DiscoverEkonomihjälpens Företagarpodd
Ekonomihjälpens Företagarpodd

Ekonomihjälpens Företagarpodd

Author: Robert Lindblad

Subscribed: 7Played: 29
Share

Description

I denna podd sprider vi på Ekonomihjälpen vår företagsekonomiska kunnande, ger bra företagartips och talar med andra företagare och redovisningsbyråer för att höra vad som händer i deras världar.
13 Episodes
Reverse
Vi är tillbaka med Ekonomihjälpens Företagarpodd då vi behöver ta oss an nya ekonomiska motvindar, efter att Corona har mojnat. Vi börjar med att tala om inflation under rubrikerna: Vad är inflation - En snabbkurs i vad som skapar inflation Vem "styr" inflationen - Hur vi hanterarar inflationen idag Vad gör vi småföretagare åt inflationen - de huvudsakliga två åtgärderna vi behöver fokusera på Länkar Ekonomihjälpens hemsida Avsnittets sida (kommentarer)
Nedan är avsnittsanteckningarna från vårt poddavsnitt om omställningsstöd. Ni kan lyssna i spelaren ovan eller via er favorit-poddapp såsom Spotify, Apple Music, etc.Förlängning Beslutat i februari om en förlängning augusti 2020 - februari 2021 Aviserat om en förlängning mars-april 2021 Måste godkännas av EU-kommissionen Samma nivåer som för perioden november 2020-februari 2021 Omsättningstapp Minst 40% augusti-oktober 2020 Minst 30% november 2020 - februari 2021 Jämförs med samma period 2019januari-februari 2021 jämförs alltså med januari-februari 2019 Stödnivå Augusti-oktober 2020 = 75% av fasta kostnader för små företag November 2020 - februari 2021 = 90% av fasta kostnader för små företag Stora företag = 70% Företag är "Små företag" om de har: Maximalt 10 miljoner Euro i omsättning eller balansomslutningOCH Färre än 50 anställda (Man slår samman företagen i en koncern) Maximalt 97 mkr sammanlagt för de nya stödperioderna Månader/Omsättningstapp/StödnivåMars–april 2020 | 30% | 75%Maj 2020 | 40% | 75%Juni–juli 2020 | 50% | 75%Aug–okt 2020 | 40% | 75%Nov–dec 2020 | 30% | 90%Nan–feb 2021 | 30% | 90%Observera att perioden mars-juli 2020 EJ går att söka för längreNy beräkning(Fasta kostnader - Täckningsbidrag) x Stödnivå Gamla regeln = 75% x omsättningstapp (i procent) x fasta kostnader Nu missar man stöd om man fortfarande har bruttoförsäljning som överstiger "fasta kostnader" Kostnader tillhör perioden (månad) enligt samma regler som bokslut Stödet minskas med...  ...försäkringsersättningar, skadestånd och dylikt som ersättning för förlorad omsättning eller ersättning för de fasta kostnader stödet beräknas på ...andra statliga stöd för förlorad omsättning Fasta kostnader Hyra och leasing Räntor Planmässiga avskrivningar Reparation och underhåll inventarier Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Vatten/El/Avlopp/Uppvärmning Ej tillverknings-el i industri Telefoni och data Städning och sophantering Larm och bevakning Tvätt av textilier Vissa försäkringar Sakskada Ersättningsskyldighet Förmögenhetsskada Tjänster gällande tvätt av textilier (till den del kostnaden inte är beroende av mängden) om avtalstiden är minst tre månader Djurfoder Fasta FranchiseavgifterEj provisionsbaserad del Tillsyns och kontrollavgifter Royalties/licensavgifter (fasta delar) INTE Sådant som företaget kan undvika med skäliga åtgärder Kostnader hänförliga till verksamhet i utlandet Täckningsbidrag + Nettoomsättning - Periodens lönekostnader Summan som arbetsgivaravgifterna beräknas på dra av stöd korttidsarbete (preliminärt om inte beslutat finns) - Periodens kostnader för handelsvaror+legoarbete/underentreprenad - Periodens inköp  +/- Periodens lagerförändring Råvaror och förnödenheter Produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor Pågående arbete för någon annans räkning (Negativt = 0) Krav för omställningsstöd Måste ha F-skattStiftelser, föreningar, bostadsrättsföreningar, trossamfund undantag Minst 250 tkr omsättning i senaste bokslutet före 1 maj 2020 Stöd över 100 tkr kräver revisorsintygÄven yttrande över täckningsbidrag för stödperioden Ingen vinstutdelning eller återföring av aktieägartillskottÅtminstone perioden april 2020 - oktober 2021 Inte vara på obestånd Inga skatteskulder hos Kronofogden Inget näringsförbud Måste gjort vad som skäligen kan krävas i form av försäkringsersättning, skadestånd och liknande Företaget (eller företag i koncernen) får ej vara hemmahörande i stat som av EU eller OECD bedömt som icke samarbetsvillig på skatteområdet Ingen verksamhet finansierad med allmänna medel. Ansökan Man ansöker hos Skatteverket Kan ansökas 25 februari - 30 april 2021 Perioderna augusti 2020 - februari 2021 kan alltså ansökas redan nu LänkarOmställningsstöd även i mars och april - Regeringen.seVår ursprungliga podd om Omställningsstödet från maj 2020
Riksdagen har beslutat om ny ändringsbudget förra veckan. Här är en genomgång av de viktigaste ändringarna i stöd för oss företagare. Ungdomsrabatt på arbetsgivaravgifter Förlängt anstånd med inbetalning av skatt (moms, arbetsgivaravgift och avdragen skatt) Förlängt stöd för korttidsarbete Fullständiga avsnittsanteckningar med formler återfinner ni i vår Företagarblogg: https://ekonomihjalpen.se/ekonominyheter/11-ungdomsrabatt-och-forlangda-stod/Ni kan följa oss på Twitter: @ekonomihjalpenNi kan följa vår Företagarblogg: Företagarbloggen | Ekonomihjälpen (ekonomihjalpen.se)Vill ni veta mer om redovisningsbyrån Ekonomihjälpen: Redovisningsbyrå Tyresö | Ekonomihjälpen (ekonomihjalpen.se)
Läs fullständiga avsnittsanteckningar på vår hemsida via denna länk!
