Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
House of Chŵd-cci

House of Chŵd-cci

2022-04-2502:28:20

Os nad yw’r teitl rhy off-putting i chi, dyma Haclediad mis Ebrill😅 Mae gyda ni 2+ awr o newyddion tech, barn heb ymchwil na gwybodaeth, a ffilm di-ddim FFYRNIG🔥 Bydd Iest, Bryn a Sions yn holi pam na chafon nhw £32k i wneud podcast am gaws efo Mark Drakeford, dwyn Netflix logins Yncl Rhyds a trio deall Bond villain plan Elon Musk - hyn i gyd cyn gwylio HOUSE OF GUCCI a lansio spin off sit-com efo Paolo👌 Diolch eto i chi GYD sy’n gwrando, cyfrannu a rhannu’r amateur (2) hour yma o sioe - welwn ni chi gyd mis nesa 😍
BMX Bryndits

BMX Bryndits

2022-03-2702:42:15

Mae’n dymor newydd, felly dyma bennod ffresh lliwgar i’r gwanwyn i chi ffam yr Haclediad - mwynhewch 2+ awr o Bryn, Iestyn a Sions yn eich clustiau. Mae ganddo ni scoop o newyddion tech go-iawn gan Iest - app Speechify a’i tech llais text-to-speech Cymraeg sy'n curo Siri. Hefyd, y newyddion tech allai helpu droi'r llanw yn rhyfel torcalonnus Iwcrain. Ffilm di ddim y mis ydy’r ridic/hyfryd/weird BMX Bandits o 1983 - ac with gwrs mae na sbrinclad o awgrymiadau ffilms, streaming a (old skool) llyfrau i gael chi trwy’r mis nesa. Diolch i bawb sy’n gwrando, ac i’r legends sy’n cyfrannu i’n Ko-fi (https://ko-fi.com/haclediad) - chi’n wych 🤩
Hamiltwrd

Hamiltwrd

2022-02-1802:30:41

Tro yma bydd Bryn, Iestyn a Sions yn brwydro trwy hellscape teulu’r Windsors i gadw cwmni efo chi am y 2~ awr nesa. Yn ogystal â thrafod toxic Roblox, rhaglen ddogfen ‘The Instagram Effect’ a ffilm ddogfen anhygoel Dan Olson ‘Line Goes Up -The Problem with NFTs’; byddwn ni’n eich cyflwyno i erchylltra ‘Diana - The Musical’. So diolch i Sioned am awgrymu hwna i ni gyd, a sbwylio mis pawb. Gwd job 😬 Os hoffech chi gefnogi’r fath ffwlbri, beth am daflu cwpl o bunnoedd i’r cwpan Ko-fi fan hyn (https://ko-fi.com/haclediad)? Diolch eto am wrando 😊
Hei Pen Pidyn

Hei Pen Pidyn

2022-01-2402:49:35

Mae’n amser dechrau’r flwyddyn efo pennod XXL arall o’ch hoff podlediad-am-tech-ond-ddim-rili 🤓 ‘Da ni wedi newid y drefn chydig mis yma, felly fe gewch chi bodlediad CYFAN cyn i ni hitio’r FfilmDiDdim, so fyny i chi lle da chi am neidio off y thrill ride o sioe 😆 Bydd Bryn, Iestyn a Sioned yma i awgrymu sut i wario £7.5 miliwn o arian Digidol i S4C, newid y ffi drwydded a chwerthin ar stwff random CES ymysg llwythi o bethau eraill. #FfilmDiDdim y mis ydy’r unigryw RED NOTICE 🚨 Ydy’r isdeitlau Cymraeg yn gwneud y ffilm yn anhygoel o brofiad, neu ydy veins pen Y Rock yn transendio ffiniau iaith heb eu help? Sgipiwch y chapter markers yn syth i weld 😊 A DIOLCH MAWR IAWN i Ross Mc Farlane a Jamie am roi arian hael yn tip jar y sioe draw ar Ko-Fi (https://ko-fi.com/haclediad) - gwnewch chi’r un peth i gael shout out ar y sioe 🥳 Diolch am wrando a welwn ni chi mis nesa 😚
Santa-ta 2021

