DiscoverFagbokpodden
Fagbokpodden
Claim Ownership

Fagbokpodden

Author: Nettavisen

Subscribed: 167Played: 1,528
Share

Description

I Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd inviterer vi forfattere i studio for å snakke om sine bøker og hvorfor de er viktige.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

62 Episodes
Reverse
Hva er selvfølelse?

Hva er selvfølelse?

2021-06-0227:28

Guro Øiestad er psykologspesialist og førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.Folk forstår ulike ting med begrepet selvfølelse, og det brukes mye i psykisk helse-feltet, kanskje uten at vi helt har avklart hva det er.Øiestad viser at selvfølelse dreier seg like mye om hva vi gjør, som om hva vi tenker, og at selvfølelsen påvirkes gjennom hele livet, også av situasjonen vi er i. Vi kan bli usikre og tause i én situasjon, engasjerte og selvhevdende i en annen. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Flerspråklighet fremstilles ofte som en ressurs, i politikk, medier, utdanning og forskning, gjerne uten at det vises hvordan, når eller for hvem det er en ressurs.Bente Ailin Svendsen er professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo. Hun er også professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Svendsen har undervist i og forsket på flerspråklighet i hele sin karriere, hos barn, unge og voksne og i samfunnet generelt. Hun har dessuten omfattende erfaring med å formidle forskningen til et bredt publikum.Møt henne i Fagbokpodden. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Digital kildekritikk

Digital kildekritikk

2021-05-1822:49

Hva er digital kildekritikk? Hvordan skiller den seg fra den såkalte tradisjonelle kildekritikken? Og, hva bør vi være spesielt oppmerksomme på når vi bruker digitale kilder?Ståle Grut er journalist i NRKbeta og skriver om medier, teknologi og kultur.Grut er utdannet medieviter ved universitetet i Amsterdam, og har tidligere jobbet i Stiftelsen Tinius. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
-Vi må aldri miste helheten av syne.-Det er motiverende å lykkes.Elisabeth Arntzen er utdannet lege. Hun har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. De siste årene har hun hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn.Hva ligger i bunn for at vårt helsevesen fungerer som det gjør? Hvordan kan vi stadig bidra til at det utvikles og bedres? I denne utgaven av fagbokpodden deler lege, filosof og seksbarnsmor Elisabeth Arntzen sin innsikt og engasjement. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
I denne episoden av Fagbokpodden diskuteres matematikkfaget på grunnskolelærerutdanningen, et fag mange studenter synes er krevende – og med en nasjonal deleksamen med høy strykprosent.Hvorfor er det så mange studenter som strever med dette faget? Hva er det viktig at fremtidige lærere kan noe om og forstår, og hvorfor snakker vi nå om algebraisk tenkning allerede fra 1. klasse? Siri Krogh Nordby, Tonje Karoliussen Berg og Karoline Svensli underviser både skoleelever og lærerstudenter i matematikk, og har alle har vært med å utvikle Riktig, Gyldendals nye digitale læringsverktøy for lærerstudenter. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Etikk i sykepleien

Etikk i sykepleien

2021-03-1718:57

-Det handler og hva som er godt og hva som er riktig.Berit Støre Brinchmann er gjest. Hun er sykepleier og professor i sykepleie ved Nord universitet, redaktør og hovedforfatter av boken.Det handler om menneskesyn, etiske dilemmaer, etiske teorier og prinsipper, yrkesetiske retningslinjer, forskningsetikk og hva det innebærer å være en profesjonell sykepleier.Et nytt kapittel om kriseetikk, hva kan vi lære av koronapandemien? Hvordan blir ting godt og riktig?Fagbokpodden lages i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders HøglundFoto:Svein-Arnt Eriksen See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
-Jeg har aldri møtt en med rusproblemer som jeg ikke skjønner at ruser seg.Psykologspesialist Kari Lossius driver MindingMines, og har arbeidet innen rusfeltet i mer enn 25 år. Hun har i denne perioden arbeidet som kliniker, forsker og leder, og har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989.Lossius er redaktør av boken Håndbok i rusbehandling, som tar for seg hvordan vi kan forstå rusmiddelavhengighet. Hva kan være gode behandlingstilbud og -metoder for mennesker med moderate til alvorlige ruslidelser? Og hva kreves det av terapeuter og andre i feltet for å få til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
- Vit hvem du handler med før du legger inn kortet dittFagbokpodden har tatt en prat med Morten Grandal og Frode Elton Haug, forfatterne bak boka Markedsføringsrett i et nøtteskall. Boka gir en grunnleggende, rask og oversiktlig innføring i markedsføringslovens regler, samt en oversikt over spesiallovgivning med krav til næringsdrivendes markedsføring.I Fagbokpodden forteller forfatterne blant annet hvorfor det er lett å starte butikk, og hva du som kunde bør være klar over.Fagbokpodden lages i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Bostedsløs

Bostedsløs

2020-12-1018:50

- Sofa-surferne er den største gruppen bostedsløse i Norge. I en moderne velferdsstat er en bostedsløs en person som ikke har egen bolig, og som ikke klarer å skaffe seg det på egen hånd. I Norge er dette en mindre gruppe enn i de fleste andre land, men det betyr ikke at den ikke eksisterer. Terskelen for å komme inn på boligmarkedet er høy, og i boka "Bostedsløs" tar forsker Evelyn Dyb for seg nettopp politikken og andre faktorer rundt det å ikke ha bosted i Norge. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Fjernledelse