Vad är det? Ett förslag - oklart när beslut ska fattas Vi kan räkna med att det går igenom i liknande form som förslaget För att undvika massuppsägningar och konkursvåg Stöd till omställning - räkna med en lång kris T.ex. restauranger som övergår till  mer hämtmat T.ex. Taxiverksamhet som övergår till mer leveranser Vem får det? Det är inte bundet till branscher Det gäller de som "ett rejält omsättningstapp"Minst 30% omsättningstapp under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019 Måste haft omsättning över 250 tkr senaste räkenskapsåret Måste ha F-skatt Hur mycket får man? Max 150 miljoner kr per företag Stödets beräkning: Utifrån hur mycket omsättning du tappat och hur höga fasta kostnader du har Så här har vi förstått att det beräknas: 1 - Räkna ut ditt omsättningstapp i procent - mellan mars-april 2019 och mars-april 2020 2 - Ta det procentbeloppet gånger 75% 3 - Räkna ut dina fasta kostnader Övriga externa kostnader Bokföringskonto 5000-6999 4 - Ta beloppet från (3) och gångra det med procentsatsen från (2) - Så mycket stöd erhåller företaget Exempel 1.000.000 i omsättning under mars-april 2019 500.000 kr i omsättning under mars-april 2020 Dvs en minskning med 50% 50% x 75% = 37,5% Fasta kostnader under mars-april 2020 är 200.000 kr Stödet blir 200.000 kr x 37,5% = 75.000 kr Övrigt Skatteverket administrerar och kontrollerarOsanna uppgifter och annat fusk kan leda till fängelse Mer information kommerEventuellt behöver EU-kommissionen godkänna stödet
För avsnittsanteckningar där förändringarna syns i rött - gå till Företagarbloggen på Ekonomihjälpens hemsida och leta upp detta avsnitt (avsnitt 8).Inledning Riksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 april Inte många nyheter men ett par klargöranden och förtydliganden Några uteblivna förändringar som önskades Nyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött – gamla texter som är ändrade är överstrukna Syns endast på hemsidan Sjuklön och sjukpenningHur sjuklön- och sjukpenning normalt fungerar Dag 1 gör arbetsgivare karensavdrag = normalt ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare Dag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön) Dag 8 måste sjukintyg presenteras Dag 15+ = Försäkringskassan tar över och beslutar om sjukpenning till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting – anställd visar sjukintyg – finns tak så de som tjänar mycket får endast ersättning för lägre del av lönen Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer Karensavdrag slopas Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperiodenDen anställde ansöker via ”Mina sidor” hos Försäkringskassan Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar Gäller från 11 mars 13 mars – kan sökas retroaktivt Gäller till 31 maj – med möjlighet till förlängning Den anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek Slopat krav på läkarintyg Behövs inte läkarintyg på 8e dagen Läkarintyg till Försäkringskassan behövs inte heller dag 15 utan först dag 22Gäller från 27 mars  Slopandet gäller från 13 mars Upphör när regeringen så säger För att avlasta sjukvården Gäller även barn vid VAB Ska även gälla enskild näringsidkare (som söker sjukpenning efter sin karenstid) Sjukpenning till enskilda näringsidkare Enskilda firmor och Handelsbolag – dvs privatpersoner med F-skatt Normalt 7 karensdagar – man ”betalar sig själv första sju dagarna” – sedan kan man söka sjukpenning hos FörsäkringskassanKan också välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagarSchabloniserad sjukpenning ska vara 804 kr/dag – oavsett tidigare inkomst eller normalt SGI (SjukpenningGrundande Inkomst)  Samma period 11 mars-31 maj Ersättning för sjuklönekostnader Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad Får tillbaka ett belopp på våren året efter Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj Oklart om det ska gälla sjuklöner som utbetalas under april-maj eller som uppstår under april-maj  Ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader  Det får mig att gissa att det kommer gälla sjuklöner utbetalade under april-maj  Regeringen släppte en förordning dagen efter denna podd släpptes. Svaren på ovanstående återfanns där. Läs mer om detta här. Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senareRegeringen adresserade även detta i sin förordning Korttidspermittering/KorttidsarbetePlanen om korttidsarbete 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten Syftet att inte behöva säga upp personal Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt Villkor för godkännande Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter Finansutskottet uttalade sig att en tolkning av ”ekonomiska svårigheter” kommer att vara arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivet stöd  Finansutskottet anser inte heller att det är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningar Tillväxtverket styrkte och sa att om företag agerar på sätt som visar på att de inte befinner sig i svårt ekonomisk läge finns möjlighet att reglera stödet i samband med avstämningen  Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt) – arbetsgivare ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten – även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska så det finns inget generellt krav att säga upp konsulter och inhyrd personal Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan) Företag får inte godkänt om de…: är på obestånd har förfallna skatteskulder  är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning  har näringsförbud är under rekonstruktion Tidigare gällde korttidspermittering inte företag vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel – detta är nu ändrat så även dessa företag omfattasTill exempel privattandvård och flera typer av sociala företag  Avtal om korttidspermittering Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag) Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen Anställda som omfattas Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner Möjligtvis går det INTE att retroaktivt korttidspermittera nyanställd  Lagtexten kan utläsas som att om man anställer någon i februari så kan man i maj ansöka retroaktiv korttidspermittering från mars (två månader retroaktivt) vilket betyder att man får stöd från personens andra