DiscoverEkonomihjälpens Företagarpodd
Ekonomihjälpens Företagarpodd

Ekonomihjälpens Företagarpodd

Author: Robert Lindblad

Subscribed: 7Played: 33
Share

Description

I denna podd sprider vi på Ekonomihjälpen vår företagsekonomiska kunnande, ger bra företagartips och talar med andra företagare och redovisningsbyråer för att höra vad som händer i deras världar.
13 Episodes
Reverse
Vi är tillbaka med Ekonomihjälpens Företagarpodd då vi behöver ta oss an nya ekonomiska motvindar, efter att Corona har mojnat. Vi börjar med att tala om inflation under rubrikerna: Vad är inflation - En snabbkurs i vad som skapar inflation Vem "styr" inflationen - Hur vi hanterarar inflationen idag Vad gör vi småföretagare åt inflationen - de huvudsakliga två åtgärderna vi behöver fokusera på Länkar Ekonomihjälpens hemsida Avsnittets sida (kommentarer)
Nedan är avsnittsanteckningarna från vårt poddavsnitt om omställningsstöd. Ni kan lyssna i spelaren ovan eller via er favorit-poddapp såsom Spotify, Apple Music, etc.FörlängningBeslutat i februari om en förlängning augusti 2020 - februari 2021Aviserat om en förlängning mars-april 2021Måste godkännas av EU-kommissionenSamma nivåer som för perioden november 2020-februari 2021OmsättningstappMinst 40% augusti-oktober 2020Minst 30% november 2020 - februari 2021Jämförs med samma period 2019januari-februari 2021 jämförs alltså med januari-februari 2019StödnivåAugusti-oktober 2020 = 75% av fasta kostnader för små företagNovember 2020 - februari 2021 = 90% av fasta kostnader för små företagStora företag = 70%Företag är "Små företag" om de har:Maximalt 10 miljoner Euro i omsättning eller balansomslutningOCHFärre än 50 anställda(Man slår samman företagen i en koncern)Maximalt 97 mkr sammanlagt för de nya stödperiodernaMånader/Omsättningstapp/StödnivåMars–april 2020 | 30% | 75%Maj 2020 | 40% | 75%Juni–juli 2020 | 50% | 75%Aug–okt 2020 | 40% | 75%Nov–dec 2020 | 30% | 90%Nan–feb 2021 | 30% | 90%Observera att perioden mars-juli 2020 EJ går att söka för längreNy beräkning(Fasta kostnader - Täckningsbidrag) x StödnivåGamla regeln = 75% x omsättningstapp (i procent) x fasta kostnaderNu missar man stöd om man fortfarande har bruttoförsäljning som överstiger "fasta kostnader"Kostnader tillhör perioden (månad) enligt samma regler som bokslutStödet minskas med... ...försäkringsersättningar, skadestånd och dylikt som ersättning för förlorad omsättning eller ersättning för de fasta kostnader stödet beräknas på...andra statliga stöd för förlorad omsättningFasta kostnaderHyra och leasingRäntorPlanmässiga avskrivningarReparation och underhåll inventarierFastighetsskatt/FastighetsavgiftVatten/El/Avlopp/Uppvärmning Ej tillverknings-el i industriTelefoni och dataStädning och sophanteringLarm och bevakningTvätt av textilierVissa försäkringarSakskadaErsättningsskyldighetFörmögenhetsskadaTjänster gällande tvätt av textilier (till den del kostnaden inte är beroende av mängden) om avtalstiden är minst tre månaderDjurfoderFasta FranchiseavgifterEj provisionsbaserad delTillsyns och kontrollavgifterRoyalties/licensavgifter (fasta delar)INTESådant som företaget kan undvika med skäliga åtgärderKostnader hänförliga till verksamhet i utlandetTäckningsbidrag+ Nettoomsättning- Periodens lönekostnaderSumman som arbetsgivaravgifterna beräknas pådra av stöd korttidsarbete (preliminärt om inte beslutat finns)- Periodens kostnader för handelsvaror+legoarbete/underentreprenad- Periodens inköp +/- Periodens lagerförändringRåvaror och förnödenheterProdukter i arbete och färdiga egentillverkade varorPågående arbete för någon annans räkning(Negativt = 0)Krav för omställningsstödMåste ha F-skattStiftelser, föreningar, bostadsrättsföreningar, trossamfund undantagMinst 250 tkr omsättning i senaste bokslutet före 1 maj 2020Stöd över 100 tkr kräver revisorsintygÄven yttrande över täckningsbidrag för stödperiodenIngen vinstutdelning eller återföring av aktieägartillskottÅtminstone perioden april 2020 - oktober 2021Inte vara på obeståndInga skatteskulder hos KronofogdenInget näringsförbudMåste gjort vad som skäligen kan krävas i form av försäkringsersättning, skadestånd och liknandeFöretaget (eller företag i koncernen) får ej vara hemmahörande i stat som av EU eller OECD bedömt som icke samarbetsvillig på skatteområdetIngen verksamhet finansierad med allmänna medel.AnsökanMan ansöker hos SkatteverketKan ansökas 25 februari - 30 april 2021Perioderna augusti 2020 - februari 2021 kan alltså ansökas redan nuLänkarOmställningsstöd även i mars och april - Regeringen.seVår ursprungliga podd om Omställningsstödet från maj 2020
Riksdagen har beslutat om ny ändringsbudget förra veckan. Här är en genomgång av de viktigaste ändringarna i stöd för oss företagare.Ungdomsrabatt på arbetsgivaravgifterFörlängt anstånd med inbetalning av skatt (moms, arbetsgivaravgift och avdragen skatt)Förlängt stöd för korttidsarbeteFullständiga avsnittsanteckningar med formler återfinner ni i vår Företagarblogg: https://ekonomihjalpen.se/ekonominyheter/11-ungdomsrabatt-och-forlangda-stod/Ni kan följa oss på Twitter: @ekonomihjalpenNi kan följa vår Företagarblogg: Företagarbloggen | Ekonomihjälpen (ekonomihjalpen.se)Vill ni veta mer om redovisningsbyrån Ekonomihjälpen: Redovisningsbyrå Tyresö | Ekonomihjälpen (ekonomihjalpen.se)
Läs fullständiga avsnittsanteckningar på vår hemsida via denna länk!
