Discoverشعرستان
شعرستان

شعرستان

Author: RumiBalkhi.Com

Subscribed: 31Played: 354
Share

Description

دکلمه بهترین اشعار شعرای نامدار افغانستان، ایران، تاجکستان و پاکستان
42 Episodes
Reverse
پدرم کله ی صبح است برو داد نزن - فروغ فرخزاد
پدرم کله ی صبح است برو داد نزنمن که بیدار شدم,این همه فریاد نزن!توی ذهن تو نماز است فقط! میدانمپدرم! چشم! فقط داد نزن!میخوانم!من از امروز,مسلمانِ مسلمان,باشد!کار هر روز وشبم خواندن قران,باشد!هر چه گفتی تو قبول است,فقط راضی باشپدرم! جان علی از پسرت راضی باشکاش بنشینی و یک لحظه فقط گوش کنی!کاش یک لحظه به حرف پسرت گوش کنی!حَجَر از حافظه ها پاک شده…می فهمی؟؟پسرت صاحب ادراک شده ,می فهمی؟به خدا حق,همه ی آنچه تو می گویی نیست!پدرم!حضرت حق آنکه تو می جویی نیست!پدرم! ما همه در ظاهر دین بند شدیمهمگی منحرف از دین خداوند شدیمغربت عقل نمایان شده امروز پدر!نام عباس علی نان شده امروز پدر!دین نگفته ست ز خون شهدا وام بگیر!کربلا رسم کن از گریه کنان شام بگیر!شش دهه هر شب و هر روز سرش را کندنددر خفا آآه! به ریش همه مان می خندند!بردن نام علی رمز مسلمانی نیستدین به اینقدر عزاداری طولانی نیستعلی از قوت جهان لقمه ی نانی برداشتقدم خیر که برداشت نهانی برداشتجانفدا؟ شیعه؟ محب؟ دوست؟ کدامی ای دوست؟تو خودت حکم کن! اینجا چه کسی پیرو اوست؟؟مال مردم خوری و گردن کج پیش خدا؟؟در سرا با پری و توی حرم با مولا؟؟شیخ هامان به شکم بارگی عادت کردندروسا نیز به خونخوارگی عادت کردند!مومن واقعی آنست که الگو باشدآن زبان در خور ذکر است که حقگو باشدهرکه پیشانی او زخم شده مومن نیستپیر وادی شدن ای دوست! به سال و سن نیست!دین تسبیح و مناجات و محاسن دین نیست!به خدای تو قسم پیرو دین خودبین نیست!دین کجا گفته که همسایه ی خود را ول کن؟دین کجا گفته که دل را ز خدا غافل کن؟؟دین کجا گفته که چون کبک ببر سر در برف؟دین کجا گفته فقط مغلطه باشد در حرف؟؟دین کجا گفته جواب سخن حق تیر است؟؟دین کجا گفته که بیچاره شدن تقدیر است!؟دین نگفته ست ببر آبروی مومن رادین نوشته است بخر آبروی مومن رابه خدا سخت در انجام خطا غرق شدیمناخدا جان!همه در غیر خدا غرق شدیمدل خوشی مان همه این است:مسلمان هستیمفخر داریم که:ما پیرو قرآن هستیمما مسلمان دروغیم!… مسلمان فریب!همه ی دغدغه مان این شده: گندم؟ یاسیب؟…هر که از راه رسید آبروی دین را برد!هر که آمد فقط از گرده ی این مذهب خورد!آب راکد بشود, قطع و یقین می گندد!غرب یکدست به دینداری مان می خندد!در نمازت “خم ابروی نگار” آوردی!با عبادات چنین, گند به بار آوردی!هرچه را گم بکنی وقت نمازت پیداستاصلا انگار نه انگار خدا آن بالاست!چه نمازی ست که یک ذره خدایی نشده؟؟این نمازی ست زمینی و هوایی نشده!پاره کن رشته ی تسبیح و مرنجان دین را!اینهمه کش نده این مد ” و لا الضااااااالین” را!****RumiBalkhi.Com
این تویی یا سرو بستانی به رفتار آمدست - سعدی شیرازی
این تویی یا سرو بستانی به رفتار آمدستیا ملک در صورت مردم به گفتار آمدستآن پری کز خلق پنهان بود چندین روزگارباز می‌بینم که در عالم پدیدار آمدستعود می‌سوزند یا گل می‌دمد در بوستاندوستان یا کاروان مشک تاتار آمدستتا مرا با نقش رویش آشنایی اوفتادهر چه می‌بینم به چشمم نقش دیوار آمدستساربانا یک نظر در روی آن زیبا نگارگر به جانی می‌دهد اینک خریدار آمدستمن دگر در خانه ننشینم اسیر و دردمندخاصه این ساعت که گفتی گل به بازار آمدستگر تو انکار نظر در آفرینش می‌کنیمن همی‌گویم که چشم از بهر این کار آمدستوه که گر من بازبینم روی یار خویش رامرده‌ای بینی که با دنیا دگربار آمدستآن چه بر من می‌رود دربندت ای آرام جانبا کسی گویم که در بندی گرفتار آمدستنی که می‌نالد همی در مجلس آزادگانزان همی‌نالد که بر وی زخم بسیار آمدستتا نپنداری که بعد از چشم خواب آلود توتا برفتی خوابم اندر چشم بیدار آمدستسعدیا گر همتی داری منال از جور یارتا جهان بودست جور یار بر یار آمدست
loading
Comments (1)

RumiBalkhi.Com

Please Like & Share Our Page! Visit Us: RumiBalkhi.Com Download Our Android Apps: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rumibalkhi

Sep 29th
Reply
loading
Download from Google Play
Download from App Store