DiscoverChange Mind!
Change Mind!
Claim Ownership

Change Mind!

Author: Academy of Brain

Subscribed: 6Played: 23
Share

Description

Millainen on hyvä johtaja? Miten hyvä johtajuus näkyy työntekijöissä ja yrityksen toiminnassa? Academy of Brainin Podcast -sarjassa keskustellaan kahvikupposen äärellä johtamisesta ja työelämästä. Ei vakavaa pönötystä vaan mukavaa, uteliasta, avointa ja kyseenalaistavaa keskustelua.
11 Episodes
Reverse
Academy of Brainin Ville Ojanen ja Jarmo Manner keskustelevat itseohjautuvuudesta. Mitä se on ja miten sitä voisi kehittää? Podcastissa käsitellään yksilö-, organisaatio- ja sosiaalipsykologisia näkökulmia. 
Valmentava työote

Valmentava työote

2019-10-2452:36

Academy of Brainin podcastissa Ville Ojasen vieraana on yritysvalmentaja Jarmo Manner. Jarmo ja Ville keskustelevat valmentavasta työotteesta. Siihen liittyvästä itsereflektoinnista, johtajuuden roolikartasta sekä valmentavan työotteen vaiheista.
Ville Ojanen ja Jarmo Manner pohtivat organisaatioiden muuttamista keskustelun avulla. Podcast käsittelee mm. seuraavia teemoja.- Erityyppisiä organisaatioita muutetaan eri tavoin- Asiantuntijaorganisaation muuttaminen- Organisaatioissa käytävän keskustelun määritys ja merkitys- Valmentavan johtamisen rooli muutoksessa- Työkaluja keskustelun laadun parantamiseen
Ihmiskäsitys

Ihmiskäsitys

2019-06-1930:16

Psykologi Ville Ojasen vieraana on ylimmän johdon valmentaja Jarmo Manner. Jarmo ja Ville keskustelevat ihmiskäsityksestä yleisesti ja siitä miten se ilmenee ihmisten, organisaatioiden, talousteorioiden sekä valtioiden toiminnassa.
Ville Ojasen vieraana on Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessori Pekka Sauri.Podcastissa käsitellään laajasti työelämää mm. viestinnän, johtajan roolin ja yhteisöllisyyden kautta.- Viestintä osana johtamista. Mikä on sosiaalisen median rooli?- Mitä on itseohjautuvuus?- Mikä on johtajan rooli kulttuurin muutoksessa?- Avoin vs. suljettu päätöksentekomalli- Yhteisöllisyyden merkitys
Elokuun viimeisessä Podcastissa psykologi Ville Ojasen vieraana on Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Kari Onniselkä. Podcastissa käsitellään toimitusjohtajan roolia isossa yrityksessä.- Ihmisten ja asioiden johtaminen- Johtoryhmän johtaminen- Toimitusjohtajakokemus
Uusimmassa Podcastissa psykologi Ville Ojasen vieraana on Miltton Sparksin toimitusjohtaja Christina Dahlblom. Podcastissa käsitellään seuraavia teemoja:- Miten ihmiset käyttäytyvät organisaatioissa?- Työntekijäkokemuksen merkitys - Itsetuntemus kehityksen taustalla
Johtamisen iso kuva

Johtamisen iso kuva

2018-06-2745:03

Academy of Brainin neljännessä Podcastissa psykologi Ville Ojasen vieraana on Accenture Suomen johtaja Frank Korsström. Podcastissa käsitellään seuraavia teemoja: - Johtamisen muutos - Muutoksen ajurit: milleniaalit, asiakkaat, digitalisaatio - Luovuuden hyödyntäminen - Miksi kuunteleminen on tärkeää?
Johtajan vastuu

Johtajan vastuu

2018-06-1401:04:28

Academy of Brainin kolmannessa Podcastissa psykologi Ville Ojasen vieraana on YLE Svenskanin johtaja Marit af Björkesten. Marit ja Ville käyvät keskustelua mm. seuraavista teemoista.Johtajan vastuuMinkälaista on olla johtaja YLE:llä? Mitä on eettinen johtaminen?Miksi ihmisiä vielä tulee johtaa, kun itseohjautuvuutta korostetaan?Miltä valtava vastuu johtajasta tuntuu?
Luovuus

Luovuus

2018-06-1332:43

Academy of Brainin toisessa Podcastissa psykologi Ville Ojasen vieraana Saku Tuominen ja teemana luovuus. Keskustellaan muun muassa näistä kysymyksistä: Mitä on luovuus? Missä tilanteissa ja miten luovuus ilmenee? Miten luovuutta voi kehittää?
Kokemuksen johtaminen

Kokemuksen johtaminen

2018-06-1345:15

Academy of Brainin ensimmäisessä Podcastissa psykologi Ville Ojasen vieraana on Tieto Oyj:n Suomen HR-johtaja Hanna Vuorikoski. Keskustelun teemana on kokemuksen johtaminen työyhteisössä. Miten ihmisten kokemukset vaikuttavat työnantajamielikuvaan ja työyhteisöön? Voidaanko kokemuksiin vaikuttaa? Voidaanko kokemuksiin vaikuttaa jo rekrytointiprosessin aikana? Onko kokemusten huomioiminen työelämässä pinnallista?
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store