Vad är det?Ett förslag - oklart när beslut ska fattasVi kan räkna med att det går igenom i liknande form som förslagetFör att undvika massuppsägningar och konkursvågStöd till omställning - räkna med en lång krisT.ex. restauranger som övergår till  mer hämtmatT.ex. Taxiverksamhet som övergår till mer leveranserVem får det?Det är inte bundet till branscherDet gäller de som "ett rejält omsättningstapp"Minst 30% omsättningstapp under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019Måste haft omsättning över 250 tkr senaste räkenskapsåretMåste ha F-skattHur mycket får man?Max 150 miljoner kr per företagStödets beräkning:Utifrån hur mycket omsättning du tappat och hur höga fasta kostnader du harSå här har vi förstått att det beräknas:1 - Räkna ut ditt omsättningstapp i procent - mellan mars-april 2019 och mars-april 20202 - Ta det procentbeloppet gånger 75%3 - Räkna ut dina fasta kostnaderÖvriga externa kostnaderBokföringskonto 5000-69994 - Ta beloppet från (3) och gångra det med procentsatsen från (2) - Så mycket stöd erhåller företagetExempel1.000.000 i omsättning under mars-april 2019500.000 kr i omsättning under mars-april 2020Dvs en minskning med 50%50% x 75% = 37,5%Fasta kostnader under mars-april 2020 är 200.000 krStödet blir 200.000 kr x 37,5% = 75.000 krÖvrigtSkatteverket administrerar och kontrollerarOsanna uppgifter och annat fusk kan leda till fängelseMer information kommerEventuellt behöver EU-kommissionen godkänna stödet
För avsnittsanteckningar där förändringarna syns i rött - gå till Företagarbloggen på Ekonomihjälpens hemsida och leta upp detta avsnitt (avsnitt 8).InledningRiksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 aprilInte många nyheter men ett par klargöranden och förtydligandenNågra uteblivna förändringar som önskadesNyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött – gamla texter som är ändrade är överstruknaSyns endast på hemsidanSjuklön och sjukpenningHur sjuklön- och sjukpenning normalt fungerarDag 1 gör arbetsgivare karensavdrag = normalt ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivareDag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)Dag 8 måste sjukintyg presenterasDag 15+ = Försäkringskassan tar över och beslutar om sjukpenning till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting – anställd visar sjukintyg – finns tak så de som tjänar mycket får endast ersättning för lägre del av lönenKan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar merKarensavdrag slopasNu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperiodenDen anställde ansöker via ”Mina sidor” hos FörsäkringskassanMan ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagarGäller från 11 mars 13 mars – kan sökas retroaktivtGäller till 31 maj – med möjlighet till förlängningDen anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlekSlopat krav på läkarintygBehövs inte läkarintyg på 8e dagenLäkarintyg till Försäkringskassan behövs inte heller dag 15 utan först dag 22Gäller från 27 mars Slopandet gäller från 13 marsUpphör när regeringen så sägerFör att avlasta sjukvårdenGäller även barn vid VABSka även gälla enskild näringsidkare (som söker sjukpenning efter sin karenstid)Sjukpenning till enskilda näringsidkareEnskilda firmor och Handelsbolag – dvs privatpersoner med F-skattNormalt 7 karensdagar – man ”betalar sig själv första sju dagarna” – sedan kan man söka sjukpenning hos FörsäkringskassanKan också välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karensKompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagarSchabloniserad sjukpenning ska vara 804 kr/dag – oavsett tidigare inkomst eller normalt SGI (SjukpenningGrundande Inkomst) Samma period 11 mars-31 majErsättning för sjuklönekostnaderSedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnaderSkriver med på arbetsgivardeklarationen varje månadFår tillbaka ett belopp på våren året efterNu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-majOklart om det ska gälla sjuklöner som utbetalas under april-maj eller som uppstår under april-maj Ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader Det får mig att gissa att det kommer gälla sjuklöner utbetalade under april-maj Regeringen släppte en förordning dagen efter denna podd släpptes. Svaren på ovanstående återfanns där. Läs mer om detta här.Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av statenInga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senareRegeringen adresserade även detta i sin förordningKorttidspermittering/KorttidsarbetePlanen om korttidsarbete2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbeteInnebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och statenSyftet att inte behöva säga upp personalStödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkäntVillkor för godkännandeArbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheterFinansutskottet uttalade sig att en tolkning av ”ekonomiska svårigheter” kommer att vara arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivet stöd Finansutskottet anser inte heller att det är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningarTillväxtverket styrkte och sa att om företag agerar på sätt som visar på att de inte befinner sig i svårt ekonomisk läge finns möjlighet att reglera stödet i samband med avstämningen Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontrollSvårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikasArbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt) – arbetsgivare ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten – även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska så det finns inget generellt krav att säga upp konsulter och inhyrd personalArbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)Företag får inte godkänt om de…:är på obeståndhar förfallna skatteskulder är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning har näringsförbudär under rekonstruktionTidigare gällde korttidspermittering inte företag vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel – detta är nu ändrat så även dessa företag omfattasTill exempel privattandvård och flera typer av sociala företag Avtal om korttidspermitteringCentralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtaletDriftenhet = en butik eller ett café om man har fleraAvtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningenAnställda som omfattasAnställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkännerMöjligtvis går det INTE att retroaktivt korttidspermittera nyanställd Lagtexten kan utläsas som att om man anställer någon i februari så kan man i maj ansöka retroaktiv korttidspermittering från mars (två månader retroaktivt) vilket betyder att man får stöd från personens andra månad (utan att hen varit anställd i tre månader vid stödtillfället)Jurister till vissa företagare kring oss har påstått att det inte gårLagförslagets text tyder på att när personen blivit anställd i tre månader så borde man kunna ansöka om innevarande månad plus två månader bakåtFår medhåll från vana tolkare på t.ex. BL InformationMånaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad”Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avserAnställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avserArbetsgivaren (f...
Vad är likviditet kontra resultatVad är likviditet kontra resultat Resultat är din vinst - dvs din omsättning minus dina kostnader Likviditet är hur mycket pengar du har på kontot - om du t.ex. tar ett lån förbättrar du din likviditet men inte ditt resultat Om du inte har bägge i tillräcklig utsträckning kommer företaget gå i konkurs Överdrivna exempel där vi kan lära oss förstå skillnaden Uppfunnit jättebra apparat, köper stor maskin för tillverkning, får kontrakt för massa pengar EFTER leverans, ska börja producera, inga pengar till hyra o personal för allt är bundet i stora maskinen Köper in lager för närmsta tio åren, säljer sakta men säkert (positivt resultat), inga pengar till hyra och löner Omvänt: Du får betalt i förskott, får in massa pengar på kontot och har dessutom lånat. Men du har tagit för lite betalt, kanske räknat bort dig, det kostar mer än du sålt det för, resultatet går minus och bolaget går i konkurs med massa pengar på banken. Många bäckar småIngen enskild åtgärd gör all skillnad i sigMen vrid lite på alla rattar så blir total-effekten märkbarFår absolut inte bli dumsnål - men precis på gränsenKommer slå in många öppna dörrar - dvs tips som redan är uppenbara för er - men förhoppningsvis ska ni kunna ta med er några russin ur kakan - dvs några tips som ni kan använda er av för att trimma resultatet ytterligare någotFörslagen är till för att väcka tankar  Trimma kostnader (förbättra resultat)Köp bara in det nödvändigaste materialet/råvarorna/underentreprenörernaEn liten åtgärd Restaurang - stryk ett par alternativ på menyn med dyra/udda ingredienserSe till att få en