DiscoverFagbokpodden
Fagbokpodden
Claim Ownership

Fagbokpodden

Author: Nettavisen

Subscribed: 136Played: 938
Share

Description

I Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd inviterer vi forfattere i studio for å snakke om sine bøker og hvorfor de er viktige.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

41 Episodes
Reverse
-Slutt å kjefte på deg selv, er et av psykolog Liss Andas råd til deg som sliter med angst. Anda er psykolog ved helsehuset Stavanger kommune, og har skrevet boka "Som om jeg ikke var redd - verktøykasse for angstmestring" om nettopp angst.Boka hjelper deg til å mestre angsten, gjennom informasjon om angst, gjenkjennelige historier fra hverdagen og ikke minst konkrete verktøy. Fagbokpodden har tatt en prat med Liss Anda om temaet angst.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Fagbokpodden har tatt en prat med Oscar Amundsen, om medarbeiderdrevet innovasjon, og hvordan alle kan være nyskapende. Sammen med Nina Amble og Marit Rismark, er han redaktør for boka Medarbeiderdrevet Innovasjon, som tar for seg hvordan medarbeideren kan bli ekspert, kunnskapsressurs og selve kilden til et systematisk innovasjonsarbeid.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Cross Cultural Kids

Cross Cultural Kids

2020-06-1618:51

Flytteerfaringer og påvirkning fra flere kulturer gir tilgang til mye viktig kunnskap, noe som er utgangspunktet for boka Cross Cultural Kids. Fagbokpodden har tatt en prat med Lill Salole, forfatteren bak boka som hun selv omtaler som en bok til, ikke om, unge med krysskulturell oppvekst.Salole er utdannet cand.polit. i psykologi, og har også fordypning innen teater, litteratur og bevegelsesterapi. Hun har selv krysskulturell og flerspråklig bakgrunn, og bodde i seks land i løpet av sine barne- og ungdomsår.Cross Cultural Kids er en informasjonsbok som utforsker temaer i en krysskulturell oppvekst: identitet og tilhørighet, krysspress/lojalitetspress, verdimiks, migrasjonsstress samt opplevelser av annerledeshet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Grønne tariffavtaler

Grønne tariffavtaler

2020-06-0919:30

Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet, mener forfatterne av Grønne Tariffavtaler, Inger Marie Hagen og Jon Olav Bjergene.Fagbokpodden har tatt en prat med de to forfatterne om nettopp temaet grønne tariffavtaler.I studio: Inger Marie Hagen og Jon Olav Bjergene.Programleder: Anders Høglund.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal Akademisk. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
I en verden med økt globalisering, innvandring og sosial ulikhet, er kunnskap om hvordan kultur og kontekst påvirker mennesket etterspurt som aldri før. Fagbokpodden har tatt en prat med Akiah Ottesen Berg, spesialist i klinisk voksen psykologi, som sammen med Karin Holt står bak boka "Kultur og kontekst i praktisk psykologiarbeid". Boka tar opp nettopp betydningen av kultur og kontekst i psykologens arbeid, og besvarer en rekke spennende spørsmål innen feltet. Programleder: Anders Høglund.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal Akademisk. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Effektive ledergrupper

Effektive ledergrupper

2020-04-2916:08

Hva skal til for å ha en effektiv og god ledergruppe, og hva er potensielle fallgruver? Fagbokpodden har tatt en prat med Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart, forfatterne av Effektive Ledergrupper om nettopp dette temaet.Henning Bang er siviløkonom og psykolog, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker på effektivitet i lederteam og grupper. Thomas Nesset Midelfart er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo, og har en videreutdanning som psykologspesialist i organisasjonspsykolog.Effektive Ledergrupper er den første boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli viktige bidragsytere i organisasjonens verdiskapingsprosess. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal Akademisk. Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

2020-03-2518:18

Spiseforstyrrelser kan ramme hardt og ødelegge helse, fremtid og familier. Mange synes det er vanskelig å forstå spiseforstyrrelser, og hjelpen er ennå ikke god nok. Nettopp dette er utgangspunktet for boka Sult, som er skrevet av Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Paul Robinson. Fagbokpodden har tatt en prat med Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt ved Villa Sult om spiseforstyrrelser og bruk av mentaliseringsbasert terapi i behandling.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Programleder og produsent: Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Avspenning

