DiscoverAvizh Radio | رادیو آویژ
Avizh Radio | رادیو آویژ

Avizh Radio | رادیو آویژ

Author: Avizh Radio

Subscribed: 1,309Played: 23,288
Share

Description

رادیوآویژ مسیری است برای بازفهم معماری، و در این مسیر به واسطه‌ی مدیوم پادکست همراه هم خواهیم بود.
#معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی

لینک زیر برای شماست اگر تصمیم به حمایت از فعالیت رادیو آویژ دارید:
hamibash.com/avizhradio
27 Episodes
Reverse
در اپیزود ششم از بخش #سیناپسیس از #رادیوآویژ به بیان خوانش خودمون از مقاله Architecture and content, Who's affraid of form-object از Pier Vitorio Aureli میپردازیم.
رادیو آویژبخش SYNTHESISفصل یک: معماری چی نیست؟اپیزود پانزدهم: در 15مین اپیزود سینتزیس و در گفت و گو با پویان بیزه عزیز، سعی میکنیم تا درباره‌ی دانش آینده پژوهی بیشتر بدونیم و راجع به ارتباط معماری و این حوزه از دانش کنکاش میکنیم.#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #پویان_بیزه #آینده_پژوهی
در اپیزود پنجم بخش #سیناپسیس از #رادیوآویژ، در مورد رویکرد و روند استودیو Coop Himmelb(l)au تحت مدیریت Wolf Prix صحبت میکنیم و قسمتهایی از مقالات موجود در کتاب Get off my cloud مورد بررسی قرار میدهیم.
رادیو آویژبخش SYNTHESISفصل یک: معماری چی نیست؟اپیزود چهاردهم: در اپیزود پیش رو ما باز هم به سراغ موضوع داستان سرایی یا Stroytelling اومدیم تا در گفت و گو با هانیه خالقیان بیشتر در این رابطه بدونیم.مطالبی که در این گفت و گو میشنوید شامل بررسی چرایی اهمیت داستان و داستان سرایی هست، و بعد به سراغ رابطه‌ی این موضوع با معماری میریم و مسائل مربوط به این حوزه رو بررسی میکنیم.#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #هانیه_خالقیان #داستان_سرایی
در اپیزود چهارم بخش #سیناپسیس از #رادیوآویژ، خوانش خودمون رو از مقاله‌ی “بازگشت به اشیاء عجیب” نوشته “دیوید روی” - که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده - با شما به اشتراک می‌ذاریم.این قسمت همچنین شامل مروری بر نوشته‌ای از “گراهام هارمن” میشه که به عنوان پیش‌گفتار کتاب “معماری و هستی‌شناسی شی‌محور” از پویان روحی تالیف شده.#پادکست_معماری #پادکست_فارسی#avizhradio #synopsis #architecture #David_ruy
رادیو آویژبخش SYNTHESISفصل یک: معماری چی نیست؟اپیزود سیزدهم: در این اپیزود میزبان ایمان انصاری عزیز بودیم و محتوای این گفت و گو شامل بررسی ماهیت معماری از دیدگاه ایشان و دانستن بیشتر در مورد دانش تکنوساینس و ارتباط آن با معماری است.#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #ایمان_انصاری #تکنوساینس #تکنولوژی
در اپیزود سوم از بخش #سیناپسیس از رادیو آویژ، مقاله‌ی "The Architectural Paradox" نوشته‌ی Bernard Tschumi رو مرور میکنیم.#رادیوآویژ #سیناپسیس #پادکست_معماری #پادکست_فارسی#avizhradio #synopsis #architecture #Architectural_paradox #Bernard_Tschumi
رادیو آویژبخش SYNTHESISفصل یک: معماری چی نیست؟اپیزود دوازدهم: در این قسمت از حسین مدنی عزیز درباره‌ی دانش انسان شناسی و ارتباط این دیسیپلین با معماری خواهیم آموخت.#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #حسین_مدنی #انسان_شناسی #گیتانما #نشنال_جئوگرافی
رادیو آویژبخش SYNTHESISفصل یک: معماری چی نیست؟اپیزود یازدهم: در این اپیزود قدم اول رو برای دونستن بیشتر درباره رابطه‌ی مابین فلسفه و معماری با پرسش از کاوه بذرافکن عزیز شروع کردیم. در طی این گفت و گو با نظر کاوه راجع تاثیر فلسفه بر دیسیپلین معماری، اهمیت فلسفه و بررسی عبارت "فلسفه‌ی معماری" در قیاس با تئوری معماری و مسائلی پیرامون اینها، آشنا میشیم.#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #کاوه_بذرافکن #فلسفه #فلسفه_معماری #تئوری #تئوری_معماری #اتیمولوژی
