Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Wat houdt dat begrip "diversiteit" nu eigenlijk is voor een toezichthouder? Op welke aspecten kan een RvC meer divers worden? In opdracht van de VTW heeft Berenschot onderzoek gedaan naar aspecten van diversiteit: man/vrouw; andere culturele achtergrond; en jong/oud.In deze podcast ontvangen Hans Geurts en Lisette Vos twee experts van Berenschot op het gebied van diversiteit, inclusie en werving en selectie, Marlies Slingerland en Anke van Rossum. VTW-lid Esther Stomphorst (lid RvC bij De Key in Amsterdam) reflecteert op de uitkomsten van het onderzoek en verbindt deze met haar eigen ervaring als partner bij Whyz Executive Search.Hoe kom je tot een inclusieve  raad en waarom is het belangrijk om een divers samengestelde RvC te hebben? 
Op 30 juni 2022 ondertekenden minister De Jonge, Aedes, Woonbond en VNG de Nationale prestatieafspraken. Wat zegt dit akkoord over woningbouw, over verduurzaming en over huurmatiging en huurverlaging? In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD), Frank Roerdinkholder (manager Financiën en IT bij woningcorporatie Domijn en toezichthouder bij de Woonmensen in Apeldoorn) en Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW ) u bij over de Nationale prestatieafspraken, de effecten voor huurders en wat je hierover als intern toezichthouder zou moeten weten. 
In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts over de mogelijke invoering van 'normhuren' in de corporatiesector. Wat is het en wat kan dit betekenen voor de positie van huurders? In het regeerakkoord van Rutte IV staat  dat het kabinet de huurtoeslag wil hervormen en vereenvoudigen. Het kabinet wil de maximale huurgrens afschaffen en overstappen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen. Op 5 juli jl. is de internetconsultatie geopend voor het wetsvoorstel Hervorming huurtoeslag. De consultatie sluit op 2 augustus a.s.Andere belanghouders, zoals Aedes, Woonbond en VNG, zijn zeer kritisch op de mogelijke invoering van normhuren. In deze podcast leggen Frank en Eelkje uit waarom deze partijen gelijk hebben en waarom het invoeren van normhuren negatieve effecten heeft voor grote groepen huurders.
In deze podcast zijn Eelkje van de Kuilen (AKD) en Frank Roerdinkholder (RvC Woonmensen & werkzaam bij Domijn) te gast om in gesprek te gaan over de nieuwste plannen van minister De Jonge. Hij wil gemeenten mogelijk gaan dwingen om aan 30% sociale woningbouw te doen. Hoe staat het met de afdwingbare prestatieafspraken? En wat is de financiële impact van de afschaffing van de verhuurderheffing op de korte en de lange termijn? Is het probleem van de 24 miljard tekort uit het onderzoek Opgaven en Middelen daarmee opgelost?
In deze podcast zijn Eelkje van de Kuilen en Bart de Jonge te gast. Samen met presentator Hans Geurts analyseren zij de Staat van de Corporatiesector 2021. Welke conclusies trekt de Autoriteit Woningcorporaties als externe toezichthouder over hoe het de corporatiesector verging in 2021? Ook komt aan de orde is er niet in is meegenomen, wat nu wel heel actueel is: zoals het coalitieakkoord en de afschaffing van de verhuurderheffing. 
'Onder commissarissen - hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt' is een boek geschreven door Marilieke Engbers. In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten om over dit boek te praten: Marilieke Engbers zelf en VTW-directeur Albert Kerssies. Wat is het "ongezegde" eigenlijk? Hoe heeft Marilieke de uitkomsten van haar wetenschappelijke onderzoek in het boek verwerkt? Alle leden van de VTW hebben "Onder commissarissen" cadeau gekregen ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de VTW in 2022
Begin december 2021 heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de definitieve beleidsregels vastgesteld. In deze podcast ontvangt Hans Geurts als gasten Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Albert Kerssies (directeur VTW). Zij geven hun reactie op de definitieve beleidsregels. Wat is er veranderd ten opzicht van de consultatieversie? We kijken terug naar onze podcast in juni 2021 over de concept beleidsregels en gaan praten over wat er is verbeterd. Specifiek komen de onverenigbaarheden en de "fit en proper" toets aan de orde.
In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten: Eelkje van de Kuilen en Albert Kerssies. Een speciale bijdrage is er van Randy Martens, voormalig senior belangenbehartiger bij Aedes. Eelkje, Albert en Hans gaan in gesprek over het nieuwe coalitieakkoord, dat op 15 december 2021 werd gepresenteerd. Welke plannen hebben VVD, D66, CDA en CU voor de volkshuisvesting? Wat gebeurt er met de verhuurderheffing en de sociale huursector? 
In de podcast serie 'Wikken en wegen' gaan we met VTW leden in gesprek over de uitdagingen en  dilemma's waar toezichthouders in de praktijk mee te maken hebben. In deze tweede aflevering staat 'Goed toezichthouden' centraal. Te gast zijn VTW-leden Gerard Erents en Koos Parie. Zij zijn twee ervaren oud-bestuurders en toezichthouders, die voor de VTW de rubriek 'Toezicht in de praktijk' schrijven. Inmiddels zijn daar al drie publicaties over verschenen, waarin hun bijdragen gebundeld zijn. Gerard Erents en Koos Parie gaan in gesprek met presentatoren Hans Geurts en Lisette Vos over onder hoe je nu goed toezicht kunt houden in de praktijk, waarbij ze uit hun jarenlange ervaring in de corporatiesector putten. 