Fjernledelse

2020-11-2522:121

- Om sjefen er kontrollfrik går han en usikker tid i møte.Det å kunne lede noen som ikke er samme sted som deg fysisk, har for de fleste blitt enda mer aktuelt i løpet av det siste året. Fagbokpodden har tatt en prat med Marianne Hauan Molstad og Ann Kristin Godager Aspeli, som har skrevet boka Fjernledelse om hva du bør kjenne til, ha kunnskap om og ta hensyn til i hverdagen for å lykkes med nettopp Fjernledelse.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
- Dataene du vegrer for å dele, kan redde livet ditt og andres, sier Anne Kjersti Befring. Hun er forsker og advokat, og sammen med Inger-Johanne Sand har hun skrevet boka "Kunstig intelligens og big data i helsesektoren". I boka tar de for seg hvordan bruk av kunstig intelligens og big data i helsesektoren og i medisinen er et paradigmeskifte, og hvilke konsekvenser - både positive og negative - dette har for samfunnet og pasienter.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
På egen hånd

På egen hånd

2020-11-0423:50

Norge er i verdenstoppen med hensyn til antall aleneboende, og nærmere 40 prosent av alle hushold er enpersonshushold. Til sammenligning har et land som India bare 4 prosent aleneboende. Hvorfor er det så mange som lever alene i Norge og Norden i dag? Er de som lever alene ensomme? Hvilke relasjoner snakker de om som betydningsfulle?Og ikke minst: Når så mange lever alene, har vi egentlig da en boligpolitikk som er tilpasset det nye levemønsteret? Unn Conradi Andersen er sosiolog og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, og forfatteren bak boka "På egen hånd" som tar for seg nettopp singelsamfunnet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder og produsent er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Åpen eller innadvendt

Åpen eller innadvendt

2020-10-2622:25

Alle ønsker å ha et godt omdømme. Hva skal man gjøre for å styrke nettopp omdømmet sitt? Peggy Brønn er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges fremste omdømmeforskere. I ukas episode av Fagbokpodden snakker Peggy og hennes mann Carl Brønn om hva du kan gjøre - og ikke gjøre - for å styrke omdømmet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Sigmund Karterud er professor i psykiatri, og har sammen med Espen Folmo og Mickey Kongerslev skrevet boka Mentaliseringsbasert terapi. Men hva er egentlig nettopp mentaliseringsbasert terapi?Terapiformen har vist seg å være en av de viktigste metodene i vår tid for behandling av alvorlige personlighetsproblemer, som borderline eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mentaliseringsbasert terapi har også innvirkning på en lang rekke andre lidelser, tilstander og situasjoner, som miljøterapi, foreldre–barn-samspill, barnevern, skoler og arbeidsliv. Fagbokpodden har tatt en nærmere prat med Karterud om det spennende temaet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldenal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Forbrukeradferd

Forbrukeradferd

2020-10-0519:47

Visste du at reklamer som oftest snakker til kvinner?Fagbokpodden har tatt en prat med høyskolelektor Nina Vogt, som sammen med Asle Fagerstrøm, Ragnhild Eg og Magne Johannessen har skrevet boka Forbrukeradferd om hvordan kunnskap om nettopp forbrukeratferd er avgjørende for alle som ønsker å lykkes med markedsføringen sin.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Fra uro til ro

Fra uro til ro

2020-09-2826:50

Hvordan påvirker stress barn? Hva kan man gjøre for å hjelpe barna som ikke klarer å sitte stille, havner i konflikter og er "vanskelige"? Kaja Næss Johannessen og og Ann-Karin Bakken er psykologspesialister med fordypning i klinisk arbeid med barn og unge,  og sammen har de skrevet boka «Fra uro til ro» -Utfordrende atferd og barns muligheter for læring. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og en av to forfattere bak boka  "Psykisk helse hos eldre".Fagbokpodden har tatt en prat med Johanne om demens hos eldre, hvordan man kjenner igjen demens og tiltak/endringer man kan gjøre for eldres psykiske helse. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Hva er egentlig seksuell trakassering i lovens forstand? Hvordan kan en og samme handling utgjøre seksuell trakassering overfor én person mens den ikke gjør det overfor en annen? Og hva er den nedre grensen for seksuell trakassering?Fagbokpodden har snakket med Lill Egeland, partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hvor hun leder arbeidsrettsavdelingen. Sammen med Thorgeir Hole og Ingrid Fladberg Brucker har hun skrevet boka Seksuell trakassering i arbeidslivet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
HR-boka

HR-boka

2020-09-0119:511

Hva er egentlig HR, og hvorfor er det så viktig?Fagbokpodden har tatt en prat med Åshild Egerdal om nettopp dette. Åshild er redaktør for HR-boka, som i sin andre utgave tar for seg HR i arbeidslivet, og hvordan den digitale utviklingen i arbeidslivet påvirker HR-arbeid.Åshild selv er øverste administrative leder for Industri Energi, som er et fagforbund i LO. I tillegg er hun fagansvarlig for studier i personaladministrasjon og personal-ledelse, samt organisasjonspsykologi ved Høgskolen i Østfold. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Hvorfor er det så vanlig å lure på hva andre tenker om oss?Vilde Vollestad er psykolog og har et særlig engasjement for formidling av psykologisk kunnskap. Hun er en av to initiativtakere til organisasjonen Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU), og har jobbet med utvikling av undervisning i psykisk helse for tusenvis av ungdom.Vilde står bak boka "Hva er greia med meg - og deg, og alle andre? - en håndbok i psykisk helse". I boka, som hovedsakelig er skrevet for ungdom, deler hun kunnskap, råd og funfacts om de viktigste sidene ved hvordan vi fungerer.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store