DiscoverElis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd
Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd
Claim Ownership

Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Author: BBC Radio Cymru

Subscribed: 141Played: 1,826
Share

Description

Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol…
10 Episodes
Reverse
Luned Tonderai

Luned Tonderai

2020-05-1501:04:482

Sgwrs am fywyd a gwaith rhwng dwy iaith gyda'r cynhyrchydd a chyfarwyddwr Luned Tonderai
Richard Elis

Richard Elis

2020-04-1501:10:02

Elis James sy'n trafod iaith, gwaith a bywyd gyda'r actor Richard Elis
Sian Harries

Sian Harries

2020-04-0253:27

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r awdur a'r perfformiwr comedi Sian Harries. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sian a'i gyrfa.
Yr Athro Prys Morgan

Yr Athro Prys Morgan

2019-06-1445:01

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r hanesydd yr Athro Prys Morgan. Beth oedd cyfraniad unigolion a chymdeithasau Cymreig ym mhrif ddinas Lloegr ar iaith a diwylliant Cymru ar hyd yr oesau? Pa mor hir fydd hi'n gymeryd i'r iaith Gymraeg golli rheolau treiglo? A sut mae rhedeg y ferf ' skidaddle’?
Esyllt Sears

Esyllt Sears

2019-06-0701:25:04

Elis James yn sgyrsio gyda'r comediwraig Esyllt Sears am ddwyieithrwydd.
Huw Stephens

Huw Stephens

2019-05-3150:53

Elis James sy'n sgwrsio gyda'r DJ Huw Stephens.
Elliw Gwawr

Elliw Gwawr

2019-05-2401:00:57

Sgwrs rhwng Elis James a'r gohebydd seneddol a'r awdur Elliw Gwawr. Mae'r ddau'n trafod cefndir ieithyddol Elliw a fagwyd ar aelwyd Gymraeg ond sydd bellach yn byw yn Essex ac yn trio magu plentyn dwyieithog yn ne ddwyrain Lloegr. Clywn am y penderfyniadau ieithyddol bwysig wrth sgwennu llyfrau coginio poblogaidd, ac am yr her o gyfathrebu'n glir ar y teledu a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol wrth ohebu mewn cyfnod gwleidyddol cythryblus.
Sioned Wiliam

Sioned Wiliam

2019-05-1701:02:17

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a chomisiynydd comedi Radio 4, Sioned Wiliam. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sioned yn y Bari, a sut mae wedi llwyddo i fagu mab sy'n Gymro Cymraeg yng nghanol Llundain. Clywn am yrfa ddisglair Sioned yn gweithio gyda mawrion y byd comedi o Steve Coogan i Jonathan Ross, ac ar rai o gyfresi comedi ac adloniant fwyaf dylanwadol y degawdau diwethaf, ynghyd a'r nofelau Cymraeg mae wedi bod yn 'sgwennu yn y blynyddoedd diweddar.
Gruff Rhys

Gruff Rhys

2019-05-1054:15

Y cerddor Gruff Rhys yw gwestai cyntaf y gyfres. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Gruff, dylanwad y cyfnod pan fu'n astudio yn Barcelona, ac effaith iaith a dwyieithrwydd ar ei gyfansoddi, ei waith creadigol a'i fywyd teuluol.
Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store