DiscoverListening To The Future
Listening To The Future
Claim Ownership

Listening To The Future

Author: Jarno Duursma

Subscribed: 25Played: 512
Share

Description

Podcast over toekomst, technologie en menselijkheid. Wanneer we een paar jaar vooruitkijken, wat zien we dan? In de LTTF podcast interviewt Jarno Duursma experts uit de digitale wereld en kijken ze naar de toekomst door de lens van digitale technologie. Ze proberen nieuwe ontwikkelingen te zien, te duiden en te voorzien van context. Mét optimisme én af en toe een kritische blik. Wil je mij helpen en deze podcast delen op sociale media? Dat zou ik erg waarderen. Abonneer je waar mogelijk en laat alsjeblieft ook een 5 ster review achter op je favoriete podcast kanaal; dat helpt echt om de podcast verder te verspreiden. Wil je reageren op de show? Heb je ideeën over een onderwerp of iets opgemerkt wat beter kan? Dat kan op info@jarnoduursma.nl of via Twitter @LTTFNL. En wil je een genoemde link of artikel terugvinden; dat staat in de shownotes en die vind je op www.jarnoduursma.nl/podcast
58 Episodes
Reverse
Maxim Februari is jurist, schrijver, filosoof en kunsthistoricus en debuteerde in 1989 als schrijver met De zonen van het uitzicht, waarvoor hij het daaropvolgende jaar de Multatuliprijs ontving. Voor zijn beschouwend proza kreeg Februari de P.C. Hooftprijs voor Letterkunde 2020 toegekend.  Tot 2023 schreef hij een wekelijkse column voor NRC Handelsblad. In 2023 publiceerde hij het boek "Doe zelf normaal" én sinds kort draagt hij bij aan Vrij Nederland.INHOUD PODCAST: Veel zaken die vroeger een kwestie waren van ons eigen persoonlijke geweten, worden nu bepaald door nieuwe technologie. Digitale technologie maakt het niet alleen voor bedrijven, maar ook voor overheden makkelijker om regels op te leggen, af te dwingen en te handhaven.Langzamerhand verandert door deze digitalisering ons vertrouwde rechtssysteem. En niet ten goede: het is erosie. Technologie en computercode poetsen de menselijke factor weg. Op verschillende plaatsen in ons land wordt computercode gebruikt om een norm te stellen van ‘goed en fout’ en die toe te passen. En dat zonder de noodzakelijke procedures die juridische regels normaal gesproken moeten doorlopen.Technologische ‘oplossingen’ gaan daarmee buiten de ‘afweginginfrastructuur’ om, wat onze rechtsstaat in de kern is. Dit is een van de belangrijkste punten uit het boek van filosoof, jurist en schrijver Maxim Februari Doe zelf normaal, dat ik deze zomer las. Hard op weg het belangrijkste boek van 2023 te worden. Februari beschrijft dat door digitalisering een overheid het gedrag van burgers opeens veel sneller en dwingender kan bepalen. Denk maar aan de QR-code tijdens de coronapandemie als bewijs dat je gevaccineerd of negatief getest was, zodat je ergens toegang kon krijgen. Je bent welkom of niet. Je bent rood of groen. Je hebt zelf geen inspraak meer, er wordt niet meer over gepraat, nagedacht of geargumenteerd. De data spreken de waarheid.Door de digitalisering verandert er dus iets in het recht. In onze rechtspositie. De macht verschuift in de staat, van de wetgevende en rechterlijke macht naar de uitvoerende macht. Deze controleert dan in zijn eentje, en handhaaft tegelijkertijd. Met behulp van technologie legt het regels dwingend op. Omdat er in de uitvoerende macht steeds meer technologie wordt gebruikt om te bepalen wat goed en fout is, kunnen burgers zich opeens niet langer tot de wet verhouden.Februari is bang dat overheden de klimaatcrisis massaal gaan aangrijpen om onze burgerrechten in te perken. Government by emergency, regeren in een noodtoestand, waarbij burgers gedwongen worden middels technologie. Dat onder de noemer ‘uitzonderlijke omstandigheden’ ons individuele recht overboord gaat en we een cultuur krijgen waarin inbreuk op onze grondrechten en de daarbij behorende gebrekkige verantwoording ‘het nieuwe normaal’ worden.