månad (utan att hen varit anställd i tre månader vid stödtillfället) Jurister till vissa företagare kring oss har påstått att det inte går Lagförslagets text tyder på att när personen blivit anställd i tre månader så borde man kunna ansöka om innevarande månad plus två månader bakåt Får medhåll från vana tolkare på t.ex. BL Information Månaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad” Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej Först skrev Tillväxtverket en tolkning att stödet gäller ”anställda ägare” i aktiebolag och även handelsbolag(!) men nu har de korrigerat sig och sagt att det inte gäller "ägare" i handelsbolag Riksdagen beslutade att även arbetsgivarens familj skulle omfattas  Så enligt Tillväxtverket (som ju ska besluta och betala ut detta stöd) är det enbart enskild näringsidkare (”ägaren” i enskild firma) som står utanför och inte kan korttidspermitteras  och sedan mitten på april att det ej heller gäller "ägare" i handelsbolag Tänk på att då ska alltså ”anställda ägare” medräknas när man beräknar de 70% som måste skriva under  Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll Gäller alla anställda oavsett anställningsform Även de med anställnings-subventioner Även uppsagda eller varslade omfattas av stödetInget löneavdrag om de är arbetsbefriade pga regler i lagen om anställningsskydd Arbetstidsminskning Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd: 20% 40% 60% 80% Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat – arbetsgivare – och anställd på följande sätt | Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat| 20%                            | 4%         | 1%                  | 15%| 40%                            | 6%         | 4%                 | 30%| 60%                            | 7,5%       | 7,5%              | 45%| 80%                            | 12%       | 8%              | 60%Exempel: Lön 30.000 kr Minskar arbetstid med 60%  Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr  Lön efter avdrag 30.000 – 2.250 = 27.750 kr  Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr  Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr  Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr  Total lönekostnad efter bidrag 36.469 – 17,741 = 18.272 kr  Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%  Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar Observera att exemplet förutsätter fulla arbetsgivaravgifter – med den nu beslutade nedsättningen blir beloppen lite annorlunda eftersom en del av det totala bidraget i exemplet ovan erhålls genom sänkta arbetsgivaravgifter  LönetakLönetak = 44.000 krVid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr Beräkning av preliminärt stöd (formel) Tar hänsyn till frånvaro – vilket måste göras 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot) Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr) Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstidenExempel – anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot Exempel på beräkning av preliminärt stöd Lön 30.000 kr  Arbetstidsminskning = 60%  Närvarokvot (20-4)/20 = 80%   98,6%  x  30.000 kr  x  60%  x  80% = 14.198 kr  TidsperiodStödet beviljas för max sex månader i följd – möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstårAnsökan och utbetalning Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket E
Vad är likviditet kontra resultatVad är likviditet kontra resultat  Resultat är din vinst - dvs din omsättning minus dina kostnader  Likviditet är hur mycket pengar du har på kontot - om du t.ex. tar ett lån förbättrar du din likviditet men inte ditt resultat  Om du inte har bägge i tillräcklig utsträckning kommer företaget gå i konkurs  Överdrivna exempel där vi kan lära oss förstå skillnaden  Uppfunnit jättebra apparat, köper stor maskin för tillverkning, får kontrakt för massa pengar EFTER leverans, ska börja producera, inga pengar till hyra o personal för allt är bundet i stora maskinen  Köper in lager för närmsta tio åren, säljer sakta men säkert (positivt resultat), inga pengar till hyra och löner  Omvänt: Du får betalt i förskott, får in massa pengar på kontot och har dessutom lånat. Men du har tagit för lite betalt, kanske räknat bort dig, det kostar mer än du sålt det för, resultatet går minus och bolaget går i konkurs med massa pengar på banken.  Många bäckar små Ingen enskild åtgärd gör all skillnad i sig Men vrid lite på alla rattar så blir total-effekten märkbar Får absolut inte bli dumsnål - men precis på gränsen Kommer slå in många öppna dörrar - dvs tips som redan är uppenbara för er - men förhoppningsvis ska ni kunna ta med er några russin ur kakan - dvs några tips som ni kan använda er av för att trimma resultatet ytterligare något Förslagen är till för att väcka tankar   Trimma kostnader (förbättra resultat)Köp bara in det nödvändigaste materialet/råvarorna/underentreprenörerna En liten åtgärd  Restaurang - stryk ett par alternativ på menyn med dyra/udda ingredienser Se till att få en hyresreduktion - inte bara uppskov med betalning Förhandla med er hyresvärd Hyresvärden tjänar på att hellre bjuda på två månader än handskas med ett konkursbo Om du är en utsatt bransch (sällanköpsvaror, restaurang/café, hotell  Ställa in viss marknadsföring, utbildning, etc.  Konferenser Utbildningar Annonsering Etcetera Inte om det ger intäkter på kort sikt - men strunta i varumärkesbyggande Inventera företagets avtal Möjlighet att häva avtal  Åberopa force majeure. Billigare försäkring Omförhandla försäkringspremier Be om offert från andra aktörer Ta hjälp av tredje part att få ner priset Personalkostnad Ställ in förmåner och bonusar  Temporär lönesänkning Statens stödpaket om möjligt Meddela att det är temporärt och för företagets överlevnad Korttidspermittering  Om det passar din bransch  Se till att du klarar reglerna  Ekonomiska svårigheter - vet ej om det gäller de som har buffert  Inga förfallna skatteskulder  Inte skyldig att upprätta kontrollbalansräkning Minskade arbetsgivaravgifter  Se till att ta ut minst 25 tkr under denna period - ta bort lön senare  Sparar 5300 kr/månad/person (vid 25+ tkr i lön före skatt)  Kan vara värt att ta ett lån (skjuta på skatten t.ex.) för att kunna betala ut denna lön under mars-juni för att därefter minska åtminstone egna lönen  Finansiella kostnader Svårt - bankerna försiktiga Ersätta check-kredit med lån OM MÖJLIGT Undvika lån OM MÖJLIGT - Ta lån om överlevnad kräver  Jaga intäkter Först - om ni fortfarande har intäkter och behöver er personal - HÅLL DEM FRISKA!  