DiscoverWimtalk
Wimtalk

Wimtalk

Author: Wim Hoogendijk

Subscribed: 2Played: 29
Share

Description

Gedachten, interviews en studies rondom godsbeelden, geloof, ongeloof, spiritualiteit, universalisme, christendom, en Bijbel.
Deze podcast is een productie van de stichting In Perspectief.
25 Episodes
Reverse
Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk 9 van Richard Rohr’s  boek Universal Christ. De titel klinkt wat mysterieus, maar dat valt eigenlijk reuze mee. Alhoewel het hele leven als je er even rustig over nadenkt (contemplatief = voor een tweede keer) in zijn geheel één groot mysterie is. Dat is nu net ook de lading van dit hoofdstuk. Aan je kijkt naar het leven van Jezus in de evangeliën dan is het een leven van kleine dingen, van eten en drinken, genieten van de natuur, vriendschappen. Maar ook van lijden en verlies. Alsof God in Jezus in onze kleine huiselijke levens binnenkomt en ons leert dat ons kleine leventje er echt toe doet. En al die pogingen om in religieuze zin, op te klimmen naar het Goddelijke, blijken niet veel meer dan het oppoetsen van ons ego. Terwijl God al die tijd bezig was af te dalen naar beneden, in Jezus. Maar wacht even, dit is de oppervlakte, leven in het hier en nu. Maar in die kleine dingen zit, als je nog eens rustig kijkt, met respect (= letterlijk opnieuw denken) en ontzag, een tweede laag. Een laag waarin alles met elkaar is verbonden. Een laag van compassie en hoop. Deze laag vind je niet als je opklimt, maar veel meer als je afdaalt en je ego wat meer loslaat. OK, dit begint toch wat vaag te klinken. Misschien wordt alles wat duidelijker tijdens het luisteren van de podcast. Peter en Wim praten je graag bij.
Als je kerkelijk bent opgevoed dan is er een kans dat je de Apostolische Geloofsbelijdenis kent. Een heel oud document waarin een soort samenvatting van het christelijk geloof wordt gegeven. Dit document is opgesteld ten tijde van het Romeinse rijk. De christelijke Romeinse keizer was de baas van de kerk. De pontifex maximus. Dit document wordt in veel kerken nog regelmatig voorgelezen of gezongen. Er is iets merkwaardigs mee aan de hand. Rohr noemt dit de grote puntkomma. Om duidelijk te maken wat hij bedoelt een kort citaat uit deze Geloofsbelijdenis, over Jezus: "geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus..." Valt het je op? Waar is het leven van Jezus gebleven? Het ene moment wordt hij geboren, een puntkomma verder is hij dood... Gaat het in het christendom dan alleen over de geboorte en dood (en later) opstanding van Jezus? Doen de verhalen die hij heeft verteld en de dingen die hij heeft gedaan helemaal niet ter zake? Waarom gaat het in dit document wel over almacht, maar niet over liefde, het 'je andere want toekeren', geweldloosheid. Is het omdat Christus hier is opgesloten in de theologie van de macht? Een machthebber wil controleren en beheersen. Hij wil geen liefde, vergeving of geweldloosheid. Maar gewoon gehoorzame onderdanen. Het is tijd Jezus te bevrijden uit de theologie van de macht en controle. Wij, Peter en Wim, praten je hierover graag bij. Je reacties zijn welkom via spotify. Door een reactie te geven maak je de podcast beter vindbaar. 
Zo rond het paasfeest zijn er veel christenen die best wel kunnen meevoelen met Petrus en met de andere discipelen. Ze zijn doodsbang als hun rabbi Jezus wordt opgepakt door Romeinse soldaten. Al hun verwachtingen storten als een kaartenhuis in elkaar. Maar er is één figuur waar niemand zijn handen aan wil branden. Hij wordt neergezet als de ultieme schurk. Ik heb het natuurlijk over de mand die Jezus overleverde aan de Romeinen, Judas. In deze uitgebreide podcast zoom ik in op de persoon van Judas. Met de centrale vraag: wordt het nog pasen voor Judas?  Ben benieuwd naar je reactie. Je kunt een reactie achterlaten in itunes, of natuurlijk een mailtje sturen aan: info@inperspectief.com