Generatieve AI: Ongetwijfeld zijn ChatGPT en Midjourney bekende namen, maar de wereld van generatieve kunstmatige intelligentie heeft zoveel meer te bieden. Wat zijn de huidige toepassingen van deze digitale instrumenten? Welke toekomstige mogelijkheden staan ons te wachten? Het potentieel van generatieve AI om onze professionele taken te transformeren is fors. Tegelijkertijd moeten we ook de potentiële risico's en ethische vraagstukken in overweging nemen. Is het verstandig om onze taken volledig toe te vertrouwen aan software? Wat zijn de argumenten voor en tegen? Al deze vragen en meer worden behandeld in deze aflevering van de 'Listening to the Future' podcast!
Web3 is een gedecentraliseerde versie van het internet waarbij de uiteindelijke regie niet ligt bij grote technologiebedrijven, maar bij internetgebruikers. Het is een gedachtegoed wat wereldwijd leeft. Het is een toekomstvisie waar momenteel veel belangstelling voor is en actief aan gewerkt wordt.  In Web3 worden protocollen, internetinfrastructuur, platforms en apps gebouwd vanuit een decentraal gedachtengoed. Blockchaintechnologie, cryptotokens en NFT’s spelen in Web3 een belangrijke rol.  Wat is Web3? Wat zijn de kansen, voordelen, belemmeringen en wat is de kritiek. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat is de conclusie over Web3? Wat is Web3 nou écht? Dat hoor je in deze podcast.Over de auteur: Jarno Duursma is technologie-expert, auteur en spreker op het gebied van digitale technologie. Maker van de ‘Listening to the future’ tech-podcast en regelmatig te zien en te horen in de landelijke media.Opname: 20 april 2022.
Een ietwat ongebruikelijke, maar zeer waardevolle podcast-aflevering. Wanneer je zuinig bent op je privacy, je persoonlijke levenssfeer en je digitale burgerrechten, dan luister je deze podcast. In een notendop: De mogelijke Nederlandse route naar massasurveillance en de aantasting van onze (digitale) burgerrechten. Het woord 'massasurveillance' lijkt overdreven, maar dit zijn de woorden van het instituut Autoriteit Persoonsgegevens.Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbandenOnze Nederlandse overheid verzamelt namelijk steeds meer data van ons burgers en koppelt databases aan elkaar, met alle nadelen en risico's van dien. We gaan bijvoorbeeld te maken krijgen met de 'wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden' (WGS).  Een saaie naam, maar een wet met verstrekkende gevolgen. Overheid en private partijen krijgen met deze wet ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Een makkelijk te beredeneren risico is dat burgers op 'het verkeerde lijstje terechtkomen' en zo in de verdrukking komen. Denk: toeslagenaffaire en 1115 uit huis geplaatste kinderen.  Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming en het recht dat je onschuldig bent 'totdat het tegendeel bewezen is'? Waarom is het nog meer slim om als burger waakzaam te zijn? We leggen het uit.  En hoe zit het met de vernieuwde belangstelling voor de 'wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten'? Waarom is er zoveel kritiek op de WIV? Wat is er aan de hand? Europese digitale identiteit?En hoe zit het met de toekomstige Europese digitale identiteit? De coronacrisis als "9/11 moment" voor de invoering van een Europees digitaal ID-bewijs? Een toekomstig platform voor digitalisering van identiteits- en gezondheidsgegevens? Het leek ooit een vergezochte hersenspinsel, maar het lijkt gewoon werkelijkheid te worden? Help onsLuister, wik en weeg en help mee om bewustzijn rondom dit thema te vergroten. Deel deze podcast op Twitter, word lid van Bits of Freedom en Privacy First en mail eerste kamerleden over de WSG.  Help ons om de onze privacy en burgerrechten te beschermen. Want wat weg is weg en you don't know what you got .. till it's gone. Over Kees VerhoevenKees Verhoeven was tussen 2010 en 2021 Tweede Kamerlid voor D66. Hij staat bekend om zijn inzet voor privacy en een betere digitale overheid. Hij is oprichter van bureau Digitale Zaken: Voor een menselijke samenleving in het digitale tijdperkOver de podcast“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma. Technologie-expert, publicist en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst.Luister ook de eerdere 53 afleveringen van Jarno. Allemaal met liefde gemaakt. Abonneer je op de nieuwsbrief van Jarno.Laat een 5 ster review achter op de podcast waar je dat kunt doen, dank!ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.Opname: 11 april 2022