Santa-ta 2021

2021-12-2402:52:30

🎉 Diolch ENFAWR i Gwyn T. Paith am tip anhygoel trw Ko-fi (https://ko-fi.com/haclediad) fydd yn hostio’r sioe am 6 mis nesa! 😍 🎄 Dyma hi, eich epic cael-chi-trwy-Dolig Haclediad! Dewch i’r parti Dolig i glywed am wins, downars (dim lot, addo!) a gobeithion Iest, Bryn a Sions am y flwyddyn dwetha, a’r flwyddyn i ddod. 🎅 Ac OBVS byddwn ni’n trafod twrdyn ffresh o ffilm - Father Christmas is Back - a gan fydd economi Cymru yn rhedeg ar OnlyFans a Netflix Christmas Movies o hyn mlaen, cymwch notes! ⭐️ Hoffai tîm yr Haclediad hefyd anfon ein cariad i bawb sydd wedi colli rhai annwyl, neu yn dioddef dros yr ŵyl, dydy Dolig ddim wastad yn adeg hapus - plis ewch i meddwl.org (http://meddwl.org) am gyngor ac adnoddau i’ch helpu i ddod trwyddi elenni.
Bataverse

Bataverse

2021-11-2302:29:50

🔥Cwtshwch yn agos i’r firepit rhithiol a neidiwch mewn i metaverse yr Haclediad am bennod newydd sbon gaeafol🔥 Y mis yma bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn sibrwd y newyddion tech, gemau a diwylliant diweddaraf i’ch clustiau - yn ogystal â gwylio ffilm ARALL o 1997: Batman & Robin, bet bo chi methu aros am honna. A fydd B&R yn “Valerian Level”? Gwrandewch i ffindio allan… 🎉 Diolch enfawr i bawb sy’n lawrlwytho, ond yn arbennig i Matthew Madison am y Ko-Fi sydd wedi talu am y ‘hosting’ mis yma. ko-fi.com/haclediad (http://ko-fi.com/haclediad) 🎉
Bondigrybwyll

Bondigrybwyll

2021-10-2803:25:47

Bron i 3 awr o gadgets, sgwrsio suave a gwisgoedd arbennig... Bond film newydd neu Haclediad #103? Pam ddim yn ddau?! Yup, mae’ch hoff cusping Milennials chi nôl efo newyddion yr N64 y dod i Switch, y Facebook Files a #FfilmdiDdim arall o’r 90au - y clasur am hawliau darlledu - Tomorrow Never Dies Diolch am danysgrifio - cofiwch bod hi’n beryg i wrando ar yr Haclediad mewn un go, defnyddiwch y chapter markers gwych gan Iest #podresponsibly
Zig-a-Zig-Nah. Just nah.

Zig-a-Zig-Nah. Just nah.

2021-09-1902:57:04

🍂Mae’r hydref yma, cwtshwch lan gyda Bryn, Sions a Iestyn am dipyn o Spice a llond lle o afalau… Ydi, mae’r iphone 13 yma, ma grŵp Facebook dal yn crîps a #ffilmdiddim y mis ydy’r unigryw SpiceWorld: Ai Dyma’r Ffilm Waethaf i Nhw Wylio Erioed?! Diolch am danysgrifio, gwrando a chefnogi’r Haclediad 🥰
S**t Handwich

S**t Handwich

2021-08-2802:34:49

Mae’r haf yn dod i ben, ond mae gan yr Haclediad bennod mor hir â phenwythnos gŵyl y banc i chi joio... O’r teslabot, ac amddiffyn plant gan Apple i Only Fans yn banio pr0n mae na rywbeth i bawb ma — a ffilm-di-ddim sy'n lanast o franchise starter, Suicide Squad (2016) Hyn i gyd ac awgrymiadau be i wylio/darllen/gwrando am y mymryn o haf sydd ar ôl yn 2021 - diolch am wrando 😘
Iawn Cant?

Iawn Cant?

