DiscoverTearfund Lokaal: over wat we lokaal zien gebeuren
Tearfund Lokaal: over wat we lokaal zien gebeuren
Claim Ownership

Tearfund Lokaal: over wat we lokaal zien gebeuren

Author: Tearfund

Subscribed: 13Played: 160
Share

Description

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala. Overal ter wereld zien we mensen die opstaan tegen onrecht en van betekenis zijn in hun eigen leefomgeving. Van een verschilmaker in Nepal die het afvalprobleem in zijn stad aanpakt, tot een dominee in Utrecht die voetbaltrainer werd. In deze serie artikelen gaan we in op wat we lokaal zien gebeuren, soms dichtbij en soms verder weg. Deze inspirerende verhalen delen we graag met je. Je kunt de artikelen ook beluisteren.
20 Episodes
Reverse
 Kleding in eigen land laten produceren lijkt misschien de meest duurzame optie, maar is dat ook zo? ‘Ik was altijd geneigd om te denken dat als het hier uit Nederland komt het goed is, maar je kunt als land niet overal goed in zijn.’ Op zoek naar de juiste balans.
Als student vocht ze tegen discriminatie en uitsluiting van vrouwen. Wat ze destijds niet doorhad? Ze sloot net zo goed anderen uit. Inmiddels werk dr. Pratibha al jaren met gehandicapten en kansarmen en onderzoekt ze met haar team wat inclusiviteit ten diepste betekent.  Kijken met Gods ogen.
Toen David tijdens zijn studententijd ontdekte dat het helemaal niet normaal was hoe extreem vervuild zijn land was, wist hij dat hij dit probleem wilde aanpakken. Nu leert hij kinderen over het scheiden van afval en recyclen. ‘Afval is eigenlijk een heel bruikbaar materiaal.’ Een schoner Kathmandu
Mensen die moeite hebben om rond te komen, schamen zich daar vaak voor. En juist die schaamte houdt armoede in stand, weet sociaal psycholoog Arnoud Plantinga. ‘Dit geldt voor zowel Kenyaanse boeren die hun oogst zien mislukken door tegenvallende regenval, als voor Zweedse arbeiders die hun baan verliezen.’ Is testen de oplossing?
‘Heb je vijanden lief.’ Bekende woorden van Jezus die, als je niet uitkijkt, het ene oor in en het andere oor uit gaan. Mariam Tadros heeft daar totaal geen last van. Het brengen van vrede werd haar levenswerk. Dit leerde ze van ruim 10 jaar pionieren in landen als Irak, Ethiopië en Nigeria. Een portret van een vredesvrouw.
In 2017 ging André Huiting met Tearfund mee naar Oeganda, om te leren van de kerk daar. Inmiddels is hij ook leider van het voetbalteam van zijn zoon, wat zijn kijk op de rol van de kerk veranderde. ‘Zo kun je een stukje heling brengen.’ Dit leerde hij.
Je wil graag opstaan tegen onrecht. Maar hoe meer je inzoomt op onrecht, hoe ingewikkelder het lijkt. In deze podcastserie gaat Tearfund-directeur Minella van Bergeijk in gesprek met vooroplopers tegen onrecht. Om een scherper beeld te krijgen van hoe het écht zit en te ontdekken hoe het anders kan. Luister hier de podcast met Babah Tarawally.
Je wil graag opstaan tegen onrecht. Maar hoe meer je inzoomt op onrecht, hoe ingewikkelder het lijkt. In deze podcastserie gaat Tearfund-directeur Minella van Bergeijk in gesprek met vooroplopers tegen onrecht. Om een scherper beeld te krijgen van hoe het écht zit en te ontdekken hoe het anders kan. Luister hier de podcast met Daniëlle Hirsch.
