Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Do you like who you are? It is a problem that many of us have that, at the end of the day,  we don’t really like ourselves very much. How do we work through that? How can we learn to like ourselves more? Well, it’s a process, of course; a journey into self-discovery that may take time - months, years, even a lifetime. But the starting point for this journey of self-discovery has to be to learn to see ourselves how God sees us - to see ourselves through his eyes and to learn to believe in ourselves as he does.
Kiel ni povas lerni pli ŝati nin mem? Ĝi estas procezo, kompreneble; vojaĝo al mem-malkovro. Sed la deirpunkto devas esti vidi nin kiel Dio vidas nin; vidi nin per liaj okuloj kaj lerni kredi je ni mem kiel li.
Kial Dio donas al ni sian Sanktan Spiriton? Kian diferencon faras la Sankta Spirito en niaj vivoj kaj la eklezio? En ĉi tiu podkasto, ni esploras nur du ideojn: kiel la Sankta Spirito vigligas nin por misio kaj kiel la Sankta Spirito rajtigas nin eliri en la mondon en la nomo de Dio.
Why does God give us his Holy Spirit? What difference does the Holy Spirit make in our lives and the church? In this podcast, we explore just two ideas: how the Holy Spirit energises us for mission and how the Holy Spirit empowers us to go out into the world in the name of God.
Ĉu vi sentas vin forgesita de Dio? Estas terura sento, ĉu ne? Sed estas bela verso en la Biblio, kiu ni devas memori kiam ni sentas tion. Jeremia 29:11 - "Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon." Kaj estas 3 aferoj, kiujn ni devas memori el tiu verso. Ĉi tiu epizodo esploras plu...
Do you feel forgotten by God? It's a horrible feeling, isn't it? But there’s a beautiful verse in the Bible that we need to cling onto when we feel like that. Jeremiah 29:11 – “I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for.” And there’s 3 things we need to remember from that verse. This episode explores further...
Maltrankvilo kaj streso ŝajnas esti tiom parto de niaj vivoj. Ĉu Dio povas fari diferencon? Ĉu li povas resanigi nin de maltrankvilo? Ĉu tio estus bona por ni? Ni esploras la instruon de Jesuo en Mateo 6 por ekkompreni la menson de Dio pri ĉi tiu afero.
Anxiety and stress seem to be so much a part of our lives these days. Sometimes, it feels overwhelming. Can God make a difference in our lives? Can he cure us of anxiety? Would that be good for us? We explore Jesus' teaching in Matthew 6 to get an insight into God's mind on this issue.
Ĉu vi estas afabla? Kiel vi povas esti pli afabla? Kial ĝi estas grava? Ni bezonas pli da afableco! Kiel ni vivas en ĉi tiu mondo sen fali en la kaptilon fariĝi  malbonfaraj ni mem? Ĉi tiu Psalmaro instruas al ni kvar aferojn ĉi-rilate.
Are you kind? How can you be more kind? Why is it important? On the whole, this is a fairly kind world - but we need more kindness! How do we live in this world without falling into the trap of becoming unkind ourselves? There are four things to draw out of Psalm 141 in this regard.
We are all on a journey through life. Sometimes life is easy. Sometimes, life is difficult. At all times, we need to know that God is with us. Psalm 121 gives us the confidence to know that God is with us and will care for us, whatever happens in life.
Ni estas en vojaĝo tra la vivo. Kelkfoje, la vivo estas facila por ni. Kelkfoje, la vivo estas malfacila. Ĉiam ni bezonas scii, ke Dio protektos nin. Psalmaro 121 donas al ni la konfidon scii, ke Dio ĉiam estas kun ni kaj zorgos pri ni.
Kiam ni havas malfacilajn tagojn, ni devas scii, ke Dio estas kun ni. Psalmaro 27 helpas nin pri tio. Ĝi donas al ni du ideojn por pensi, kiuj helpos nin trovi Dion kiam ni sentas, ke li estas malproksime.
Kie vi trovas vian sekurecon?Ni ĉiuj volas sekurecon en la vivo - sed ni vivas en tre nesekuraj tagoj...la Kovim-pandemio, milito en Ukrainio, financa krizo ktp.Per Mateo 28:1-10, ni remalkovras, ke nia sola vera sekureco troviĝas en Kristo. Per lia resurekto, la morto estas venkita, la peko estas venkita, kaj Dio estas venka. Per la morto de Kristo, ni havas iliron al la Patro - kaj nia rilato kun li estas la fonto de eterna sekureco
Where do you find your security?We all want security in life - but we are living in very insecure days...the Covid pandemic, war in Ukraine, a financial crisis, rising utility prices and much more make security hard to find. We are tempted to find security in insurance policies, pensions, relationships, mortgages and other things - but these are only temporary, and will not provide a security that lasts.Through Matthew 28:1-10, we rediscover that our only true security is found in Christ. Through his resurrection, death has been defeated, sin has been vanquished, and God is victorious. Through the death of Christ, we have access to the Father - and our relationship with him is the source of eternal security.
We follow many Influencers on social media - gardeners, chefs, lifestyle gurus, financial advisors etc. Is Jesus just another Influencer for you? If not, what makes him different?Why should we bother following Jesus? We think about the story of Palm Sunday to explore this.
Ni sekvas multajn Influistojn - ĝardenistoj, kuiristoj, financaj konsilistoj ktp. Ĉu Jesuo estas nur alia Infuisto - au ĉu estas io speciala pri li?Kial ni sekvu Jesuon?
Kion valoras Jesuo por vi? Ne estas facila demando, sed la maniero kiel ni vivas niajn vivojn donas al ni la respondon.En ĉi tiu podkasto, ni pensas pri la rakonto de Maria sanktoleanta Jesuon per oleo - kaj la kolera reago de Judaso al tio.
What is Jesus worth to you? How would you value your relationship with him?The way we live our lives gives us the answer - how much time we spend in prayer and Bible Study and in the presence of God, how much energy we give to church engagement, how much money we give to the mission of God. These are all good indicators of how much we value our relationship with Jesus.In this podcast, we think about Mary anointing Jesus with oil - and the reaction of Judas, who thought it a waste of money. We think about whether we have a Mary mindset or a Judas mindset ourselves.
Ĉu vi vere fidas Dion en ĉio? Ne estas facile kiam la vivo estas malfacila. Sed Dio ĉiam estis tie por vi en la pasinteco kaj li estas tie por vi nun. Vi povas fidi lin. En ĉiuj aferoj...
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store