Hemifrånjobb  Digitala möten med kollegor och kund  Köp nödvändig utrustning till hempersonal - skrivare, skärmar, ergonomi, etc.  Håll avstämningsmöten - "digitalt morgonmöte"  Starten på dagen är viktig - se till att alla får en rivstart  Finns det pengar att hämta in - nya produkter/tjänster som passar nuläget? Kan du digitalisera din produkt  Skype-yoga  Onlineföreläsningar  Välja bra programvara Robert rekommenderar Teams (kommer med de flesta Office365-prenumerationer) eller hederliga gamla Skype (möjligheter att koppla upp mot många samtidigt, mer pålitlig tjänst) Robert avrekommenderar Zoom - många säkerhetsbrister och flertalet incidenter har rapporterats i media nu med den ökade användningen Hemleverans Uteservering Större utrymme mellan borden inne Kan du paketera om din produkt  Enklare för kund att välja  Olika nivåer - small medium large  Nätverka  Principerna - inte föra att sälja, utan för att lyssna och ge  Fler företagare verkar tillgängliga idag  Bara en trevlig pratstund håller dig i åtanke hos morparten   Extra tjänster till befintliga varor  Installation  Återigen - hemleverans  Support/service-period  Kampanjer  Rabatter  Riktade mot utsatta grupper kanske  Direktreklam  Veta att ni finns  Kanske informera att ni "behöver stöd"  Attraktiva erbjudanden  Nya erbjudanden - digitalt/hemleverans  Fokusera på högmarginalprodukter  De produkter som ger mest vinst per såld krona  Marknadsför extra  Marknadsför dina expertområden  YouTube och andra sociala media  Sprid information och kunskap  "Alla älskar en expert"  Det är dags att tänka som ett nystartat företag  Måste få tillbaka hungern  Kreativa idéer hur ni kan generera mer intäkt  Tänk utifrån kundens perspektiv - hur kan ni förbättra  Våga testa - se hur det gick - förbättra - våga testa igen - etc.  Just do it!  För dig som är enmansföretag Låga fasta kostnader Ingen eller nära nog ingen intäkt Testa då a-kassan - ansök direkt om ni inte redan gjort det  Krassa beslut Fokusera på kunder med hög betalningsförmåga Hyra ut lediga kontorslokaler Jobba mer själv - operativt För ägare  Sjukskrivning 1 april  Var inte så jäkla tuff just nu - tugga taggtråd kan vi göra senare  VAB för småbarnsföräldrar  Bespara i privatekonomin också  Utnyttja nedsättningen av arbetsgivaravgifter  Om du har lägre lön än 25 tkr - ta ut extra under april-juni  Om du inte tänkte ta ut någon lön alls - ta ut lön under april-juni och strunta i lön senare istället  Ger nästan 16 tkr bättre resultat i slutet av året  Sätt tillbaka (låna ut) pengarna du betalar ut till dig själv (lönen) om företaget behöver dem  Begär uppskov med skatten om du inte kan betala skatten på denna lön just nu  Kanske till och med begära banklån för att kunna göra denna utbetalning - kommer ändå tjäna närmare 15 tkr på åtgärden Om personal inte har 25 tkr i lön före skatt  Betala ut komptimmar  Betala ut sparad semester i samråd med anställd  Betala ut "förskott" på lönen nu Gör jobbet som legat på hög  Administration  Fixa den där texten till hemsidan  Nätverka i möjligaste mån  Dra åt svångremmen även hemma  Förutsätt att det kommer vara tort en lång tid framöver  Ta bort onödiga kostnader  Kolla alla abonnemang  Släck lite fler lampor hemma  Dags att sluta röka Sänk lyxkonsumtionen  Vatten istället för vin  Blodpudding istället för köp-sushi   Vad måste vi göra just nu Få exakt koll på nuläget  Se till att bokföringen är uppdaterad och avstämd  Se till att det är ett tillräckligt "månadsbokslut" så allting är ordentligt periodiserat och alla kostnader och intäkter som tillhör perioden är medtagna  Ni ska absolut förvänta er att er redovisningsbyrå hjälper till med detta  Kontrollbalansräkning om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat  Redan vid misstanke så vill ni agera på detta omgående - ni måste veta så snart som möjligt  Om det är förbrukat måste ni genast upprätta en kontrollbalansräkning  Du ska absolut förvänta dig att din redovisningsekonom upprättar kontrollbalansräkning, även om du själv måste bistå med värderingar och dylikt  Om ni är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkningen men inte gör det blir styrelseledamöterna i bolaget personligt betalningsansvariga - dvs kronofogden kan ta deras privata hus, bil och TV  Prioritera att betala skatter  Släpar man med skattebetalning kan man som styrelseledamot bli personligt betalningsansvariga för dem  Om man har fått anstånd är det förfallodatum för anståndstidens utgång som gäller  Rekonstruktion ör ett möjligt alternativ om det går åt pipsvängen  För er som drabbas mindre hårt Hyresvärdar Banker o andra låneinstitut Sträck ut en hand  Sänk en kostnad  Efterskänk ett par månadshyror  Ge räntefrihet i ett par månader  Ge uppskov med betalningar/amorteringar  Det gynnar oss alla - vi är en enda stor och komplicerad flock  Förbered er för en lång lågkonjunktur Dra åt svångremmen hemma  Mindre lyxkonsumtion  Rensa bland abonnemang och andra avgifter  Sluta röka  Sänk förväntningarna  Överlevnadsbar lön  Ingen utdelning eller vinst att tala om  Billigare alternativ hemma 
Spikat paket

Spikat paket

2020-04-0635:23

