DiscoverPædagogisk indblik
Pædagogisk indblik
Claim Ownership

Pædagogisk indblik

Author: DPU, Aarhus Universitet

Subscribed: 90Played: 403
Share

Description

Lyt til podcast-serien Pædagogisk indblik.
24 Episodes
Reverse
Nis Langer Primdahl, postdoc ved DPU, Aarhus Universitet, fortæller i denne udgave af podcasten Pædagogisk indblik fra DPU om forskningen i trivsel og trivselsfremme i skolen. Du møder også Else Nyborg Christensen, der er trivselsvejleder ved Engbjergskolen i Snejbjerg i Herning Kommune. Hun fortæller om skolens helhedsorienterede tilgang, der knytter trivsel tæt til skolens hverdagspraksis: ”Trivsel skal være der hver dag - både i timerne, i frikvartererne og på hele skolen,” som ...
Lone Svinth, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, fortæller i denne udgave af podcasten Pædagogisk indblik fra DPU om forskningen i omsorg i daginstitutioner. Du møder også Susanne Søholt, pædagogisk konsulent ved Center for Skole og Dagtilbud i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune oplever, ligesom resten af landet, en stigende mistrivsel blandt børn. Omsorg er derfor et vigtigt tema, og Susanne Søholt fortæller, hvordan kommunen lægger vægt på omsorg som fundamentet for alt pædagogis...
Anne Morin og Dorte Kousholt fra DPU fortæller om forskningen i samarbejdet mellem PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) og skole. Du møder også psykologerne Pernille Hviid fra Høje Taastrup Kommune og Line Stael Stougaard fra Køge Kommune, samt Bo Clausen, der er leder af PPR i Slagelse Kommune. De fortæller om udfordringer og muligheder i det daglige arbejde med PPR - og om behovet for at udvikle PPR, så den bedre kan understøtte skolens praksis og bidrage til, at den opvoksende gene...
Frederikke Skaaning Knage fra DPU, Aarhus Universitet fortæller om forskningen i langvarigt bekymrende skolefravær, der også går under navnet skolevægring. Du møder også psykologerne Sofie Alsøe Krogsgaard og Henrik Bayer Elming fra Hvidovre Kommune. De fortæller om projektet U-start, der skal hjælpe børn og unge i kommunen, der har et bekymrende skolefravær.
Bente Jensen og Lone Svinth fra DPU, Aarhus Universitet fortæller om praksis- og professionsudvikling i daginstitutioner gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling. Du møder også Anette Madelung Skøtt Kristensen, specialpædagogisk konsulent, og Stine Holm Møller, dagtilbudsleder, begge fra Fredericia Kommune. De fortæller, hvordan kommunen arbejder med kompetenceudvikling af de professionelle, og om hvor stor en positiv forskel det kan gøre - også for dagplejere, pædagogm...
Vibe Aarkrog og Bjarne Wahlgren fra DPU, Aarhus Universitet, fortæller om teori og praksis i erhvervsuddannelserne. Du møder også Marie Borg Lidbjerg, der underviser på kokkeuddannelsen på Kokke- & Tjenerskolen ved ZBC i Slagelse, og Helle Trysø Birkkjær, der underviser på sosu-uddannelsen på SOSU Nord i Aalborg. De fortæller om deres erfaringer med at få teori og praksis til at hænge sammen i hverdagen.
Helle Plauborg, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, fortæller om fastholdelse af lærere i skolen og om forskningens bud på, hvad der får lærere til at blive i professionen. Du møder desuden skolelederen Malene Nyenstad og lærerne Irene Olsen og Skafte Herskind fra Hundested Skole. En skole, der er privilegeret i den forstand, at de fleste af de lærere, der ansættes på skolen, ”bliver hængende”, som skolelederen udtrykker det. De fortæller bl.a., hvordan Hundested Skole arbejd...
Claus Haas, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, fortæller om historieundervisning i skolen og om forskningen på området. Du møder også Maria Schrøder, der er historielærer på Måløvhøj skole i Ballerup, samt to af hendes elever, Mathilde og Celina fra 8. klasse. De mener, at historie er et af de allervigtigste fag, hvor vi lærer, hvor vi kommer fra, så vi bedre forstår, hvor vi er nu. Og som de siger: ”Det, der sker nu for os, kommer til at være gamle dage for nogen,"
I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fortæller Lotte Hedegaard-Sørensen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, om inklusion og eksklusion i skolen, og om de to forskningsoversigter, hun har lavet om emnet. Derudover fortæller inklusionspædagog Christoffer Eckhardt og souschef og pædagogisk leder Kirsten Hanne Hansen, hvordan de arbejder med inklusion på Øster Farimagsgades Skole i København. I en klasse med 28 forskellige børn findes der ingen ’one size fits all’-opskrift på i...
Børns læselyst