hyresreduktion - inte bara uppskov med betalningFörhandla med er hyresvärdHyresvärden tjänar på att hellre bjuda på två månader än handskas med ett konkursboOm du är en utsatt bransch (sällanköpsvaror, restaurang/café, hotell Ställa in viss marknadsföring, utbildning, etc. KonferenserUtbildningarAnnonseringEtceteraInte om det ger intäkter på kort sikt - men strunta i varumärkesbyggandeInventera företagets avtalMöjlighet att häva avtal Åberopa force majeure.Billigare försäkringOmförhandla försäkringspremierBe om offert från andra aktörerTa hjälp av tredje part att få ner prisetPersonalkostnadStäll in förmåner och bonusar Temporär lönesänkningStatens stödpaket om möjligtMeddela att det är temporärt och för företagets överlevnadKorttidspermittering Om det passar din bransch Se till att du klarar reglerna Ekonomiska svårigheter - vet ej om det gäller de som har buffert Inga förfallna skatteskulder Inte skyldig att upprätta kontrollbalansräkningMinskade arbetsgivaravgifter Se till att ta ut minst 25 tkr under denna period - ta bort lön senare Sparar 5300 kr/månad/person (vid 25+ tkr i lön före skatt) Kan vara värt att ta ett lån (skjuta på skatten t.ex.) för att kunna betala ut denna lön under mars-juni för att därefter minska åtminstone egna lönen Finansiella kostnaderSvårt - bankerna försiktigaErsätta check-kredit med lån OM MÖJLIGTUndvika lån OM MÖJLIGT - Ta lån om överlevnad kräver Jaga intäkterFörst - om ni fortfarande har intäkter och behöver er personal - HÅLL DEM FRISKA! Hemifrånjobb Digitala möten med kollegor och kund Köp nödvändig utrustning till hempersonal - skrivare, skärmar, ergonomi, etc. Håll avstämningsmöten - "digitalt morgonmöte" Starten på dagen är viktig - se till att alla får en rivstart Finns det pengar att hämta in - nya produkter/tjänster som passar nuläget? Kan du digitalisera din produkt Skype-yoga Onlineföreläsningar Välja bra programvaraRobert rekommenderar Teams (kommer med de flesta Office365-prenumerationer) eller hederliga gamla Skype (möjligheter att koppla upp mot många samtidigt, mer pålitlig tjänst)Robert avrekommenderar Zoom - många säkerhetsbrister och flertalet incidenter har rapporterats i media nu med den ökade användningenHemleveransUteserveringStörre utrymme mellan borden inneKan du paketera om din produkt Enklare för kund att välja Olika nivåer - small medium large Nätverka Principerna - inte föra att sälja, utan för att lyssna och ge Fler företagare verkar tillgängliga idag Bara en trevlig pratstund håller dig i åtanke hos morparten  Extra tjänster till befintliga varor Installation Återigen - hemleverans Support/service-period Kampanjer Rabatter Riktade mot utsatta grupper kanske Direktreklam Veta att ni finns Kanske informera att ni "behöver stöd" Attraktiva erbjudanden Nya erbjudanden - digitalt/hemleverans Fokusera på högmarginalprodukter De produkter som ger mest vinst per såld krona Marknadsför extra Marknadsför dina expertområden YouTube och andra sociala media Sprid information och kunskap "Alla älskar en expert" Det är dags att tänka som ett nystartat företag Måste få tillbaka hungern Kreativa idéer hur ni kan generera mer intäkt Tänk utifrån kundens perspektiv - hur kan ni förbättra Våga testa - se hur det gick - förbättra - våga testa igen - etc. Just do it! För dig som är enmansföretagLåga fasta kostnaderIngen eller nära nog ingen intäktTesta då a-kassan - ansök direkt om ni inte redan gjort det Krassa beslutFokusera på kunder med hög betalningsförmågaHyra ut lediga kontorslokalerJobba mer själv - operativtFör ägare Sjukskrivning 1 april Var inte så jäkla tuff just nu - tugga taggtråd kan vi göra senare VAB för småbarnsföräldrar Bespara i privatekonomin också Utnyttja nedsättningen av arbetsgivaravgifter Om du har lägre lön än 25 tkr - ta ut extra under april-juni Om du inte tänkte ta ut någon lön alls - ta ut lön under april-juni och strunta i lön senare istället Ger nästan 16 tkr bättre resultat i slutet av året Sätt tillbaka (låna ut) pengarna du betalar ut till dig själv (lönen) om företaget behöver dem Begär uppskov med skatten om du inte kan betala skatten på denna lön just nu Kanske till och med begära banklån för att kunna göra denna utbetalning - kommer ändå tjäna närmare 15 tkr på åtgärdenOm personal inte har 25 tkr i lön före skatt Betala ut komptimmar Betala ut sparad semester i samråd med anställd Betala ut "förskott" på lönen nuGör jobbet som legat på hög Administration&...
