DiscoverEvanjelizačný kalendár - zamyslenia
Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
Claim Ownership

Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

Author: Jaroslav Beno

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

V tomto podcaste budeme spolu premýšľať nad Bohom a Božím slovom.
33 Episodes
Reverse
Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019 Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Žid 13/8 Táto civilizácia sa neustále vyvíja. Technologicky, kultúrne a neviem ešte ako. My si myslíme, že je to super, ale či je to naozaj tak, to je otázne. Je to proste fakt. Dneska je iná doba ako bola pred 500 rokmi. Nikde žiaden počítač, mobil, satelit a podobne... Video verzia: https://youtu.be/1QXIlJSb8tk Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ist-zklad-pre-tvoj-ivot---Tde-10--evanjelizan-kalendr-2019-e3de83 Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/10-19-isty-zaklad-pre-tvoj-zivot Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam  #evanjelizacnykalendar
Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Mk 16/15 Toto je jednoznačný príkaz k činom – k akým? My ako kresťania máme zvestovať evanjelium všetkému stvoreniu. Apoštoli a učeníci v dobe kedy bol Pán Ježiš fyzicky na zemi – mali.. Video verzia: https://youtu.be/LZQ5k33Ne8Q Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Svet-sa-nehanb-za-svoje-nzory-a-kresan----Tde-9--evanjelizan-kalendr-2019-e3apeg Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/09-2019-svet-sa-nehanbi-za-svoje-nazory-a-krestan
Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
Dobré skutky a spasenie, ako to je? - Týždeň 7 || evanjelizačný kalendár 2019 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Ef 2/10 List Efežanom bol napísané kresťanom - to tak na okraj. Preto aj tieto slová treba brať z tohto pohľadu. Ak by sme si ich prečítali mimo kontextu, tak by sme mohli uvažovať, že sa toto slovo týka všetkých.... Video verzia: https://youtu.be/3N-QPkV3ggU Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Dobr-skutky-a-spasenie--ako-to-je----Tde-7--evanjelizan-kalendr-2019-e3833n Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/07-19-dobre-skutky-a-spasenie-ako-to-je Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený... Rim 10/9 Ľudí s táravými ústami je mnoho. Nahovoria litánie, ale vie sa o nich, že tárajú. O niektorých sa nevie, že tárajú, lebo znejú presvedčivo ale v podstate tiež tárajú... Video verzia: https://youtu.be/HOxQ_5pDVmg Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Trav-sta---Tde-6--evanjelizan-kalendr-2019-e344si Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/06-2019-tarave-usta Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Kol 3/15 V interakcii - medzi ľuďmi dochádza často. Je to jedna z najčastejších situácií, čo zažívaš. Keď sa pozdravíš na ulici - interakcia. Ak ti niekto napíše správu na facebook - interakcia. Ak sa ťa niekto pýta na radu - interakcia. Keď prídeš domov a nežiješ sám, tak máš mnoho interakcií. Rozprávaš sa s príbuznými, niečo riešite, musíte sa dohodnúť a podobne. Video verzia: https://youtu.be/wXqM6m0-tuc Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ako-na-vzahy---Tde-4--evanjelizan-kalendr-2019-e33rim Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/05-19-ako-na-vztahy Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Iz 53/4 Izaiáš bol prorok v starej zmluve. Žil v dobe dávno pred narodeným Pána Ježiša. Celá táto kapitola je proroctvo o Pánovi Ježišovi, vyslovené stovky rokov pred tým ako sa naplnilo. Je to úžasné.... Video verzia: https://youtu.be/LmujO4dUMNM Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Bit-a-strpen---Tde-4--evanjelizan-kalendr-2019-e31c2c Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/04-19-bity-a-strapeny Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam
Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Ef 5/1-2 Video verzia: https://youtu.be/5bzc3P6bRgY Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/ako-aj-Kristus-miloval-vs-------Tde-3--evanjelizan-kalendr-2019-e2v3ps Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/02-19-ako-aj-kristus-miloval-vas
A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Mt 10/38 Priznám sa, že neviem, čo presne sa myslí týmto veršom. Môžem sa zatiaľ len domnievať. Pán Boh mi ešte nedal úplnú istotu, či rozumiem tomuto veršu správne. Čo ale môžem spraviť, je prečítať si kontext tohto veršu. Čo je pred ním a čo je za ním. Môžem sa pozrieť aj doslovne na kríž - ktorý mám zobrať. Video verzia: https://youtu.be/q48o76Q2P7Y Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Toto-nie-je-prechdzka-ruovou-zhradou---Tde-2--evanjelizan-kalendr-2019-e2tr4m Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/01-19-toto-nie-je-prechadzka-ruzovou-zahradou<p><p>
... lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží. 2 Pt 1/21 Po prečítaní tohto veršu nám možno napadne otázka - ako viem, ktorý ľudia sú vedení Duchom Svätým? Proroctiev kadejakých bolo a aj bude. Spomeňme si na proroctvo o konci sveta z Májskeho kalendára. Alebo Sibyline proroctvá... Video verzia: https://youtu.be/v9oee542YLU Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Falon-prorok--ktor-in-zzraky----Tde-1-53--evanjelizan-kalendr-2018-e2s6fk Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/53-18-falosny-prorok-ktory-cini-zazraky-otazka Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #boh #evanjelizacnykalendar #jarob
Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachovávam Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On. 1 Jn 2/3-6 Tieto verše sú fantastický prostriedok ako sa môžeme nad sebou a nad svojim kresťanským životom zamyslieť. Je tu niekoľko vecí, v ktorých ak sa budeme skúmať, vyskúmame, že tak žijeme, alebo vyskúmame, že sami seba a Boha klameme.  Video verzia: https://youtu.be/4V6zCJFoDfQ Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Zamyslime-sa-nad-svojm-kresanskm-ivotom---Tde-52--evanjelizan-kalendr-2018-e2r4l2 Textová verzia: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/52-18-zamyslime-sa-nad-svojim-krestanskym-zivotom Ak sa ti audio páčilo, môžeš ho zdieľať.. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam  #evanjelizacnykalendar #jarob #krestan
Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Jn 3/36 Toto je veľmi zaujímavý verš. Krátky ale obsahuje veľmi vážne informácie, nad ktorými sa musíme zamyslieť. Odpovedá na otázky ako napríklad: Načo veriť? ... Video verzia: https://youtu.be/rYESTBpW1u0 Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Pjdu-vetci-do-neba----Tde-51--evanjelizan-kalendr-2018-e2peou Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/51-18-pojdu-vsetci-do-neba-otazka Ak sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál. Buďte požehnaný. Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? : http://evanjelizacnykalendar.sk/ Chceš si otestovať svoje vedomosti? : http://biblickykviz.sk/ = pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
Ako kresťania túžime po Bohu viac a viac. Túžime Ho spoznávať - teda sa s ním rozprávame a čítame Božie slovo. Veríme, že Biblia je Bohom vdýchnuté písmo... Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2 Tim 3/16-17 Video verzia: https://youtu.be/vshA9RreI_E Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Kad-psmo--vdchnut-od-Boha-je------Tde-50--evanjelizan-kalendr-2018-e2ogk8 Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/50-18-kazde-pismo-vdychnute-od-boha-je
Ak naozaj miluješ Boha a veríš Mu, tak ťa musí zaujímať... Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Žid 4/12 Video verzia: https://youtu.be/cWQnihQ5PrA Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Dvojsen-me---Tde-49--evanjelizan-kalendr-2018-e2ogim Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/49-18-dvojsecny-mec
Pán Ježiš riekol: moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto im ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Jn 10/27-30 Často krát, keď niekoho porovnávajú k stádu oviec, tak sa urážame. Lebo stádo oviec vraj ide jedna za druhou a ani nerozmýšľajú o čo ide... Video verzia: https://youtu.be/RWkTQSoLbzg Audio verzia: https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Som-ovca-zo-stda---Tde-48--evanjelizan-kalendr-2018-e2lbvi Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/48-2018-som-ovca-zo-stada
Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Ef 2/13 V týchto zamysleniach sa snažíme zamyslieť – z toho je aj názov zamyslenia. Prosím skúste sa teraz so mnou zamyslieť. Vo verši sa hovorí, že sme boli kedysi ďalekí. Od čoho sme boli ďalekí? Týka sa to aj mňa aj teba osobne? ...
Pán Ježiš povedal: Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. Ja som chlieb života. Jn 6/47-48 Mám na vás otázku: chceš mať večný život? Možno áno, lebo svet a tvoj život ťa veľmi baví. Rád si užívaš a chceš si užívať, čo najdlhšie. Musím ťa sklamať, tvoj život ...
Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ž 133/1 Bratia v tomto žalme verím, že odkazujú na bratov vo viere – vo vyvolení. Izraelci boli bratia, lebo mali všetci otcov z tej istej rodiny – 12 patriarchov. Preto sa nazývali bratia. V novej zmluve sa bratmi označujú po smrti Pána Ježiša Krista všetci tí ... Video verzia: https://youtu.be/YkBhlk-crMU Textová verzia: http://www.evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/45-2018-bratia-spolu-byvaju
Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ... Tit 2/11-13
A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1Jn 4/14 Ján vo svojom prvom liste ubezpečuje, alebo vydáva svedectvo o tom, že on a iný okolo neho videli Pána Ježiša Krista a sami svedčia čitateľom listu – teda aj nám – že Boh Otec poslal Pána Ježiša Krista – Jeho Syna na svet ako Spasiteľa.
loading
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store