Wat is Web3?Wat is Web3? Waarom wordt er nu zoveel over gesproken? Waarom is decentralisatie belangrijk? Is Web3 überhaupt gedecentraliseerd? Welke initiatieven zijn er al? Is Web3 niet relatief kansloos door het -netwerk-‘ en ‘winner-takes-all’ effect van platformen? Hoe zit het met de schaalbaarheid van blockchain technologie? Wordt het gedachtegoed van Web3 realiteit of blijft het bij idealisme? Of wordt Web3 opgeslokt door de grote tech bedrijven?Balder BomansBalder Bomans is Chief Investment Officer bij Maven 11 Capital, een “global blockchain and digital asset investment firm”.  Balder heeft een Master in economy en finance, en heeft ruime werkervaring in de financiële markt. Hij werkte eerder bij investeringsbank Kempen & Co. Over de podcast“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma. Technologie-expert, publicist en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst.Abonneer je op de nieuwsbrief van Jarno.ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.Opname: 4 februari 2022
Zingeving en BewustzijnWelke veranderingen zijn er in 2021 in beweging gezet en waar gaan we de komende jaren veel van merken? Wat verschuift er allemaal? Is er sprake van een crisis in zingeving? Waarom wel of niet? En wat kun je leren van een psychedelische ervaring? Is alles met elkaar verbonden? Zo ja, hoe zit dat dan? Hoe ontdekken we bewustzijn? En wat valt er te leren van oude culturen?Over Wouter van NoortWouter van Noort is werkzaam als journalist bij NRC. Hij schreef het boek "Is daar iemand? Hoe de smartphone ons leven beheerst”. Wouter is mede oprichter van 'NRC Slim Leven', een breed spectrum van verschillende content over zelfverbetering en levensvragen. Hij is schrijver van de "Transcend" nieuwsbrief over zingeving en de maker van de "Future affairs" nieuwsbrief en podcast. Hij kijkt graag naar de toekomst. Over de podcast“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma. Technologie-expert, publicist en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst.ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.Opname: 16 december 2021
Metaverse DeepdiveFacebook goes all-in on the metaverse, what's going on? Is Facebook going to rule the metaverse? What is the power of 'Big Tech' companies in creating parts of the metaverse? What is the power of open and decentralized technology? What misconceptions are there about the metaverse in general? What nine encompassing trends are currently shaping the metaverse? What is the role of NFT, crypto and blockchain in shaping this new virtual world? What are the risks involved? About Jon RadoffJon Radoff is an American entrepreneur, author and game designer. His work has focused on online communities, Internet media and computer games. He is CEO and co-founder of Beamable, a Live Game services platform that enables the creation of online games based on Unity. In 1991 Jon created Legends of Future Past, one of the first commercial massively multiplayer online role-playing games. Jon is an early internet entrepreneur. He founded GamerDNA, a social media company that developed social gaming communities and a videogame advertising network. He also founded a company called Disruptor Beam that built games for FacebookIf you want to learn more about the metaverse, check out his blogs on Medium. He writes intelligently about a wide variety of metaverse-related topics. About the podcast"Listening to the Future" is the podcast created by Jarno Duursma, a Dutch technology-expert, publicist, trendwatcher and speaker on digital technology. In this podcast, he and a guest look at the future, through the lens of digital technology.SUBSCRIBE TO THIS PODCAST VIA APPLE OR SPOTIFY.Recording: October 29, 2021
Wat zijn volgens Stef de meest interessante 'Moonshots'? Welke technologische ontwikkelingen zien we in de toekomst? Wat kunnen we nog verwachten van kunstmatig intelligente software? Biologie wordt steeds meer technologie; Synthetische biologie zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe medicijnen, kweekvlees en biologisch afbreekbare verpakkingen.  Wat zijn de andere kansen van biotechnologie? En verder luisteren we veeeeel naar de toekomst! Stef van GriekenStef van Grieken werkte jarenlang als Senior Product Manager bij Google X, de innovatie-afdeling bekend van de 'Moonshots'. Stef werkte daar bij Google AI (voormalig Brain).  Hij heeft verstand van kunstmatig intelligente software, machine learning, startup investment en synthetische biologie. Hij werkt nu in Zurich onder de radar aan een nieuwe startup.Over de podcast“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma, een Nederlandse technologie-expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst, door de lens van digitale technologie.ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.Aflevering 49 van de LTTF podcast
