DiscoverKom Uit Hypnose Podcast
Kom Uit Hypnose Podcast
Claim Ownership

Kom Uit Hypnose Podcast

Author: Edwin Selij

Subscribed: 233Played: 15,307
Share

Description

Afleveringen die bedoeld zijn om je uit de hypnose te halen die jij je leven, je relatie, je probleem of je uitdaging noemt. Doe er je voordeel mee. Dit jaar staat in het teken van de cursus in wonderen.
619 Episodes
Reverse
Kom uit hypnose in 2022. Is dat geen mooi doel? Ik vind van wel dus lets go!
ECIW Les 365

ECIW Les 365

2021-12-3100:44

Dit heilig ogenblik wil ik U geven. Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen, in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.1. En als ik een woord nodig heb om me te helpen, zal Hij het me geven. Als ik een gedachte nodig heb, geeft Hij me die ook. En als ik alleen maar stilheid nodig heb en een rustige, open denkgeest, dan zijn dat de gaven die ik van Hem ontvangen zal. Hij heeft de leiding, op mijn verzoek. En Hij zal me horen en antwoord geven, want Hij spreekt namens God, mijn Vader, en Zijn heilige Zoon.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 364

ECIW Les 364

2021-12-3000:44

Dit heilig ogenblik wil ik U geven. Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen, in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.1. En als ik een woord nodig heb om me te helpen, zal Hij het me geven. Als ik een gedachte nodig heb, geeft Hij me die ook. En als ik alleen maar stilheid nodig heb en een rustige, open denkgeest, dan zijn dat de gaven die ik van Hem ontvangen zal. Hij heeft de leiding, op mijn verzoek. En Hij zal me horen en antwoord geven, want Hij spreekt namens God, mijn Vader, en Zijn heilige Zoon.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 363

ECIW Les 363

2021-12-2900:45

Dit heilig ogenblik wil ik U geven. Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen, in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.1. En als ik een woord nodig heb om me te helpen, zal Hij het me geven. Als ik een gedachte nodig heb, geeft Hij me die ook. En als ik alleen maar stilheid nodig heb en een rustige, open denkgeest, dan zijn dat de gaven die ik van Hem ontvangen zal. Hij heeft de leiding, op mijn verzoek. En Hij zal me horen en antwoord geven, want Hij spreekt namens God, mijn Vader, en Zijn heilige Zoon.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 362

ECIW Les 362

2021-12-2800:43

Dit heilig ogenblik wil ik U geven. Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen, in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.1. En als ik een woord nodig heb om me te helpen, zal Hij het me geven. Als ik een gedachte nodig heb, geeft Hij me die ook. En als ik alleen maar stilheid nodig heb en een rustige, open denkgeest, dan zijn dat de gaven die ik van Hem ontvangen zal. Hij heeft de leiding, op mijn verzoek. En Hij zal me horen en antwoord geven, want Hij spreekt namens God, mijn Vader, en Zijn heilige Zoon.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 361

ECIW Les 361

2021-12-2700:44

Dit heilig ogenblik wil ik U geven. Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen, in de zekerheid dat Uw Leiding mij vrede geeft.1. En als ik een woord nodig heb om me te helpen, zal Hij het me geven. Als ik een gedachte nodig heb, geeft Hij me die ook. En als ik alleen maar stilheid nodig heb en een rustige, open denkgeest, dan zijn dat de gaven die ik van Hem ontvangen zal. Hij heeft de leiding, op mijn verzoek. En Hij zal me horen en antwoord geven, want Hij spreekt namens God, mijn Vader, en Zijn heilige Zoon.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 360

ECIW Les 360

2021-12-2601:01

Vrede zij met mij, de heilige Zoon van God. Vrede zij mijn broeder, die één met mij is. Laat heel de wereld zo door ons gezegend zijn met vrede.1. Vader, het is Uw vrede die ik wil geven, zoals ik die van U ontvang. Ik ben Uw Zoon, voor eeuwig precies zoals U mij geschapen hebt, want de Grote Stralen verblijven eeuwig stil en onverstoord in mij. Ik wil in stilte en in zekerheid naar ze reiken, want nergens anders kan zekerheid worden gevonden. Vrede zij met mij, en vrede zij met heel de wereld. In heiligheid werden we geschapen en in heiligheid blijven we. Uw Zoon is Uw evenbeeld in volmaakte zondeloosheid. En met deze gedachte zeggen we vol blijdschap: ‘Amen’.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 359

