Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
پرتو آگاهی پادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیست و نهم: معرفی و بررسی کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیستتهیه کنندگان: دکتر عطاءالله عقیلیان بهروز بهروزی در بیست و نهمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی کتاب "اشکالی ندارد اگر حالتان خوب نیست" بطور خلاصه معرفی شده است.در این کتاب، خانم مگان دیواین به بررسی و تحلیل حالات و احساسات انسان در مواجهه با تجربه تلخ از دست دادن و مرگ عزیزان می پردازد.نویسنده بعنوان یک روان درمانگر، خود تجربه سوگ از دست دادن همسرش در دوران جوانی را داشته است و در این کتاب با نگاهی علمی، از احساسات خود در مواجهه با فقدان عزیزان صحبت می کند. #پرتوآگاهی #پادکست #سوگ #مگان_دیواین--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیست و هشتم:مبحث امیدتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر بیست و هشتمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی در مورد «امید» صحبت می کنیم. تعریف امید، علل ناامیدی و انواع مواجهه افراد با امید، امید کاذب و چگونگی خلق امید را توضیح می دهیم.#پرتوآگاهی#پادکست#امید#Hope--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیست و هفتم:مبحث اختلال وسواسی جبریقسمت دوم: درمان وسواس  تهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر بیست و هفتمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی و در دومین قسمت از مبحث «اختلال وسواسی جبری» به علت و درمان اختلال وسواسی جبری می پردازیم و‌ سایر اختلالات مرتبط با وسواس را توضیح می دهیم.#پرتوآگاهی#پادکست#اختلالوسواسیجبری#OCD#Obsession#Compulsion--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیست و ششم:مبحث اختلال وسواسی جبریقسمت اول:وسواس چیستتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر بیست و ششمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی در اولین قسمت مبحث «اختلال وسواسی جبری» به تعریف اختلال وسواسی جبری و‌ توضیح انواع شایع افکار و رفتارهای وسواسی می پردازیم.--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیست و پنجم:مبحث تصمیم گیری و انتخابقسمت پایانیتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر بیست و پنجمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی در ادامه مبحث «تصمیم گیری و انتخاب» برای تحلیل موضوع اراده آزاد و اختیار به توضیح دو آزمایش کلاسیک روانشناسی و علوم رفتاری می پردازیم. در این آزمایش ها  تاثیرات شرایط محیطی و اطاعت از اتوریته را بررسی می کنیم.#پرتوآگاهی#پادکست#تصمیم_گیری#انتخاب#Decision_making--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
@PartoAgahi پرتو آگاهی پادکستی در حوزه بهداشت و سلامت روان اپیزود بیست و چهارم: مبحث تصمیم گیری و انتخاب قسمت چهارم: سوگیری های شناختی تهیه کنندگان: دکتر عطاءالله عقیلیان بهروز بهروزیدر بیست و چهارمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی در ادامه مبحث «تصمیم گیری و انتخاب» به توضیح سوگیری شناختی می پردازیم  و چند سوگیری شناختی را به عنوان نمونه توضیح می دهیم.  شما می توانید پرتوآگاهی را در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست بشنوید: CastBox, iTunes, Apple Podcasts, Spotify, OverCast, PocketCast, Podcast Addict,... یا آنرا در کانال تلگرام ما به آدرس t.me/PartoAgahi دنبال کنید. #پرتوآگاهی #پادکست #دکترعطاالله_عقیلیان #روانشناسی #سلامتی #سلامت_روان #بهداشت_روان #پادکست_فارسی #روانپزشکی #روانشناس #ایران #فارسی #علمی #علوم_انسانی #پزشکی #شادی #شادکامی #تندرستی #سلامت #خوشبختی #آرامش #تصمیم_گیری #انتخاب #سوگیری_شناختی #علوم_شناختی #PartoAgahi #Decision_making #Cognitive_Bias--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهی پادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیست و سوم:مبحث تصمیم گیری و انتخابقسمت سوم: پیش داوری، تعصب تهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر بیست و سومین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی در ادامه مبحث «تصمیم گیری و انتخاب» به توضیح نحوه شکل گیری «تفکر کلیشه ای» و تبدیل شدن آن به «پیشداوری» و در نهایت «تعصب» می پردازیم و در مورد تاثیر «فشار جمع» بر تصمیم گیری افراد صحبت می کنیم. #پرتوآگاهی#پادکست#تصمیم_گیری#انتخاب#پیشداوری#تعصب#فشار_جمع#Decision_making#Prejudice#Confirmation_Bias--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیست و دوم:مبحث تصمیم گیری و انتخابقسمت دوم: تفکر سریع، تفکر کندتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر بیست و دومین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی در ادامه مبحث «تصمیم گیری و انتخاب» به توضیح دو نوع فرایند پردازش ذهنی براساس کتاب تفکر سریع و کند، «دانیل کانمان» می پردازیم.در این اپیزود تفکر شهودی و تفکر استنتاجی مورد بررسی قرار می گیرند و  بر همین اساس علت برخی از خطاهای تصمیم گیری را توضیح می دهیم.#پرتوآگاهی#پادکست#تصمیم_گیری#انتخاب#Decision_making--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیست و یکم :مبحث تصمیم گیری و انتخاب  - قسمت اول - نظریه مغزهای سه گانهتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر بیست و یکمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی به موضوع انتخاب و تصمیم گیری می پردازیم. در این اپیزود، تقابل نیازها و احساسات و تفکر در  تصمیم گیری را با استفاده از نظریه مغزهای سه گانه توضیح می دهیم.#پرتوآگاهی#پادکست#تصمیم_گیری#انتخاب#Decision_making--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود بیستم:مبحث خشم -بخش سوم ادامه مدیریت خشمتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر بیستمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی به ادامه مبحث خشم  و مدیریت خشم می پردازیم. از انواع مدیریت خشم،  «مدیریت خشم های گذشته » را توضیح می دهیم#پرتوآگاهی#پادکست#خشم--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود نوزدهم:مبحث خشم -قسمت دوممدیریت خشمتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر نوزدهمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی در ادامه مبحث خشم به مدیریت خشم می پردازیم. از انواع مدیریت خشم، «مدیریت خشم آنی » و «پیشگیری از خشم» را توضیح می دهیم#پرتوآگاهی#پادکست#خشم#Anger_management--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهی پادکستی در حوزه بهداشت و سلامت روان اپیزود هجده - مبحث خشم- بخش اول - خشم چیست و چرا خشمگین می شویم تهیه کنندگان: دکتر عطاءالله عقیلیان بهروز بهروزیدر هجدهمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی به موضوع خشم می پردازیم. هیجان خشم یکی از انواع هیجانات پایه در موجودات زنده است.در این اپیزود ابتدا مفهوم خشم را تعریف کرده، سپس علل و انواع خشم را توضیح می دهیم. سیر کاهش خشونت و لزوم کنترل خشم را در طول تاریخ جوامع بشری بررسی می کنیم. #پرتوآگاهی #پادکست #خشم #Anger --- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهی پادکستی در حوزه بهداشت و سلامت روان اپیزود هفدهم: مسوولیت پذیری تهیه کنندگان: دکتر عطاءالله عقیلیان بهروز بهروزی در هفدهمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی به مفهوم مسوولیت پذیری می پردازیم.انسان به لحاظ گسترده وسیع ارتباطاتش مسوولیت های زیادی در حوزه های مختلف دارد. در این اپیزود تعریف مسوولیت، حدود آن، روش های ارتقا مسوولیت پذیری و موانع آن را توضیح می دهیم. #پرتوآگاهی #پادکست #مسوولیت_پذیری #Responsibility --- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتوآگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت روانتهیه کنندگان:دکترعطاالله عقیلیانبهروز بهروزیاپیزود ویژه- روانشناسی در فوتبالچندی پیش تهیه کنندگان پادکست فوتبالی فوتیمو با ما تماس گرفتند و سوالاتی را درباره نقش روانشناسی در فوتبال مطرح کردند. نتیجه این پرسش و پاسخ مصاحبه کوتاهی شد که در این اپیزود صحبتهای آقای دکتر عقیلیان را درباره نقش و جایگاه روانشناسی در فوتبال مدرن امروز می شنویم.