Inledning Riksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 april Inte många nyheter men ett par klargöranden och förtydliganden Några uteblivna förändringar som önskades Nyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött - gamla texter som är ändrade är överstrukna Syns endast på hemsidan  Sjuklön och sjukpenningHur sjuklön- och sjukpenning normalt fungerar Dag 1 gör arbetsgivare karensavdrag = normalt ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare Dag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön) Dag 8 måste sjukintyg presenteras Dag 15+ = Försäkringskassan tar över och beslutar om sjukpenning till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting - anställd visar sjukintyg - finns tak så de som tjänar mycket får endast ersättning för lägre del av lönen Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer Karensavdrag slopas Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden Den anställde ansöker via "Mina sidor" hos Försäkringskassan  Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar Gäller från 11 mars 13 mars – kan sökas retroaktivt Gäller till 31 maj – med möjlighet till förlängning Den anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek Slopat krav på läkarintyg Behövs inte läkarintyg på 8e dagen Läkarintyg till Försäkringskassan behövs inte heller dag 15 utan först dag 22 Gäller från 27 mars  Slopandet gäller från 13 mars  Upphör när regeringen så säger För att avlasta sjukvården Gäller även barn vid VAB Ska även gälla enskild näringsidkare (som söker sjukpenning efter sin karenstid) Sjukpenning till enskilda näringsidkare Enskilda firmor och Handelsbolag – dvs privatpersoner med F-skatt Normalt 7 karensdagar - man "betalar sig själv första sju dagarna" - sedan kan man söka sjukpenning hos Försäkringskassan Kan också välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens  Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar Schabloniserad sjukpenning ska vara 804 kr/dag - oavsett tidigare inkomst eller normalt SGI (SjukpenningGrundande Inkomst)  Samma period 11 mars-31 maj Ersättning för sjuklönekostnader Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader  Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad  Får tillbaka ett belopp på våren året efter  Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj  Oklart om det ska gälla sjuklöner som utbetalas under april-maj eller som uppstår under april-maj  Ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader  Det får mig att gissa att det kommer gälla sjuklöner utbetalade under april-maj  Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare.  Korttidspermittering/KorttidsarbetePlanen om korttidsarbete 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten Syftet att inte behöva säga upp personal Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt  Villkor för godkännande Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter  Finansutskottet uttalade sig att en tolkning av "ekonomiska svårigheter" kommer att vara arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivet stöd  Finansutskottet anser inte heller att det är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningar Tillväxtverket styrkte och sa att om företag agerar på sätt som visar på att de inte befinner sig i svårt ekonomisk läge finns möjlighet att reglera stödet i samband med avstämningen  Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt) - arbetsgivare ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten - även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska så det finns inget generellt krav att säga upp konsulter och inhyrd personal Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan) Företag får inte godkänt om de…:  är på obestånd har förfallna skatteskulder  är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning  har näringsförbud  är under rekonstruktion  Tidigare gällde korttidspermittering inte företag vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel - detta är nu ändrat så även dessa företag omfattas Till exempel privattandvård och flera typer av sociala företag  Avtal om korttidspermittering Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag) Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen Anställda som omfattas Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner  Möjligtvis går det INTE att retroaktivt korttidspermittera nyanställd  Lagtexten kan utläsas som att om man anställer någon i februari så kan man i maj ansöka retroaktiv korttidspermittering från mars (två månader retroaktivt) vilket betyder att man får stöd från personens andra månad (utan att hen varit anställd i tre månader vid stödtillfället)  Jurister till vissa företagare kring oss har påstått att det inte går Lagförslagets text tyder på att när personen blivit anställd i tre månader så borde man kunna ansöka om innevarande månad plus två månader bakåt Får medhåll från vana tolkare på t.ex. BL Information Månaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad” Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej  Först skrev Tillväxtverket en tolkning att stödet gäller "anställda ägare" i aktiebolag och även handelsbolag(!)  Riksdagen beslutade att även arbetsgivarens familj skulle omfattas  Så enligt Tillväxtverket (som ju ska besluta och betala ut detta stöd) är det enbart enskild näringsidkare ("ägaren" i enskild firma) som står utanför och inte kan korttidspermitteras  Tänk på att då ska alltså "anställda ägare" medräknas när man beräknar de 70% som måste skriva under  Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll Gäller alla anställda oavsett anställningsform Även de med anställnings-subventioner Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade pga regler i lagen om anställningsskydd Arbetstidsminskning Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd:  20% 40% 60% Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat – arbetsgivare – och anställd på följande sätt  | Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat| 20%                            | 4%         | 1%                  | 15%| 40%                            | 6%         | 4%                 | 30%| 60%                            | 7,5%       | 7,5%              | 45% Exempel:  Lön 30.000 kr Minskar arbetstid med 60%  Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr  Lön efter avdrag 30.000 – 2.250 = 27.750 kr  Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr  Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr  Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr  Total lönekostnad efter bidrag 36.469 – 17,741 = 18.272 kr  Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%  Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar Observera att exemplet förutsätter fulla arbetsgivaravgifter - med den nu beslutade nedsättningen blir beloppen lite annorlunda eftersom en del av det totala bidraget i exemplet ovan erhålls genom sänkta arbetsgivaravgifter   LönetakLönetak = 44.000 kr Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr  Beräkning av preliminärt stöd (formel) Tar hänsyn till frånvaro – vilket måste göras 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot) Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr) Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden Exempel – anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot Exempel på beräkning av preliminärt stöd  Lön 30.000 kr  Arbetstidsminskning = 60%  Närvarokvot (20-4)/20 = 80%   98,6%  x  30.000 kr  x  60%  x  80% = 14.198 kr  TidsperiodStödet beviljas för max sex månader i följd – möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstårAnsökan och utbetalning Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket  Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för  Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket – istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar AvstämningAvstämning sker var tredje månad  Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande? Har arbetstids- och löneminskningen tillämpa