ECIW Les 359

2021-12-2601:02

Gods antwoord is een vorm van vrede. Alle pijn is genezen, alle ellende vervangen door vreugde. Alle gevangenisdeuren zijn geopend.Les 359. Gods antwoord is een vorm van vrede. Alle pijn is genezen, alle ellende vervangen door vreugde. Alle gevangenisdeuren zijn geopend. En alle zonde is verstaan als louter een vergissing.1. Vader, vandaag zullen we Uw wereld vergeven en de schepping van U laten zijn. Wij hebben alles verkeerd begrepen. Maar we hebben geen zondaars gemaakt van de heilige Zonen van God. Wat U zondeloos geschapen hebt, blijft zo voor eeuwig en altijd. Zo zijn wij. En we zijn blij te ontdekken dat we vergissingen hebben gemaakt die geen werkelijke uitwerking op ons hebben. Zonde is onmogelijk, en met dit feit rust vergeving op een betrouwbare basis, die steviger is dan de schaduwwereld die wij zien. Help ons vergeven, want we willen worden verlost. Help ons vergeven, want we willen in vrede zijn.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 358

ECIW Les 358

2021-12-2401:04

Geen enkel beroep op God kan onverhoord en zonder antwoord blijven. En hiervan kan ik zeker zijn: Zijn antwoord is het antwoord dat ik werkelijk wens.1. Alleen U, die Zich herinnert wat ik werkelijk ben, herinnert Zich wat ik werkelijk wens. U spreekt namens God en dus spreekt U namens mij. En wat U me geeft komt van God Zelf. Uw Stem, Vader, is dan ook de mijne, en al wat ik wens is wat U me biedt, in precies de vorm waarin U verkiest dat het het mijne is. Laat me alles herinneren wat ik niet weet, en laat mijn stem verstommen wanneer ik me dat herinner. Maar laat me Uw Liefde en zorg niet vergeten, en me altijd bewust zijn van Uw belofte aan Uw Zoon. Laat me niet vergeten dat mijn zelf niets is, maar dat mijn Zelf alles is.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 357

ECIW Les 357

2021-12-2400:53

De waarheid beantwoordt elk beroep dat we doen op God door eerst met wonderen te reageren, en dan tot ons terug te keren om zichzelf te zijn.1. Vergeving, de weerspiegeling van de waarheid, vertelt me hoe ik wonderen kan schenken en zo uit de gevangenis kan ontsnappen waarin ik meen te leven. Uw heilige Zoon wordt me aangewezen, eerst in mijn broeder, dan in mijzelf. Geduldig leert Uw Stem me Uw Woord te horen, en te geven zoals ik ontvang. En als ik vandaag naar Uw Zoon kijk, hoor ik Uw Stem die me leert hoe ik de weg naar U kan vinden zoals U die hebt vastgesteld: ‘Zie zijn zondeloosheid en wees genezen.'Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 356

ECIW Les 356

2021-12-2400:55

Ziekte is slechts een andere naam voor zonde. Genezing is slechts een andere naam voor God. Zo is het wonder een beroep op Hem.1. Vader, U hebt beloofd dat U nooit zou verzuimen een beroep te beantwoorden dat Uw Zoon op U zou doen. Het doet er niet toe waar hij is, wat zijn probleem lijkt te zijn, noch wat hij gelooft dat hij geworden is. Hij is Uw Zoon en U zult hem antwoorden. Het wonder weerspiegelt Uw Liefde en zodoende antwoordt het hem. Uw Naam vervangt elke gedachte aan zonde, en wie zonder zonde is kan geen pijn lijden. Uw Naam geeft Uw Zoon antwoord, want Uw Naam aanroepen is niets anders dan de zijne aanroepen.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 355