Spikat paket

Spikat paket

2020-04-0635:23

InledningRiksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 aprilInte många nyheter men ett par klargöranden och förtydligandenNågra uteblivna förändringar som önskadesNyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött - gamla texter som är ändrade är överstruknaSyns endast på hemsidan Sjuklön och sjukpenningHur sjuklön- och sjukpenning normalt fungerarDag 1 gör arbetsgivare karensavdrag = normalt ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivareDag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)Dag 8 måste sjukintyg presenterasDag 15+ = Försäkringskassan tar över och beslutar om sjukpenning till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting - anställd visar sjukintyg - finns tak så de som tjänar mycket får endast ersättning för lägre del av lönenKan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar merKarensavdrag slopasNu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden Den anställde ansöker via "Mina sidor" hos Försäkringskassan Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagarGäller från 11 mars 13 mars – kan sökas retroaktivtGäller till 31 maj – med möjlighet till förlängningDen anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlekSlopat krav på läkarintygBehövs inte läkarintyg på 8e dagenLäkarintyg till Försäkringskassan behövs inte heller dag 15 utan först dag 22 Gäller från 27 mars Slopandet gäller från 13 mars Upphör när regeringen så sägerFör att avlasta sjukvårdenGäller även barn vid VABSka även gälla enskild näringsidkare (som söker sjukpenning efter sin karenstid)Sjukpenning till enskilda näringsidkareEnskilda firmor och Handelsbolag – dvs privatpersoner med F-skattNormalt 7 karensdagar - man "betalar sig själv första sju dagarna" - sedan kan man söka sjukpenning hos Försäkringskassan Kan också välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar Schabloniserad sjukpenning ska vara 804 kr/dag - oavsett tidigare inkomst eller normalt SGI (SjukpenningGrundande Inkomst) Samma period 11 mars-31 majErsättning för sjuklönekostnaderSedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad Får tillbaka ett belopp på våren året efter Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj Oklart om det ska gälla sjuklöner som utbetalas under april-maj eller som uppstår under april-maj Ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader Det får mig att gissa att det kommer gälla sjuklöner utbetalade under april-maj Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av statenInga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare. Korttidspermittering/KorttidsarbetePlanen om korttidsarbete2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbeteInnebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och statenSyftet att inte behöva säga upp personalStödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt Villkor för godkännandeArbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter Finansutskottet uttalade sig att en tolkning av "ekonomiska svårigheter" kommer att vara arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivet stöd Finansutskottet anser inte heller att det är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningarTillväxtverket styrkte och sa att om företag agerar på sätt som visar på att de inte befinner sig i svårt ekonomisk läge finns möjlighet att reglera stödet i samband med avstämningen Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontrollSvårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikasArbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt) - arbetsgivare ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten - även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska så det finns inget generellt krav att säga upp konsulter och inhyrd personalArbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)Företag får inte godkänt om de…: är på obeståndhar förfallna skatteskulder är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning har näringsförbud är under rekonstruktion Tidigare gällde korttidspermittering inte företag vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel - detta är nu ändrat så även dessa företag omfattas Till exempel privattandvård och flera typer av sociala företag Avtal om korttidspermitteringCentralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtaletDriftenhet = en butik eller ett café om man har fleraAvtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningenAnställda som omfattasAnställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner Möjligtvis går det INTE att retroaktivt korttidspermittera nyanställd Lagtexten kan utläsas som att om man anställer någon i februari så kan man i maj ansöka retroaktiv korttidspermittering från mars (två månader retroaktivt) vilket betyder att man får stöd från personens andra månad (utan att hen varit anställd i tre månader vid stödtillfället) Jurister till vissa företagare kring oss har påstått att det inte gårLagförslagets text tyder på att när personen blivit anställd i tre månader så borde man kunna ansöka om innevarande månad plus två månader bakåtFår medhåll från vana tolkare på t.ex. BL InformationMånaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad”Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avserAnställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avserArbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej Först skrev Tillväxtverket en tolkning att stödet gäller "anställda ägare" i aktiebolag och även handelsbolag(!) Riksdagen beslutade att även arbetsgivarens familj skulle omfattas Så enligt Tillväxtverket (som ju ska besluta och betala ut detta stöd) är det enbart enskild näringsidk...