Välkommen Enskild firma - vilka åtgärder gäller för enskild firma och vilka gäller inte Vi utgår från att det är en enskild firma utan anställda Sjukpenning  Får schabloniserad sjukpenning för upp till 14 karensdagar - oavsett hur många karensdagar som är valdaSchabloniserad är 804 kr/dag (lästes efter podden spelades in) Från och med 11 mars till och med 31 maj Smittbärarpenning kan du få om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst av något av följande skäl (läkarintyg krävs):  En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.  Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.  Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.  Hur du anmäler dig  Korttidspermittering Enbart anställda Gäller arbetsgivare/ägare i AB men inte "arbetsgivaren/ägaren" i enskild firma Gäller givetvis anställda i enskild firma  Anstånd med skatteinbetalning Skjuta fram HELA skatten för 2019  Ska normalt betalas november 2020 - mars 2021  Avsätts i periodiseringsfond  Betalas senast om sex år  Max 1 miljon kronor  Anstånd med moms - arbetsgivaravgifter - preliminär inkomstskatt (F-skatt)  Kan begäras för tre perioder mellan januari-september 2020  Man får 1 års anstånd  Gäller även helårsmoms som skulle deklareras 27 december 2019 - 17 januari 2021  Ansök på Skatteverktets E-tjänst fr.o.m. idag måndag 30 mars  Detta är BARA lån - all skatt ska betalas tillbaka  Korrigera preliminärskatt Om resultatet kommer bli lägre - skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration Sänker den preliminärskatt du betalar varje månad (F-skatten kallad) Kan sänka för 2019 också  Om du tänker sätta av all i periodiseringsfond - skicka in nollad nu Återfår all preliminärskatt för 2019 inom ett par veckor normalt Egen åtgärd som alla alltid kan göra Ändra preliminärskatt gör du i din vanliga e-tjänst hos Skatteverket.  Nedsatta egenavgifter Under fyra månader 2020 räknas egenavgifterna endast som 10,21% Normalt 28,97% för 7 karensdagar (standard om man inte själv ändrat) Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader) För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året.  Exempel: Om du har 400.000 kr vinst i din enskilda firma så kommer du att få ca. 15.000 kr mer kvar efter egenavgifter (som sedan ska beskattas med "vanlig" kommunal skatt - dvs de "vanliga 30%") Detta förväntas ske med automatik i den deklaration som lämnas in i maj 2021 och "lättnaden" består då att någon gång mellan november 2021 och mars 2022 (inte 2023 som vi sa i podden) så kommer du betala mindre skatt  Hyresnedsättning Om du hyr lokal OCH är i en särskilt utsatt bransch Hyresvärden kan få ersättning för halva sänkningen Upp till 50% hyresreducering  Måste tala med hyresvärden  Lån från banken Staten garanterar 70% = banken mer villig att låna ut? Räntan för första 12 månaderna skjuts fram  Bara ett lån - inte räntefritt  Man får betala hela räntan ett år senare   A-kassa Om du betalat A-kassa och nu inte har något jobb i din enskilda firma - dags att utnyttja Särskilt undantag - företagare ska få lägga sin enskilda firma "vilande" (enligt a-kassans definition) femårsregeln till trots Måste dock uppfylla övriga villkor som a-kassan ställer Kontakta din a-kassa och följ deras instruktioner till punkt och pricka  Summering Enda "kostnadslättnaden" blir minskade egenavgifter Möjligtvis kan bidraget till hyreslättnad indirekt medge sänkt hyreskostnad, men det lär inte vara allt för många enskilda firmor som kan dra nytta av det - möjligtvis små sällanköphandelsbutiker (tänk liten inredningsbutik) Flera sätt att "låna pengar"  Skjuta på moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt  Skjuta på 2019 års skatter (egenavgifter och kommunal skatt) genom periodiseringsfond  Möjligt banklån som beviljas tack vara statens lånegaranti  Om du betalat a-kassa och har skralt med jobb - nu är läget att trycka på paus, utnyttja reglerna och få igen den a-kassa du betalt för
Nyheter om det första paketet (som presenterades i avsnitt 1)  Beslut har fattats om ansökan om anstånd med skatt  Träder i kraft redan 30 mars Görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor från 30 mars Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet Blankett SKV4839 kan också användas, men då tar det längre tid till beslut Troligtvis framflyttat för att många företagare redan skicka in ansökan Korttidspermittering gäller samma villkor för alla anställda som skriver under avtalet Man kan inte välja en procentsats på en person eller avdelning, och en annan på en annan person/avdelning De som inte skriver under avtalet fortsätter under samma premisser som tidigare Korttidspermittering i efterhand som inte blir godkänd resulterar troligtvis i att arbetsgivaren får betala den anställde för även den del som staten skulle ersatt med bidrag Korttidspermittering GÄLLER även för arbetsgivare i aktiebolag och handelsbolag(!). Detta enligt ett klargörande från Tillväxtverket. Regeringen har inte motsatt sig officiellt ännu, men det är mina ögon en mycket underlig tolkning av lagtexten som föreslagits och därtill är resonemanget udda och avviker från tolkningar i andra aspekter. Detta innebär att när 70% av alla anställda på en driftenhet ska skriva under avtal om korttidspermittering, så måste man räkna med arbetsgivaren. Det gör stor skillnad om man är t.ex. fem personer med arbetsgivaren, då måste plötsligt fyra istället för tre skriva under avtalet för att de ska bli giltiga för stödet.  