In de podcast serie 'Wikken en wegen' gaan we met VTW leden in gesprek over de uitdagingen en  dilemma's waar toezichthouders in de praktijk mee te maken hebben. In deze eerste aflevering staat 'Wonen en Zorg' centraal. Te gast zijn VTW-leden Conny Heemskerk en Sophie Keulemans. Zij gaan in gesprek met presentatoren Hans Geurts en Lisette Vos over onder andere de cultuurverschillen tussen 'wonen' en 'zorg', over financiering, het belang van goede samenwerking in lokale netwerken vanuit het perspectief van de toezichthouder.
Op 1 juni jl. is de open consultatie gestart van de beleidsregels die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft opgesteld. Na de open consultatie, die sluit op 21 juni a.s. beoordeelt de Aw de reacties en past waar nodig de beleidsregels aan.In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen (AKD), Bart de Jonge (Aedes) en Hans Geurts (VTW) over de concept beleidsregels. Wat is hen opgevallen en welke verbeteringen zouden zij zelf voorstellen? Meer informatie over de concept beleidsregels: https://www.vtw.nl/nieuws/consultatie-beleidsregels-aw
In deze dubbelaflevering van de podcast VTW Actueel zijn wederom Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) te gast om te praten over twee onderwerpen: de aanwijzingen door minister Ollongren aan de Autoriteit Woningcorporaties en het concept BTIV dat momenteel in de Tweede Kamer ligt. Het eerste deel over de aanwijzingen duurt tot 26:30 min. Vanaf dat moment start de bespreking van het BTIV.Aan het einde van deze aflevering wordt de podcast enigszins melancholiek afgesloten, omdat Randy Martens voor het laatst een vaste gast is bij VTW Actueel. Waarom dat is vertelt hij zelf vanaf 53:55 min.
Op 19 maart 2021 stuurde demissionair minister Ollongren een opmerkelijke brief aan de Tweede Kamer over Opgaven en middelen. Dit is een vervolg op het rapport 'Opgaven en middelen corporatiesector' uit juli 2020. In deze brief schetst de minister 11 mogelijke maatregelen om meer balans aan te brengen in Opgaven en middelen, verdeeld over twee pakketten: 'Lastenverlichting' en 'Sector'. In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen (AKD Advocaten en notarissen), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) dieper in op wat de minister in haar brief schrijft en wat dit voor de volkshuisvesting zou kunnen betekenen. 
Het kabinet Rutte III is demissionair, de Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Wat heeft Rutte III gerealiseerd de afgelopen vier jaar? Hoe is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' in de praktijk gerealiseerd? Hans Geurts ontvangt wederom experts Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) om de volkshuisvesting onder minister Ollongren te bespreken. 
Eind januari 2021 is het rapport over de Staat van de corporatiesector gepubliceerd. De Autoriteit Woningcorporaties schetst dit jaar een gemengd beeld voor de sector. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar de schaduw van Opgaven en middelen hangt over de investeringen in de komende jaren. In deze podcast bespreekt Hans Geurts met experts Eelkje van de Kuilen en Randy Martens het rapport: wat zijn de conclusies en welke signalen geeft de Autoriteit af? 
Het rapport Opgaven en middelen stelt dat woningcorporaties tot 2035 zo'n 30 miljard aan middelen tekort komen om aan hun volkshuisvestelijke opgaven te voldoen. Wat zijn de gevolgen en hoe gaat het nu verder? Experts Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD Advocaten en Notarissen) en Randy Martens (senior belangenbehartiger bij Aedes) praten erover met host Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie VTW). Ook aan bod komen de fiscale maatregelen voor de sector, zoals de verhuurderheffing, ATAD en de overdrachtsbelasting. Specifieke  aandachtspunten voor het intern toezicht komen aan bod in een aparte podcast met Albert Kerssies, directeur VTW en Hans Geurts.
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een aantal partijen heeft een (concept) verkiezingsprogramma uitgebracht. Eelkje van de Kuilen (AKD), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) bespreken in deze podcast wat er in de verkiezingsprogramma's staat over wonen op de thema's: woningbouw, de positie van de huurders en de verhuurheffing. 
Momenteel werkt de VTW mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken rond intern toezicht. Dit alles vanuit één van de drie rollen van de VTW: die van de bevorderaar van de kwaliteit van het intern toezicht. Albert Kerssies en Hans Geurts lopen de onderzoeken langs. In deze aflevering bespreken zij:- Universiteit van Tilburg: Governance van lokale netwerken- Vrije Universiteit Amsterdam: Het ongezegde in de boardroom- Rijksuniversiteit Groningen: relatie intern - extern toezicht - Haagse Hogeschool: rebelse woonvormen voor ouderen (samen met NVTZ)- Hogeschool Amsterdam: de positie van de interne controller
De conclusie in het rapport Opgaven en middelen – in opdracht van drie ministeries en Aedes - laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de corporaties zijn niet in staat om de maatschappelijke opgaven (nieuwbouw én verduurzaming) te financieren. Corporaties komen tot 2035 circa dertig miljard euro tekort. Welke impact heeft het voor het intern toezicht? VTW Directeur Albert Kerssies geeft een toelichting en vertelt over de bijeenkomsten die de VTW met Aedes over dit onderwerp heeft georganiseerd.
Wat betekent de coronacrisis voor het werk van de VTW? Hoe organiseren wij onze bijeenkomsten, de masterclasses en hoe onderhouden we contact met de leden en met elkaar? Albert Kerssies en Hans Geurts praten u bij  en kijken ook vooruit naar nieuwe handreikingen en activiteiten die gepland zijn.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store