Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Tredie episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Omsorgsprofessionelle på Sødisbakkes tilbud for mennesker med komplekse udviklingsforstyrrelser diskuterer, hvad den specialiserede tilgang betyder i deres dagligdag
I dette afsnit af Specialpædagogiske Eftertanker sætter vi fokus på arbejdet med domfældte med udviklingshæmning. Det er et område, som kan være dilemmafyldt, eftersom personalet både arbejder under serviceloven og straffeloven - og det er ikke altid, at de to lovgivninger hænger godt sammen.Vi har besøg af kriminologistuderende Sigga Wernblad Anker og Sarah Løvschall Jørgensen, som har lavet en kvalitativ undersøgelse af det pædagogiske arbejdet på Tilbud for Domfældte og Kriminalitetstruede på Sødisbakke.  Og vi diskuterer deres erfaringer sammen med tilbudsleder Rasmus Linnemann Johansson og Simon Boye Mikkelsen, som afsluttede sin uddannelse som pædagog med et speciale, som beskriver de dilemmaer, som kan opstå, når både servicelov og straffelov er bagtæppe for den pædagogiske opgave.
Andet program i serien om Gentle Teaching
Tredie program i serien om Gentle Teaching
Fjerde episode i serien om Gentle Teaching
Femte episode i serien om Gentle Teaching
Første episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Dette afsnit introducerer begrebet specialpædagogik og kommer med et bud på fire forhold som definerer den specialpædagogiske indsats:1: at personalet løbende forsøger at forstå ikke blot funktionsnedsættelsen, men hele livsvilkåret og meningsforståelsen hos det menneske, som vi samarbejdet med.2: At personalet arbejde læringsdrevet i en vekselvirkning mellem undersøgelse, indsats og evaluering3: At personalet arbejder relationsskabende og autentisk4: At kunne samarbejde med mange slags specialister og kendskab til de vidensområder, som specialisterne repræsenterer.
Anden episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Omsorgsprofessionelle på Sødisbakkes tilbud for mennesker med autismespektrumforstyrrelser diskuterer, hvad den specialiserede tilgang betyder i deres dagligdag
Fjerde episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Omsorgsprofessionelle på Sødisbakkes tilbud for mennesker med udviklingshæmning og psykiske lidelser diskuterer, hvad den specialiserede tilgang betyder i deres dagligdag
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store