DiscoverRadio Warroza Pszczele Wieści
Radio Warroza Pszczele Wieści

Radio Warroza Pszczele Wieści

Author: warroza.pl

Subscribed: 12Played: 15,085
Share

Description

Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. www: warroza.pl

101 Episodes
Reverse
Rytualne aspekty ukraińskiego pszczelarstwa 3:20 Dezinformacja w handlu miodem w internecie 14:05 Technooptymizm, technosceptycyzm, zaprzeczanie i uwikłanie w amerykańskim przemyśle pszczelarskim 21:15 Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 021. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Zalecenia obejmują ochronę siedlisk, zmianę praktyk rolniczych, wykorzystanie lokalnych pszczół, zintegrowane zarządzanie dręczem oraz poparcie dla wspólnot pszczelarskich, a nie indywidualnego działania na własną rękę. 03:50 Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających Greenpeace 20:05 Dobre Praktyki Dla Pszczelarstwa Odżywalnego (Zrównoważonego) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 44:00 Kodeks Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 47:00 Dobre Praktyki Pszczelarskie Dla Pszczelarstwa Odżywalnego (Zrównoważonego) B-TheNet Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 020. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
01:45 Wpływ miodu na profil lipidowy: przegląd systematyczny i metaanaliza kontrolowanych badań klinicznych 09:25 Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze 21:30 Rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług: powiązanie między użytecznością środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturową… Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 019. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
3:35 Ekologia i ochrona owadów na obszarach miejskich: przegląd 22:30 Globalny atlas owadów jadalnych: analiza 35:25 Obraz morfologiczny ciała tłuszczowego młodych matek nieunasiennionych Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 018. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Gościem podkastu jest Stanisław Różyński pszczelarz senior, który pierwszy zgłosił obecność roztocza dręcza pszczelego w Polsce 15 maja 1980 r. Zauważył osłabienie pszczół w ulach swojego przyjaciela i po zbadaniu znalazł roztocza przypominające Varroa na owadach. Próbki zawiózł do weterynarza i po ich potwierdzeniu poinformował o tym Instytut Weterynaryjny w Puławach. Zespół został wysłany do pasieki pszczelarza Jana Liponogi w Dzierzkowicach, gdzie oficjalnie zarejestrowano pierwszy pojaw roztoczy Varroa w Polsce. Następnie Pan Stanisław opowiada o swoim długoletnim doświadczeniu z pszczelarstwem oraz o swoim mentalnym i duchowym kontakcie z pszczołami. Zgadzamy się, że warto promować zagubiony, gdzieś po drodze w tym szalonym pędzie za wzrostem tradycyjny etos pszczelarstwa hobbystycznego. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Charakterystyka substancji zanieczyszczających produkty pszczele pochodzenia polskiego oraz ocena ryzyka w kontekście nowotworów 01:50 Konektom mózgu larwy muszki owocowej 13:30 Zagęszczenie dzikiej pszczoły miodnej Apis mellifera w koloniach na całym świecie 24:00 Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 017. Odcinek powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
We wrześniu 2017 r. nagrałem rozmowę z Panem Davidem Lutz’em. Twierdził, że był wtedy ostatnim hodowcą ciemnej pszczoły Apis mellifera mellifera linii Kampinoskiej. Od lat selektywnie hodował te pszczoły pod kątem cech takich jak odporność na Warrozę i długowieczność. W rozmowie omawiał historię tej linii pszczół. Wyjaśniał swoje metody, takie jak hodowla tylko z rodzin, które przetrwają zimę. Zauważał, że chociaż pszczoły z Kampinosu są wytrzymałe i długowieczne, to zazwyczaj produkują mniej miodu niż niektóre inne pszczoły komercyjne. Opowiadał o konieczności utrzymania tych pszczół w ich naturalnym leśnym siedlisku, a nie w obszarach rolniczych traktowanych pestycydami. Wywiad w wersji tekstowej jest tutaj. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Specjalista palinologii, a szczególnie analizy miodu i produktów pszczelich dr Dariusz Teper, omawia trudności związane z analizą różnych rodzajów miodu w Polsce. Zmiana krajobrazu rolniczego spowodowała powstanie nowych odmian miodu, takich jak miód z mniszka lekarskiego. Mój gość zauważa jednak, że realnie miód odmianowy mniszkowy występuje bardzo rzadko. W rozmowie poruszamy także potencjał analizy zawartości pyłku pierzgi oraz ziaren pyłku znalezionych w próbkach paleontologicznych. Zapraszam do posłuchania poprzedniego odcinka nr. 57 z Panem Dariuszem. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Kontrastowe skutki pszczelarstwa i użytkowania gruntów na sieci roślin i zapylaczy oraz występowanie patogenów w śródziemnomorskich ekosystemach półsuchych Autonomiczny system zapylania wykorzystujący drony i sztuczną inteligencję do zastąpienia pszczół w uprawie pomidorów szklarniowych. Ocena zezwoleń nadzwyczajnych wydanych przez państwo członkowskie Polska na środki ochrony roślin zawierające imidaklopryd, tiaklopryd lub tiametoksam Film Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 016 powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Pszczelarz, społecznik i były prezes Stowarzyszenia Polanka, zwraca uwagę na wyzwania stojące przed pszczelarzami w Polsce. Podkreśla on potrzebę wprowadzenia nowych przepisów w celu ochrony pszczelarzy z wieloletnim stażem na tym samym terenie oraz rozwiązania trudności w uzyskaniu finansowania i udowodnienia zatrucia uli pestycydami. Piotr podkreśla również znaczenie lepszej komunikacji między pszczelarzami i rolnikami w celu ograniczenia przypadkowych zatruć pszczół, ale zauważa, że wymaga to regulacji rządowych. Ponadto wyraża obawy dotyczące wpływu zmian klimatycznych na przyszłość pszczelarstwa w Polsce. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Stanowisko w sprawie udziału pszczelarzy w bieżących protestach rolniczych w związku z formą i hasłami obecnymi na protestach. https://pszczelarstwo.pl.eu.org/ 00:55 List 10:40 Mój komentarz subiektywny strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
2:30 Ulatniający się insektycyd pyretroidowy z urządzenia odstraszającego komary nie wpływa na żerowanie i rekrutację pszczół miodnych 13:35 Techniki uczenia maszynowego i wizji komputerowej w aplikacjach do ciągłego monitorowania uli: przegląd. 30:50 Analiza książek na temat apiterapii pod kątem zaleceń dotyczących nowotworów i porównanie ich wynikami badań klinicznych przedstawionymi w literaturze. Program “Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo” pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“ Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
z 61. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach. 00:02 Jerzy Demetraki-Paleolog 09:31 Stanisław Różyński 13:30 Michał Kolasa i Andrzej Oleksa 32:03 Andrzej Bober 37:39 Fani Hatjina 42:47 Małgorzata Bieńkowska Jerzy Demetraki-Paleolog zauważył wiele nowych twarzy i interesujących pomysłów od badaczy spoza tradycyjnych dziedzin pszczelarstwa, takich jak ci, którzy wykorzystują narzędzia sztucznej inteligencji do pszczelarstwa. Stanisław Różyński był pierwszym, który oficjalnie zgłosił pojaw dręcza pszczelego w Polsce 15 maja 1980 roku. Pomógł lokalnym pszczelarzom podczas tego ważnego odkrycia. Naukowcy Andrzej Oleksa i Michał Kolasa omówili swoje prezentacje konferencyjne na tematy związane z ochroną lokalnych populacji pszczół miodnych. Lekarz weterynarii Andrzej Bober omówił problemy zdrowotne pszczół w Polsce, zauważając, że nosema i warroza pozostają istotnymi problemami. Współpraca między pszczelarzami i weterynarzami jest ważna dla znalezienia rozwiązań. Badaczka z Grecji Fani Hatjina skupia się na organicznych metodach kontroli roztocza Varroa i wpływie zanieczyszczenia środowiska na pszczoły. Hatjina zaleca stosowanie alternatywnych substancji do powszechnie używanych chemikaliów dla bezpieczeństwa pszczół i środowiska. Główna przedstawicielka organizatora konferencji Małgorzata Bieńkowska podziękowała uczestnikom i ma nadzieję, że przyszłoroczna konferencja będzie międzynarodowa. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
2:30 Populacja nieleczonych pszczół zmusza dręcza do ewolucji. 12:30 Przegląd z zakresu problematyki badawczej wpływu dręcza pszczelego na populację pszczół miodnych. 30:00 Metody analityczne oznaczania zanieczyszczeń wosku pszczelego parafiną i stearyną. Program “Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo” pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“ Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Kacper omawia metanaukę, która bada uniwersalne aspekty procesu naukowego, które pozostają niezmienne pomimo historycznych zmian w podejściach do nauki. Wczesna grecka filozofia przyrodnicza ceniła wiedzę teoretyczną ponad praktyczne zastosowania. Kluczowym punktem jest to, że nauka wprowadza zmiany i kwestionuje istniejące modele rzeczywistości, działając trochę też jako światopoglądowy czynnik chaosu w przeciwieństwie do utrzymania modelu status quo. Kacper argumentuje, że bardziej otwarte społeczeństwa, które pozwalają na swobodne myślenie i wymianę idei sprzyjają rozwojowi nauki. Omawiamy różnice między nauką a technologią oraz to, jak wczesne społeczeństwa ludzkie nie rozróżniały między technologią, magią a religią uważając to za najważniejsze praktyczne rozwiązania społeczne. Z tej myśli zrodziła się technologia naukowa. 