Je wil graag opstaan tegen onrecht. Maar hoe meer je inzoomt op onrecht, hoe ingewikkelder het lijkt. In deze podcastserie gaat Tearfund-directeur Minella van Bergeijk in gesprek met vooroplopers tegen onrecht. Om een scherper beeld te krijgen van hoe het écht zit en te ontdekken hoe het anders kan. Luister hier de podcast met Laila Ait Baali.
Je wil graag opstaan tegen onrecht. Maar onrecht heeft veel gezichten. Hoe meer je inzoomt op onrecht, hoe meer onderbelichte vormen van onrecht je tegenkomt, en hoe meer onrecht met elkaar verbonden lijkt. In deze podcastserie gaat Tearfund-directeur Minella van Bergeijk in gesprek met vooroplopers tegen onrecht. Om een scherper beeld te krijgen van hoe het echt zit en te ontdekken hoe het anders kan. Luister hier de podcast met Carola Schouten
Je bent christen én je bent wel of niet duurzaam. Of ben je christen en dús ‘groen’. Hoe zit dat? Embert Messelink, directeur van A Rocha Nederland en Trees van Montfoort, theoloog en schrijver van ‘Groene Theologie’ vinden hier iets van. Wat kunnen we als kerk leren? Minella van Bergeijk, directeur van Tear, gaat met ze in gesprek.
Een kerk die verandering brengt. En hoop. Bij Tear noemen we dat een veerkrachtige kerk. Rudolf Setz doet dit met ‘zijn’ kerk in Assen en Ingrid Powel heeft deze ervaring in de kerk Maranatha Community Transformation Center (MCTC), waar een goede vriend van haar voorgaat. Minella van Bergeijk gaat met hen in gesprek. Wat is er zo anders aan deze gemeenten en wat leren we van hen?
“Het hoogste goed is niet je gezondheid, maar eeuwig leven met God. Dat er licht is aan de horizon.” Vorig jaar verloor Reinder zijn vrouw Kinga. In een nieuwe aflevering van Verhalen van veerkracht vertelt hij wat dat met hem deed en doet. En Jannica lag twee jaar geleden binnen afzienbare tijd op sterven op de IC met leverfalen. “Het lijden is er en als je denkt dat je het leven onder controle kunt houden, dan kom je uiteindelijk met lege handen te staan. Het leven is niet maakbaar, we zijn kwetsbaar.” Minella van Bergeijk praat met hen over verlies en over hoop ondanks alles.
Verhalen van veerkrachtMinella van Bergeijk, van Tear, belt met bekende Nederlandse christenen hoe de coronacrisis hun raakt. In deze aflevering stiltecoach Mirjam van der Vegt en cabaretier Timzingt over hoop vinden in crisistijd.Mirjam van der Vegt is auteur, spreker en (stilte)coach. Na een drukke carrière van tien jaar in de journalistiek (Twee Vandaag, Netwerk, EO-Visie) werd ze door een burn-out gedwongen om een periode stil te zitten. Daar leerde ze veel van, onder andere dat stilstaan niet erg is. De ervaringen die ze tijdens deze periode opdeed, verwerkte ze in de stiltelijn waarvan onder andere de veelgelezen uitgaven Koester je hart, het Stiltedagboek, de Stilteagenda en Herademen met de Psalmen deel uitmaken. Mirjam is in het coronatijdperk een bomenfeuilleton begonnen. "Een traan is als een bos". Elke dag een klein gesprek van een mens en een boom over de wortels van het leven, met om de zeven dagen een prachtig liedje voor onthaasting. TimZingt ging na zijn studie filosofie en natuurkunde aan de slag als docent op een middelbare school. Hij was lid van cabaretgroep Voowaar, die vooral bekend was onder christelijke jongeren. Ze traden op op het Flevo Festival en op verschillende conferenties bij kerken en scholen. In 2008 stopte Voorwaar en ging Tim solo verder als Timzingt.  Timzingt maakt (liedjes)cabaret en kleinkunst. Hij treedt op voor kleine groepen maar ook grote zalen waarbij hij zichzelf begeleidt en soms wordt bijgestaan door andere muzikanten. Timzingt beschrijft zichzelf als afgestudeerd filosoof en fysicus, docent, amateurtheoloog, echtgenoot en vader van vier kinderen.Met muziek van Eastville en Anne Don.