China Tech CrackdownDe Chinese overheid treedt steeds strenger op tegen technologiebedrijven zoals Alibaba, Didi, Xiaomi, JD en Tencent. Er zijn of komen wetten rondom antitrust, data en privacy, online gaming entertainment, ride-sharing, commercieel onderwijs, kunstmatige intelligentie en e-commerce. De beurswaarde van mening tech-bedrijf keldert, commercieel onderwijs wordt aangepakt en kinderen mogen nog maar 3 uur per week gamen. Wat is er gebeurd, wat gaat er nog gebeuren, waarom gebeurt het en waarom komt dit allemaal tegelijkertijd? What the hell is going on in China? Ed SanderEd Sander is mede-oprichter van ChinaTalk, een organisatie gespecialiseerd in kennisoverdracht over China en met name over e-commerce, cultuurverschillen en digitale innovatie in China. Hij verzorgt lezingen, gastcolleges en trainingen over digitale innovatie en wat we kunnen leren van grote bedrijven zoals Alibaba, Tencent en apps als WeChat. Over de podcast“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma, een Nederlandse technologie-expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst, door de lens van digitale technologie.ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.Aflevering 48 van de LTTF podcast 
Wat is een Decentralized autonomous organization of DAO? Waarom is er nu zoveel belangstelling voor DAO's? Welk probleem lost een DAO op? Welke DAO's zijn succesvol? Waarom? Welke DAO's zijn mislukt? Waarom? Met het vormen van een decentrale autonome organisatie: verdwijnt daarmee ook de juridische entiteit? Hoe decentraal zijn deze organisaties eigenlijk? Gaan DAO's bepaalde organisaties vervangen? Of is dat wishful thinking?Maarten Smakman exploreert de wereld van blockchains. In een door globalisering en digitalisering snel veranderende wereld zijn we zoekende naar een nieuw sociaal contract voor onze samenleving. Maarten gelooft dat blockchains een sleutelrol gaan spelen in het flexibeler, veiliger en rechtvaardiger maken van onze instituties. Zijn speciale aandacht gaat uit naar Self Sovereign Identities (SSI), Non-Fungible Tokens (NFT’s) en Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s). Over de podcast“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma, een Nederlandse technologie-expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst, door de lens van digitale technologie.ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.Aflevering 47 van de LTTF podcast 
Wat is Decentralized Finance? Welk probleem lost DeFi op? Is dat wel een probleem? Wat is geld? Wat zijn de nadelen van het huidige financiële systeem?  Waarom moet alles gedecentraliseerd worden? Of zijn er specifieke gevallen waarin het wel of niet zou moeten? Wat is de kracht van Bitcoin? Welke DeFi initiatieven zijn er? Wat zijn de reeële usecases? Is de financiële wereld niet te gereguleerd en afgesloten om nieuwe initiatieven groot te kunnen laten worden? Bijna alle DeFi-toepassingen zijn gebouwd op Ethereum. Waarom? Wat gaat er gebeuren met Ethereum 2.0? Is dat een vooruitgang? Bert Slagter is ondernemer, schrijver en spreker verbonden aan kennisplatform LekkerCryptisch.nl. Zijn focus ligt op het snijvlak tussen technologie en economie: van macro-economie en digitaal centralebankgeld tot bitcoin, decentralized finance en digitale eigendomsrechten. Hij maakt deze vaak complexe materie toegankelijk in artikelen, krant, radio, televisie en podcasts.Over de podcast“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma, een Nederlandse technologie-expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst, door de lens van digitale technologie.ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.Aflevering 46 van de LTTF podcast 
Moeten we allemaal wat optimistischer denken over technologie? Loopt het allemaal zo’n vaart niet met de donkere scenario’s? Wat zijn de meest belangrijke technologische ontwikkelingen voor de komende 5 jaar?  Hoe ziet de post-corona samenleving eruit? Hoe beïnvloedt technologie de komende jaren samenleving en mens? Wat doet China op het gebied van tech?  Gaat de wereld van cryptovaluta nog het verschil maken? Hoe kan een log en oud bedrijf toch de digitale transformatie maken? Peter Hinssen is een ervaren ondernemer; auteur en keynote spreker op het gebied van innovatie, leiderschap en de impact van digitalisering op de maatschappij en het bedrijfsleven. Hij doceert onder andere aan de London Business School (UK) en ESMT in Berlijn. Peter heeft het bedrijf nexxworks opgericht om organisaties te helpenwendbaar te worden en hun plek te vinden in ‘The Day After Tomorrow’. Zijn meest recente boek heet: The Phoenix and the Unicorn.“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma, een Nederlandse technologie-expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst, door de lens van digitale technologie.ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.
