Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
 Helle Plauborg, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, fortæller om fastholdelse af lærere i skolen og om forskningens bud på, hvad der får lærere til at  blive i professionen. Du møder desuden skolelederen Malene Nyenstad og lærerne Irene Olsen og Skafte Herskind fra Hundested Skole. En skole, der er privilegeret i den forstand, at de fleste af de lærere, der ansættes på skolen, ”bliver hængende”, som skolelederen udtrykker det. De fortæller bl.a., hvordan Hundested Skole arbejder med rekruttering og fastholdelse. De to ting hænger nemlig sammen, for en vigtig del af rekrutteringsarbejdet handler om, hvad skolen kan gøre for at få de lærere, den ansætter, til at blive.
Claus Haas, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, fortæller om  historieundervisning i skolen og om forskningen på området. Du møder også Maria Schrøder, der er historielærer på Måløvhøj skole i Ballerup, samt to af hendes elever, Mathilde og Celina fra 8. klasse. De mener, at historie er et af de allervigtigste fag, hvor vi lærer, hvor vi kommer fra, så vi bedre forstår, hvor vi er nu. Og som de siger: ”Det, der sker nu for os, kommer til at være gamle dage for nogen,"
I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fortæller Lotte Hedegaard-Sørensen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, om inklusion og eksklusion i skolen, og om de to forskningsoversigter, hun har lavet om emnet. Derudover fortæller inklusionspædagog Christoffer Eckhardt og souschef og pædagogisk leder Kirsten Hanne Hansen, hvordan de arbejder med inklusion på Øster Farimagsgades Skole i København. I en klasse med 28 forskellige børn findes der ingen ’one size fits all’-opskrift på inklusion. Tværtimod kræver det, at undervisningen tilrettelægges dynamisk, og at børnene betragtes som 'medspillere'. 
Børns læselyst

Børns læselyst

2021-11-0540:52

 I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fortæller DPU-forskerne Henriette Romme Lund og Anna Karlskov Skyggebjerg om børns læselyst og om den forskningsoversigt, de har lavet om emnet. Du møder også tre elever fra 7. klasse på Søborg skole i Gladsaxe og deres dansklærer Naja Lundgren, der fortæller, hvordan hun og hendes kolleger arbejder med at fremme elevernes læselyst. Som lærer og læsevejleder for 5.- 9. klasse møder hun frustrerede forældre, der fortæller, at de 20 minutters daglige læsning, der har været anbefalet i mange år, nærmest kan føre til krig på hjemmefronten. Det er et paradoks, at vi prøver at fremme læselyst gennem læsetvang. Hvis vi fokuserer på læsning som en teknisk færdighed, hvor børnene skal træne læsehastighed og afkodning, blokerer det for dét, læsning egentlig handler om: indlevelse, fortryllelse, chok, viden og selvgenkendelse. For eleverne handler læselyst om at blive grebet og komme ind i en helt anden verden.  Og så fremmer det læselysten, når man kan læse hurtigere og forstå flere ord og ikke må nøjes med sætninger a la ’Ib ser en ko’. 
I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Kirsten Elisa Petersen om fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges trivsel og udvikling og om den forskningsoversigt, hun har lavet om emnet. Du møder også en klubpædagog og et par unge fra Vesterbro Ungdomsgård. Vi hører, at en god klubpædagog er en blæksprutte, der ikke bare fysisk men også psykisk er udstyret med mange arme. De unge fortæller, hvorfor de er glade for at komme i klubben. Det er her, vennerne er, og det er et sted, hvor man kan snakke med voksne, der lytter og ikke dømmer én.
I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Lone Svinth om normeringers betydning for kvalitet i daginstitutioner og om den forskningsoversigt, hun sammen med Inge Henningsen har lavet om emnet. Du møder også dagtilbudsleder Hanne Ebbesen fra Svendborg Kommune, der mener, at dagtilbudsområdet i Danmark står ved en skillevej. De kommende minimumsnormeringer kan gøre en kæmpe forskel, men vi kan også risikere at tabe det hele på gulvet, hvis det ikke står klart, hvilken opgave vi skal løse med de ekstra hænder. Vi har derfor brug for at udvikle en fælles vidensbaseret forståelse af kvalitet i daginstitutioner, mener Hanne Ebbesen.
I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Jens Christian Nielsen om elevtrivsel i gymnasiet og om den forskningsoversigt, han har lavet om emnet. Du møder også en uddannelsesleder fra Køge Gymnasium, der fortæller, hvordan de arbejder med elevtrivsel og forsøger at skabe en særlig "Køge-ånd" på gymnasiet, der virker inkluderende og skaber et tilhørsforhold for alle. Hør også, hvordan to elever fra 3. g på Køge Gymnasium ser på trivsel, og hvordan det er vigtigt at kunne være, som man er, uden at påtage sig roller. 
Leg i daginstitutioner