Verhalen van veerkrachtMinella van Bergeijk, van Tear, belt met bekende Nederlandse christenen hoe de coronacrisis hun raakt. In deze aflevering pastor Theodoor Meedendorp en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee over anders kijken in crisistijd.Theodoor Meedendorp is theoloog en voorganger van een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord. Daarnaast geeft hij les als docent levensbeschouwing op een middelbare school. Kerk-zijn op een nieuwe manier in een stedelijke omgeving heeft zijn bijzondere aandacht. Theodoor is getrouwd en heeft twee kinderen.Samuel Lee kwam als vluchteling uit het Midden-Oosten naar Nederland. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en directeur van Center of Theology of Migration aan de Faculteit Religie en Theologie. Hij is oprichter van de Foundation Academy of Amsterdam, een stichting die migranten en vluchtelingen de kans geeft onderwijs te volgen op academisch niveau. Hij is voorganger van een migrantenkerk in Amsterdam Zuid-Oost. In deze coronacrisis zet hij zich ook in voor het initiatief Steun Kerken nu, voor migrantenkerken die in geldproblemen zitten. Samuel werd eind 2019 Theoloog des Vaderlands. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen.Met muziek van Eastville.
Verhalen van veerkrachtMinella van Bergeijk, van Tear, belt met bekende Nederlandse christenen hoe de coronacrisis hun raakt. In deze aflevering muzikant en schrijver Rikkert Zuiderveld en theoloog Reinier Sonneveld over woorden vinden in crisistijd.Rikkert Zuiderveld groeide op in een onderwijzersgezin en kreeg daar de liefde voor taal mee. Tijdens zijn middelbare schooltijd begon hij met het schrijven van gedichtjes en liedjes. Tijdens zijn studie geschiedenis nam hij zijn eerste LP op. Hij trouwde in 1968 met Elly Nieman en samen vormden zij het duo Elly & Rikkert. Samen brachten ze meer dan vijftig albums uit. Ook schreef Rikkert verschillende dichtbundels. Elly & Rikkert hebben drie kinderen, een pleegdochter en een kleinkind. Reinier Sonneveld is theoloog en schrijver. Hij studeerde aan de Theologische Universiteit van Kampen. Is schrijver van boeken, artikelen en liedjes. Hij is medeoprichter van Lazarus, een beweging van mensen die op zoek zijn naar nieuwe vormen en woorden voor geloof. Reinier is getrouwd en heeft een zoon.  Met muziek van Eastville en The Psalmproject.
Verhalen van veerkrachtMinella van Bergeijk, van Tear, belt met bekende Nederlandse christenen hoe de coronacrisis hun raakt. In deze aflevering zuster Ruth Lagemann en predikant Ron van der Spoel over stilte in crisistijd.Ruth Lagemann is een protestantse zuster in de kloostergemeenschap Chemin Neuf. Een katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping. In 2008 werd ze er verantwoordelijke. Ze heeft een groot hart voor mensen, ervaart vreugde in het leven met God én ze zoekt graag contact met christenen uit andere kerkelijke tradities.  Ron van der Spoel was predikant binnen de PKN in Amersfoort toen hij en zijn vrouw zich geroepen voelden om naar het zuiden te verhuizen. Nu woont hij in Maastricht en is hij pionier bij het Leger des Heils. Hij runt een inloopcentrum in de stad. Ron is getrouwd en heeft drie kinderen. Met muziek van o.a. Eastville en The Psalmproject
