Discoverهشتمین ۱۰ روز با عکاسان
هشتمین ۱۰ روز با عکاسان

هشتمین ۱۰ روز با عکاسان

Author: Begoush Nips

Subscribed: 24Played: 173
Share

Description

این پادکست سعی می‌کند تا بخشی مهمی از حرف‌های مطرح شده در طول «۱۰ روز با عکاسان هشتم» را به صورت مختصر و خلاصه بازگو کند و همین‌طور ذهنیت مخاطبان حاضر و فعال در این دوره و مسئولان برگزاری و اعضای شورای هنری را در مورد کارهای انجام شده در هشتمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» مشخص کند.
14 Episodes
Reverse
در این قسمت از پادکست با «سیف‌الله صمدیان» (عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
در این قسمت از پادکست با «اسماعیل عباسی» (دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
در این قسمت از پادکست با «محمدمهدی رحیمیان» (رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده و تلفنی در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
در این قسمت از پادکست با «مهدی مقیم‌نژاد» (عضو شورای هنری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
در این قسمت از پادکست با «زانیار بلوری» (عضو شورای هنری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
حسن غفاری

حسن غفاری

2020-02-1413:41

در این قسمت از پادکست با «حسن غفاری» (عکاس و مدرس عکاسی) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
علی قلمسیاه

علی قلمسیاه

2020-02-1409:01

در این قسمت از پادکست با «علی قلمسیاه» (پیشکسوت و استاد عکاسی) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
در این قسمت از پادکست با «محسن راستانی»  به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
فرزاد هاشمی

فرزاد هاشمی

2020-02-1414:08

در این قسمت از پادکست با «فرزاد هاشمی» (عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
مجید ناگهی

مجید ناگهی

2020-02-1422:37

در این قسمت از پادکست با «مجید ناگهی» (عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران) به گفت و گو نشسته‌ایم. این گفت و گو به صورت زنده در خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
پادکست این دوره از «۱۰ روز با عکاسان ایران» روایتی داستانی ندارد، مصاحبه‌محور است و به صورت زنده ضبط می‌شود. در این پادکست مصاحبه‌کننده سعی می‌کند تا حس و حال لحظه را با مصاحبه‌شونده تقسیم کرده و محتوایی به‌روز و هماهنگ با اتمسفر حاضر در خانه هنرمندان ایران را انعکاس دهد.
پادکست این دوره از «۱۰ روز با عکاسان ایران» روایتی داستانی ندارد، مصاحبه‌محور است و به صورت زنده ضبط می‌شود. در این پادکست مصاحبه‌کننده سعی می‌کند تا حس و حال لحظه را با مصاحبه‌شونده تقسیم کرده و محتوایی به‌روز و هماهنگ با اتمسفر حاضر در خانه هنرمندان ایران را انعکاس دهد.
پادکست این دوره از «۱۰ روز با عکاسان ایران» روایتی داستانی ندارد، مصاحبه‌محور است و به صورت زنده ضبط می‌شود. در این پادکست مصاحبه‌کننده سعی می‌کند تا حس و حال لحظه را با مصاحبه‌شونده تقسیم کرده و محتوایی به‌روز و هماهنگ با اتمسفر حاضر در خانه هنرمندان ایران را انعکاس دهد.
محمود مروتی

محمود مروتی

2020-02-1407:19

در این قسمت بگوش درهشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران با «محمود مروتی» به گفت و گو نشسته است. این گفت و گو در پخش زنده و خانه هنرمندان ایران ضبط شده است.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store