DiscoverFortids Forglemmelser
Fortids Forglemmelser
Claim Ownership

Fortids Forglemmelser

Author: Simon Møller og Casper Krogh

Subscribed: 66Played: 686
Share

Description

En podcast om glemte hændelser i dansk og international historie. Lyt med når de to uddannede historikere, Simon Møller og Casper Krogh, leverer spændende historiefortælling samt relevante og dybdegående diskussioner om interessante emner, både i en historisk kontekst men også ud fra et nutidigt synspunkt. De historiske temaer strækker sig bredt - store individer, politiske magtkampe, skæbnesvangre krigsslag, historiske tidsperioder, faldne dynastier og meget mere - alt sammen med det tilfælles, at det er historier, der i store træk er glemt i den samlede historie. Glæd dig til at lære en masse, om alt det, du ikke vidste, om vores historie!
41 Episodes
Reverse
Historien om Danemordet

Historien om Danemordet

2021-10-0601:11:27

Store drab på hele befolkningsgrupper er noget, de færreste vel forbinder med dansk historie, men det var intet mindre end, hvad vores danske forfædre blev udsat for i England i november år 1002. I et forsøg på at bekæmpe de frembrusende og erobringsgale vikinger beordrede den engelske konge alle danskere i England dræbt. Resultatet blev dog ikke, som kongen nok havde håbet.Vi snakker i dette afsnit om, hvad der lå til grund for denne bestialske ordre, med et fokus på, hvordan danskheden igennem flere hundrede år fik stor indflydelse på England - en indflydelse, der i høj grad var med til at definere landet, og som kan spores helt frem til i dag!
Historien om Taliban

Historien om Taliban

2021-09-1501:22:43

Det er næppe gået nogens næse forbi, at den 20 år lange krig i Afghanistan for nyligt er endt med, at Taliban efter lige så lang tids fravær fra regeringsmagten i landet, er kommet tilbage til magten USA og de allieredes tropper tilbagetrækning. Men hvad er Taliban egentlig - og hvad er det ikke?Vi dykker ned i Talibans baggrund, som startede i 1994 og for alvor gjorde sig gældende i årene 1996 til 2001, hvor terrorangrebet d. 11. september var med til at starte den amerikanske invasion af Afghanistan, som fordrev Taliban fra magten. Vi skaber klarhed over, hvorfor det "gik ud over" Taliban og Afghanistan, når nu det var Osama bin Laden og Al Qaeda, der stod bag angrebet. Desuden kigger vi på tiden før Taliban, hvor vi blandt andet kommer ind på, hvordan USA paradoksalt nok var med til at støtte nogle af de mennesker, der senere skulle stifte Taliban.
Historien om Hans Egede