2021-07-3002:50:41

Dros yr 11 mlynedd diwethaf mae Bryn, Sions ac Iest wedi creu miloedd o oriau o #cynnwys i’ch clustiau chi — a dyma benllanw eu celf clywedol — pennod 100 o’r Haclediad! Yma byddwn ni’n trafod bach o tech (podlediad ‘Hyfryd iawn’ ar Spotify, app Newydduon S4C), bach o ethics (rhannu data iechyd) a cachlwyth o stwff da i wylio ar streaming. I topio’r cyfan, ymunwch â ni am ein trip cyntaf i fyd ffilms di ddim Liam Neeson efo’r juggernaut (geddit) o #FfilmdiDdim Ice Road Diolch am wrando! 🚛🚐🚛
Sbeshal Audio

Sbeshal Audio

2021-06-2103:00:33

Croeso i'ch chill hang misol am tech, TV a ffilms mor wael mae nhw'n... wael?! Mis yma mae Bryn, Iest a Sioned yn trafod holl ddatblygiadau shiny newydd WWDC Apple; yn rhoi tro ar ffilm di ddim "Ender's Game" ac wrth gwrs yn cynnig cwpl o oriau o #cynnwys i gael chi trwy weddill 2021 efo gwên ar eich gwyneb ☺️ Welwn ni chi mis nesa am bennod... 100🤯
Cream of the Cymoedd

Cream of the Cymoedd

2021-05-2303:21:34

OK, so chi’n edrych ar y running time yna ac yn meddwl “be ddiawl alle gyfiawnhau 3hr+ running time?” SPECIAL GUEST, na be! Mis yma, mae Bryn, Iest a Sions yn croesawu Mr Game and Watch ei hun, Gav Murphy i’r sioe! Rhan o’r RKG Video collective, yr enwog @CymroGav (https://Twitter.com/cymrogav) ar twitter a basically y boi ma’r BBC yn ffonio i gael rwyn i siarad am ‘games a ballu’. Bydd Gav a’r criw yn siarad am SUPER MARIO BROS (1993) - diolch massive iddo am ddod ar y sioe ☺️ Checkiwch y chapters i weld beth fyddwn ni’n trafod, mae Iest yn gweithio mor galed arno nhw bob mis, sai’n embarrasing i chi fethu’r hidden gems ‘na Subscribiwch a rhowch cash i ni ac ati, worrevs Special Guest: Gav Murphy.
Non Fungible Gojira

Non Fungible Gojira

2021-04-2402:45:22

Tro ‘ma ar eich hoff substitute am fywyd cymdeithasol tan i’r pybs agor: bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn checkio allan fights mawr byd tech, a fights mawr Kaiju yn Godzilla King of the Monsters. Ydy NFTs yn morally ofnadwy, neu’n ddyfodol disglair i’r byd celf arlein? Gav Murphy vs Griff Lynch yn nhudalennau Golwg; Mae Bryn yn couch-2-5-k-io, Sions yn optio allan o consumerism tra’n joio app Newyddion S4C, a Iest yn ecseitio am yr Apple event diweddaraf. Ond chi yma am y lols, so sgipiwch mlaen i weld pam fod Godzilla 1954 yn stynnar o ffilm, a pham bod gan baddie GKOTM falle bwynt, er mor wael di’r movie o 2019. Diolch eto am wrando, welwn ni chi mis nesa!🙏
"For You, The Day Yr Haclediad Graced Your Village Was The Most Important Day In Your Life, But For Us? It Was Tuesday.” Mae Ffilm Di Ddim y mis yma yn epic yn y genre Game-to-Movie, peak 1994: yr anhygoel Street Fighter! Bydd Bryn, Iestyn a Sioned hefyd yn rowndio fyny’r newyddion ar NFTs, Bitcoin a’r bolycs yna i gyd - ond mostly pennod ar Street Fighter ydy hon. This Is Merely Superconductor Electromagnetism! Surely You've Heard Of It? It Levitates Bullet Trains From Tokyo To Osaka. It Levitates My Desk, Where I Ride The Saddle Of The World. And It Levitates...Me!
Flappy Engines

Flappy Engines

2021-02-2802:50:34

Dewch i fwynhau * 2+ awr o tech, sgwrs a films gwael gyda Iestyn, Bryn a Sioned - mis yma da ni nôl ar y blockchain yn prynu celf, yn gamifyo ein pelvic floor muscles ac yn canu marwnad i Daft Punk (RIP Robots Trist). #FfilmdiDdim y mis yma ydy Mortal Engines, oedd i fod yn hiwj o franchise starter i dîm cynhyrchu LOTR, ond a drodd allan yn... llanast! Diolch eto am wrando, neu just am roi ni mlaen yn y cefndir tra bo chi'n trio cael bach o atmosffer swyddfa/tafarn wrth eich bwrdd gegin 🙏☺️ *😅
Blew a Bara