Børns læselyst

2021-11-0540:52

I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fortæller DPU-forskerne Henriette Romme Lund og Anna Karlskov Skyggebjerg om børns læselyst og om den forskningsoversigt, de har lavet om emnet. Du møder også tre elever fra 7. klasse på Søborg skole i Gladsaxe og deres dansklærer Naja Lundgren, der fortæller, hvordan hun og hendes kolleger arbejder med at fremme elevernes læselyst. Som lærer og læsevejleder for 5.- 9. klasse møder hun frustrerede forældre, der fortæller, at de...
I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Kirsten Elisa Petersen om fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges trivsel og udvikling og om den forskningsoversigt, hun har lavet om emnet. Du møder også en klubpædagog og et par unge fra Vesterbro Ungdomsgård. Vi hører, at en god klubpædagog er en blæksprutte, der ikke bare fysisk men også psykisk er udstyret med mange arme. De unge fortæller, hvorfor de er glade for at komme ...
I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Lone Svinth om normeringers betydning for kvalitet i daginstitutioner og om den forskningsoversigt, hun sammen med Inge Henningsen har lavet om emnet. Du møder også dagtilbudsleder Hanne Ebbesen fra Svendborg Kommune, der mener, at dagtilbudsområdet i Danmark står ved en skillevej. De kommende minimumsnormeringer kan gøre en kæmpe forskel, men vi kan også risikere at tabe det hele på gulvet, hv...
I denne episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Jens Christian Nielsen om elevtrivsel i gymnasiet og om den forskningsoversigt, han har lavet om emnet. Du møder også en uddannelsesleder fra Køge Gymnasium, der fortæller, hvordan de arbejder med elevtrivsel og forsøger at skabe en særlig "Køge-ånd" på gymnasiet, der virker inkluderende og skaber et tilhørsforhold for alle. Hør også, hvordan to elever fra 3. g på Køge Gymnasium ser på trivsel,...
Leg i daginstitutioner

Leg i daginstitutioner

2019-12-1141:06

I tredje episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forskerne Ditte Winther-Lindqvist og Lone Svinth om børns leg i daginstitutioner og den forskningsoversigt, de har lavet om emnet. Du møder også en pædagog fra en børnehave i Kokkedal, hvor legen prioriteres så højt, at forældrene ikke længere spørger: ”Hvad har I lavet i dag”, når de henter - men: ”Hvad har I leget i dag?”
I anden episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Kirsten Elisa Petersen om betydningen af dagtilbud for børn i udsatte positioner og den forskningsoversigt, hun har lavet om emnet. Du møder også en klyngeleder og en pædagog fra en integreret institution på Ydre Nørrebro i København med en høj andel af børn i udsatte positioner. De fortæller om det dybt meningsfulde arbejde med at gøre en forskel for disse børn og deres familier gennem tæt sam...
I første episode af podcasten 'Pædagogisk indblik' fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forsker Helle Plauborg om undervisningsforstyrrende uro i skolen og den forskningsoversigt, hun har lavet om emnet. Hør også, hvordan en lærer og en pædagog fra Måløvhøj Skole i Ballerup bruger forskningsoversigten til at håndtere uro i i praksis - og hvordan fire folkeskoleelever fra 2., 6. og 8. klasse oplever uro i skolen.
Hvad er karriere?

Hvad er karriere?

2019-03-1258:50

Karrierevejledning som forskningsfelt – mellem tilpasning og emancipationTiltrædelsesforelæsning ved professor MSO i karrierevejledning Rie Thomsen, DPU, Aarhus Universitet, 8. marts 2019.
Indledende oplæg til forsvar af doktordisputats 12. januar 2018 af Anne-Marie Eggert Olsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.
Refleksioner over civiliseringsprojekter, differentiering og betydningsdannelse.Tiltrædelsesforelæsning ved professor MSO Eva Gulløv, DPU, Aarhus Universitet, 25. januar 2019.
Tiltrædelsesforelæsning ved professor Ning de Coninck-Smith 23. november 2018 på DPU, Aarhus Universitet. Barndommens, skolernes og uddannelsesinstitutionernes historie har i mere end 30 år været fokus for Ning de Coninck-Smiths forskning. I 2018 blev hun udnævnt til professor i uddannelseshistorie ved DPU, Aarhus Universitet. I hendes tiltrædelsesforelæsning var afsættet universiteternes historie.
loading
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store