00:01:06 Zdecentralizowane media społecznościowe 01:03:59 Jaki cel przyświeca tej audycji? 00:10:23 Skamieliny ewolucyjne 00:15:02 Co chcemy przekazać? 00:20:21 Popper i Khun 00:21:32 Na początku był… 00:25:07 Nauka, czy jednak technologia? 00:25:39 Myślenie naukowe nie dotyczy zajmowania się rzeczami praktycznymi 00:29:41 Nieludzka technologia 00:34:08 Przedludzka technologia 00:35:26 Magia 00:38:49 Metanauka, czyli “nauka o nauce” 00:40:07 Kiedy powstała nauka 00:41:58 Panpsychizm 00:44:14 Starożytna Grecja 00:49:40 Autorytaryzm hamuje naukę 00:53:00 Progresywizm czy konserwatyzm 00:55:36 Złoty wiek islamu 01:01:20 Oświecenie - Nowa nadzieja 01:03:5 Filozofia nauki 01:04:58 Rewolucje Khuna 01:07:08 Świat Poppera 01:08:42 Dedukcja czy indukcja 01:12:56 Istota metody naukowej 01:19:06 Dlaczego falsyfikacja? 01:20:20 Nauka jako aktywność społeczna 01:21:32 Nauka jako język uniwersalny 01:24:40 Czemu myślenie naukowe jest takie trudne 01:25:53 Ewolucja człowieka przez ewolucję nauki 01:29:50 Sprzężenie zwrotne 01:30:21 Nauka jako sztuka tworzenia modelu rzeczywistości 01:31:08 Zakończenie strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
COLOSS to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit skupiające się na poprawie dobrostanu pszczół na całym świecie. Łączy ponad 2000 naukowców, weterynarzy, pszczelarzy i studentów z ponad 30 krajów, prowadzących badania nad monitorowaniem utraty kolonii pszczelich i poprawą komunikacji między badaczami a pszczelarzami. Na warsztatach w Warszawie od 7 do 9 lutego 2023 r. zespoły naukowców pracowały nad publikacjami dotyczącymi szacowania kosztów ekonomicznych strat rodzin pszczelich poprawie komunikacji między pszczelarzami, a naukowcami. Anna Gajda, kierowniczka Pracowni Chorób Owadów Użytkowych na SGGW, które było gospodarzem warsztatów, zauważyła, że podczas pandemii spotkania online umożliwiły współpracę, ale warsztaty w formie spotkań osobistych pozwalają na bardziej produktywne budowanie relacji i dzielenie się wiedzą. 01:05 Wywiad z Robertem Brodschneiderem 08:52 Wywiad z Lottą Fabricus Kristiansen 19:08 Wywiad z Anną Gajdą strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Gwałtowne dostosowywanie się roślin do nowych zapylaczy. Dręczooporność u Apis cerana: przegląd. Skuteczność terapeutyczna pyłku podawanego doustnie w przypadku chorób niealergicznych: przegląd ogólny. Program “Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo” pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“ Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Półnaturalne siedliska sprzyjają i słupy energetyczne w przetrwaniu dziko żyjących pszczół miodnych w krajobrazie rolniczym w Hiszpanii. Wykorzystanie nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z inwazją roztocza Varroa destructor. Brak dowodów na skuteczność stosowania mieszaniny gliceryny i kwasu szczawiowego za pomocą wzmocnionego ręcznika kuchennego jako nośnika w celu zwalczania dręcza pszczelego. Program “Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo” pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“ Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Nekrofagia u pszczół miodnych; kryminalistyczne zastosowanie zachowań związanych z poszukiwaniem zapachów Pszczelarstwo, zarządzanie środowiskiem i opieka wielogatunkowa na obszarach wiejskich Motywacje leżące u podstaw wyborów pszczelarskich związanych z opieką nad pszczołami: badanie metodologią Q-sort w Wielkiej Brytanii Program “Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo” pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“ Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II“ strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
Pszczoły miodne w tym trutnie posiadają nabytą odporność podobną do zwierząt kręgowych - wyjaśnia naukowczyni zajmująca się pszczołami. Następnie omawia związek tej odporności ze znaczeniem rodziny pszczelej. Co ciekawe, rozmowa dotyka również dotychczas niezbadanej interpretacji hipotetycznej motywacji samców związanych z życiem, kopulacją i rozmnażaniem się pszczół oraz naukowo poznanej ich roli w pszczelej kolonii społecznej znacznie większej niż istoty wyłącznie zdolne do reprodukcji jako ojcowie pogrobowców w bezwzględnym losie samców, jak bywają postrzegane w powszechnym mniemaniu. Rozmawiamy m.in. o tym czy przedwczesna ejakulacja u trutni może być uważana za korzystną czy szkodliwą z różnych perspektyw poznawczych. Okazuje się, że przyszłe badania mogłyby być może zmierzyć poziom komfortu trutni przed ejakulacją podobnie jak badają zdolność owadów do odczuwania bólu. strona: warroza.pl wsparcie: tutaj
loading
Comments