Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
I denne sesong av Jesus er Konge ser vi på liv og død, frelse og fortapelse, himmelen og helvete.Og i denne episode spør vi: Hvor går vi hen, når vi dør?Bibelen gir svaret:Ned. Vi skal ikke minst se på det som skjedde med Korah og hans venner i 4 Mosebok 16 og vi skal se på Jona (og fisken) i Jonas Bok 1-2. Disse tekstene hjelper oss inn i den hebraiske forestillingsverden, ikke minst deres kosmiske geografi, og det hjelper oss til også å skjønne hva de tenkte om døden. Det er naturligvis ikke det siste ord i hele diskusjonen om de dødes tilstand, og slett ikke når det gjelder frelse og fortapelse, men det er et viktig steg på veien, om vi vil bli godt kjent med Bibelens lære om temaet.
"Jesus er Konge" er en podkast om Jesus, skrevet og utviklet av pastor Lars Dorland. Sesong 3 handler spesifikt om frelse og fortapelse.Hva visste Moses om det evige liv? Og hva visste Job og Jesaja? Hva med Daniel? Visste disse folkene alt det samme, som vi nå vet, vi som har hele Bibelen, inklusiv historiene om Jesus? Vi begynner her vår reise inn i Bibelens verden og får et overblikk over forventningene (eller mangel på samme) til "livet etter døden" i Det gamle testamente. Jeg vet at innholdet i denne episoden potensielt kan overraske veldig mange. Bedøm ikke, før du har hørt episoden til ende. Dette er plassen vi nødvendigvis må begynne, før vi går videre til de enda mer kontroversielle spørsmålene om helvete og såkalt "evig pine" (som jeg ikke selv tror på). 
Jesus er Konge er tilbake etter en lang pause. Det vil nå komme episoder relativt ofte, og sesong 3 kommer til å handle om: Liv og død, frelse og fortapelse, himmel og helvete. Selv om mange kristne av gode grunner ikke liker å snakke høyt om dette, så er det et emne, som vi nok alle er veldig interessert i. Er det virkelig Guds plan, at de fortapte skal kastes i helvete og oppleve "evig pine"? Jeg tror, det er en myte, og denne sesong kommer til å handle om de mange nyansene i spørsmålet om helvete.Denne første episoden er dog en introduksjon til den teologiske debatt! Når det gjelder de fortapte, så finnes det, overordnet sett, 3 alternative synspunkter: 1) Den tradisjonelle læren om Evig Pine (E.C.T. - Eternal Conscious Torment)2) Conditionalism: Bare de frelste vil bli gjort udødelige, de andre skal dø. 3) Universal Reconciliation: Til slutt vil alle (også de fortapte) bli frelst. Og med dette er vi i gang! Jeg håper, du blir med på denne spennende reisen inn i et veldig fascinerende tema!
