DiscoverOSA På Linja
OSA På Linja
Claim Ownership

OSA På Linja

Author: G.C.M. Matos

Subscribed: 1Played: 38
Share

Description

Podcast av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (avd 029 Fagforbundet). Vi ønsker å inspirere, lære og underholde. Her dekker vi mange interesseområder både i- og utenfor Sporveien. Ved å invitere inn forskjellige, kreative, interessante mennesker scorer vi på dette punktet.Redaktør: Gabriel-Carlos M.Matos
39 Episodes
Reverse
Dette er en fortsettelse på forrige episode fra Oslo bystyremøte 24.03.21. Det er knyttet stor usikkerhet til videre utvikling i trafikkvolum og billettinntekter i kollektivtrafikken. Foreløpige regnskapstall for januar 2021 viser et inntektstap på ca.250 mill. mot budsjett, hvorav Oslos andel er ca. 134 mill. For første halvår 2021 har Ruter estimert et inntektstap i størrelsesorden 800 mill. for kollektivtrafikken i Oslo avhengig av utvikling av smittesituasjonen.Behovet for rask saksgang og økonomisk forutsigbarhet for Ruter AS.Billettinntektene utgjør normalt om lag halvparten av Ruters totale inntekter, og utgjør en sentral del av finansiering av driften av kollektivtilbudet. Bortfallet av billettinntekter setter dermed Ruter i en utfordrende økonomisk situasjon. Etter aksjeloven § 3-4 er det et krav om at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Etter aksjeloven § 3-5 har styret handleplikt ved tap av egenkapital, det vil si i praksis å vurdere om det er grunnlag for videre drift av selskapet.
Dette er fra et video-opptak fra Oslo Byråd. Møtet fant sted den 24.03.2021. I den første del av den "muntlige spørretimen" ble problematikken bak Ruters trussel om kutt i rutetilbudet diskutert og besvart av Mdg´s Lan Marie Berg. Spørsmål om Ruter AS´s egne driftskostnader ble stilt spørsmål ved, men dårlig besvart av Lan M. Berg. Det kom tydelig frem at det er en majoritet  som mener Ruters "hemmelige" brev som per dags dato er unnlatt offentligheten ikke er godt mottatt blant majoriteten av partiene presentert i møtet. Får Ruter det som de vil eller....?Oslo Sporveiers Arbeiderforening er sterkt imot rutekutt som er foreslått av Ruters styre.
Samferdsels- og miljøutvalget avholder seminar om samferdselstiltak og utvikling av Grønland tirsdag 2. mars 2021.Ola Floberg legger frem OSA's syn på "Trikk over Grønland". Denne episoden er kun et klipp av seminaret som varte mye lengre enn dette. For å høre/se hele seminaret gå inn på: https://oslo.kommunetv.no/live/479?fbclid=IwAR0tr5Mp-0KTSQGp1LWnWPxD6CuM_eLMci-7sRNmVISF2bT2w28KpUjKpvk
2020 Har vært et år hvor mye har skjedd. Med ledelsen i OSA og ledelsen i Sporveien 
Konserndirektør T-banen Anders Rygh og Einar Fygle snakker om framtiden til T-banen i Oslo og hvordan vi håndterer situasjonen i dag når det kommer til Covid-19. 
Nina Mordt Kolstad (HR sjef Konsernstabene) og Erik Norman-Larsen (HVO-Tbane) er innom oss i denne supre episoden der Einar og Gabriel får lære om alt som foregår rundt arbeidet med en ´organisasjonsmåling´. Sporveien har tatt med en ny kategori i årets måling, noe som er svært sensitivt for veldig mange og spesielt for de berørte, nemlig "mobbing/trakassering, diskriminering". Her er noen av spørsmålene vi stilte dem innledningsvis:Hva er målet med organisasjonsmålingen? Og hvorfor har vi det? Er det noen nye mål eller spørsmål med denne gangen?Hva er tidsperspektivet? Og hvordan går framdriften?Som T-banefører hender det ofte at vi finner en feil ute på linja som vi melder fram om til de som har ansvar for at ting skal fikses eller repareres. Det er da mange som føler at det ikke blir gjort noe med feilen eller at det bare tar veldig lang tid før ting blir tatt tak i. Hvis vi som jobber i sporveien svarer på organisasjonsmålingen vil ting da bli gjort? Og hva skjer med undersøkelsen etter at den er ferdig?Det er mange av de jeg har snakket med når det kommer til organisasjonsmålingen og denne episoden av podcasten som sier at organisasjonsmåling er bortkastet tid og penger. Er det det? Og hvis ikke hvordan kan vi rette på det inntrykket noen har?
OSA sitt Studieutvalg inviterte Ingunn Gjerstad på besøk til Grefsen stasjon der hun fikk en omvisning i trikkehallen hvor hun også fikk tatt en titt på den nye Trikken SL18. Deretter satt OSA sporvognsklubben og nestleder i OSA seg ned sammen med henne hvor hun fikk en innføring i hvordan prosessene rundt bl.a. trikkeanskaffelsen foregikk og de tillitsvalgtes rolle i det.Hun satt seg deretter ned med Tore  Elton (klubbleder trikken) og Gabriel i Podcasten (pålinja) og ga en  oppsummering av dette møtet.
Gabriel setter seg ned med plasstillitsvalgt på Grefsen og klubbleder i sporvognsklubben, Tore Andreas Elton og Thomas Stave.Vi diskuterer:Den tillitsvalgtes rolleKommunikasjonsproblemer og utfordringer med Facebook som plattformHvem er  beslutningstakerne, OSA eller bedriften?Kjøreplaner og utfordringer som kommer med utformingen av disseHvordan håndtere frustrerte førereÅrsmøte for trikken 2020, når blir dette og hvordan det praktiske vil se utÅrsmøte/valg: Skal du sitte i en periode til Tore Elton? Hvorfor?
Sosialistisk Ungdoms leder Synnøve Kronen Snyen snakker om SV, valget 2021, EU, EØS, streik og ungdoms politikk.
Instilt leder i AUF Astrid Hoem snakker med Einar Fygle om blant annet AUF, Arbeiderpartiet, hvordan det er å være ungdomspolitiker i Norge og hva man burde gjøre for å vinne valg.
Streik i bussbransjen