VälkommenEnskild firma - vilka åtgärder gäller för enskild firma och vilka gäller inteVi utgår från att det är en enskild firma utan anställdaSjukpenning Får schabloniserad sjukpenning för upp till 14 karensdagar - oavsett hur många karensdagar som är valdaSchabloniserad är 804 kr/dag (lästes efter podden spelades in)Från och med 11 mars till och med 31 majSmittbärarpenning kan du få om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst av något av följande skäl (läkarintyg krävs): En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel. Hur du anmäler dig KorttidspermitteringEnbart anställdaGäller arbetsgivare/ägare i AB men inte "arbetsgivaren/ägaren" i enskild firmaGäller givetvis anställda i enskild firma Anstånd med skatteinbetalningSkjuta fram HELA skatten för 2019 Ska normalt betalas november 2020 - mars 2021 Avsätts i periodiseringsfond Betalas senast om sex år Max 1 miljon kronor Anstånd med moms - arbetsgivaravgifter - preliminär inkomstskatt (F-skatt) Kan begäras för tre perioder mellan januari-september 2020 Man får 1 års anstånd Gäller även helårsmoms som skulle deklareras 27 december 2019 - 17 januari 2021 Ansök på Skatteverktets E-tjänst fr.o.m. idag måndag 30 mars Detta är BARA lån - all skatt ska betalas tillbaka Korrigera preliminärskattOm resultatet kommer bli lägre - skicka in en ny preliminär inkomstdeklarationSänker den preliminärskatt du betalar varje månad (F-skatten kallad)Kan sänka för 2019 också Om du tänker sätta av all i periodiseringsfond - skicka in nollad nuÅterfår all preliminärskatt för 2019 inom ett par veckor normaltEgen åtgärd som alla alltid kan göraÄndra preliminärskatt gör du i din vanliga e-tjänst hos Skatteverket. Nedsatta egenavgifterUnder fyra månader 2020 räknas egenavgifterna endast som 10,21%Normalt 28,97% för 7 karensdagar (standard om man inte själv ändrat)Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader) För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året. Exempel: Om du har 400.000 kr vinst i din enskilda firma så kommer du att få ca. 15.000 kr mer kvar efter egenavgifter (som sedan ska beskattas med "vanlig" kommunal skatt - dvs de "vanliga 30%")Detta förväntas ske med automatik i den deklaration som lämnas in i maj 2021 och "lättnaden" består då att någon gång mellan november 2021 och mars 2022 (inte 2023 som vi sa i podden) så kommer du betala mindre skatt HyresnedsättningOm du hyr lokal OCH är i en särskilt utsatt branschHyresvärden kan få ersättning för halva sänkningen Upp till 50% hyresreducering Måste tala med hyresvärden Lån från bankenStaten garanterar 70% = banken mer villig att låna ut?Räntan för första 12 månaderna skjuts fram Bara ett lån - inte räntefritt Man får betala hela räntan ett år senare  A-kassaOm du betalat A-kassa och nu inte har något jobb i din enskilda firma - dags att utnyttjaSärskilt undantag - företagare ska få lägga sin enskilda firma "vilande" (enligt a-kassans definition) femårsregeln till trotsMåste dock uppfylla övriga villkor som a-kassan ställerKontakta din a-kassa och följ deras instruktioner till punkt och pricka SummeringEnda "kostnadslättnaden" blir minskade egenavgifterMöjligtvis kan bidraget till hyreslättnad indirekt medge sänkt hyreskostnad, men det lär inte vara allt för många enskilda firmor som kan dra nytta av det - möjligtvis små sällanköphandelsbutiker (tänk liten inredningsbutik)Flera sätt att "låna pengar" Skjuta på moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt Skjuta på 2019 års skatter (egenavgifter och kommunal skatt) genom periodiseringsfond Möjligt banklån som beviljas tack vara statens lånegaranti Om du betalat a-kassa och har skralt med jobb - nu är läget att trycka på paus, utnyttja reglerna och få igen den a-kassa du betalt för
Nyheter om det första paketet (som presenterades i avsnitt 1) Beslut har fattats om ansökan om anstånd med skatt Träder i kraft redan 30 marsGörs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor från 30 marsBåde företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndetBlankett SKV4839 kan också användas, men då tar det längre tid till beslutTroligtvis framflyttat för att många företagare redan skicka in ansökanKorttidspermittering gäller samma villkor för alla anställda som skriver under avtalet Man kan inte välja en procentsats på en person eller avdelning, och en annan på en annan person/avdelningDe som inte skriver under avtalet fortsätter under samma premisser som tidigareKorttidspermittering i efterhand som inte blir godkänd resulterar troligtvis i att arbetsgivaren får betala den anställde för även den del som staten skulle ersatt med bidragKorttidspermittering GÄLLER även för arbetsgivare i aktiebolag och handelsbolag(!). Detta enligt ett klargörande från Tillväxtverket. Regeringen har inte motsatt sig officiellt ännu, men det är mina ögon en mycket underlig tolkning av lagtexten som föreslagits och därtill är resonemanget udda och avviker från tolkningar i andra aspekter. Detta innebär att när 70% av alla anställda på en driftenhet ska skriva under avtal om korttidspermittering, så måste man räkna med arbetsgivaren. Det gör stor skillnad om man är t.ex. fem personer med arbetsgivaren, då måste plötsligt fyra istället för tre skriva under avtalet för att de ska bli giltiga för stödet. Korrekturavdelningen (från avsnitt 1)Stort tack till vår kära Anna Sporrong på Rehabpartner som med en smiley tog oss i örat över hur vi uttryckte oss. Anna är någon ni kan kontakta ifall ni behöver hjälp med arbetsgivarfrågor kring regelverk och praktisk hantering av just sjukskrivning, rehabilitering och arbetsanpassning. Ni finner henne på rehabpartner.se. "Hur sjukpenning normalt fungerar" borde ha varit "Hur sjuklön normalt