Opnieuw een boeiend echt gesprek. Tijdens het opnemen schuurde het behoorlijk: "Op weg naar iets goeds...". Terwijl Europa mee lijdt met de Oekraïners en de adem inhoudt, vrezend op de rand te staan van een nog niet te overzien conflict. Dan moet je wel lef hebben, of een beetje gek zijn om toch over een hoopvolle toekomst te spreken. In deze podcast praten we ondermeer over verandering van gedachten, over kritiek op het systeem. Over een universum wat zich nog steeds uitbreidt en gericht is op het aangaan van relaties. Maar ook over genade als motor van al het leven op aarde. Over dood en opstanding. Of als je het niet religieus wil duiden: winter, lente, regeneratie. Niet exclusief, voor bepaalde mensen, met bepaalde opvattingen, maar inclusief. Of zoals Richard Rohr het zegt: "God is met niets in competitie, maar juist verweven in de tijd in samenwerking met ieder die liefheeft".  We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Wim en Peter.
Hoofdstuk 6 is getiteld: ‘een heilige heelheid’. We praten je bij over de beperkingen van een uiterlijk opgelegd geloof. Over de levensfilosofie van Etty Hillesum, een zeer opmerkelijke jonge vrouw omgekomen in Auschwitz. Daarnaast staan we stil bij een opmerkelijk idee van Gustav Jung, wat hij het ‘God-archetype’ noemt. Je zou het misschien een soort innerlijke stem kunnen noemen. Hoe kom je tot heelheid in je leven? Tot een soort van innerlijke vrede. Is het mogelijk de stem van God te herkennen? Dit hoofdstuk bracht ons behoorlijk uit onze comfort zone. Daarom was het des te leuker om er samen over te praten.
In dit hoofdstuk gaat het over de fundamentele kracht van liefde. Een universele taal en een universele energie. Er bestaat niet zoiets als een hindoeïstische, boeddhistische, atheïstische, joodse, islamitische of christelijke manier van liefhebben. Peter en Wim praten je bij over ‘liefde’. Het gaat hierbij onder andere over: ontwaken, dansles, onderwijs, het verbinden van je hart en je hoofd, waar kom je elke ochtend je bed voor uit? Een mooi citaat uit dit hoofdstuk wil ik je niet onthouden: “God heeft je lief door jou te worden, door jouw kant te kiezen in je innerlijke dialoog van zelfbeschuldiging en -verdediging. God heeft jou lief door je fouten in genade om te zetten, door jou voortdurend terug te geven aan jezelf in een grotere gedaante”. Wil je reageren dat kan, je kunt altijd een mailtje sturen naar info@inperspectief.com
Wim en Peter praten je bij over dit uitermate boeiende hoofdstuk. Hieronder de inzet: Is het christendom het antwoord op een probleem? Dit probleem is dan 'erfzonde'. Geïntroduceerd door de kerkvader Augustinus, verder uitgewerkt door de reformatoren Luther en Calvijn. Het verhaal is dan als volgt: mensen zijn door en door slecht. We hebben het allemaal verprutst al in het begin van de menselijke geschiedenis, in Genesis 3,  door een appel te eten in het paradijs. We zijn hierdoor allemaal schuldig, om voor eeuwig verloren te gaan. Daarom stuurde God Jezus om onze schuld van die erfzonde op zich te nemen. Als je dit gelooft ben je alsnog gered en mag je naar de hemel, als je dit niet gelooft ga je voor altijd naar een soort hel. Deze vorm van christendom is zijn relevantie in onze samenleving volledig kwijt en fungeert nog slechts aan de randen als een soort fossiel overblijfsel. Nee zegt Richard Rohr in dit hoofdstuk. Er bestaat niet zoiets als een erfzonde. De bijbel begint niet in Genesis 3, maar in Genesis 1. Met een zich ontvouwende kosmos. Waar de mens pas op het laatste moment deel van uit gaat maken. In dit hoofdstuk staat de goedheid van alles juist centraal. Wel 5 keer wordt gezegd dat het goed is 1 keer zelfs dat het zeer goed is. Dit is de basis van de natuurlijke wereld en van de mens. Dit noemt Rohr; erfzegen.  Hoe ziet het christendom eruit vanuit deze originele, betere, basis? Heeft het christendom dan nog wel wat te zeggen voor de moderne wereld van de 21e eeuw? In een klein uur nemen we je mee in onze gedachten over deze materie. Van harte uitgenodigd mee te luisteren.
