DiscoverTonfedd Cymru Fydd
Tonfedd Cymru Fydd
Claim Ownership

Tonfedd Cymru Fydd

Author: Cymru Fydd

Subscribed: 8Played: 29
Share

Description

Cyfres o sgyrsiau a seiniau yn edrych ar y dyfodol o safbwynt Cymreig. Dewch gyda ni ar daith sain drwy ddyfodoliaeth, ffuglen wyddonol a syniadau am lle fydd Cymru’n mynd yn y dyfodol pell ac agos. Daw’r podlediad gan @cymruddyfodol a Rhodri ap Dyfrig @Nwdls. Dwedwch helo yno os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r sgwrs. * * * * * For those of you playing in English* * * * * TCF is an occasional show that looks at futures and alternative realities from a Welsh perspective. Come with us on a journey through futurism, scifi, and ideas that deal with the far and near future in Wales.
6 Episodes
Reverse
#5 Efa Lois

#5 Efa Lois

2019-09-2300:54:41

Sgwrs efo’r arlunydd, pensaer a pheiriant diwylliannol Efa Lois. Ymysg y pynciau yn y sgwrs oedd adeiladau Brwtalaidd Cymru, cloriau gwallgo llyfrau ffuglen wyddonol, Moomins, a chyswllt y gofod ar Mabinogi. Mwynhewch!
#4 Manon Steffan Ros

#4 Manon Steffan Ros

2019-09-1000:52:16

Ar ôl hir-oedi dyma ailafael gyda chwip o westai. Awdur, colofnydd a straight up ffan sci-fi - Manon Steffan Ros. Nethon ni drafod llenyddiaeth wyddonias gan fwyaf yn ddigon naturiol gan drafod hoff awduron Manon, sut wnaeth hi ddod at y genre, Llyfr Glas Nebo, a sut i uniaethu gyda alien (sut allet ti beidio?). Hefyd: SEXY CAPTAIN NEMO, OCTOPI a SGWID ANFERTH. Werth gwrando am hynny yn unig. Dilynwch Manon ar Twitter ar @ManonSteffanRos 
Enillodd Dyfan Lewis y gystadleuaeth stori fer yn Eisteddfod Caerdydd eleni. Y thema oedd Gofod, ac mae’n stori wych. Es i lawr i Graig Cefn Parc i recordio Dyfan yn darllen ei stori ar gyfer eich pleser chi. Mae dathliadau yn thema, felly mae gwrando arni dros y Nadolig yn eitha addas. Mae Dyfan hefyd yn ffotograffydd a barddonwr; ewch draw i’w gyfrif Twitter i weld mwy http://twitter.com/Dyfanlewis
#2 Hefin Jones

#2 Hefin Jones

2018-12-0200:45:40

Sgwrs gyda'r dylunydd, artist, darlithydd a dyfodolydd o Aberteifi. Gallwch chi weld y gwaith I'r Byd Dyfodol yn ogystal ag archifo'i waith blaenorol ar ei wefan http://hefinjones.co.uk/ibd-ttfw/
#1 Carl Morris

#1 Carl Morris

2018-11-1701:07:09

Sgwrs gyda’r datblygwr meddalwedd a chynhyrchydd digidol am iaith, tecno, cymunedau arlein, swyddi’r dyfodol ac ychydig rwdlan am Huw Jones a'r Diliau. Dilynwch Carl ar http://twitter.com/carlmorris neu edrych ar ei wefan http://morris.cymru
Cyflwyniad i Gymru Fydd

Cyflwyniad i Gymru Fydd

2018-11-1400:01:17

Mae podlediad Cymru Fydd ar fin cychwyn! Dyma ragflas o’r pethau sydd i ddod. Sticiwch hwn yn eich tansygrifiadau os am sgyrsiau, celf a seiniau hyfryd, oll gyda’r dyfodol yn rhedeg drwyddynt.
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store