DiscoverEtt ord på Vägen
Ett ord på Vägen
Claim Ownership

Ett ord på Vägen

Author: PS! Jag älskar dig

Subscribed: 1Played: 7
Share

Description

Några ord att ha med sig på vägen genom livet.
Programledare: Marie Ek Lipanovska

www.marieeklipanovska.se
170 Episodes
Reverse
Vänd mot Gud ber jag om änglarnas beskydd och att slippa bördan av att urskilja mellan andar, för att istället vara en trädgård för Gud.Dagens text: Uppenbarelseboken 5:11-14 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskawww.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
Vänd mot Gud tackar jag för att jag blivit bönhörd, för insikten och inblicken i Gud och ber om att bli undervisad av visheten.Dagens text: Salomos vishet 7:15-22Marie Ek Lipanovskawww.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
#168 Upprättelse

#168 Upprättelse

2020-10-0216:07

Vänd mot Gud ber jag frihet från den osalige ande som pålagts mig. Jag ber om upprättelse för den lilla tjej jag var som gjorde det rätta.Dagens text:Dina döda skall få liv igen,deras kroppar skall uppstå.Vakna och jubla, ni som vilar i mullen!Ty din dagg är en ljusets dagg,du låter den falla över skuggornas land.Jesaja 26:19 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskawww.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
#167 Hemlängtan

#167 Hemlängtan

2020-10-0116:13

Vänd mot Gud talar jag om min hemlängtan, om otryggheten i att vara separerad och isär. Dagens text: Fil 1:20-26 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskawww.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
Vänd mot Jesus ber jag om att Han ska väcka oss, kalla oss och leda oss, såsom Han gjort med Marta, Maria och Lasaros. Jag tackar Honom för hans mänskliga och gudomliga natur.Dagens text: Joh 11:28-44 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskawww.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
Vänd mot Gud talar jag om min dödslängtan och om att uthärda det svåra i väntan på avlösning. Om tron på att Gud en dag ropar på mig så att jag kan svara.Dagens text: Job 14:13-15 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskawww.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
#164 Bär mig, Jesus!

#164 Bär mig, Jesus!

2020-09-2817:40

Vänd mot Jesus ber jag om att blir buren för att kunna följa honom och efterlikna honom. Jag ber honom vara kroppen åt mig så att jag får vila i att bara vara en liten del.Dagens evangelium: Mark 2:18-22 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskawww.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
Jesu uppmaning i dagens evangelium: "Talita koum!", får mig att vända mig mot Gud. Den lilla tolvåriga flickan i mig återuppstår. Jag talar direkt till Jesus, till min himmelske far och min avlidne pappa om min längtan efter befrielse för oss alla. Dagens evangelium: Mark 5:35-43Marie Ek Lipanovskawww.marieeklipanovska.seMusik: Lovable, by www.bensound.com
Jag talar om Pilatus i oss själva - en inre auktoritet med makten att fria eller fälla sanningen och som antingen kan ta personligt ansvar eller använda andra som en ursäkt för att slippa undan ansvaret. Jag pratar om tystnadskulturen kring maktmissbruk, lögner, övergrepp och förnekelsen i samhällets alla skikt.Evangelietext: Luk 23:13-25 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: https://www.bensound.com/
Nu kör jag igång igen och delar med mig av livet i mig, omkring och med Gud. Ett djupt personligt vittnesbörd vävt samman med Evangeliet. Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: https://www.bensound.com/
#160 Håll fram handen

#160 Håll fram handen

2019-10-1019:49

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. 24Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” 25Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? 26Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” 27Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. 28Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”Mannen med en förtvinad hand31Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand. 2De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för. 3Han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom fram.” 4Sedan frågade han dem: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?” De teg. 5Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sade han: ”Håll fram handen.” Han höll fram den, och den blev bra igen. 6Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.Folkmassan på stranden7Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, 8Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. 9Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. 10Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. 11Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” 12Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.Mark 2:23-3:12 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: https://www.bensound.com/
#159 Följ mig!

#159 Följ mig!