ECIW Les 355

2021-12-2400:56

Er komt geen einde aan al de vrede en vreugde, en aan alle wonderen die ik schenken zal, wanneer ik Gods Woord aanvaard. Waarom niet vandaag?1. Waarom zou ik wachten, mijn Vader, op de vreugde die U mij hebt beloofd? Want U zult Uw Woord houden dat U Uw Zoon in ballingschap gegeven hebt. Ik ben er zeker van dat mijn schat op mij wacht, en ik alleen mijn hand hoef uit te strekken om hem te vinden. Zelfs nu raken mijn vingers hem aan. Hij is heel dichtbij. Ik hoef geen ogenblik langer te wachten om voor eeuwig in vrede te zijn. Voor U kies ik, en samen met U voor mijn Identiteit. Uw Zoon wil graag Zichzelf zijn en U kennen als zijn Vader, zijn Schepper en zijn Geliefde.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 354

ECIW Les 354

2021-12-2100:50

Wij zijn samen, Christus en ik, in vrede en in zekerheid van doel. En in Hem is Zijn Schepper, zoals Hij is in mij.1. Mijn eenheid met de Christus bevestigt mij als Uw Zoon, buiten het bereik van tijd en volkomen vrij van elke wet behalve die van U. Ik heb geen ander zelf dan de Christus in mij. Ik heb geen ander doel dan het Zijne. En Hij is zoals Zijn Vader. Daarom moet ik zowel één zijn met U als met Hem. Want wie is Christus anders dan Uw Zoon zoals U Hem geschapen hebt? En wat ben ik anders dan de Christus in mij?Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 353

ECIW Les 353

2021-12-2100:48

Mijn ogen, mijn tong, mijn handen, mijn voeten hebben vandaag maar één doel: aan Christus gegeven te worden om daarmee de wereld met wonderen te zegenen1. Vader, ik geef vandaag al het mijne aan Christus, om het op elke manier te gebruiken die het best het doel dient dat ik met Hem deel. Niets is van mij alleen, want Hij en ik hebben een gemeenschappelijk doel. Zo is de leerweg bijna tot zijn vastgestelde eind gekomen. Een tijd werk ik met Hem om Zijn doel te dienen. Dan verlies ik mezelf in mijn Identiteit, en besef dat Christus niets anders is dan mijn Zelf. Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 351

ECIW Les 351

2021-12-2100:55

Mijn zondeloze broeder is mijn gids naar vrede. Mijn zondige broeder is mijn gids naar pijn. En ik zal zien wie ik verkies te zien.1. Wie anders is mijn broeder dan Uw heilige Zoon? En als ik hem als zondig zie, verklaar ik mezelf tot zondaar, niet een Zoon van God; alleen en zonder vrienden in een beangstigende wereld. Maar deze zienswijze is een keuze die ik maak en die ik los kan laten. Ik kan mijn broeder ook als zondeloos zien, als Uw heilige Zoon. En met deze keuze zie ik mijn eigen zondeloosheid, mijn eeuwige Trooster en Vriend aan mijn zijde, en mijn weg veilig en duidelijk. Kies dan voor mij, mijn Vader, door middel van Uw Stem. Want Hij alleen oordeelt in Uw Naam.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 352

ECIW Les 352

2021-12-2100:58

Oordeel en liefde zijn tegendelen. Van het ene komt alle leed van de wereld. Maar van het andere komt de vrede van God Zelf.1. Vergeving ziet alleen zondeloosheid en oordeelt niet. Zo kom ik tot U. Een oordeel zal me blinddoeken en blind maken. Maar liefde, hier in vergeving weerspiegeld, herinnert me eraan dat U me een manier gegeven hebt om opnieuw Uw vrede te vinden. Ik word verlost wanneer ik verkies deze weg te volgen. U hebt me niet zonder troost achtergelaten. Ik draag in mij zowel de herinnering van U, als Iemand die me daarheen leidt. Vader, ik wil vandaag Uw Stem horen en Uw vrede vinden. Want ik wil mijn eigen Identiteit liefhebben, en daarin vinden de herinnering van U.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 350