Leg i daginstitutioner

2019-12-1141:06

I tredje episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forskerne Ditte Winther-Lindqvist og Lone Svinth om børns leg i daginstitutioner og den forskningsoversigt, de har lavet om emnet. Du møder også en pædagog fra en børnehave i Kokkedal, hvor legen prioriteres så højt, at forældrene ikke længere spørger: ”Hvad har I lavet i dag”, når de henter - men: ”Hvad har I leget i dag?”
I anden episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Kirsten Elisa Petersen om betydningen af dagtilbud for børn i udsatte positioner og den forskningsoversigt, hun har lavet om emnet. Du møder også en klyngeleder og en pædagog fra en integreret institution på Ydre Nørrebro i København med en høj andel af børn i udsatte positioner. De fortæller om det dybt meningsfulde arbejde med at gøre en forskel for disse børn og deres familier gennem tæt samarbejde med forældre og den lokale folkeskole.  
I første episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Helle Plauborg om undervisningsforstyrrende uro i skolen og den forskningsoversigt, hun har lavet om emnet. Hør også, hvordan en lærer og en pædagog fra Måløvhøj Skole i Ballerup bruger forskningsoversigten til at håndtere uro i i praksis  - og hvordan fire folkeskoleelever fra 2., 6. og 8. klasse oplever uro i skolen. 
Hvad er karriere?

Hvad er karriere?

2019-03-1258:50

Karrierevejledning som forskningsfelt – mellem tilpasning og emancipationTiltrædelsesforelæsning ved professor MSO i karrierevejledning Rie Thomsen, DPU, Aarhus Universitet, 8. marts 2019. 
Indledende oplæg til forsvar af doktordisputats 12. januar 2018 af Anne-Marie Eggert Olsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.
 Refleksioner over civiliseringsprojekter, differentiering og betydningsdannelse.Tiltrædelsesforelæsning ved professor MSO Eva Gulløv, DPU, Aarhus Universitet, 25. januar 2019.
Tiltrædelsesforelæsning ved professor Ning de Coninck-Smith 23. november 2018 på DPU, Aarhus Universitet. Barndommens, skolernes og uddannelsesinstitutionernes historie har i mere end 30 år været fokus for Ning de Coninck-Smiths forskning. I 2018 blev hun udnævnt til professor i uddannelseshistorie ved DPU, Aarhus Universitet. I hendes tiltrædelsesforelæsning var afsættet universiteternes historie. 
Artikel fra magasinet Asterisk.Vi har længe haft blikket rettet stift mod fremtiden, og vi har anset pædagogikkens arvegods for at være en klods om benet. Nu er traditionerne på vej tilbage og konservative strømninger i pædagogikken retter blikket bagud. Men hvad er det egentlig, vi er rundet af?Rend mig i traditionerne. Titlen på Leif Panduros roman fra 1958 kunne være mantraet for de seneste 30 års uddannelsespolitik. Vi har haft fokus på at være klare til fremtiden, og vi har anset pædagogikkens arvegods for at være en klods om benet. Nu er traditionerne på vej tilbage, og konservative strømninger i pædagogikken retter blikket bagud. Men hvad er det egentlig, vi er rundet af? Er historien et tag selv-bord, der leverer skyts til en hvilken som helst fortælling om nutiden? Kampen for traditionerne bliver også en ideologisk kamp om traditionerne.
Artikel fra magasinet Asterisk.Reformer er opreklamerede, lyder det fra den amerikanske forsker Larry Cuban. Alligevel virker de – især hvis man tager med, at en stor del af virkningen er uintenderet. Asterisk har set nærmere på, hvordan reformer tager form og ændrer skoler og dagtilbud.
Lad dem nu bare lege

Lad dem nu bare lege

2018-06-0424:12

Artikel fra magasinet Asterisk.Status på leg anno 2018: YouTube er børnenes sidste frirum i en tid, hvor de er under konstant overvågning fra de voksne, som blander sig for meget i legen. Sæt legen og børnene fri og drop fordømmelsen af den digitale leg, lyder opfordringen fra to legeforskere.Vi mennesker har altid leget, og legen udgør et vigtigt element i det at blive til som menneske. Men i dag er legen fuld af teknologi og digitale medier – og af voksne, der overvåger børnene. Hvad betyder de tendenser for legen og for børnene? Og hvad består legen af i dag? Lars Geer Hammershøj og Stine Liv Johansen gør status på leg anno 2018.
Artikel fra magasinet Asterisk.Artikel fra magasinet Asterisk.Asterisk har talt med to forskere om, hvad der sker med dem og deres forskning, når politikere og interessenter bruger – eller fortier – forskningsresultater i debatten.Gavner flere timer i skolen børnenes læring? Forskerne Jan Meiding og Simon Calmar Andersen er blevet brugt som forsvar for to forskellige positioner i den offentlige debat om lange skoledage. Det skaber strid og fjerner fokus fra det egentligt relevante, nemlig nuancerne og bredden i uddannelsesforskningens søgen efter svar.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store