Episode 2.21 - Lyset

Episode 2.21 - Lyset

2022-01-1021:34

"Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden." (Johannes 1,9) I denne episoden fortsetter vi å utforske metaforene i det første kapittel av Johannesevangeliet. Vi finner blant annet ut hvordan evangeliet lå skjult i Skapelsesberetningen og hører hvem (og hva) Johannes tenker at Jesus faktisk er!Enkelte andre skriftsteder blir nevnt også:1 Mosebok 1,16-18  Johannes 8,12 Kolosserbrevet 1,131 Johannes 2,11
Episode 2.20 - Logos

Episode 2.20 - Logos

2021-11-1722:36

Hvorfor kalte Johannes Jesus for Ordet (Joh 1,1)? Det finnes ulike teorier. Vi prøver å se nøye på hva Johannes gjør i sin tekst, og vi oppdager med det samme at Jesus presenteres som Skaperen. Og ikke bare det, Jesus er også Lyset og Guds visdom, den visdom som alltid har vært der og som hele kosmos vitner om. Johannes 1 er et fantastisk kapittel som åpner mange dører og viser oss litt mer av hvem og hva Jesus er, og hva hans evangelium går ut på.I denne episoden ser vi mest på: Johannes 1Første Mosebok 1Ordspråkene 8 Hvis du ønsker en skriftlig forklaring på hvorfor Ordspråkenes Bok 8 ikke sier at Jesus har en begynnelse, så se innlegget på bloggen min:https://larsdorland.wordpress.com/2021/11/19/ordsprakene-8-da-jesus-begynte/ 
Evangeliet handler om at "gudene skal falle". Det er usannsynlig at du har hørt en pastor eller prest forkynne denne vinkel på evangeliet i en kirke før, men det er ikke desto mindre en legitim vinkel når man ser på Bibelens mange løfter - ikke minst når man ser på Salme 82. Gudene hadde makten, men de forvaltet den på en dårlig måte. De skal dø, for den Høyeste Gud eier hele jorden og alle folkeslagene. Som verdens rettferdige dommer vil han når tiden er inne, etablere sann rettferdighet.En liste over alle bibeltekstene i denne episoden: 5 Mos 6,45 Mos 10,175 Mos 17,2-5Salme 82Salme 89,7-8Salme 95,3Nehemja 9,61 Kor 8,5-6Rom 8,38-39Andre tekster om den himmelske forsamling (til videre studium):Job 1 og 2 og i 1 Kongebok 22,19 og i Jesaja 14,13 og i Daniel 4,17.
Det er ingen gud som Gud, men finnes det likevel andre guder? Hva sier Bibelen om dette, og hvordan relaterer dette til frelsen og det budskap som vi kaller "evangeliet"? Vi åpner her for et veldig interessant emne når vi skal se på den usynlige åndeverden fra et oldtidsperspektiv. Og gled deg: Neste episode - 2.19 - kommer til å gå enda dypere.Vi ser på disse tekstene: 5 Mosebok 6,4-5.13-155 Mosebok 32,8-9Galaterbrevet 4,8-9Og vi hører noen sekunder fra Ricky Gervais og hans morsomme samtale med Stephen Colbert: https://www.youtube.com/watch?v=NZJfIyxz3UY 
Hvorfor har Gud en menighet? Hva er planen med oss egentlig? Vi finner svar når vi tar i betraktning Guds plan med menneskeheten og det skapte, altså når vi ser på hva Gud sa på side 1 av Bibelen at de skulle gjøre. Det viser seg at Guds plan er intet mindre enn å gjenetablere menneskets herredømme over det skapte med en ny Adam, slik at vi endelig kan ta på oss det store ansvaret som Gud alltid har tenkt at vi skulle ha. Dette er en "nå samler vi noen av trådene"-episode med mye repitisjon av tidligere temaer, men også med noen nye ting (andre bibeltekster). Vi ser ikke minst på:Romerbrevet 5,12-17Åpenbaringen 3,21Efeserbrevet 2,6
Abraham trodde på Gud. Litt. Av og til. Hva handler historien om Abraham egentlig om? Hva visste han om evangeliet? Og hvorfor snakker de fremdeles om ham på Det Nye Testamentes tid? Og hva vil det egentlig si å tro på Gud (og å tro på evangeliet)? Fortellingen om Abraham kan leses i Første Mosebok 12-23. 
Hvordan reagerer Gud på synd? Er Gud hevngjerrig når han dømmer? Er Guds straffedommer vilkårlige eller følger de faktisk en form for logikk? Vi ser på hvordan straffen henger sammen med overtredelsene i noen av Bibelens første beretninger (Adam og Eva, Kain og Abel, Syndfloden), og vi ser også på et par eksempler fra resten av Bibelen:  1 Mosebok 3,22-241 Mosebok 3,171 Mosebok 4,10-121 Mosebok 6,5-13Jesaja 1,31Romerbrevet 6,23Denne episoden er for resten ikke bare episode 15 av sesong 2. Det er også episode nr. 50 av alle "Jesus er Konge"-episodene. Hurra for det! 