Wat zijn synthetische media? Wat zijn de kansen en de risico’s? Waarom is het belangrijk om het daar nu over te hebben? Wat zijn de kansen van synthetische media? Krijgen we echt oneindige creativiteit?  Kun je makkelijk nepnieuws maken met synthetische media? Wat zijn de risico’s van deepfakes? Moet er aparte deepfake wetgeving komen? Welke oplossingen zijn er zoal? Waarom wordt er gesproken over het 'post reality' tijdperk? Wat nemen computers van ons over? Hoe staat het met voice-cloning software? Gaan we richting het tijdperk van digitale onsterfelijkheid?Jarno Duursma is een Nederlandse technologie- expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. Hij schreef vier boeken, onder andere over kunstmatige intelligentie en blockchain. Zijn twee meest recente rapporten gaan over ‘Machines met verbeeldingskracht‘ en over ‘Deepfake technologie‘. Jarno is vaak te zien en horen in de landelijke media en schrijft opinie artikelen voor onder andere FD, NRC en Volkskrant. Hij is maker van de 'listening to the future' tech-podcast en oprichter van tech-event SMC050.
Wat is the Metaverse? Wat gaan we doen in deze, op virtuele realiteit gebaseerde opvolger van het internet?  Wordt er slechts éen bedrijf de baas van The Metaverse, of functioneert het decentraal?  Wat is de rol van crypto, NFT's, Blockchain, Defi in dit verhaal? Wat zijn de verdienmodellen van bedrijven die actief zijn in the Metaverse? Hoe lang duurt het voordat the Metaverse werkt en operationeel is? Rutger van Zuidam is oprichter en CEO van Odyssey.org. Een digitale samenwerkingsomgeving. Rutger is bekend als organisator van vele Bitcoin en blockchain events, waaronder de grootste blockchain hackathon ter wereld in Groningen. Early adopters kennen hem van de Bitcoin Properly uitleg video.  “Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma, een Nederlandse technologie-expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst, door de lens van digitale technologie. ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY.
De overheid verzamelt en koppelt data; waar zien we dat? Leidt al die dataverzameling tot een post-corona samenleving van massa-monitoring? Of valt dat wel mee? Gaan databases, de test-fieldlabs, QR-codes en de corona app ons uit de lockdown halen? Waarom wel en niet? In wat voor samenleving willen we eindigen? Hoe gaan we om met toekomstige pandemieën?Het risico is dat de maatregelen die in het kader van coronabestrijding worden genomen helemaal niet tijdelijk zijn, hoe moeten we dat voorkomen?  Siri Beerends is cultuursocioloog. Met gevoel voor maatschappelijke urgentie draagt ze regelmatig bij aan het ethische debat over kunstmatige intelligentie, robotica, big data en algoritmen. Ze is werkzaam bij SETUP: een medialab waar ze de ethische implicaties van digitale technologie invoelbaar maken door middel van artistiek ontwerpend onderzoek. Daarnaast is ze promovendus aan de Universiteit Twente waar ze onderzoek doet naar authenticiteit en de manier waarop kunstmatige intelligentie de afstand tussen mensen en machines verkleint.
Welke rol heeft technologie in onze huidige samenleving? En in de toekomst?  Hoe is de relatie tussen mens en technologie over 5 jaar? Verdringt technologie menselijk contact? Of valt dat wel mee? Welke menselijke vaardigheden verliezen wij door het gebruik van technologie? Hoe autonoom zijn we nog in het tijdperk waarin technologie een steeds dominantere rol inneemt? Welke ethische vragen moeten we onszelf nu stellen? Verdwijnt op lange termijn onze waardering voor de analoge wereld? Of neemt deze juist toe? Hans Schnitzler is filosoof, publicist, spreker en voormalig columnist voor de Volkskrant. Auteur van "Het digitale proletariaat" en "Kleine filosofie van de digitale onthouding”.  Hij is columnist voor het journalistieke platform Follow the Money en schrijft opiniestukken voor de Volkskrant, NRC, Trouw, De Standaard en De Morgen.  Zijn boek met als werktitel: ‘Welkom in Nerdistan’ komt in oktober 2021 uit. 
