DiscoverEnglish Teacher Viliam Podcasts
English Teacher Viliam Podcasts
Claim Ownership

English Teacher Viliam Podcasts

Author: Viliam

Subscribed: 9Played: 77
Share

Description

Angličtina sa dá učiť rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je počúvanie podcastov. Všetky podcasty sa dajú stiahnuť ako MP3 a môžete ich počúvať na ceste do práce, z práce alebo len tak vo voľnom čase keď sedíte doma na gauči :)Navštívte stránku www.spikuj.sk a čítajte, pozerajte, počúvajte a hlavne vzdelávajte sa! USE IT OR LOSE IT
34 Episodes
Reverse
Jednotlivé časy si v súvetiach zjednodušujeme. Ak je z hlavnej časti vety jasné či hovoríme o budúcnosti, alebo minulosti, nie je nutné opakovať ten istý čas aj vo vedľajšej vete. Jedným z najpoužívanejších príkladov sú podmienky, alebo používanie slova when.Example: I will call you, when you come. (NOT I will call you when you will come.)Dozviete sa:Kedy používame prítomný čas namiesto budúceho.Kedy používame predprítomný čas namiesto predbudúceho.V akých prípadoch musíme použiť budúci čas vo vedľajšej vete.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/english_teacher_viliamwww.tiktok.com/@englishteacherviliamhttps://twitter.com/spikuj_sk
Say vs Tell

Say vs Tell

2020-11-1820:03

Rozdiel medzi say a tell  robí problémy nie len študentom nižších úrovní, ale aj tých vyšších. Všeobecné pravidlo používania týchto dvoch slovies nie je ťažké, ale my si povieme aj iné výnimky, ktoré sa spomínajú v učebniciach veľmi málo.Na stránke www.spikuj.sk nájdete worksheet a krátky quiz, aby ste sa mohli otestovať či ste porozumeli.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/english_teacher_viliamwww.tiktok.com/@englishteacherviliamhttps://twitter.com/spikuj_sk
Rather (part 2)

Rather (part 2)

2020-11-0917:10

Pokračovanie podcastu "RATHER".Povieme si o nasledujúcich použitiach:1. would rather2. would rather + podmet + minulý čas3. or rather4. would rather vs had betterContact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/english_teacher_viliamhttps://twitter.com/spikuj_sk
Rather (part 1)

Rather (part 1)

2020-10-1620:50

Slovom rather zdôrazňujeme prídavné mená, ktorým dávame významy: "viac ako zvyčajne", "viac ako som očakával", "viac ako som chcel". Okrem významu sa taktiež naučíme ako ho používať s členmi a povieme si niečo o často používanom výraze "rather than".Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/english_teacher_viliamhttps://twitter.com/spikuj_sk
Tvorenie otázok

Tvorenie otázok

2020-09-1023:32

Poznáte ten pocit keď sa chcete niečo spýtať v angličtine, ale akokoľvek sa snažíte, neviete si spomenúť na to ako tú otázku vytvoriť. Väčšina študentov si pamätá, že niekde má byť do. Ale otázky v angličtine netvoríme iba pomocou slovesa do.Dozviete sa:1. Základné pravidlá tvorenia otázok.2. Podmetové otázky (Subject questions).3. Nepriame otázky (Indirect questions).Example: Do you like these podcasts? I really do. Have you listened to the previous one? You should... it is quite interesting.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/english_teacher_viliamhttps://twitter.com/spikuj_sk
To, že neviete čo sú prítomné a minulé príčastia vôbec nevadí. Bežne ich používate v konverzácii, len nie ste si vedomí, že sú to príčastia. Najdôležitejšie je, aby ste vedeli kedy a ako ich môžete použiť + čo Vám budú vyjadrovať.Dozviete sa:1. Aké príčastia máme.2. Ako ich používame.3. Rozdiel medzi "-ing" a "ed" v slovách ako interesting/interested, boring/bored, surprising/surprised.Example: This podcast is not boring. Actually, I am never bored when I listen to interesting podcasts.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r https://twitter.com/spikuj_sk
One

One

2020-07-2321:38

One nie je iba číslovka. Je to taktiež substitute word, čo znamená, že nahrádza iné slová. Využívame ho vtedy, ak nechceme opakovať to isté podstatné meno, ktoré sme použili v predchádzajúcej vete alebo časti vety.Example:I'd like to listen to a podcast. The one where English Teacher Viliam speaks about new words.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r https://twitter.com/spikuj_sk
Need (part 2)

Need (part 2)

2020-07-1517:00

Pokračovanie podcastu o slovese need. Povieme si ešte pár použití:1. need + -ing2. need not have done something3. needn't vs mustn'tContact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r
Need (part 1)