در اپیزود دوم از بخش #سیناپسیس از رادیو آویژ، مقاله‌ی "هر چیزی معماری است" نوشته‌ی هانس هولاین رو مرور میکنیم.#رادیوآویژ #سیناپسیس #پادکست_معماری #پادکست_فارسی#avizhradio #synopsis #architecture #everything_is_architecture #hans_hollein
رادیو آویژبخش SYNTHESISفصل یک: معماری چی نیست؟اپیزود دهم: رابطه‌ی داستان سرایی و معماری موضوعی هست که در این قسمت با امیرحسین طاهری درباره‌ی آن صحبت کردیم.#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #امیرحسین_طاهری #داستان_سرایی #تخیل #داستان #روایت #روایتگری
رادیو آویژبخش SYNTHESISفصل یک: معماری چی نیست؟اپیزود نهم، قسمت دوم: در این قسمت با پویا خزائلی عزیز درباره‌ی معماری خاک و استفاده از مصالح بومی در معماری به گفت و گو نشستیم.#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #پویا_خزائلی #معماری_خاک #اصفهک #مصالح_بومی #معماری_بومی
رادیو آویژبخش SYNTHESISفصل یک: معماری چی نیست؟ اپیزود نهم، قسمت اول: در این قسمت با پویا خزائلی عزیز درباره‌ی معماری خاک و استفاده از مصالح بومی در معماری به گفت و گو نشستیم.#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #پویا_خزائلی #معماری_خاک #اصفهک #مصالح_بومی #معماری_بومی
در اپیزود اول از بخش #سیناپسیس از رادیو آویژ، مقاله‌ی "به سوی یک معماری جدید" نوشته‌ی جفری کیپنس رو مرور میکنیم.#رادیوآویژ #سیناپسیس #پادکست_معماری #پادکست_فارسی#avizhradio #synopsis #architecture #towards_a_new_architecture #jeffrey_kipnis
معماری چی نیست؟ اپیزود هشتم، قسمت دوم: اردوان بیدگلی از دانشگاه کارنگی ملون مهمان این اپیزود است و با ایشان درباره‌ی موضوع هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و ارتباط این تکنولوژی ها با معماری گفت و گو میکنیم. ‌ #معماری #پادکست #هوش_مصنوعی #یادگیری_ماشین #اردوان_بیدگلی #رادیوآویژ #podcast #artificial_inteligence #ai #machine_learning #carnegie_mellon #gpt3 #ardavan_bidgoli #avizhradio
معماری چی نیست؟اپیزود هشتم، قسمت اول: اردوان بیدگلی از دانشگاه کارنگی ملون مهمان این اپیزود است و با ایشان درباره‌ی موضوع هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و ارتباط این تکنولوژی ها با معماری گفت و گو میکنیم.‌#معماری #پادکست #هوش_مصنوعی #یادگیری_ماشین #اردوان_بیدگلی #رادیوآویژ#podcast #artificial_inteligence #ai #machine_learning #carnegie_mellon #gpt3 #ardavan_bidgoli #avizhradio
معماری چی نیست؟اپیزود هفتم، قسمت دوم: در این اپیزود با مهراد مه‌نیا درباره‌ی مشتقات دانش دیجیتال و استفاده از آنها در دیسیپلین معماری صحبت میکنیم#معماری #پادکست #دیجیتال #مهراد_مهنیا #رادیوآویژ#Architecture #podcast #digital #mehrad_mahnia #AvizhRadio
معماری چی نیست؟اپیزود هفتم، قسمت اول: در این اپیزود با مهراد مه‌نیا درباره‌ی مشتقات دانش دیجیتال و استفاده از آنها در دیسیپلین معماری صحبت میکنیم#معماری #پادکست #دیجیتال #مهراد_مهنیا #رادیوآویژ#Architecture #podcast #digital #mehrad_mahnia #AvizhRadio
معماری چی نیست؟اپیزود ششم: در این اپیزود با بهزاد خرم درباره‌ی ویدیوگیم و ارتباط آن با دیسیپلین معماری صحبت میکنیم#معماری #پادکست #ویدیوگیم #بهزاد_خرم #رادیوآویژ#Architecture #podcast #videogame #Behzad_khorram #AvizhRadio
معماری چی نیست؟اپیزود ششم: در این اپیزود با بهزاد خرم درباره‌ی ویدیوگیم و ارتباط آن با دیسیپلین معماری صحبت میکنیم#معماری #پادکست #ویدیوگیم #بهزاد_خرم #رادیوآویژ#Architecture #podcast #videogame #Behzad_khorram #AvizhRadio
loading
Comments (66)