Steven van Belleghem is enthousiast over technologie, maar zit dat 'm ook wel eens in de weg? Wanneer Steven zijn boek opnieuw mocht schrijven, wat zou hij dan veranderen? Kan de digitale avatar van Steven In de toekomst een zaal in vuur en vlam zetten? Hoe zien de evenementen van de toekomst eruit? Hoe wordt je als bedrijf onweerstaanbaar voor je klanten? Bedrijven willen steeds vaker iets ‘goed doen’ maar wanneer is dat authentiek, oppervlakkig of platte marketing?  Zijn mensen wel geïnteresseerd in ethische vraagstukken? Moeten we software onze gevoelens laten analyseren?  Gaan we naar een wereld van digitale onsterfelijkheid? Moeten we dat wel willen? Steven Van Belleghem is een populaire spreker in binnen- & buitenland. Hij houdt zich bezig met de moderne klantrelatie in een digitale wereld. Steven is de auteur van verschillende bestsellers. 'De Conversation Manager'. ‘De Conversation Company’, 'When Digital Becomes Human', 'Customers the day after tomorrow' en 'The offer you can’t refuse'.“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma, een Nederlandse technologie-expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst, door de lens van digitale technologie. ABONNEER JE OP DEZE PODCAST VIA APPLE OF SPOTIFY. 
Wat is een NFT? Hoe werkt dat systeem? Waarom zoveel buzz? Waarom betaalt iemand $69 miljoen dollar voor een digitaal plaatje? Hoe maak je van een digitaal object een uniek object? Wat is de waarde van een digitaal object wanneer je het tegelijkertijd nog oneindig kunt kopiëren? Wat zijn de succesfactoren van de NFT Hype?  Wat zijn de usecases die we nu zien? Hoe ziet de toekomst eruit?  Dimitri De Jonghe is een onderzoeker, oprichter en investeerder in web3 technologieën. Na het afronden van zijn doctoraat op het gebied van micro-elektronica en machine learning, was hij medeoprichter van een reeks blockchain-startups: ascribe, BigchainDB, en Ocean Protocol. Momenteel is Dimitri mede-oprichter van het web3-ontwikkelingsbedrijf Keyko.“Listening to the Future” is de podcast van Jarno Duursma, een Nederlandse technologie-expert, publicist, trendwatcher en spreker op het gebied van digitale technologie. In deze podcast kijkt hij samen met een gast naar de toekomst, door de lens van digitale technologie. Check ook zijn blogs, boeken en lezingen. Abonneer je op de podcast via je favoriete podcast kanaal. 
Wat is Clubhouse? Waarom is  het zo succesvol? Wat zijn de kansen van Clubhouse? Wat zijn de nadelen en bedreigingen? Wat zijn toekomstige verdienmodellen (voor Clubhouse en voor de gebruiker)? Wat is de toekomst van Clubhouse?Jarno Duursma is trendwatcher, futurist en TEDx spreker. Hij is auteur van vier boeken over digitale technologie, onder andere over kunstmatige intelligentie en Blockchain. Zijn twee meest recente rapporten gaan over ‘Machines met verbeeldingskracht‘ en over ‘Deepfake technologie‘. Jarno is vaak te zien en horen in de landelijke media en schrijft opinie artikelen voor onder andere FD, NRC en Volkskrant. Jarno is alumnus van Singularity University in Silicon Valley, en hij maakt ook TechTrips naar China om daar de digitale wereld te verkennen. Jarno is eigenaar van Studio Overmorgen en was jarenlang organisator van TechEvent SMC050, wat hij destijds zelf heeft opgericht.
Wat doet Techleap? Er zijn al zoveel partijen die zich bezighouden met startups en scaleups: Wat voegt Techleap daaraan toe? Speelt Nederland überhaupt wel een rol op het startup-wereldtoneel? Zal het ons lukken om in de toekomst autonoom te blijven als land? Of moeten we aanhaken bij Duitsland en Frankrijk? Wat doen China en Amerika? Zijn we in Europa te voorzichtig? Of is het probleem dat ieder land zijn eigen succes wil halen? Hoe ziet het ideale klimaat voor Nederland om minimaal een dozijn unicorns per jaar te produceren? Werken de regio’s onderling goed samen? Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven? Of is het ieder voor zich?Constantijn van Oranje is special envoy bij Techleap.nl, dé accelerator voor het Tech-ecosysteem in Nederland. Zijn missie is om van Nederland een ‘unicorn nation’ te maken.Hij en zijn team verbinden het Nederlandse Tech-ecosysteem door elkaar onderling toegang te geven tot kapitaal, markt, talent en technologieën.Constantijn was mede-oprichter van StartupFest Europe. Voorheen was hij stafchef van Neelie Kroes bij de Europese Commissie belast met de Digitale Agenda. En Constantijn is Edge Fellow bij Deloitte Centre for the Edge. 
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store