Korrekturavdelningen (från avsnitt 1) Stort tack till vår kära Anna Sporrong på Rehabpartner som med en smiley tog oss i örat över hur vi uttryckte oss. Anna är någon ni kan kontakta ifall ni behöver hjälp med arbetsgivarfrågor kring regelverk och praktisk hantering av just sjukskrivning, rehabilitering och arbetsanpassning. Ni finner henne på rehabpartner.se.  "Hur sjukpenning normalt fungerar" borde ha varit "Hur sjuklön normalt fungerar" - Sjuklön och Sjukpenning är två olika ersättningar "Dag 14+ = Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till den anställde " borde ha varit "dag 15+" och att "Försäkringskassan beviljar sjukpenning till den anställde" "Slopat krav på läkarintyg" borde ha förtydligats till "Behövs inte läkarintyg på 8e dagen" - detta då vi till synes fortfarande måste presentera ett läkarintyg när sjukfrånvaro överstiger 14 dagar och ansökan om sjukpenning görs till Försäkringskassan Det "andra" paketet Släpptes 25e mars Mer riktat mot småföretagare Återigen ett förslag som ska beslutas av riksdagen - sannolikt 6 april Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter Arbetsgivaravgifter sänks från 31,42% till 10,21% Träder i kraft 6 april enligt förslag Gäller under mars-juni  Avvakta med arbetsgivardeklarationen för mars  Om beslutet går igenom (vilket förväntas) ska ett kryss sättas i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som det begärs för Gäller för 30 anställda  Har man fler så gäller det bara  för 30 av alla anställda Har man fler så undanta då de med lägst lön (om ingen har under 25.000 spelar det ingen roll givetvis) Gäller lön upp till 25.000 kr Har man högre lön är det fulla avgifter för lönen ÖVER 25.000 kr Exempel: Lön på 35.000 kr. På de första 25.000 kr betalar vi 10,21%. På de resterande 10.000 kr betalar vi vanliga 31,42% För en anställd med minst 25.000 kr i lön blir det en rabatt på ca. 5300 kr/mån Motsvarande sänkning för Egenavgifterna  "Arbetsgivaravgifter" för enskild firma och handelsbolag Identisk sänkning - men lättnaden kommer alltså när privata skatten för 2020 ska betalas november 2021-mars 2022 Egenavgifter betalas ju årsvis i privata inkomstdeklarationen Är innan sänkning 28.97% för de som har 7 karensdagar (standard) Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader) För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året.  Anstånd med helårsmoms Tidigare förslag gällde endast kvartals- och månadsmoms Nu gäller helårsmoms som redovisas 27 december 2019 - 17 januari 2021 Det är alltså det datum momsdeklarationen ska vara inne  Betalningen kan skjutas upp ett år Anstånd söks hos Skatteverket  Lättare lån Staten tar 70% av risken vi långivning Banken tar resterande 30% Sammanlagt 100 miljarder kr Max 75 miljoner kronor per företag Max tre års lånetid Låntagare ska kunna skjuta på betalningen av ränta(!) de första 12 månaderna Skjuta betalningen fram i tiden - räntan måste fortfarande betalas  100% Periodiseringsfond för enskild firma Normalt kan enskild firma varje år avsätta maximalt 30% av vinsten i en periodiseringsfond Periodiseringsfond skall återbetalas det sjätte året efter det år avsättningen skedde Nu föreslås att 100% av vinsten för 2019 ska kunna avsättas i periodiseringsfond  Det betyder att inga egenavgifter och ingen "vanlig skatt" betalas för 2019 Observera att det är ett lån i upp till 6 år  En tumregel är att 50% av det belopp du avsätter är det du får betala i skatt det året du återför det.  Det gör också att du får tillbaka din preliminärskatt för 2019 (det belopp betalat varje månad från februari 2019 - januari 2020, ofta kallat F-skatt)  Var noggrann med att förstå att det är ett lån som ska betalas tillbaka - inget annat  Vilande företag hos a-kassan "Vilande företag" i sig är ingen officiell status ett företag kan ha - bara ett uttryck i folkmun för olika grader av inaktiva bolag A-kassan använder termen med sina egna krav vad som ska uppfyllas Ofta får man inte ha ett aktivt bolag om man vill få ut a-kassa - ibland kan ett inaktivt bolag tillåtas Ett exempel på en a-kasse-regel är att du får ha bolaget vilande var femte år  Om du haft bolaget i fem år kan du ha det vilande en gång  Sedan måste du ha bolaget i fem år till  När det är vilande kan du få a-kassa utan att lägga ned det  Om du inte kan ha det vilande måste du sälja/avregistrera bolaget för att få a-kassa  Förslaget nu innebär att företagare får lägga bolaget vilande oavsett om de haft bolaget i fem år eller haft det vilande senaste fem åren Detta så företagare kan erhålla a-kassa under den här perioden fram tills att "marknaden är på fötterna igen" och företaget kan återaktiveras   Stöd för hyressänkningar Om hyresvärden sänker hyran så kan de senare få återfå del av sänkningen från staten Max belopp är 50% av den nedsatta hyran, dock max 25% av ursprungliga hyran Det betyder i praktiken att om vi halverar hyran för en hyresgäst så kan vi återfå halva den sänkningen  Gäller utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa "andra verksamheter" Okänt exakt vad som avses med andra verksamheter - lämnas öppet för bedömning misstänker jag  Kompensation söks av hyresvärden via Länsstyrelserna Måste godkännas av EU Gäller under perioden 1 april - 30 juni
En intervju med Thérese Hallberg från, vad jag kallar, mötesbokningsbolaget Bookmaster. De sätter sig in i deras kunders företag på djupet, så att de verkligen kan representera dem och deras tjänst eller produkt när de sedan å sina kunders vägnar ser till att få möten bokade med potentiellt nya kunder.Mer information om Bookmaster hittar du på bookmaster.nu. Vi pratar hur Corona-viruset har påverkat Bookmaster, vilka åtgärder de vidtagit och hur väl regeringens stödpaket hjälper just dem i deras.Observera att denna intervju gjordes strax innan regeringen släppte sitt "andra" stödpaket riktat mot småföretagare. Därför adresseras dessa åtgärder inte i intervjun.Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podcast är en redovisningsbyrå i Tyresö som i dessa tider försöker hjälpa, inte bara sina egna kunder utan egentligen alla företagare, genom att sprida väl genomläst information som förklaras på ett handgripligt sätt. Därtill som i denna intervju, sprida information om hur olika företagare drabbas och hur de ser till att klara sig genom den potentiella krisen. 