Avspenning

2020-02-1316:13

Avspenning er noe de fleste av oss trenger mer av, og som kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen. Men hvordan skal du få tid til nettopp avspenning, og hva er grunnen til at det er så bra? Fagbokpodden har snakket med Martin Bystad, mannen bak boka Avspenning - en håndbok. Programleder og produsent: Anders Høglund.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Positivt lederskap

Positivt lederskap

2020-01-3012:35

Hva har Microsoft, Google og Disney til felles? De har alle bygget inn "positiv psykologi" som teknikk for lederskap.Fagbokpodden har snakket med Merethe Drønnen, som har en Ph.D. i organisasjonsledelse og nå har utgitt boka "Positivt lederskap". Merethe har i en årrekke avholdt kurs, foredrag og seminarer innen ledelse, positiv psykologi og motivasjon. I boka "Positivt lederskap" tar hun for seg hvordan ledere kan skape en positiv kultur som fostrer engasjement og trivsel, forbedrer relasjoner og utvikler team.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder og produsent: Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Angst er normalt, men når er den farlig? Grete Dyb er sammen med Tine Jensen redaktør for boka "Å leve videre etter katastrofen", hvor de sammen med kolleger deler kunnskap fra forskningsstudier som er gjort etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. I denne episoden av Fagbokpodden snakker vi med Grete om posttraumatisk stress og hvordan dette kan håndteres.Produsent og programleder: Anders HøglundEpisoden er laget i samarbeid med Gyldendal Akademisk. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Tannlegeangst