Historien om Hans Egede

2021-06-2301:17:05

For præcis 300 år siden drog den dansk-norske præst og missionær, Hans Egede, afsted til Grønland. Formålet var at udbrede kristendommen, men samtidig var det også startskuddet til den kolonisering, der senere førte til den totale, danske overtagelse af landet. Egede havde næppe forudset, hvilken betydning, hans mission ville få helt op til i dag - ej heller kunne han vide, hvilket symbol han selv ville blive for nutiden på godt og ondt. I sin samtid havde han primært fokus på det kristne ord, og hvordan han skulle overkomme de mange udfordringer, han undervejs mødte med at sprede det på verdens største ø.
Louisiana-købet i 1803 banede vejen for et USA, som var mere forenet, større og ikke mindst mere amerikansk end tidligere. Hidtil var USA en ny nation, som stadig var defineret af britisk grundlagte byer, kolonier og ikke mindst regler.Louisiana-territoriet, området fra New Orleans ved den mexicanske golf til de store søer ved den canadiske grænse, var på franske hænder, hvor især den vigtige havneby New Orleans var vigtig for amerikanerne. De ville købe byen og havnen af franskmændene, men den nye franske leder, Napoleon Bonaparte, var ikke sen til at se en god handel og tilbød hele territoriet til dem, hvilket potentielt ville mere end fordoble den daværende amerikanske republik.
Da Sønderjylland og resten af Slesvig efter krigen i 1864 kommer under tysk besiddelse, opstod der et stort behov blandt de dansksindede i området for at dyrke det og holde fast ved det danske ophav. Dette udgjorde imidlertid en stor trussel, set med tyske briller, og en række tiltag blev derfor med tiden gjort for at undertrykke danskheden. Ét af disse var at lægge låg på det, der betegnedes som danskernes farligste agitationsmiddel, nemlig sangen. Således blev over 20 forskellige danske sange forbudt af tyskerne, da de efter sigende "ophidsede" befolkningen. Det var dog langt fra nok til at stoppe de sangglade sønderjyder!
William S. Knudsen er for langt de fleste danskere et ubeskrevet blad, men han satte eftertrykkeligt sit stempel på amerikansk erhvervsliv i første halvdel af det 20. århundrede. Han blev den første og indtil videre eneste dansker, som har sat sig i direktørstolen for et af verdens største firmaer, General Motors, og faktisk gjorde dem til verdens største firma målt i omsætning. Hans største bedrift uden overdrivelse var dog, at han, på personlig foranledning af selveste Franklin D. Roosevelt, blev udvalgt til at skulle omstille den amerikanske industri til en krigsindustri, efter USA indtrådte i 2. verdenskrig i december 1941. Det lykkedes ret godt, hvis man kender til sin historie. Han sluttede desuden krigen af med at være den eneste civilist i amerikansk historie, som er blevet rankeret tre-stjernet general.
I 1975 blev fire personer, bedre kendt som The Guildford Four, uskyldigdømt for et bombeangreb på to pubber i Guildford i England. Gennem tortur, trusler og intimidering blev de fire presset ud i at indrømme at stå bag angrebet, som i virkeligheden havde tilknytning til IRA og hele den eksisterende konflikt mellem Irland, Nordirland og Storbritannien.
Taiping-oprøret, der varede fra 1851-64,var en skelsættende begivenhed i moderne kinesisk historie. På mange måder var det startskuddet til det, vi i dag kender som Folkerepublikken Kina. Oprøret havde sin rod i, at bønderne var trætte af at blive undertrykt af den magtfulde landadel, som i århundreder med tilladelse fra Qing-dynastiet i Beijing havde trællebundet mange kinesere. Oprøret blev anført af den excentriske og karismatiske mystiker, Hong Xiuquan, der sammen med bønderne fik opbygget en slagkraftig styrke, som det kejserlige Qing-dynasti måtte tage meget alvorligt.
John Christmas Møller og Ole Bjørn Kraft var begge unge politikere i et parti, der var og altid havde været præget af troen på alderdommens visdom og traditionernes vigtighed. De forsøgte at få deres parti, Det Konservative Folkeparti, til at leve op til sit navn ved ikke blot at være et parti for landets økonomiske elite, men et bredt favnende folkeparti, der i 30'erne nærmede sig Socialdemokratiet. De to kæmpede den samme kamp, men havde også deres forskelligheder, hvilket begyndte at ses under besættelsestiden. Begge var de dog med til at skabe store forandringer i det traditionsprægede parti, og de har på hver deres haft stor indflydelse på, at partiet er blevet til det, det er i dag - langt fra dets politiske udgangspunkt!
De britiske Home Children var en ordning støttet af den britiske regering fra den industrielle revolutions spæde begyndelse i 1860'erne, som deporterede flere hundredtusinde børn fra fattige familier i Storbritannien til de fjerneste egne af det britiske imperium. I Canada alene blev op imod 120.000 børn deporteret til slavelignende arbejde og liv. I dette afsnit snakker vi om, hvorfor denne sociale tragedie skete, og hvad efterspillet var.
I Danmark bryster vi os ofte af i 1792 at have været den første nation i verden til at afskaffe slavehandlen. Det faktum kan på ingen måde benægtes, men hvad, der ofte bliver glemt, er, at begivenheden langtfra fortjener en større hyldest. Slavehandlens afskaffelse skete nemlig i forsvindende grad af menneskelige hensyn til slaverne, men næsten udelukkende af praktiske og økonomiske hensyn til Danmark og de plantageejere, der nød godt af slavernes arbejdskraft. Vi ser nærmere på, hvordan afskaffelsen af noget så slemt som slavehandlen kan være en skidt historie, når vi gennemgår den såkaldte "Forordning om Neger-handelen," som var den forrykte proklamation af slavehandlens ophævelse.
Julespecial vol. 2

