Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Za 22 měsíců v podcastu U ambonu mluvilo padesát lidí. Připravili 233 epizod, které jste si dvěstětisíckrát poslechli.V závěrečném díle podcastu U ambonu se s vámi loučí tým Fortny. Všechny díly najdete i nadále na www.fortna.eu/u-ambonu a v podcastových aplikacích.Děkujeme.
Boha poznáváme skrze obrazy, skrze lidskou představivost. Kolik je takových obrazů? Nespočet nebo pouze jeden? Zrcadlí se takové obrazy ve vnějším světě, v druhých lidech či ve mě? Nemohou se stát pouhými karikaturami Boha?Sestřih z diskuzního večera na Fortně 15. 12. 2021. Videozáznam (včetně obrazů) najdete na https://youtu.be/bC3uVFnTdow a https://www.fortna.eu/u-ambonu/
Bosý karmelitán David Peroutka se zamýšlí  nad riziky, a naopak i nad blahodárnými účinky čtyřech základních pokrmů duše. Těmi čtyřmi pokrmy jsou fyzické jídlo, smyslové vjemy, řeč a myšlení. 
Manželé Dáda a Lukáš Hynkovi se s námi děli o silné, osobní, tělesné, radostné, nelehké, poetické atd. prostě proměňující a objímající slovo. 
Bosý karmelitán Jan Andil promlouvá o tělu, jako obrazu duše. Ve svých myšlenkách zmiňuje např.: "Duchovní a duševní život není něčím abstraktním, ale ve svých konkrétních tělesných projevech, ve tváři, v postoji, pohybu a chování se odráží v každodenních situacích. Jako není víra, bez skutků, tak není život ber projevů."
Psychoanalytik Martin Mahler se v Negevské poušti v Izraeli zamýšlí nad tématem víry. V psychoanalýze je víra chápaná jako tvořivý akt, který paradoxně vychází z nás, ale který nás zároveň přesahuje. Takže nevycházíme jenom z nás. Jsme autory své víry, anebo je nám víra darovaná z hůry? 
Když se rádi scházíme u společného stolu, je to známka, že společenství mezi námi funguje. Když jsme pozváni k cizímu stolu, je to často nabídka nebo potvrzení přátelství. Ke stolu nás nejčastěji zvou lidé, ale jako křesťané víme, že k němu můžeme být pozváni samotným Bohem a dokonce, že i my sami můžeme Ježíše pozvat ke svému stolu.Jan Poříz z kláštera bosých karmelitánů ve Slaném dnes hovoří o eucharistii a nabízí nám několik otázek k rozjímání.
Proměna to je změna, která vychází z nitra, ze středu a projevuje se také na povrchu a vyzařuje navenek a probouzí příznivou reakci.Když se proměňuje nějaký člověk, zní mi to jako uskutečňování jeho vnitřního potenciálu, ten člověk je zase více tím, kým má možnost se stávat, je více sám sebou ve smyslu toho, čemubychom mohli říct povolání v širším smyslu. Zamyšlení od Tomáše Rouleho z Říma. 
O rozloučení, ztrátě, nemoci a bezmoci hovoří bosý karmelitán Pavel Pola.
Bosý karmelitán Petr Glogar se zamýšlí na tématem pomazání a požehnání.
Smrt se nezdá být příliš poetickým tématem, jelikož ale právě o smrti a jejím smyslu je obzvláště nesnadné mluvit využívá bosý karmelitán David Peroutka básnické vyjádření o smrti Reynka, Camuse, Cohena apod.
Psychoanalytik Martin Mahler se zamýšlí nad lidskou bezmocí, nebo bezmocností. Ve své úvaze zmiňuje jako jeden z příkladů pocitu bezmocnosti posádky a řídící centrály letu Apolla 13. Bezmoc je lidský duševní stav, který se objevuje, když s něčím osobně důležitým nemůžeme pohnout, nebo to nemůžeme změnit, tak jak bychom si přáli. 
Bosý karmelitán Jan Andil mluví o odevzdanosti v beznaději.  Ve svém zamyšlení mimo jiné zmiňuje první tři kroky anonymních alkoholiků, které jsou: 1. přiznání svoji bezmocnosti - náš život se stal neovladatelný. 2. Dospění k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví. 3. Rozhodnutí se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.  Tyto kroky, nebo taky zásady, si můžeme dosadit do jakékoliv beznadějné situace. 
O bolesti a vděčnosti  U ambonu hovoří ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK  Martin Loučka.
Bosý karmelitán Jan Poříz uvažuje hovoří o loučení, rozloučení či odloučení.
Když Petr naslouchá tomu, kdo je mimo církev, proměňuje se a poznává něco, co předtím nevěděl. To není jen příběh z evangelia, ale také výzva pro nás, abychom kráčeli po společné cestě. O dvojím naslouchání a o synodalitě církve dnes U ambonu hovoří vodňanský farář Josef Prokeš.K cestě naslouchání se chceme přidat také na Fortně - přijďte s námi usednou Večer v kruhu:https://www.fortna.eu/akce-a-kurzy/pravidelne/vecery-v-kruhu/
Od ambonu promlouvá bosý karmelitán Pavel Pola.
Každý jsme někdy oběť a někdy pachatel. A měli bychom odpouštět. Oběti ale nelze ublížit a ještě jí dát další nálož v podobě požadavku "teď mi to odpusť".  Restorativní dialog je obnovující a uzdravující přístup, který ponechává všem aktérům náležitou důstojnost. U ambonu dnes hovoří ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.
O radostné kajícnosti mluví bosý karmelitán z kláštera ve Slaném David Peroutka.
U ambonu promlouvá filmový publicista, dramaturg filmového cyklu Film & spiritualita, vedoucí pražské pobočky TV Noe Lukáš Jirsa.Hovoří o filmu, o umění, které promlouvá k našemu životu svým svébytným jazykem, o učení se znovu se dívat atd.  
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store