Wim en Peter praten je bij over het derde hoofdstuk van dit boeiende boek van Richard Rohr. Waarin de traditionele fundamenten van de christelijke theologie op zijn minst aan het wankelen worden gebracht. We hebben het onder andere over de onthutsende paradigmaverandering bij Paulus, van vervolger tot apostel van de volken. Over wat er in hem gebeurde. Ook over het geheim wat hij ontdekte over ‘de Christus’. We hebben het over het failliet van een christendom gebaseerd op individuele redding, superioriteit en escapisme. We hebben het over groeien in insluiten en liefhebben. Over goedheid, waarheid en schoonheid als richtingwijzers. Met andere woorden het wordt tijd om zelf maar te gaan luisteren. Benieuwd wat je er van vindt… (gesprek n.a.v. Hoofdtuk 3: “Geopenbaard in ons – als ons”)
Wim en Peter praten samen over het tweede hoofdstuk van het boek 'The universal Christ' van Richard Rohr. Zoals je al gewend bent van de eerste twee afleveringen gaat het gesprek weer alle kanten op. Maar de rode draad blijft de boeiende titel van het hoofdstuk: 'het accepteren van je acceptatie'.  Zomaar eens een citaat uit dit hoofdstuk: "Zolang we God gevangenhouden in een concept van straf of vergelding in plaats van herstel, hebben we het niet daadwerkelijk over goed nieuws. Het is goed, noch nieuws, maar de aloude verhaallijn van de geschiedenis. We verlagen God tot ons niveau". Wat is dan wel het goede nieuws dat zorgt voor een radicale zelfacceptatie? Van harte uitgenodigd ons gesprek te beluisteren. We horen graag je commentaar.
Het christendom heeft als het gaat om ruimdenkendheid geen goede naam opgebouwd in de loop van de geschiedenis. Toch staan er in de Bijbel uitspraken die suggereren dat deze hele schepping met alles erop en eraan wordt geaccepteerd als onderdeel van het goddelijke. Geen uitsluiting, maar absolute insluiting. Waarom hebben we daar nooit geen oog voor gehad? Waarom is de Bijbel vrijwel altijd gebruikt om een tweedeling te creëren: jij hoort erbij, maar jij niet, met alle gevolgen van dien. In deze lezing gehouden bij de Kerk van de Nazarener in Amersfoort (29 augustus 2022) probeer ik, vanuit deze uitspraken, te komen tot een inclusief christendom.
Hoofdstuk 1 Christus is niet de achternaam van Jezus…. In dit eerste hoofdstuk probeert Richard Rohr de kern van zijn gedachtegoed uit te leggen. Ik heb het hoofdstuk inmiddels vijf keer gelezen. Slow reading zogezegd. Langzaam begint het te landen. Te kort door de bocht…. Christus is wat de Grieken de Logos noemden. Datgene wat alles ‘bezielt’, zin en betekenis geeft, de Geest. Jezus is de vleesgeworden logos. Geest en mens ineen. Snap je er nog iets van? Ik hoop van niet, anders had ik dit hoofdstuk geen vijf keer hoeven te lezen. Zijn notie kan je dagelijks leven behoorlijk op zijn kop gaan zetten. Ik zou zeggen ga lekker luisteren naar de podcast, kan ook los van het boek… En misschien als je later het boek nog eens gaat lezen, heb je aan vier keer lezen genoeg.
Na anderhalf jaar stilte weer een vervolg van de podcast WimTalk. In deze aflevering zitten Peter Hoogendijk en Wim Hoogendijk samen in de bijkamer en praten je bij over een heel bijzonder boek van de Franciscaan Richard Rohr. Het boek 'The universal Christ', in het Nederlands vertaalt als 'het Christus mysterie' is het meest theologische boek van Richard Rohr. Hij ziet het als zijn geestelijke erfenis. Op onnavolgbare wijze weet hij het christelijke denken actueel en universeel te maken. Dit boek moet je een keer gelezen hebben. De komende maanden nemen we je mee door de verschillende hoofdstukken van dit boek. We schuren er samen tegenaan en kijken wat het ons brengt. In deze eerste aflevering de aftrap met de inleiding... 
