Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Wieczerza Pańska - Zac Poonen
Boża suwerenność i namaszczenie Jezusa - Zac Poonen
Zarządzanie talentami - Zac Poonen
Gotowość na powrót Chrystusa - Zac Poonen
Czasy końca - Zac Poonen
Jak uniknąć zwiedzenia - Zac Poonen
Zewnętrzna i wewnętrzna sprawiedliwość - Zac Poonen
Faryzejska obłuda - Zac Poonen
Religijne sidła - Zac Poonen
Usprawiedliwienie z wiary - Zac Poonen
Uschnięte drzewo figowe - Zac Poonen
Król na oślątku - Zac Poonen
Prawdziwa wielkość - Zac Poonen
Rozwód, dzieci i bogactwo - Zac Poonen
Upominanie i przebaczanie - Zac Poonen
Najwięksi i najmniejsi w Bożym Królestwie - Zac Poonen
Zac Poonen
Nie szukaj swego ale tego co Boże - Zac Poonen
Znaki czasów - Zac Poonen
Wytrwałość, pokora i wiara - Zac Poonen
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store