Need (part 1)

2020-07-0815:40

Vedeli ste, že need môže byť použité ako plnovýznamové, ale aj modálne sloveso? Zmení význam ak ho použijeme ako modálne sloveso? Example:I don't need to listen to this podcast.I needn't listen to this podcast.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r
Make

Make

2020-06-1020:06

Nie, nebudeme rozprávať o rozdiele medzi make a do. Pozrieme sa na sloveso make vo vetných konštrukciách make + somebody + do something a make + somebody/something + adjective/noun.Example: I make you study English.My wife makes me happy.Taktiež sa pozrieme na predložky používané so slovesom make a naučíme sa kedy použiť made of a kedy made from.Example:All our furniture is made of wood.Wine is made from grapes.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r
Last vs the last

Last vs the last

2020-06-0111:371

Je vôbec rozdiel medzi last a the last? Dokáže the zmeniť význam vety?Example: I've been working on the episode for the last 5 days. I started last week.K dispozícii máte worksheet a quiz, ktorý nájdete na www.spikuj.sk.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r 
Just

Just

2020-05-2218:16

Veľa z Vás pozná just vo význame only. Ale slovo just má aj ďalšie významy. Okrem nich si povieme aj ktoré časy s týmto slovom používame a kedy použiť just now.K dispozícii je samozrejme aj worksheet.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r 
Vybral som pre Vás TOP 5 mobilných aplikácií, ktoré Vám pomôžu pri učení sa Anglického jazyka. Výborný doplnok k Vašim kurzom. V podcaste si povieme na čo sú aplikácie zamerané a ako fungujú.- Rosetta Stone: https://www.rosettastone.com/- FluentU: https://www.fluentu.com/- Busuu: https://www.busuu.com/- Mooveez: https://www.mooveez.com/- Duolingo: https://www.duolingo.com/Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r
IF: Introduction

IF: Introduction

2020-05-0118:44

Vedeli ste, že if nemusíme používať iba v podmienkových vetách a že existujú aj bežné vetné konštrukcie s if? To znamená, že nie vždy musíme rozmýšľať nad 1., 2. a 3. podmienkou - hurááá :)Example: If she didn’t phone this morning, then she’s probably away.Avšak povieme si niečo aj o podmienkových vetách, ktoré si potom môžete vyskúšať v teste na https://spikuj.sk/index.php/2020/04/22/if-introduction/K dispozícii je aj worksheet.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r 
Had better

Had better

2020-04-1812:27

Had better používame na vyjadrenie veľmi silného odporúčania, rady, príkazu alebo zastrašovania.Example: You had better listen to my podcasts! :)K článku máte k dispozícii aj worksheet a test. Klikaj na www.spikuj.skContact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r 
Gender

Gender

2020-04-0714:52

Gramatické rody v angličtine nie sú ťažké. Hlavne v modernej angličtine sa ich používanie podobá na to slovenské. Kedy teda používať he, she a it?Nájdi si článok na našej stránke a stiahni si aj worksheet s poznámkami.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r 
Slová fairly, quite, rather a pretty sú intensifiers. To znamená, že pridávajú intenzitu prídavným menám, ale niekedy aj slovesám, podstatným menám alebo príslovkám. Je rozdiel ak poviem You are fairly clever. a You are quite clever.Nájdi si článok na našej stránke a stiahni si aj worksheet s poznámkami.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r 
Each

Each

2020-03-2418:27

EACH /iːtʃ/Used for referring to all the people or things in a group, especially when considering every one separately.Example: Each Viliam's podcast is great. :)Each znamená každý... V tomto podcaste si povieme ako ho správne používať.Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r
OFF THE CUFF ep.03

OFF THE CUFF ep.03

2020-03-1919:43

OFF THE CUFF/ɒf ðə ˈkʌf/INFORMALdef.: If you say something off the cuff, you do not plan it or thinkg about it first. You say it without preparation.ex.: English Teacher Viliam said a few words off the cuff.Čo sa dozviete?Čo je dobré počúvať a čítať ak sa chcem učiť doma.Knihy od Penguin readers a Macmillan readersBBC for learning EnglishAko sa doma neučiťSpikuj.skLinks:http://www.macmillanreaders.com/https://www.penguin.co.uk/series/penrea/penguin-readers--graded-readers-.htmlhttps://www.bbc.co.uk/learningenglish/Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r
Dare

Dare

2020-03-1011:28

Poviem si niečo o slovese "dare". Prečo známa aktivistka Greta povedala vo svojej slávnej speech HOW DARE YOU?Contact:www.spikuj.skenglishteacherviliam@gmail.comwww.facebook.com/EnglishTeacherViliamwww.instagram.com/viliam_r
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store