En av mange interessante ting som Skapelsesberetningen forteller oss er at Guds store plan alltid har vært å velsigne verden og alle levende vesener. Men de første 11 kapitler av Bibelen forteller også historier om hvordan vi mennesker har komplisert dette og brakt forbannelser over oss (og over jorden, ikke minst). Guds plan har dog ikke endret seg. Dette ser vi når han rekker ut mot en mann fra Ur med navnet Abram. I denne episoden "connecter" vi noen viktige "dots" og ser en rød tråd (løftet om velsignelsen) fra Adam og det tapte paradiset helt til Jesus og inn i den kommende tidsalder.Følgende tekster er i fokus i denne episoden: 1 Mosebok 1,22.27.281 Mosebok 2.31 Mosebok 3,14.171 Mosebok 4,10-121 Mosebok 12,1-3Galaterbrevet 3,7-8Åpenbaringen 22,1-5
En av de eldste beretninger i Bibelen er også en av de mest utfordrende. Kan vi virkelig tro på en Gud som dreper mennesker og dyr med en stor flom? Jeg har ikke alle svarene, men noen ting finner jeg likevel veldig inspirerende med denne fortellingen, ikke minst sporene vi finner av evangeliet. Hvem er Gud egentlig? Hvordan responderer han på ondskap? Hva er hans store plan for verden? Hvordan har han tenkt seg å løse syndens problem?Denne episoden tar utgangspunkt i 1 Mosebok 6-9, men refererer også til de andre mytene som er en del av Urhistorien (1 Mosebok 1-11). 
Hva var problemet i Babel? Hvorfor likte Gud ikke tårnet deres? Den siste fortellingen i Urhistorien gir svar på noen av de store spørsmål i verden om hvorfor det finnes så mange ulike folkeslag, hvorfor de er delt og hvorfor de er i krig med hverandre. Var dette virkelig Guds plan fra begynnelsen? Eller har han en annen plan (om å velsigne dem)? Og for resten, hva har det med pinsedagen å gjøre? Har disse to fortellinger noe med hverandre å gjøre? Vi ser altså på to fortellinger:Babelstårnet (1 Mosebok 11)Pinsedagen (Apostlenes Gjerninger 2)Vi ser også på 1 Mosebok 10 og 12, og så ser vi litt på Jesaja 2 og 19! Mye Bibel i dag og mye "dot-connecting". 
Gud satte mennesket lite lavere enn de himmelske vesener, for han kronet det med "herlighet og ære" (Salme 8). Det er tid å snakke litt mer om denne "herligheten", for dette er et ord som både hjelper oss med å skjønne Gud og oss selv og de gode nyheter.Hva er Guds herlighet? I hvilken forstand hadde mennesket "herlighet" da Gud skapte det og plasserte det i en hage? Hva skjedde med den herligheten? Og hva skjer med den nå hvor Jesus har frelst oss?Vi ser på flere skriftsteder, men især disse: Romerbrevet 1,21-23Romerbrevet 8,28-302 Korinterbrev 3,18 
Mennesket er skapt i Guds bilde til å "råde over de ville dyr". Men et dyr var listigere enn de andre dyrene. I denne episoden snakker vi om begynnelsen på ondskapen i verden. Vi snakker om mytene som forteller sannheten om virkeligheten og menneskets tilstand, om uretten og volden, om hvordan Syndens makt fikk makt over menneskeheten og om hvordan Jesus tok denne makten tilbake som den nye Adam. En lengere og substansrik episode! Denne episoden snakker mye om den åndelige krig mot Satan og om kongsmakt, noe som vi har berørt i mange tidligere episoder i sesong 1 (5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 25, 27) og sesong 2 (1, 2, 7 og 9). Det særlige ved denne episoden er nok det særlige fokus på Urhistorien, Bibelens første kapitler, spesifikt: 1 Mosebok 1,26-281 Mosebok 31 Mosebok 4