2019-10-0923:53

Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. 2Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. 3Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. 4Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. 5När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”6Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: 7”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” 8Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? 9Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10/11Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” – och nu talade han till den lame – ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” 12Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”Tullindrivaren Levi kallas13Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem. 14När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: ”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom.15När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. 16När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: ”Äter han med tullindrivare och syndare?” 17Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”Bröllopsgästerna fastar inte18Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?” 19Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. 20Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta. 21Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva. 22Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar.”Mark 2:1-22 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: https://www.bensound.com/
De kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. 22Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. 23I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: 24”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.” 25Men Jesus sade strängt åt honom: ”Tig! Far ut ur honom!” 26Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. 27Alla greps av bävan och började fråga varandra: ”Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.” 28Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.Simons svärmor och andra sjuka botas29Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. 30Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. 31Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon passade upp dem. 32På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. 33Hela staden hade samlats utanför dörren. 34Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner, och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var.På en enslig plats35Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, och där bad han. 36Simon och de andra skyndade efter honom, 37och när de hade funnit honom sade de: ”Alla söker efter dig.” 38Han svarade: ”Låt oss gå åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.” 39Och han gick och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonerna.En spetälsk blir ren40En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: ”Vill du, så kan du göra mig ren.” 41Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” 42Och genast försvann spetälskan, och han blev ren. 43Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning: 44”Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.” 45Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.Mark 1:21-45 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: https://www.bensound.com/
1Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.2Som det står skrivet hos profeten Jesaja:Se, jag sänder min budbärare före dig,han skall bereda vägen för dig.3 En röst ropar i öknen:Bana väg för Herren,gör hans stigar raka4- så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. 5Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. 6Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. 7Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. 8Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.”Jesu dop9Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. 10När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11Och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”Jesus frestas12Anden drev honom ut i öknen, 13och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.Jesus uppträder i Galileen14När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 15och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”De första lärjungarna16När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. 17Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, 18och de lämnade genast sina nät och följde honom. 19Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. 20Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.Mark 1:1-20 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com/
#156 Gråt inte

#156 Gråt inte

2019-10-0624:24

Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. 12Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen, och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. 13När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: ”Gråt inte.” 14Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: ”Unge man, jag säger dig: Stig upp!” 15Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. 16De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: ”En stor profet har uppstått bland oss” och: ”Gud har besökt sitt folk.” 17Detta tal om honom spred sig i hela Judeen och landet där omkring.Luk 7:11-17 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. 52De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. 53Och de var ständigt i templet och prisade Gud.Luk 24:50-53 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: ”Frid över er!” 37De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. 38Då sade han: ”Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? 39Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.” 40Och han visade dem sina händer och fötter. 41Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: ”Finns det något att äta här?” 42De räckte honom en bit stekt fisk, 43och de såg hur han tog den och åt.44Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” 45Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. 46Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, 47och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48Ni skall vittna om allt detta. 49Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”Luk 24:36-49 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. 14De talade med varandra om allt det som hade hänt. 15Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. 16Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. 17Han frågade: ”Vad är det ni går här och talar med varandra om?” De stannade och såg sorgsna ut, 18och den ene, som hette Kleopas, svarade: ”Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar.” – 19”Vad har hänt?” frågade han. De svarade: ”Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. 20Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, 21medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände, 22och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse 23men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. 24Några av de våra gick ut till graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte.” 25Då sade han: ”Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? 26Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?” 27Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.28De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare, 29men de höll kvar honom och sade: ”Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.” Då följde han med in och stannade hos dem. 30När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. 31Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. 32Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?”33De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade, 34och dessa sade: ”Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon.” 35Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.Luk 24:13-35 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seMusic: www.bensound.com
Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. 2De fann att stenen var bortrullad från graven, 3och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. 4De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. 5Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: ”Varför söker ni den levande här bland de döda? 6Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: 7att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.” 8Då kom de ihåg hans ord, 9och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. 10Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. 11De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. 12Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.Luk 23:1-12 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.seRoyalty Free Music by Bensound
Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen, 45det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. 46Och Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” När han sagt detta slutade han att andas.47Officeren, som såg det som hände, prisade Gud och sade: ”Han var verkligen en rättfärdig man.” 48När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. 49Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans.Gravläggningen50Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man 51som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike. 52Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 53Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. 54Det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja.Kvinnorna och Petrus vid graven55Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. 56När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet.Luk 23:44-56 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovskahttp://www.marieeklipanovska.se
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store