Blew a Bara

2021-01-3102:39:18

Croeso i 2021, yn llawn gobaith, uncorns ac enfysau... Neu just blwyddyn arall o tech bants, booze a ffilms gwael gyda Bryn, Iestyn a Sioned 😍 Mae'r trio yma i gadw cwmni i chi am awr (neu dair) arall i drafod preifatrwydd WhatsApp, Barddoniaeth Amanda Gorman, skillz bara Bryn a gwasanaeth ffitrwydd Apple. Ffilm di ddim y mis yw'r unigryw THE MEG... ffilm gyda mwy o deifio na'r premier league - ond a fydd o'n well na Sharknado? Gwrandewch i ffindo mas 🦈🌊😅
NaDollyg Llawen 2020

NaDollyg Llawen 2020

2020-12-2302:21:15

Ydy, mae popeth yn eitha ofnadwy ar hyn o bryd - ond mae Bryn, Iest a Sioned yma i sgwrsio am 2 awr a chadw cwmni i chi ☺️🍷❤️ Mae na minimal tech a maximal #ffilmdiddim yn y bennod yma - yn anffodus y ffilm yna ydi Dolly Parton's Christmas on the Square, gwrandwch i weld os di'r ffilm actually yn torri Bryn 😅 Diolch i BAWB sy'n gwrando, dros y flwyddyn, y 10 mlynedd dwetha, ac i bawb sydd heb ddileu'r Haclediad o'u Podcatcher 🥰
Manic Pixie Dream Hars Box

Manic Pixie Dream Hars Box

2020-11-2202:56:42

Gweithio o adre? Isie esgus bod ganddo chi ffrindiau yn malu cachu ar y ddesg drws nesa? Dyma’r union beth i chi- Haclediad #92! Yn y bennod yma bydd Bryn, Iestyn a Sions yn trafod yr iPhone newydd sgleiniog sy gan Iest a sut mae gwerthu ffôns wedi cloi bellach yn anghyfreithlon; 4k restorations lliw ffilmiau o ganrif yn ôl, wal magic John King, filmiau Cymraeg ar Amazon a #FfilmDiDdim sy bron mor “WTF?!” â Cats - Winter’s Tale.
Rheg Mlynedd yn y Busnes

Rheg Mlynedd yn y Busnes

2020-10-2503:17:21

Logiwch allan o fywyd go-iawn am bnawn, joiwch Lockdown 2: Electric Boogaloo a dewch i ddathlu 10 mlynedd o’r Haclediad! Mae Bryn, Iestyn a Sioned am fynd â chi ar daith hiraethus lawr 10 mlynedd o’r RSS feed - gan groniclo’r bŵz, apps, tech a digwyddiadau sydd wedi’n newid ni ar y ffordd. Y #ffilmdiddim o 2010 yw The Last Airbender (ond peidiwch gwylio fo, mae’n ofnadwy). Daliwch i wrando mewn i awr 3 lle mae’r achos waethaf o igian erioed yn taro un o’r tîm… DIOLCH i bob un ohonoch chi sy’n gwrando bob mis - fyddwn ni’n falch o ddod â chi efo ni am 10 mlynedd arall
Pope on a Rope

Pope on a Rope

2020-09-2702:38:18

Ar bennod diweddaraf eich hoff bodlediad 2awr+ bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod llwyth o gyhoeddiadau Apple newydd, Android 11, Q-Anon yn cyrraedd Caerdydd, algorithmau hiliol a llawer mwy. Hefyd, bydd Bryn yn rhoi update PWYSIG am App Covid-19 tracker yr NHS. Hyn oll ynghyd â'r #ffilmdiddim Angels and Demons - yup, oedd o just mor ofnadwy ac oedden ni'n disgwyl 😬 Diolch o ❤️ am wrando, welwn ni chi tro nesa!
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store