Streik i bussbransjen

2020-09-2223:15

Det ble streik i bussbransjen. Hvorfor det ble streik og hva er kravene? Einar Fygle snakker med Marit Sauge  leder i Bussklubben, Frode Eriksen nest leder i Bussklubben, Ola Floberg nest leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening og Stein Gulbrandsen i Fagforbundet. 
Petter Vellesen nestleder i LO i Oslo snakker med Einar Fygle om blant annet seriøsitetsbestemmelser, sosial dumping, kriminalitet i arbeidslivet og ESA.
AKAN

AKAN

2020-09-1143:26

En episode om rus- og avhengighetsproblematikk i Sporveien og samfunnet. Frode Rustbakken og Per Arne Nicolaisen blir med Einar Fygle for å snakke om spillavhengighet, alkohol og missbruk av medisiner.
Første del er med Marit Sauge å handler om lønnsforhandlinger i bussen. Andre del er med Rune Aasen og er om resten av Sporveiens tariff. 
Hvor går skille mellom det som defineres som det offentlige og det private når det gjelder religionsutøvelse. Kan det være mangel på inkludering ved å bevisst unnlate å tilrettelegge for folk med andre kulturer? Har arbeidsgiver en plikt? Har arbeidstaker en rett? Gjøres det for mange komprimisser av folk med innvandrerbakgrunn? Samfunnsviter og religionsviter og en ekte Oslo-romantiker, Jesse J. Ekgren hjelper oss å forstå disse problemstillingene. 
Javad Mushtaq er en energisk og interessant foredragsholder som snakker om temaer som bør være høyaktuelle i norske virksomheter: Innovasjon, mangfold og inkludering.Javad er en leder, en sosial entreprenør og en strateg med erfaring fra fire kontinenter. Javad Mushtaq har holdt innlegg på en rekke profilerte arenaer som NHOs Årskonferanse, WQ Summit, NLD Nord og ONS.  Javad er Siviløkonom (Honors) fra BI, Leder av MAK (Mangfold og Ledelse), Leder av MinMentor (Reduksjon av frafall fra VGS), og tidligere Strategy Manager i Aker Solutions hvor han har jobbet i Malaysia og Brasil. I tillegg er Javad utgående leder for GSO av World Economic Forum, 2017-18 YTILI Fellow av US State Department som 1 av 100 av de fremste unge innovasjonsledere fra Europa, yngste i regjeringens ekspertutvalg rundt EVU med fokus på digitalisering og livslang læring, styremedlem i Econa, Executive Committe og Alumni Advisory Board på Handelshøyskolen m.m. Javad har blitt tildelt mange anerkjennelser og priser for sitt arbeid – nasjonalt og internasjonalt.Rehan Safdar er akademiker og Trikkefører. Han har forsket på temaet "mangfold", og i denne episoden legger han frem sine funn. Han er en dypttenkende person og veldig enkel å snakke med. Det var en fryd å ha begge disse skikkelsene med PÅLInJA :) 
Toppidrettsutøver, Coach and Marketing Developer for Team Toppform, PT, Trikkefører, og en super positiv person, Marius Gangmark setter seg ned med oss og snakker om livet som idrettsutøver og trikkefører. Han lærer oss hel masse om ernæring og trening, og han svarer på spørsmål om hvordan vi kan kombinere en sunn livsstil med arbeid i Sporveien der mange av oss har "sittende" arbeid meste parten av arbeidsdagen. Trenger du hjelp med trening, kostholdsplaner o.l. kan du kontakte han på:92818542Facebookhttps://www.instagram.com/mariusflisa/marius@teamtoppform.com
Vi snakker med nestleder i OSA, Ola Floberg, om bystyrets vedtak om å skroteT-banetunnelen "Ensjøsvingen". Vi snakker også en del om OSAs feriehjem, og spesielt Herøya, hvor det ikke har vært investert store summer slik som på Kjeholmen og grunnen til det. 
Gabriel og Einar går igjennom hva de første episodene av Podkasten har å si for podkasten fremover og nevner dens økende popularitet. Vi ramser opp temaer og gjester vi ønsker å få inn før nytt år, og vi gir et par hilsener til våre lyttere. 
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store