ECIW Les 350

2021-12-1901:10

1. Wat we vergeven, wordt een deel van ons, zoals wij onszelf zien. De Zoon van God verenigt alles in zich, zoals U hem geschapen hebt. De herinnering van U hangt af van zijn vergeving. Wat hij is wordt niet beïnvloed door zijn gedachten. Maar wat hij ziet is het directe resultaat daarvan. Daarom, mijn Vader, wil ik me tot U wenden. Alleen de herinnering van U zal me bevrijden. En alleen mijn vergeving leert me om de herinnering van U tot mij terug te doen keren en die in dankbaarheid aan de wereld te schenken.2. En terwijl we de wonderen van Hem verzamelen, zullen we inderdaad dankbaar zijn. Want wanneer we ons Hem herinneren, zal Zijn Zoon ons worden teruggegeven in de werkelijkheid van de Liefde.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 349

ECIW Les 349

2021-12-1901:12

1. Zo wil ik alle dingen die ik zie bevrijden en ze de vrijheid geven die ik zoek. Want zo gehoorzaam ik de wet van de liefde en geef ik wat ik wil vinden en tot het mijne maken wil. Het zal mij gegeven worden, omdat ik dat gekozen heb als het geschenk dat ik wens te geven. Vader, Uw geschenken zijn de mijne. Elk dat ik aanvaard geeft me een wonder om weg te geven. En door te geven zoals ik ontvangen wil, leer ik dat Uw genezende wonderen mij toebehoren.2. Onze Vader kent onze behoeften. Hij geeft ons de genade waarmee ze alle worden vervuld. En zo vertrouwen we op Hem om ons wonderen te zenden om daarmee de wereld te zegenen en onze denkgeest te genezen terwijl we terugkeren naar Hem.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 348

ECIW Les 348

2021-12-1901:02

1. Vader, laat mij gedenken dat U hier bent en dat ik niet alleen ben. Eeuwigdurende Liefde omringt mij. Ik heb geen reden tot iets anders dan de volmaakte vrede en vreugde die ik met U deel. Welke behoefte heb ik aan kwaadheid of angst? Volmaakte veiligheid omringt mij. Kan ik bang zijn, als Uw eeuwige belofte mij vergezelt? Volmaakte zondeloosheid omringt mij. Wat kan ik vrezen, wanneer U mij geschapen hebt in een heiligheid als de Uwe zo volmaakt?2. Gods genade is ons genoeg in alles wat Hij ons wil laten doen. En dat alleen kiezen we tot onze wil, evenzeer als het de Zijne is.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
ECIW Les 347

ECIW Les 347

2021-12-1901:20

1. Vader, ik wens wat tegen mijn wil ingaat, en wat ik wil hebben, wens ik niet. Orden mijn denkgeest, Vader. Hij is ziek. Maar U hebt vrijheid aangeboden, en ik kies er vandaag voor aanspraak te maken op Uw geschenk. En dus geef ik al het oordelen aan Degene die U mij gegeven hebt om voor mij te oordelen. Hij ziet wat ik waarneem, en toch kent Hij de waarheid. Hij ziet pijn, en toch begrijpt Hij dat die niet werkelijk is, en in Zijn begrip wordt die genezen. Hij schenkt de wonderen die mijn dromen voor mijn bewustzijn verborgen willen houden. Laat Hem vandaag oordelen. Ik ken mijn wil niet, maar Hij is er zeker van dat die de Uwe is. En Hij zal voor mij spreken en Uw wonderen uitnodigen tot mij te komen.2. Luister vandaag. Wees heel stil en hoor de zachtmoedige Stem namens God, die je verzekert dat Hij jou heeft beoordeeld als de Zoon die Hij liefheeft.Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen
loading
Comments (51)

Angela Kops

Fijne podcasts!