fungerar" - Sjuklön och Sjukpenning är två olika ersättningar"Dag 14+ = Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till den anställde " borde ha varit "dag 15+" och att "Försäkringskassan beviljar sjukpenning till den anställde""Slopat krav på läkarintyg" borde ha förtydligats till "Behövs inte läkarintyg på 8e dagen" - detta då vi till synes fortfarande måste presentera ett läkarintyg när sjukfrånvaro överstiger 14 dagar och ansökan om sjukpenning görs till FörsäkringskassanDet "andra" paketetSläpptes 25e marsMer riktat mot småföretagareÅterigen ett förslag som ska beslutas av riksdagen - sannolikt 6 aprilNedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifterArbetsgivaravgifter sänks från 31,42% till 10,21%Träder i kraft 6 april enligt förslagGäller under mars-juni Avvakta med arbetsgivardeklarationen för mars Om beslutet går igenom (vilket förväntas) ska ett kryss sättas i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som det begärs förGäller för 30 anställda Har man fler så gäller det bara  för 30 av alla anställdaHar man fler så undanta då de med lägst lön (om ingen har under 25.000 spelar det ingen roll givetvis)Gäller lön upp till 25.000 kr Har man högre lön är det fulla avgifter för lönen ÖVER 25.000 krExempel: Lön på 35.000 kr. På de första 25.000 kr betalar vi 10,21%. På de resterande 10.000 kr betalar vi vanliga 31,42%För en anställd med minst 25.000 kr i lön blir det en rabatt på ca. 5300 kr/månMotsvarande sänkning för Egenavgifterna "Arbetsgivaravgifter" för enskild firma och handelsbolagIdentisk sänkning - men lättnaden kommer alltså när privata skatten för 2020 ska betalas november 2021-mars 2022Egenavgifter betalas ju årsvis i privata inkomstdeklarationenÄr innan sänkning 28.97% för de som har 7 karensdagar (standard)Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader) För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året. Anstånd med helårsmomsTidigare förslag gällde endast kvartals- och månadsmomsNu gäller helårsmoms som redovisas 27 december 2019 - 17 januari 2021 Det är alltså det datum momsdeklarationen ska vara inne Betalningen kan skjutas upp ett årAnstånd söks hos Skatteverket Lättare lånStaten tar 70% av risken vi långivningBanken tar resterande 30%Sammanlagt 100 miljarder krMax 75 miljoner kronor per företagMax tre års lånetidLåntagare ska kunna skjuta på betalningen av ränta(!) de första 12 månaderna Skjuta betalningen fram i tiden - räntan måste fortfarande betalas 100% Periodiseringsfond för enskild firmaNormalt kan enskild firma varje år avsätta maximalt 30% av vinsten i en periodiseringsfondPeriodiseringsfond skall återbetalas det sjätte året efter det år avsättningen skeddeNu föreslås att 100% av vinsten för 2019 ska kunna avsättas i periodiseringsfond Det betyder att inga egenavgifter och ingen "vanlig skatt" betalas för 2019Observera att det är ett lån i upp till 6 år En tumregel är att 50% av det belopp du avsätter är det du får betala i skatt det året du återför det. Det gör också att du får tillbaka din preliminärskatt för 2019 (det belopp betalat varje månad från februari 2019 - januari 2020, ofta kallat F-skatt) Var noggrann med att förstå att det är ett lån som ska betalas tillbaka - inget annat Vilande företag hos a-kassan"Vilande företag" i sig är ingen officiell status ett företag kan ha - bara ett uttryck i folkmun för olika grader av inaktiva bolagA-kassan använder termen med sina egna krav vad som ska uppfyllasOfta får man inte ha ett aktivt bolag om man vill få ut a-kassa - ibland kan ett inaktivt bolag tillåtasEtt exempel på en a-kasse-regel är att du får ha bolaget vilande var femte år Om du haft bolaget i fem år kan du ha det vilande en gång Sedan måste du ha bolaget i fem år till När det är vilande kan du få a-kassa utan att lägga ned det Om du inte kan ha det vilande måste du sälja/avregistrera bolaget för att få a-kassa Förslaget nu innebär att företagare får lägga bolaget vilande oavsett om de haft bolaget i fem år eller haft det vilande senaste fem årenDetta så företagare kan erhålla a-kassa under den här perioden fram tills att "marknaden är på fötterna igen" och företaget kan återaktiveras  Stöd för hyressänkningarOm hyresvärden sänker hyran så kan de senare få återfå del av sänkningen från statenMax belopp är 50% av den nedsatta hyran, dock max 25% av ursprungliga hyran Det betyder i praktiken att om vi halverar hyran för en hyresgäst så kan vi återfå halva den sänkningen Gäller utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa "andra verksamheter" Okänt exakt vad som avses med andra verksamheter - lämnas öppet för bedömning m...
En intervju med Thérese Hallberg från, vad jag kallar, mötesbokningsbolaget Bookmaster. De sätter sig in i deras kunders företag på djupet, så att de verkligen kan representera dem och deras tjänst eller produkt när de sedan å sina kunders vägnar ser till att få möten bokade med potentiellt nya kunder.Mer information om Bookmaster hittar du på bookmaster.nu. Vi pratar hur Corona-viruset har påverkat Bookmaster, vilka åtgärder de vidtagit och hur väl regeringens stödpaket hjälper just dem i deras.Observera att denna intervju gjordes strax innan regeringen släppte sitt "andra" stödpaket riktat mot småföretagare. Därför adresseras dessa åtgärder inte i intervjun.Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podcast är en redovisningsbyrå i Tyresö som i dessa tider försöker hjälpa, inte bara sina egna kunder utan egentligen alla företagare, genom att sprida väl genomläst information som förklaras på ett handgripligt sätt. Därtill som i denna intervju, sprida information om hur olika företagare drabbas och hur de ser till att klara sig genom den potentiella krisen. 