"Hva er et menneske?" Ett av de store spørsmålene som ethvert livssyn, enhver filosofi, enhver religion nødvendigvis må adressere. Bibelens svar er at mennesket er skapt i Guds bilde. Men hva vil det si? Konteksten gir oss svar. Vi ser også på Kong Davids refleksjoner over dette og hvordan vi mennesker stiller i forhold til stjernene (alt vil bli forklart, bare lytt). Neste episode kommer til å plukke opp omtrent hvor denne episoden avslutter.Bibeltekster vi ser på i denne episoden:1 Mosebok 1,16-17.26-285 Mosebok 4,19Salme 8,4-9Daniel 12,3
Hva har vin (alkohol) og Ånden til felles? Kanskje gleden de kan gi når man fyller seg med dem? Men hvor vinen kan føre til en del negative konsekvenser, så oppnår man helt andre ting når man tar imot "Den hellige ånds gave". I denne episoden ser vi litt mer på pinsedagen og tar hull på et interessant og veldig mystisk tema relatert til livet som en etterfølger av Jesus.Skriftsteder vi ser på: Efeserbrevet 5,18-19Apostlenes Gjerninger 13,53Lukasevangeliet 11,13Apostlenes Gjerninger 1,1-9Apostlenes Gjerninger 2
Gud er Skaperen og han har et særlig omsorgsfullt forhold til det han har skapt. Han har store planer med det. Planen etter syndefallet er ikke å hive alt i en stor søppelbøtte og lage noe helt nytt i stedet. Planen er å helbrede, gjenopprette og frelse det skapte gjennom det som Bibelen kaller en "ny" skapelse. Alt dette skjønner vi enda bedre når vi ser det i lyset av hvordan verden er skapt og med hvilken hensikt. Det viser seg at kosmos er et tempel, og at Guds plan er å fylle det hele med seg selv!Vi ser på flere ulike tekster, men hovedfokus er på disse kapitlene: 1 Mosebok 1-32 Mosebok 25-31.Vil du lære mer om verden som et tempel og om Israels kosmiske geografi, så les for eksempel "The Lost World of Genesis One" av John Walton eller "The Unseen Realm" av Michael S. Heiser. 
På Jesu tid var det et løfte som mange jøder ventet på snart skulle bli oppfylt: At Guds herlighet skulle vende tilbake og fylle tempelet på nytt. Til tross for at dette var et stort løfte og en viktig del av jødenes forventning på Det Nye Testamentes tid, så er det en del av Bibelfortellingen som vi kristne har klart å nærmest glemme ut (eller har utsatt til fremtiden). Mange av oss legger i lite grad merke til hva evangeliene egentlig sier om tempelet. Det er synd, for dette motiv ligger til grunn for mange andre bibelske ideer, ikke minst evangeliet om Jesus som Guds sønn. I denne introduksjon til tempel-temaet ser vi blant annet på følgende tekster: Apostlenes Gjerninger 17,245 Mosebok 12,11Esekiel 10 og 40Markus 11,8-11; 13,2; 15,38Johannes 1,14Hvis du vil høre mer om noen av disse tingene, så kan du lytte til episode 10 og 29 (i sesong 1), og du kan dessuten forvente flere episoder om meningen med tempelet i nær fremtid. 
I menigheten i Korint hadde de mange problemer. Man kan være trist på menighetens vegne og Paulus som hadde så masse problemer med dem, men en god ting kom ut av det: Korinterbrevene. Og i disse brevene forklarer Paulus også hva som er sentralt for evangeliet som han har forkynt for dem. Dette budskap handlet både om oppstandelsen (både Jesus sin og vår egen), om Adam og om Jesus sin kongsmakt som han vil bruke imot alt det onde, ikke minst døden. Fokus for denne episoden blir på:1 Korinterbrev 15Grunnlaget for mye av det som jeg (og Paulus) nevner i denne episoden ble lagt i noen av de første episodene i sesong 1, ikke minst episode 5, 6 og 8. 
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store