DiscoverInfinix | پادکست بینهایت
Infinix | پادکست بینهایت

Infinix | پادکست بینهایت

Author: Mehdi Riahi

Subscribed: 51Played: 896
Share

Description

پادکستی متفاوت در حوزه توسعه فردی و ارتقاء کسب و کار
اسپانسر : توسعه بینهایت
وب سایت : www.infinix.dev
اینستاگرام : infinix.dev
12 Episodes
Reverse
فصل دوم پادکست بینهایت منتشر شد
فصل دوم پادکست بینهایت با مهدی ریاحی
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
پادکست بینهایت (Infinix Podcast)ســری اول - بهار ۱۳۹۹گوینده- مهدی ریـاحیتدوین- مهدی ریاحی- استودیو توسعه بینهایتاسپاسنرها- تیم تحریریه مدیر من- تیم تحریریه توسعه بینهایتاین سری پادکست مناسب افرادی است که- هنوز نمی دانند از کجا و چطور شروع کنند- حجم عظیمی از آرزو را با خود حمل می کنند- روی زندگی شخصی خود هیچ تمرکزی ندارند- به دنبال رهایی از دغدغه های روزانه خود هستند- در روابط دوستانه و کاری خود، ضوابط مرتبط را نمی دانند- خواستار تنظیم برنامه ریزی دقیق و مدون برای زندگی خود هستند
Comments (57)

Hosein Aghazade

خوب بود تا جایی که صدای تتلو اومد ، از اون لحظه بد شد ! وقتی صداش قطع شد دوباره خوب شد ...!

Nov 21st
Reply (2)

Saeed Ajfandak

عالی بود

Oct 8th
Reply (1)

Reza Taghaddosi

So good! 👍🏻👌🏻

Jul 17th
Reply

kamyab newyorker

عجب اهنگ خفنی داشت این اپیزود

Jun 29th
Reply (1)

Fati ama

کاراتون این حس رو به مخاطب انتقال میکنه که براش ارزش قائله و دوستش داره. من اینو حس کردم. مرسی که به این وجه خاموش زندگی ادم های خاموش توجه کردید. دست مریزاد 🍀

Jun 2nd
Reply (1)

Touba Salehi

مثل همیشه فوق العاده بود براتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم 🙏👏🌹

May 31st
Reply

kamyab newyorker

pro act پادکست خیلی خفنیه ولی متاسفانه تن صدای گوینده با اهنگها هماهنگ نیست و بعد از پلی اهنگ باید صدا را کم کنیم یا بعضی موقعها صدای گوینده را نمیفهمیم با حداکثر صدا

May 29th
Reply (1)

Touba Salehi

مثل همیشه فوق العاده بود . پاینده باشید 🙏🌹

May 24th
Reply (2)

Behnoosh Yadegari

fogholadeh bud😁

May 22nd
Reply (1)

kamyab newyorker

خودت را دوست داشته باش ،حذف عادات بد ،ایجاد عادت مثبت

May 21st
Reply

kamyab newyorker

میدونید که من فن این پاد ام ولی یک مشکل داره تن صدای خود شما خیلی پایینه و گاها به سختی میشه فهمید

May 21st
Reply

Touba Salehi

باسلام پادکست هاتون رو دنبال می کنم بسیارجالب وتاثیرگذار هست با سپاس ازشماو سایت مدیر من

May 15th
Reply

mohammad javad shiri

عالی بود.ممنون👏👏❤❤

May 15th
Reply (1)

kamyab newyorker

خلاصه فصل: شمارش کلمات ،عضلات رها و کنترل ....، شنیدن صدا تکنیک پامادرو :۲۵ به ۵ ،۴*۲۵ =۲۵ ABC:AWARENESS دقیقه ۷و ۳۰ تا ۷ و ۴۵ چه سریع حرف زدید جایی که نیاز بوده کلمه به کلمه حرف بزنید توضیحات ABC هم جامع نبود یک آشناییت داد فقط ولی میدونی که ممنون 💜💓

May 10th
Reply

kamyab newyorker

خلاصه این فصل از ماتریس برنامه ریزی آیزن هاور استفاده کنیم که براساس ضرورت و اهمیت دسته بندی میشه اول برنامه ریزی روزانه و سپس هفتگی ،دوباره برگردیم به روزانه ساعت به ساعت مطالعه کتاب فرمول برنامه ریزی (زبان اصلی بخون )

May 10th
Reply

Touba Salehi

محتوای مطالب انتخابی با صدای دلنشین تون فوق العاده بود براتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم .

May 8th
Reply

Vahid Valian

بسیار عالی. تشکر و خسته نباشید

Apr 25th
Reply

Touba Salehi

فوق العاده بود . دمتون گرم

Apr 24th
Reply

Behnoosh Yadegari

فوقالعاده بود خسته نباشیییییی😊😊😊😊

Apr 24th
Reply

Vahid Valian

محتوا عالی بود دم شما گرم

Apr 22nd
Reply
Download from Google Play
Download from App Store