#پرتوآگاهی#فوتبال#روانشناسی#پادکست فارسی--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود شانزده: مکانیسم دفاع روانیDefense Mechanismتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر شانزدهمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی به مفهوم مکانیسم دفاع روانی می پردازیم. مکانیسم دفاع روانی یکی از کارکردهای محافظتی روان است که شخص را از مواجه شدن با هیجانات نامطلوب محافظت می کند و افکار و احساسات نامطلوب را از حیطه خودآگاه به ناخودآگاه می فرستد. #پرتوآگاهی#پادکست#دفاع_روانی#Defense_mechanism--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهی پادکستی در حوزه بهداشت و سلامت روان اپیزود پانزدهم: ناخودآگاه Unconscious تهیه کنندگان: دکتر عطاءالله عقیلیان بهروز بهروزی در پانزدهمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی به مفهوم ناخودآگاه می پردازیم. مفهوم ناخودآگاه یکی از اجزای درک و تحلیل پیچیدگی های رفتار انسان‌هاست. ‌ در این اپیزود چگونگی شکل گیری ناخودآگاه و‌ تاثیرگذاری آن بر افکار و رفتار انسان ها را توضیح می دهیم.  #پرتوآگاهی #پادکست #ناخودآگاه #Unconscious--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود چهاردهم :تمرین آرام سازی Relaxation Training (Progressives Muscle Relaxation)تهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر چهاردهمین اپیزود از پادکست پرتوآگاهی به آموزش و تمرین عملی  یکی از تکنیک های آرام سازی یا ریلکسیشن می پردازیم. تکنیک آرام سازی تدریجی عضلات، یک روش رایج در کاهش تنش عضلانی و استرس است که در درمان انواع اضطراب ودردهای روان تنی به کار می رود. #پرتوآگاهی#پادکست#Anxiety#Relaxtion#Progressive_Muscle_Relaxtion--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود سیزدهم :مبحث اضطراب - بخش چهارم -اختلال پانیکتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر سیزدهمین اپیزود  از پادکست پرتوآگاهی به توضیح یکی از انواع اختلالات اضطرابی به نام اختلال پانیک می پردازیم.اختلال پانیک، اختلال مزمن و ‌بسیار آزاردهنده ای است که تقریبا تمام جوانب زندگی فرد مبتلا به پانیک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این اپیزود تشخیص، علائم بالینی، عوارض و درمان های موثر در اختلال پانیک توضیح داده می شود.#پرتوآگاهی#اضطراب#پادکست#پانیک#Anxiety--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
پرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود دوازدهم:مبحث اضطراب - بخش سوم -اختلال فوبی اختصاصی و فوبی اجتماعیتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر دوازدهمین اپیزود پادکست پرتوآگاهی به توضیح انواع اختلال فوبیا و فوبیای اجتماعی می پردازیم.اختلال فوبیا، اختلالی بسیار شایع و شایعترین اختلال روانپزشکی در خانمهاست. فوبیا اختلال مزمنی است که افراد را طولانی مدت و احتمالا مادام العمر درگیر می کند. در این اپیزود علائم بالینی، تشخیص، انواع درمان های موثر در فوبیا توضیح داده می شود.#پرتوآگاهی#اضطراب#پادکست#فوبیا#Anxiety--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
@PartoAgahiپرتو آگاهیپادکستی در حوزه بهداشت و سلامت رواناپیزود یازدهم:مبحث اضطراب - بخش دومAnxietyتهیه کنندگان:دکتر عطاءالله عقیلیانبهروز بهروزیدر یازدهمین اپیزود پادکست پرتوآگاهی به توضیح یکی از انواع اختلالات اضطرابی به نام اختلال اضطراب منتشر می پردازیم.اختلال اضطراب منتشر، اختلال مزمن و ‌بسیار شایعی است که جمعیت زیادی از جامعه را طولانی مدت و احتمالا مادام العمر درگیر می کند. در این اپیزود علائم بالینی، تشخیص، عوارض و انواع درمان های موثر در  اختلال اضطراب منتشر توضیح داده می شود.#پرتوآگاهی#اضطراب#پادکست#Anxiety--- Send in a voice message: https://anchor.fm/partoagahi/message See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Comments (547)