Verhalen van veerkrachtMinella van Bergeijk, van Tear, belt met bekende Nederlandse christenen hoe de coronacrisis hun raakt. In deze aflevering Bettelies Westerbeek en Nynke Dijkstra over naastenliefde in crisistijd.Bettelies Westerbeek studeerde theologie en startte daarna een pioniersplek in Den Haag in de wijk Moerwijk: Geloven in Moerwijk. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn. Moerwijk is een wijk die vroeger een ‘Vogelaar Wijk’ werd genoemd, een multiculturele achterstandswijk. Meer dan 60% van de mensen heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Veel mensen zijn arm en er is veel problematiek. Schulden, alcoholproblemen, overlast op straat. Bettelies organiseert, samen met de bewoners van haar wijk, verschillende activiteiten om naast mensen te staan en hen te helpen. Ook begon ze de Buurttuin. In deze tuin komen mensen uit de wijk samen om te tuinieren en elkaar te ontmoeten.  Nynke Dijkstra is predikant en beleidssecretaris van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ze studeerde theologie aan de VU in Amsterdam. Ze werkt voor de afdeling ondersteuning Gemeenten als specialist missionair werk van de PKN. Ze werd geboren in Leeuwarden, is getrouwd, heeft twee zonen en een dochter en inmiddels vijf kleinkinderen. Nynke is o.a. auteur van ‘Vreugde vinden’ ‘Pastoraat voor iedereen’ en ‘Back to basics’.  Met muziek van o.a. Eastville en Ralph van Manen.
Verhalen van veerkrachtMinella van Bergeijk, van Tear, belt met bekende Nederlandse christenen hoe de coronacrisis hun raakt. In deze aflevering Elly Zuiderveld en Elbert Smelt over de kracht van muziek in crisistijd.Elly Zuiderveld droomde als jong meisje al van een carrière in de muziek en begon al vroeg met liedjes schrijven. In 1965 won ze het Cabaret der onbekenden en daarna werkte ze samen met o.a. Boudewijn de Groot, met wie ze het lied Prikkebeen zong. In 1968 trouwde ze met Rikkert Zuiderveld. Samen vormden ze het duo Elly & Rikkert. Halverwege de jaren 70 kwamen Elly & Rikkert tot geloof en vanaf dat moment hebben ze vele christelijke nummers geschreven en gezongen. Samen met Rikkert bracht Elly meer dan vijftig albums uit waaronder een solo-album. Vele kinderen zijn opgegroeid, en groeien nog steeds op, met de muziek van Elly & Rikkert. Elly en Rikkert hebben drie kinderen, een pleegdochter en een kleinkind.Elbert Smelt werd geboren in Lima, waar zijn ouders als zendingsechtpaar werkten. Elbert is zanger, arts en tv-presentator van jeugdprogramma’s. Hij werd bekend als zanger van de band Sela en later als leadzanger van de band Trinity. Deze band bestaat uit 3 broers en een vriend en staat bekend als een wereldmuziek band. Ze touren door Nederland en in het buitenland. Elbert is getrouwd en heeft 3 kinderen. Met Trinity maakt hij de vlogs Wereldwijs op Youtube in het kader van de Coronacrisis.Met muziek van o.a. Eastville en The Psalmproject.
Verhalen van veerkrachtMinella van Bergeijk, van Tear, belt met bekende Nederlandse christenen hoe de coronacrisis hun raakt. In deze aflevering Rinke Verkerk en Arie van der Veer over het thema: “Angst”.Arie van der Veer is bekend van het televisieprogramma Nederland Zingt. Hij is predikant, schrijver en oud-voorzitter van de Evangelische Omroep. Arie is getrouwd met Ees en heeft vier kinderen. In 2015 overleed zijn zoon Peter plotseling en afgelopen jaar werd bij hem voor de derde keer kanker geconstateerd.Rinke Verkerk werkt als journalist voor diverse kranten en tijdschriften. Ze schreef spraakmakende verhalen over het Midden-Oosten en bracht, samen met Margot den Ouden, in 2018 haar eerste boek uit “De ware worden”. Rinke is getrouwd en moeder van twee kinderen.Met muziek van Eastville en The Psalmproject.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store