Creonovus är ett byggföretag fokuserat på nybyggnationer åt företag och privatpersoner. Ni kan läsa mer om Creonovus på www.creonovus.se. Niclas berättar i denna intervju om Creonovus och vad de sysslar med. Därefter går vi in på de effekter som coronavirusets framfart i samhället har haft på just deras företag, och kanske framförallt vilka hos som finns runt hörnet. Slutligen diskuterar vi en del av de åtgärder de vidtagit, och huruvida regeringens föreslagna åtgärder hjälper dem.Observera att detta avsnitt spelades in 23e mars, innan Tillväxtverket släppt sin välkomna men något tveksamma tolkning att korttidspermission omfattade även anställda ägare i företaget. Det var också innan regeringens "andra" stödpaket med åtgärder riktade mot småföretagare. För mer information om redovisningsbyrån Ekonomihjälpen kan ni gå in på ekonomihjalpen.se. Ekonomihjälpen ger små och stora företagare en egen ekonomiavdelning som hjälper till med mer än bara redovisning och löner.
Målet med denna poddGå igenom de beslutade förslagenFörklara vad som kan vara till nytta för företagare respektive anställdBredare tips hur vi kan agera kommer i nästa poddFörslag kontra beslutBeslut taget 19 mars om slutligt förslag. Formellt beslut tas 6 april (därav datumet 7 april i vissa åtgärder)Riksdagen är enig så det kommer gå igenom med all sannolikhet SjukpenningHur sjukpenning normalt fungerarDag 1 är karensdag = ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivareDag 2-14 (kalenderdagar - INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)Dag 8 måste sjukintyg presenterasDag 14+ = Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till den anställde (ca 80% av lönen - arbetsgivaren betalar ingentingKan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar merKarensavdrag slopasNu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperiodenMan ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagarGäller från 11 mars - kan söka retroaktivtGäller till 31 maj - med möjlighet till förlängningSlopat krav på läkarintygBehövs inte läkarintyg på 8e dagenSlopandet gäller från 13 mars Upphör när regeringen så sägerFör att avlasta sjukvårdenSjukpenning till egenföretagareEnskilda firmor och Handelsbolag - Privatpersoner med F-skattNormalt 7 karensdagar (faktiskt bättre än om man har AB där man får "betala sig själv" i 14 dagar)Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagarSamma period 11 mars-31 majErsättning för sjuklönekostnaderSedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnaderSkriver med på arbetsgivardeklarationen varje månadFår tillbaka ett belopp på våren året efterNu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-majArbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av statenInga detaljer hur detta fungerar praktiskt - får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare. Korttidspermittering/KorttidsarbetePlanen om korttidsarbete2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbeteInnebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och statenSyftet att inte behöva säga upp personalStödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkäntVillkor för godkännandeArbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheterSvårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontrollSvårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikasArbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning - om det är möjligt)Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)Företag får inte godkänt om de…: är på obeståndhar förfallna skatteskulder är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning har näringsförbud är under rekonstruktion Avtal om korttidspermitteringCentralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtaletDriftenhet = en butik eller ett café om man har fleraAvtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningenAnställda som omfattasAnställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkännerMånaden Tillväxtverket godkänner kallas "Jämförelsemånad"Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avserAnställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avserArbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ejFamilj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushållGäller alla anställda oavsett anställningsformÄven de med anställnings-subventionerÄven uppsagda eller varslade omfattas av stödet Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade! (mer nedan)ArbetstidsminskningTre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd: 20%40% 60%Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat - arbetsgivare - och anställd på följande sätt | Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat | 20%                            | 4%         | 1%                  | 15% | 40%                            | 6%         | 4%                 | 30% | 60%                            | 7,5%       | 7,5%              | 45% Exempel: Lön 30.000 krMinskar arbetstid med 60% Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr Lön efter avdrag 30.000 - 2.250 = 27.750 kr Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr Total lönekostnad efter bidrag 36.469 - 17,741 = 18.272 kr Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5% Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar LönetakLönetak = 44.000 kr Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr Beräkning av preliminärt stöd (formel)Tar hänsyn till frånvaro - vilket måste göras98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot)Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr)Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden Exempel - anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvotExempel på beräkning av preliminärt stöd Lön 30.000 kr Arbetstidsminskning = 60% Närvarokvot (20-4)/20 = 80%  98,6%  x  30.000 kr  x  60%  x  80% = 14.198 kr TidsperiodStödet beviljas...
Comments