,09366772366amir shafie

خدا قوت ..دمتون گرم.. حرفاتون خیلی رک و فصیح و خیلی شیک و مجلسی زده میشه و برا پسر و دختر و بقولا هر سنی دلنشینه و باعث میشه هر چند دقیقه بتونیم با دقا و تمرکز حرفاتون رو گوش بگیریم ... ای والا بنازم واقعا تو همچین موقعیتهایی که هستیم به کسایی مثل شما نیاز داریم...دمتون گرم

Aug 6th
Reply (1)

محمدجواد.م

عالی بود. فوق العاده عالی بود.

Aug 6th
Reply (1)

Mrn

📍

Aug 1st
Reply (1)

Ali Beyrami

کارتون عالیه

Jul 14th
Reply (1)

Aynaz

درود بر شما …عالی بود

Jul 12th
Reply (1)

Eli

سلام. چرا اپیزود جدید نمیزارید منتظریم.

Jul 7th
Reply (1)

sseettaarreehh zmni

شماعالی ترین هستید

Jul 1st
Reply (1)

hossein t 1992

عالی بود

Jun 28th
Reply (1)

azar Bahrami

ممنون از پادکست خوبتون تشکر ویژه

Jun 20th
Reply (1)

Mehrshaad Rajabi

پادکست شما بسیار ارزندس واقعا ممنونم ازتون 🍀

May 30th
Reply (1)

Aynaz

درود بر شما ، لذت بردم واقعا عالی بود

May 30th
Reply (1)

Aynaz

شاید بعد از مدت ها که دنبال چیستی خوشبختی بودم؛ امشب با شنیدن این جمله ی تعریف خوشبختی مهندس بهروزی منو متحول کرد…ممنون از زحماتتون.

May 21st
Reply (1)

Ashkan_ynwa

May 19th
Reply (1)

Ashkan_ynwa

بسیار کارتون حرفه ایه لذت میبرم لطفا یه اپیزود در مورد تمرکز وراهای افزایش تمرکز بزارید چون میگن توی قرن حاضر توانایی توجه کردن از مهم ترین مهارت های این قرنه چون به شدت همه ی چیزها توجه رو نشونه گرفته سپاس از شما اقای بهروزی و دکتر عقیلیان که اینقدر فروتنانه این کار رو به صورت رایگان برای ما انجام میدین

May 18th
Reply (1)

Arezoo Asghari

👌🌷

May 18th
Reply (1)

Negin

صحبت ها و مشارکت های مجری به شدت مکمل صحبت های دکتر بود در فهم و جا افتادن مطالب باریکلا به مجری و البته دکتر بابت این مشارکت و مطالب مفید

May 6th
Reply (1)

Ashkan_ynwa

واقعا هر اپیزود از پاکست شما برای من برابر با خودن یک جلد کتاب یا یک فصل از یه کتاب مهمه واقعا عالی خصوصا جمع بندی های جناب مهندس سبز باشید سبز و آفتابی

Apr 29th
Reply (1)

Kim 23

عالی

Apr 23rd
Reply (1)

Shirin Karami

چرا من مدتیه نمیتونم فایلها رو باز کنم ممنون میشم کمکم کنید پیام ارور مباد و ترای لیتر

Apr 19th
Reply (1)

Negin Maleki

من نتونستم بازشون کنم🥲

Apr 15th
Reply (2)
Download from Google Play
Download from App Store