Discoverپادکست داستانی ترپند /TarPand
پادکست داستانی ترپند /TarPand

پادکست داستانی ترپند /TarPand

Author: Tarpand

Subscribed: 41,694Played: 113,535
Share

Description

روایت ماجرا و حکایت های پشت هر ضرب المثل به زبان ساده
23 Episodes
Reverse
این قسمت ترپند به ریشه عبارت " بعد سی سال، نوروز به شنبه افتاد " می‌پردازه و داستان پشت این عبارت رو روایت میکنه.  در پایان هم در مورد باورهای عامه یا خرافات و تفاوتشون با ضرب المثل صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه عبارت " شغال بیشه مازندران را، نگیرد جز سگ مازندرانی " می‌پردازه و داستان پشت این عبارت رو روایت میکنه.  در پایان هم در مورد حکمت ها و تفاوتشون با ضرب المثل صحبت میکنیم. این قسمت به پیشنهاد امیرحسین امیدی فرد، سازنده و راوی پادکست قصه کلیدر ساخته شده. صفحه اینستاگرام قصه کلیدر لینک کست باکس پادکست قصه کلیدر ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه اصطلاح " ملا خور شدن " می‌پردازه و کاربردش از گذشته تا به امروز رو روایت میکنه.  در پایان هم در مورد زبانزدها و انواعشون صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " کار نیکو کردن از پر کردن است " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، این داستان از هفت پیکر خمسه نظامی برگرفته شده.  در پایان هم در مورد ویژگی "نا معلوم بودن پدید آورنده" ضرب المثل صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand  راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " کلاهش پس معرکه است " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به یکی دیگه از ویژگی ضرب المثل‌ها که "جنبه استعاری" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " روضه خوان پشم چال " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به خاصیت "کاربردهای متفاوت" ضرب المثل میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به مناسبت شب یلدای سال 99 منتشر میشه و به ریشه کنایه " دیوان بلخ " می‌پردازه و 2 تا از حکایت های جالب و شنیدنی دیوان بلخ رو روایت میکنه، توی این قسمت بخش توضیحات ویژگی های ضرب المثل ها وجود نداره. پادکست معرفی شده: چای با بنفشه با صدای بنفشه طاهریان ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " سوراخ دعا رو گم کردی " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به یازدهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "روانی لفظ و سادگی" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " خر کریم رو نعل کردن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به دهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "انعکاس اندیشه و آیینه زندگی گذشتگان بودن" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " حرف مفت زدن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به نهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "کلیت و شمول" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " این امام زاده ایه که باهم ساختیم " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به هشتمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "تکیه بر تجربه" ضرب المثل هست .میپردازیم  ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
.این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " آتش بیار معرکه " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به هفتمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "جمله ای بودن" ضرب المثل هست میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
.این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " زینب زیادی " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به ششمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "حسن تاثیر، جاذبه و کشش" ضرب المثل هست میپردازیم  ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast   برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید   Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " از ریش به سبیل پیوند کردن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به پنجمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت حسن تشبیه ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast   برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید   Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " واسه من آب نداشته باشه، واسه تو نون که داره " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به چهارمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت روشنی و درستی معنی ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل " حکیم باشی رو دراز کنید " می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به سومین ویژگی ضرب المثل ها که خاصیت پند و اندرزگونه ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل با همه بله، با ما هم بله می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به دومین ویژگی ضرب المثل ها که شهرت و رواج بین مردم هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل میخ به دامن خودش زده  می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم کمی به ویژگی موجز و مختصر بودن ضرب المثل میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل بیطاری از خر کور یاد گرفته می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم برداشتی از مقدمه کتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، تالیف دکتر حسن ذوافقاری رو با هم میشنویم. ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل ماست ها رو کیسه کردن می پردازه که ماجرای تاریخیش برمیگرده به دوران ناصرالدین شاه قاجار، ترپند رو می تونید توی فضای مجازی با آی دی  tarpandpodcast جستجو و دنبال کنید. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
loading
Comments (1187)

Robabeh Mohebzadeh

من که از شنیدن هر اپیزود کلی لذت😍 می برم .👌

Sep 19th
Reply (1)

hagvar hagvary

ذرت حاجی؟؟؟ در دوران ساسانی؟

Sep 19th
Reply (5)

eli sh

جالب بود! 👌😂

Sep 19th
Reply

Robabeh Mohebzadeh

بیانی شیرین وشنیدنی باکلی اطلاعات . واسه شما نمی دونم ولی برامن یه حس خوب داشت .یاد کلاس ادبیات افتادم 😍🤗

Sep 17th
Reply (1)

somayyeh heidari

سلام. من تازه با پادکست شما آشنا شدم. عالی هستید. لطفاً ادامه بدید 👏 👏 👏

Sep 16th
Reply (1)

Robabeh Mohebzadeh

کوتاه و مفرح 👌.

Sep 16th
Reply (2)

Robabeh Mohebzadeh

شهریور ۴۰۰ هست و هنوز خبری نیست ،شاید به تاریخ پیوستند .

Sep 16th
Reply (1)

Robabeh Mohebzadeh

تا اینجا از شنیدن هر اپیزود کلی😅😍.👌

Sep 16th
Reply (1)

Fatemeh🌿

💕💕💕💕💜💜💜

Sep 13th
Reply

Robabeh Mohebzadeh

استاد عظیمی سپاس برا معرفی ترپند .

Sep 13th
Reply (1)

Robabeh Mohebzadeh

این داستان رو قبلا شنیده بودم اما این کجا وان کجا .این همه استعداد 👌🤗. خیلی وقت بود این جوری نخندیده بودم .

Sep 13th
Reply

Robabeh Mohebzadeh

استاد عظیمی سپاس از معرفی ترپند .

Sep 13th
Reply

Robabeh Mohebzadeh

این داستان رو قبلا شنیده بودم اما این کجا و ان کجا . عجب استعدادی 👌🤗 . خیلی وقت بود این جوری نخندیده بودم سلامت و مستدام باشید .

Sep 13th
Reply (1)

Ahmad Hosseinkhani

دم شما گرم

Sep 13th
Reply (1)

Narges Heidari

چه زیبا😅🌿

Sep 8th
Reply (1)

Narges Heidari

😅👌

Sep 7th
Reply

Mahtab Gorji

کجایین پس؟

Sep 7th
Reply (3)

kiyanoosh soltany matin

شبیه روضه بود بشتر

Sep 7th
Reply

Morvarid

سلام جناب فراهت خیلی طول نکشید غیبتتون؟ امیدوارم خوب باشید

Sep 6th
Reply (2)

l🇮🇷 Mohsen

تو این اپیزود کلی خندیدیم، و خوشمان آمد، دمت گرم،

Sep 6th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store