوروی و چین بود درسته که یک سر جنگ آمریکا بوده اما اگه کمونیست ها اصرار نداشتند که همه کشور ها رو با زور کمونیست کنند این جنگ ها اصلا نیازی نبود من اگه یک نفر هر روز منو تحدید به قتل کنه خوب میرم ازش شکایت میکنم خودتونو بزارید جای غرب کمونیست ها همش تحدید که هیچ به صورت عملی در حال عملیات های تروریستی و غیره بودند و حدفشون نابودی نظام سرمایه داری در کل جهان بود اونا نمیتونستند بیکار بشینند و نابودی خودشون رو ببینند تحریم کمترین کاری بود که میتونستند بکنند

Apr 3rd
Reply

Ali Radfar

با عرض ادب آمار اختلاس و رانت خواری در ایران بالا است آیا این آمار با بازار آزاد و نئولیبرالی در تناقض نیست؟

Mar 31st
Reply (1)

Ali Radfar

گرامی آیا در یک سیستم کمونیسم ابزار تولید متعلق به کارگرانِ یا در اختیار دولتِ؟ اگر دیکتاتوری پرولتاریا همانند استالینیسم مالک ابزار بشه آیا از سوسیالیسم فاصله نگرفته؟

Mar 23rd
Reply (1)

Saleh Sam

ممنون که ما رو از این نظام کثیف آگاه میکنید 🙏🙏💖 پادکستتون خیلی عالیه👌

Mar 19th
Reply

gh ad

این شیوه کارتون که با کارشناسان همکاری کنید،خیلی خوب و جالبه و باعث میشه در زمینه های مختلف مطلب داشته باشید و همچنین محرکی خواهد بود که دوستانتان بعدا بتونن در زمینه تخصصی خودشون پادکست تولبد کنن

Mar 18th
Reply
loading
Download from Google Play
Download from App Store