Julespecial vol. 2

2020-12-2401:04:04

Det er jul, og for andet år i træk betyder det en julespecial af Fortids Forglemmelser - i år på en online forbindelse med fysisk afstand, men det gør ikke noget ved julehyggen. Introen har fået et julepræg, og Simon og Casper snakker løst og fast om juletraditioner og historiske begivenheder i juledagene.
Er Israel skyld i alting, der er gået skævt i området, eller er det Palæstina, som er skyld i hele problematikken? Konflikten i mellem jøderne og muslimerne er en skrue uden ende, som mange igennem tiden har forsøgt at løse, men aldrig lykkedes med. Én ting er i hvert fald sikkert, og det er, at ingen af parterne vil give sig en millimeter overfor hinanden, hvilket samtidig stiller spørgsmålet: Hvornår begyndte spliden? Et svar kunne være Britisk Palæstina (1922-1948). Meget af den mistro og uforsonlighed, der er i mellem de to folk i dag, kan nemlig spores tilbage til dengang.
I 1852 blev der i London underskrevet en traktat mellem Danmark og Europas stormagter. Traktaten handlede egentlig om at slå tronfølgen til en barnløs konge fast, men endte med at få enorm indflydelse på noget helt andet! Som en del af traktaten stod bestemmelser omkring hertugdømmerne, Slesvig, Holsten og Lauenborg, også beskrevet, og dette endte med at blive så godt som den direkte årsag til krigen i 1864 og Danmarks tab af Sønderjylland og resten af hertugdømmerne!
Præsidentvalg Special

Præsidentvalg Special

2020-11-1801:25:14

Det amerikanske præsidentvalg bliver markeret af Fortids Forglemmelser med dette særafsnit. Mere præcist handler afsnittet om den ene præsident, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med den afgående Donald Trump, nemlig USA's 17. præsident, Andrew Johnson, som overtog posten, efter Lincoln blev dræbt i 1865. Han var på alle måder en atypisk præsident set med datidens øjne, da han, ligesom Trump, sagde ét, men egentlig mente noget helt andet. Han havde en særdeles hyklerisk holdning til slaveri og afskaffelsen af selv samme. For at gøre ondt værre var han den første præsident, som blev sat for en rigsretssag og kun med nød og næppe undgik at blive fjernet fra posten. Ydermere rangerer vi, hvem vores top- og bund-5 iblandt alle præsidenterne igennem tiden er.
De to danske skibe, S/S Norge og M/S Hans Hedtoft, forliste begge i 1900-tallet men med 55 års mellemrum. Det var to meget forskellige skibe, men de har dog det tilfældes, at de efter deres forlis, hvor utallige menneskeliv gik tabt, begge er blev kaldt for Danmarks Titanic. Men hvilket af de to forlis har egentlig mest tilfældes, og kan man overhovedet tillade sig at sidestille nogle så individuelt forfærdelige skæbner?
Kastratsangere var, som navnet antyder, drenge kastreret imellem 9-11 år og dermed pre-pubertære. Kastreringen af drengebørnene før de kom i puberteten gjorde, at de bevarede deres lyse klang, som var særdeles populær til de kvindelige roller i de store operaer og skuespil i datiden. Især fordi kvinder officielt var udelukket fra at deltage i disse. Til trods for deres enorme popularitet i især Renæssancen var der dog store konsekvenser forbundet med livet som kastratsanger.
I 1995 fandt det seneste og største folkedrab i Europa sted siden holocaust. Under krigen i Bosnien begik det serbiske mindretal i landet en decideret massakre mod de bosniske muslimer, som i byen, Srebrenica, befandt sig i en af FN's såkaldt "sikre zoner." I alt blev omkring 8.000 bosnisk muslimske mænd og drenge nådesløst og systemastisk dræbt ved massakren i de bosniske serberes forsøg på at tilvinde sig magten i det krigshærgede område og udrense det for muslimerne.
Allerede fra det 6. århundrede foregik der en stor og velorganiseret slavehandel fra Afrikas østkyst til den arabiske halvø. Slavehandlen til Mellemøsten fortsatte op igennem århundrederne og blev i regionen først endegyldigt forbudt ved lov i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Lyt med og få mere indsigt i, hvordan en over tusind år gammel slavehandel kunne foregå relativt uset og tilsyneladende uden repressalier for de inkluderede.
Denne gang har vi taget fat i ét af de største mysterier i amerikansk historie. Den forsvundne koloni på Roanoke Island er den dag i dag stadigvæk et stort mysterie til trods for utallige udgravninger for at finde spor efter overlevende i området, hvor kolonien lå. Blev kolonisterne dræbt af de lokale indfødte, eller flyttede de selv uden at lade nogen vide det?
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store