Tannlegeangst

2020-01-0918:02

Hva er egentlig tannlegeangst, og hva gjør det med din mentale helse?Tiril Willumsen er tannlege og professor i Atferdsfag ved odontologisk fakultet UiO. Sammen med Lena Myran og Jostein Paul Årøen Lein er hun redaktør for boka "Odontologisk psykologi", som handler om hvordan tannhelsen påvirker den mentale helsen vår.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder og produsent: Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Alle snakker om kunstig intelligens, eller artificial intelligence (AI), men veldig få snakker om hva som skjer – og hvem som har ansvaret – når et AI-prosjekt ikke går som planlagt. Hvem må for eksempel rydde opp dersom en selvlærende AI utfører handlinger som ingen tenkte på da leverandøren trente programmet og kunden testet resultatet? I denne episoden av Fagbokpodden snakker Eirik Norman Hansen og Christian Bendiksen om boka Når juss møter AI.Eirik Norman Hansens er foredragsholder, rådgiver og teknologioptimist. Han har over 20 års erfaring med teknologi og digitalisering, og har blant annet drevet to byråer og vært en del av toppledelsen i et av Nordens største digitalbyråer.Christian Bendiksen er advokat, partner og leder av Brækhus Advokatfirma DAs avdeling for teknologi, industri og handel. Han har bistått både startup-selskaper og multinasjonale konsern med salg og implementering av ulike former for AI. Han er en mye brukt foredragsholder om tema i grenseflaten mellom teknologi og juss.Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.Du kan lese mer om boka her. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Med redaktør Stian Lid og forfatter Ingvild Magnæs.Risikoen for terrorangrep i Norge er stor. Det har skjedd før og vil høyst sannsynlig skje igjen.Stian Lid er utdannet kriminolog og er forsker på OsloMet – storbyuniversitetet. Han forsker særlig på forebygging av kriminalitet, voldelig ekstremisme, terrorisme, marginalisering og ekskludering i og utenfor Norge. Sammen med Geir Heierstad er han redaktør for boka Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, hvor Ingvild Magnæs Gjelsvik er en av bidragsyterne. Hun er doktorgradsstipendiat på politihøyskolen, sammen med Tore Bjørgo som også er med-forfatter i boka.I boka retter totalt 14 forskere søkelyset mot hvordan norsk forebygging praktiseres. Hvem skal forebygge? Hva fungerer og hvorfor? Virker enkelte tiltak mot sin hensikt?Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.Du kan lese mer om boka her. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Lars Helle er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger, institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Han underviser fortrinnsvis på grunnskolelærerutdanningen, og har tidligere gitt ut en rekke bøker om lærerarbeidet. Sammen med Anne Nevøy er han redaktør for Profesjonsrettet pedagogikk, en fagbok som ser på hva som menes med inkludering, og hvordan idealet kan omsettes i pedagogisk praksis og dermed sette sitt preg på lærerarbeidet og skolehverdagen til barn og unge. Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller Spotify.Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.Du kan lese mer om boka her. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Elin Birkeland Markestad startet å jobbe som lærer på ungdomstrinnet i 1991, og har alltid vært opptatt av hva som skaper gode og utviklende møter mellom elever og lærere. I tillegg til lærerutdanning har hun terapeututdanning innenfor rus og psykiatri, rektorutdannelse og en mastergrad fra NTNU innenfor veiledning. Boka Veiledningsordning i skole og barnehage gir en innføring i hva veiledning rettet mot nyutdannede lærere i barnehage og skole innebærer, og hva som bør legges til grunn når en veiledningsordning skal etableres.Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller Spotify.Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.Du kan lese mer om boka her. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Ansettelser er noe av det aller viktigste organisasjoner og bedrifter foretar seg. Boka "Rett person på rett plass", tar et dypdykk inn i hvordan man sikrer seg at man ansetter de rette personene, og hvordan man lykkes med rekruttering.Espen Skorstad er en norsk psykolog, som er spesialist i organisasjonspsykologi, og ekspert på rekrutteringsmetodikk. Han er også ekspert på psykologiske tester, og har gitt ut boka "Rett person på rett plass" i 2008 på Gyldendal. Nå har boka kommet i 2.utgave. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Hva gjør du når ungdommen ikke vil legge seg, eller har problemer med søvnen? Bjørn Bjorvatn er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, (www.sovno.no) og leder av Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssykehus. Han har forfattet bøkene Søvnsykdommer: Moderne utredning og behandling og Bedre søvn: En håndbok til deg som sover dårlig.Bjorvatn var med på å starte Bergen søvnsenter i 1996, som er kjent som Norges ledende på behandling av søvnsykdommer. Han er også professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, og tok doktorgraden innen basal søvnforskning i 1995.Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil eller i Spotify.Programleder: Anders HøglundEpisoden er laget i samarbeid med Gyldendal. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Anne-Lise Sæteren er utdannet allmennlærer og har mastergrad i spesialpedagogikk. Erfaringene som lærer og spesialpedagog førte til interessen for "den stille elev"-atferden. I 2016 disputerte hun for doktorgrad i spesialpedagogikk, og avhandlingen har tittelen «Dealing with children with withdrawn behavior». I dette arbeidet studerte hun læreren i møte med elever som viser stille atferd i skolen.Sæteren er spesielt interessert i tematikken sosiale og emosjonelle vansker, utfordringer læreren møter i sin arbeidssituasjon og hvordan skolen kan tilrettelegges for at alle barn og unge skal kunne oppleve sine bidrag som viktige og verdifulle. Ved Institutt for lærerutdanning underviser og veileder hun i temaet stille atferd, og andre temaer innenfor sosiale og emosjonelle vansker, lese- og skrivevansker og spesialpedagogiske perspektiver og utfordringer.Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller Spotify.Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.Du kan lese mer om boka her. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Kan det å skrive personlig om egne opplevelser påvirke helsen positivt? Kan det hjelpe selv deg som står midt i en krise? Helt klart, mener forfatter Kjersti Wold, som selv har skrevet seg gjennom en tøff kreftperiode. Skriving kan både fordype selvforståelsen, øke livskraften og bedre immunforsvaret. Wold er faglitterær- og skjønnlitterær forfatter. Dette er hennes bok nummer 20. Hun har også et omfattende virke som kursleder og foredragsholder, og driver Noesis – senter for kreativitet og kommunikasjon. I 2015 og 2016 hadde hun selv stort utbytte av helsefremmende skriving under sitt eget kreftforløp.Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller i Spotify.Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.Du kan lese mer om boka her. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Gjest i denne episoden er Åshild Egerdal, redaktør av den store og nyttige boka som rett og slett heter "HR-boka". Over 16 kapitler, med en detaljert innholdsfortegnelse, og nesten 600 sider gis en grundig innføring i alt det en HR-avdeling jobber med. I tillegg er den skrevet med tanke på ledere og hvordan HR kan bidra til verdiskapning, og hvordan håndtere alt fra nedbemanning til motivasjon og ansettelser.Åshild Egerdal er Avdelingsdirektør i DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Hun jobber i tillegg deltid som fagansvarlig og foreleser i personaladministrasjon og personalledelse ved Høgskolen i Østfold.Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller i Spotify.Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.Du kan lese mer om boka her. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store