Zahra

خیلی ممنون بابت زحماتتون و تیم قویتون

Jul 20th
Reply

nazanin labafian

عالی👌

Jul 17th
Reply

Yalda Nazari

عالی بود..

May 13th
Reply

Sanam f

خیلی عالی بود اما لطفا اسم کتاب هارو بنویسید من به سختی پیداشون کردم

Apr 18th
Reply

Sadaf M

ممنون از مهسا و صدرا براى اين پادكست🍃🙃

Apr 14th
Reply

Pouyan Moradi

اپیزود خوبی بود، مرسی.

Apr 12th
Reply (1)

Avin Hashemi

👍👍

Apr 2nd
Reply (1)

Zahra

عالی بود ممنون ازتون🙏😍

Mar 7th
Reply

Hassan Afshin

سلام و تشکر از بحث خوبتون یک نظر درباره بحث آقای انصاری در این بحث خوب می‌بود معماری و تکنیک جدا می‌شد، تحقیق روی اینکه حمام شیخ بهایی با یک شمع روشن شده و یا مقبره منارجنبان و بحث هایی از این دست بیشتر زیرمجموعه تکنیک است و معماری بیشتر تاثیر فرهنگ و عادات یک فرد و در مقیاس بزرگتر یک جامعه و تاثیر اون عادات بر بنا هست و تبدیل این مباحث با بیان زیبایی شناسی و حتی انتظارات روز هست. الان دانشگاههایی که خوب روی این بحث کار کردند روی این زمینه تمرکز داشتند و اگرنه منظور معماری ایرانی تکرار روش ساخت خشت و آجر (که همین زیرمجموعه تکنیک است و نه معماری) به هیچ عنوان معماری محسوب نمیشه. این موضوع انکار نمیشه که در خیلی جاها و یا دانشگاهها بحث مورد مغالطه واقع شده و ما هم تجربه اساتیدی از این دست داشته‌ایم.

Feb 27th
Reply

Saeed Moayyedi

مورد دیگر، ایشان ظاهرا معنای دیسیپلین را اشتباه متوجه شدند.

Feb 18th
Reply

Saeed Moayyedi

جناب نصیری مقداری پراکنده با چاشنی مغلطه مصادره به مطلوب صحبت کردند. برای سوال چه چیزی معماری نیست باید جواب مستدل داشت. ایشان تمایل به پاک کردن سوال داشتند. حتما فکری پشت هر ساختمانی که ساخته شده هست. اما باید مبنایی برای ارزش گذاری هم وجود داشته باشه که از کارهای معماری یاد گرفت و تعمیم داد.

Feb 18th
Reply

Dawood Mashaekh

سلام خسته نباشید خیلی عالی بود فقط خاستم بدونم متن این اپیزود رو دارید ؟

Feb 5th
Reply

DayDreamer

«...فرمهایی که معمار دریافت میکنه سلطه‌ی ایده بر ماده رو تصویب میکنه.»

Jan 26th
Reply (1)

siavash-kasra

سپاس

Jan 25th
Reply (1)

Hannan Abagheri

چقدر خوبه ... :)

Jan 14th
Reply (1)

Peyman Pir Ata

بسیار عالی. تشکر

Jan 7th
Reply (1)

saba dehkordi

خیلی خوبه پادکستتون ،مرسی 🙏🌹

Dec 26th
Reply (1)

elnaz

خبيلى خوب و مفيد بود❤️

Dec 14th
Reply (1)

faeze.

متشکر بابت زحماتتون🌿

Dec 9th
Reply (1)

Leila Zali

چیزی که میشه متوجه شد سوال های فکرشده و طراحی ظریف اون هاست که به صحبت ها جهت درستی میده و به درست ترین صورت ممکن گفت و گو رو پیش می بره👌👌👌

Dec 4th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store