Creonovus är ett byggföretag fokuserat på nybyggnationer åt företag och privatpersoner. Ni kan läsa mer om Creonovus på www.creonovus.se. Niclas berättar i denna intervju om Creonovus och vad de sysslar med. Därefter går vi in på de effekter som coronavirusets framfart i samhället har haft på just deras företag, och kanske framförallt vilka hos som finns runt hörnet. Slutligen diskuterar vi en del av de åtgärder de vidtagit, och huruvida regeringens föreslagna åtgärder hjälper dem.Observera att detta avsnitt spelades in 23e mars, innan Tillväxtverket släppt sin välkomna men något tveksamma tolkning att korttidspermission omfattade även anställda ägare i företaget. Det var också innan regeringens "andra" stödpaket med åtgärder riktade mot småföretagare. För mer information om redovisningsbyrån Ekonomihjälpen kan ni gå in på ekonomihjalpen.se. Ekonomihjälpen ger små och stora företagare en egen ekonomiavdelning som hjälper till med mer än bara redovisning och löner.
Målet med denna podd Gå igenom de beslutade förslagen Förklara vad som kan vara till nytta för företagare respektive anställd Bredare tips hur vi kan agera kommer i nästa podd Förslag kontra beslut Beslut taget 19 mars om slutligt förslag.  Formellt beslut tas 6 april (därav datumet 7 april i vissa åtgärder) Riksdagen är enig så det kommer gå igenom med all sannolikhet  SjukpenningHur sjukpenning normalt fungerar Dag 1 är karensdag = ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare Dag 2-14 (kalenderdagar - INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön) Dag 8 måste sjukintyg presenteras Dag 14+ = Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till den anställde (ca 80% av lönen - arbetsgivaren betalar ingenting Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer Karensavdrag slopas Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar Gäller från 11 mars - kan söka retroaktivt Gäller till 31 maj - med möjlighet till förlängning Slopat krav på läkarintyg Behövs inte läkarintyg på 8e dagen Slopandet gäller från 13 mars  Upphör när regeringen så säger För att avlasta sjukvården Sjukpenning till egenföretagare Enskilda firmor och Handelsbolag - Privatpersoner med F-skatt Normalt 7 karensdagar (faktiskt bättre än om man har AB där man får "betala sig själv" i 14 dagar) Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar Samma period 11 mars-31 maj Ersättning för sjuklönekostnader Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad Får tillbaka ett belopp på våren året efter Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt - får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare.  Korttidspermittering/KorttidsarbetePlanen om korttidsarbete 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten Syftet att inte behöva säga upp personal Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt Villkor för godkännande Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning - om det är möjligt) Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan) Företag får inte godkänt om de…:  är på obestånd har förfallna skatteskulder  är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning  har näringsförbud  är under rekonstruktion  Avtal om korttidspermittering Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag) Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen Anställda som omfattas Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner Månaden Tillväxtverket godkänner kallas "Jämförelsemånad" Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll Gäller alla anställda oavsett anställningsform Även de med anställnings-subventioner Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade! (mer nedan) Arbetstidsminskning Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd:  20% 40%  60% Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat - arbetsgivare - och anställd på följande sätt  | Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat | 20%                            | 4%         | 1%                  | 15% | 40%                            | 6%         | 4%                 | 30% | 60%                            | 7,5%       | 7,5%              | 45% Exempel:  Lön 30.000 kr Minskar arbetstid med 60%  Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr  Lön efter avdrag 30.000 - 2.250 = 27.750 kr  Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr  Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr  Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr  Total lönekostnad efter bidrag 36.469 - 17,741 = 18.272 kr  Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%  Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar  LönetakLönetak = 44.000 kr Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr  Beräkning av preliminärt stöd (formel) Tar hänsyn till frånvaro - vilket måste göras 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot) Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr) Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden Exempel - anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot Exempel på beräkning av preliminärt stöd  Lön 30.000 kr  Arbetstidsminskning = 60%  Närvarokvot (20-4)/20 = 80%   98,6%  x  30.000 kr  x  60%  x  80% = 14.198 kr  TidsperiodStödet beviljas för max sex månader i följd - möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstårAnsökan och utbetalning Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket  Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för  Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka  Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket - istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar AvstämningAvstämning sker var tredje månad  Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande? Har arbetstids- och löneminskningen tillämpats enligt avtalad nivå  Återbetalningsskyldig om man inte minskat tillräckligt mycket  Rätt till ytterligare stöd om man jobbat mindre  Anmälan om avstämning görs av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten Sen anmälan = 100% återbetalningsskyldighet  Anstånd med skatter och momsTillfälligt anstånd Den månatliga preliminärskatten (f-skatt) Arbetsgivarskatter Månads- och kvartalsmoms (ej årsmoms) Högst för tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt Max ett års anstånd Gäller perioderna januari - september 2020 Redan gjord inbetalning kan återbetalas Betalas in inbetalningsdatumet efter att anstånd förfallit Anståndsavgift Vanliga skattekontoräntan + 0,3% Tas ut en gång per månad från Skattekonto Inget för "oseriösa företag"Bara för företag som…  inte misssköter sin ekonomi inte har stora skatteskulder Ikraftträdande 7 april Från 7 april kan Skatteverket bevilja anstånd Ansökan kan alltså gälla tre månaders skatter från och med januari 2020 Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen ABwww.ekonomihjalpen.se08-798 61 00info@ekonomihjalpen.se
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store