Peter en Wim Hoogendijk pakken de draad op na deel 1. In deze podcast gaat het onder meer over het verschil tussen juridische gerechtigheid en restauratieve gerechtigheid. Oftewel het verschil tussen wraak en herstel. Het gaat over het wezen van oordeel als zelfoordeel. Zelfoordeel leidt tot schaamte, wat de kiem is van verlossing. Alleen zelfoordeel/schaamte kan zorgen voor troost voor slachtoffers. Hoe zit het trouwens met de dood van Jezus en oordeel? In de interpretatie van de dood van Jezus raakt, volgens Peter en Wim, de traditionele theologie de weg volledig kwijt. Reacties zijn hartelijk welkom. Kan via de mail info@inperspectiefl.com of via de podcast (gesproken bericht via anchor podcast). Deze podcast is deel 3b in de serie ‘Bijbelse woorden en hun geheim’
Er zijn in de christelijke theologie altijd weer van die thema’s waar in de loop van de eeuwen veel om te doen is geweest. Een daarvan is de zogenaamde ‘verzoening door voldoening’ theologie. Wat is het verhaal erachter: Waarom kwam Jezus naar de aarde? Hij kwam om in onze plaats voor onze zonden te sterven. Op deze manier heeft Hij ons gered en kan God, die voor die tijd heel boos op ons was, weer van ons houden. Omdat, als Hij naar ons kijkt, Jezus ziet. Hiervoor is het noodzakelijk in het offer van Jezus te geloven. Klinkt bekend? In deze podcast (ergens als lezing uitgesproken) zul je merken dat ik geen aanhanger ben van deze theorie…. Nog erger, ik denk dat deze theorie ten diepste door en door heidens denken is. Nieuwsgierig? Veel luisterplezier. Ben benieuwd naar je commentaar. Via anchor kun je ook audiocommentaar inspreken.
Bevrijding en vernieuwing, twee basiselementen in het bijbelse denken staan centraal in het Joodse Chanoekafeest. In dit feest vieren de Joden dat de Tempel opnieuw werd ingewijd (inwijding = chanoeka). De tempel was ontwijd door de Syrische bezetting van Israël. Er stonden afgodsbeelden in de tempel die moesten worden aanbeden. Onder leiding van Judas de Makkabeeër (bijnaam ‘de strijdhamer’) weten de Joden zich vrij te vechten. Ook Jezus vierde dit feest! In deze lezing kijken we kort naar de historische achtergronden van Chanoeka. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij wat dit feest ons leert over Jezus als het licht van de wereld. Voor de liefhebbers. Deze podcast is een weergave van een lezing van een aantal jaar geleden.
Wim en Peter Hoogendijk zijn in deze podcast in gesprek over oordeel/toorn van God in de bijbel. Wat moet je er mee? Lezen we de bijbel wel op de juiste manier? Heeft toorn/oordeel een doel? Past toorn/oordeel wel bij het karakter van God? In sommige bijbelgedeelten lijkt God meer op een wrede bikkelharde tiran dan op een God van liefde. Wat moeten we hiermee? Deze podcast is deel 3a in de serie ‘Bijbelse woorden en hun. geheim’
Vanuit het eerste hoofdstuk van de bijbel maken we kennis met een mysterieuze, dynamische, exotische werkelijkheid. Niets staat vast alles is in beweging. Een onaffe wereld. Het is tov en bruist van de creativiteit. Wat is de plek van de mens, van jou en mij in dit geheel? Een verhaal van hoop en zingeving. Veel luisterplezier…
Ik geloof het wel...

Ik geloof het wel...

2019-11-1017:03

Geloof is in het christendom een magisch woord. Een woord dat het lot van een mens lijkt te bepalen voor de ‘eeuwigheid’. Wat betekent geloof of geloven eigenlijk? En wat is de rol van dit woord in het bijbelse denken. Het is niet zo eng als je denkt… Deel 2 in de serie 'Bijbelse woorden en hun geheim'
Er is iets raars aan de hand met het woord ‘eeuwig’ in de Bijbel. Meestal denken we bij dit woord aan iets waar nooit aan einde aan zal komen. Alhoewel mijn bezoek aan de tandarts laatst wel eeuwig leek te duren… Maar niets is minder waar. Luister maar eens mee.  Dit is deel 1 in een serie korte podcasts ‘Bijbelse woorden en hun geheim’. Veel luisterplezier.
Want alzo lief

Want alzo lief

2019-09-2201:03:55

De bekendste tekst uit de bijbel is met stip Johannes 3:16. Deze tekst wordt wel gezien als de kern van het christelijk geloof. In deze podcast gaan we hem van alle kanten bekijken. Het zou zomaar kunnen dat de kern heel anders in elkaar zit dan je tot nu toe hebt gedacht. 
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store