Dec 9th
Reply

Anne Lemmers

Hele fijne podcast! Was al fan van Edwin zijn hypnoses, maar nu heb ik tijdens de vakantie ook tijd om de podcasts te luisteren... Lekker vanaf mijn strandbedje. Echt een aanrader!

Aug 12th
Reply

Jeanet Hellinga

dit betekend helemaal niets. bedankt weer voor niets.

Jun 1st
Reply

Jeanet Hellinga

geweldig weer. bedankt hiervoor. ga ermee aan de slag..waarschijnlijk nog een keer horen zo.. fantastisch dat je dit doet.

Jun 1st
Reply

Agnes Veenstra

Super dat je dit deelt... ik volg!

Jan 8th
Reply

patrick van baelen

grappige castpod frisse kijk op de dingen des levens. mooie podcast voor zover. aanrader ⭐⭐⭐⭐⭐

Jun 14th
Reply

Peter Manusiwa

weer een interessante podcast. van edwin. Ik ben al bezig om mijn levensstijl te verbeteren dus dit is alleen een bevestiging dat ik op de goede weg ben, afkicken van suiker de grote uitdaging, al wel 70% gereduceerd, nog 30%te gaan. dank je wel Ed, voor de inspiratie de manier waarop jij de zaken naar voren brengt vind ik wel interessant.

Jun 8th
Reply

Fred Eijkenboom

Edwin heeft een super stem voor de hypnosis. Je kunt je er helemaal aan overgeven. Super al deze podcast om alles bij de hand te hebben.. ⭐⭐⭐⭐⭐

May 27th
Reply

Fred Eijkenboom

Heerlijk.. Op weg en telefoon mee podcasts luisteren *****

May 27th
Reply

Peter Manusiwa

Hallo Edwin, Gelukkig voor ons (mij) weer een podcast. heel herkenbaar voor mij het eerste deel van je podcast, geen zin in hypnose ik vind het lastig via de computer. live met de mensen heeft toch mijn voorkeur.

May 6th
Reply

Nigna Steevensz

Heel fijn en leuk om naar Edwin's podcast te luisteren en ik steek er altijd weer iets van op. Zijn methode "Ontmantel je bottleneck" vind ik super 🙏

Apr 18th
Reply

Nigna Steevensz

Heel fijn en leuk om naar Edwin's podcast te luisteren en je steekt er altijd weer iets van op. Zijn methode "Ontmantel je bottleneck" vind ik super 🙏

Apr 18th
Reply

Nigna Steevensz

Heel fijn en leuk om naar Edwin's podcasts te luisteren en je steekt er altijd weer iets van op. Zijn methode van 'Ontmasker je bottleneck' vind ik super 🙏

Apr 18th
Reply

Nigna Steevensz

Super en leuk om naar Edwin's podcast te luisteren en je steekt er altijd weer iets van op 🙏

Apr 18th
Reply

Petra De Ruiter-van Der Stokker

Thanks weer. Het is wederom precies wat ik nodig heb vandaag. 🌝 *****

Apr 14th
Reply

Petra De Ruiter-van Der Stokker

Erg fijn en leuk om naar te luisteren. Je maakt me vaak aan het lachen en geeft me stof tot nadenken. dankjewel.

Apr 11th
Reply

Corine Hoogvorst

edwin zn podcasts geven mij stof tot nadenken. en helpen mij positief in het leven te staan en dat alles met een glimlach en een gezonde dosis humor *****

Apr 11th
Reply

Guy W

Altijd weer een bijzondere kijk op de dingen, met de nodige humor gebracht zodat je altijd weer de inspiratie meeneemt en je wereld weer wat groter en breder maakt. 🌟🌟🌟🌟🌟

Apr 11th
Reply

Katie Van Hemelrijck

zijn stel en kijk op de wereld werkt verfrissend en positief

Apr 8th
Reply

Len de Koning

Heerlijke podcasts om naar te luisteren. Geen zweverig gedoe maar gewone taal vol humor. ik moet altijd ff glimlachen, maar het belangrijkste is wát hij zegt.👍👍

Apr 7th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store