DiscoverSELLpodden
SELLpodden
Claim Ownership

SELLpodden

Author: Senter for livslang læring

Subscribed: 2Played: 5
Share

Description

Aktuelle podkaster fra Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. SELL utvikler og leverer kurs/ studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder. Voksenpedagogiske prinsipper ligger alltid til grunn for tilbudene vi utvikler. For mer informasjon se: sell.no
19 Episodes
Reverse
#19 Årets navneprofet

#19 Årets navneprofet

2020-11-2026:12

Hvordan bidro Nora fra Skam-serien til å gjøre matematikk mer relevant? I denne episoden møter du matematikklærerne Eli Rogneby og Marianne Brattrud i samtale med Kjersti Løken Ødegaard fra Senter for livslang læring. Lærerne fra Gjøvik videregående har lang erfaring med å undervise i praktisk matematikk, og de forteller om hvordan opplegget "Årets navneprofet", med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås årlige navnestatistikk, har vært med på å øke motivasjonen for matematikkfaget 2P. De har også flere andre innfallsvinkler som kan bidra til økt mestring i faget og gjøre matematikkfaget mer relevant for livet etter skolen. 
Hvilke forventninger stiller Fagfornyelsen til spesialundervisning? Hvilke konsekvenser kan LK20 få for sakkyndig vurdering og spesialundervisningspraksis i skolen? LK20 er nettopp rullet ut i 1.-9.-løpet i grunnskolen, og i denne samtalen får du kloke tanker fra ansatte i PPT om signalene i LK20 med tanke på elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen.I episoden møter du Anne Cathrine Skytterholm og Åsa Forsell fra Pedagogisk senter i Ullensaker kommune i samtale med Kjersti Løken Ødegaard fra Senter for livslang læring.  Opptaket ble gjort 28.09.20
Hvordan kan man jobbe aktivt med et inkluderende miljø på videregående skole? Frogn vgs. har valgt å organisere skolestarten for elever i vg1 på en bestemt måte for å bidra til en bedre overgang til videregående opplæring og et godt skolemiljø. Vi får høre om både organisering av oppstarten og tankene bak og om hvordan Jenny og Jørn opplever dette oppstartsprogrammet som elev og lærer ved skolen. I  denne episoden møter du Jenny Dvergsdal som er elev, lærer Jørn Holstad Pettersen og rektor Pernille Haga ved Frogn vgs., i samtale med Kjersti Løken Ødegaard fra Senter for livslang læring.
I denne epsioden møter du Kaja Haaland fra Senter for livslang læring i samtale med kollega Berit Dahl og kroppsøvingslærer Kjell Evensen. Temaet er standpunktvurdering våren 2020. Episoden ble tatt opp 30.04.2020, 7.uke i "hjemmeskoleperioden".
I denne episoden snakker Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra HiNN med rektor på Rælingen skole, Ole Kristian Hauan. Temaet er standpunktvurdering våren 2020. Episoden ble tatt opp i forbindelse med digital lederlunsj 23.04.2020.  
Du møter Kaja Haaland og Kathinka Blichfeldt fra HiNN i samtale med rektor på Asker International School, Robert Browne. Episoden er spilt inn 22.04.2020 under "korona-lock-down" uken før gradvis åpning av barneskolene.
Hvordan er det å være skoleleder når alle elever og lærere er hjemme? I etterkant av digital skolelederlunsj møtte Kaja Haaland og Kathinka Blichfeldt fra HiNN Lasse Juliussen, rektor på Lunner ungdomsskole og Marit Ekkernes, rektor på Preståsen skole til samtale. Episoden er spilt inn 02.04.2020 
I denne episoden snakker Ann S. Michaelsen fra Sandvika videregående skole og Kathinka Blichfeldt (HiNN) om standpunktvurdering i videregående skole. Samtalen ble spilt inn 26. mars 2020. Du finner også episoden i ressursen Standpunktvurdering 2020 på moodle.sell.no.
I denne episoden intervjuer Egil Hartberg fra HiNN Åslaug Huseby fra Vøyenenga skole.Intervjuet ble gjennomført 26. mars 2020 og handler om hvordan man kan fange elevenes kompetanse når skolen er stengt og all undervisning foregår som fjernundervisning. 
I denne episoden møter du Kathinka Blichfeldt, Kaja Haaland, Berit Berit Dahl og Egil Hartberg fra Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet. De har en samtale om standpunktvurdering i den spesielle situasjonen da skolene startet med fjernundervisning på grunn av korona. Samtalen ble spilt inn 26. mars 2020 og du finner også episoden i ressursen Standpunkt2020 på moodle.sell.no
I denne episoden møter du Vegard Meland fra Høgskolen i Innladnet i samtale med Marit Kvamme og Tatjana Kvisgård, rektor og assisterende rektor ved Ålesund vaksenopplæring. Voksenopplæringa er også en del av fagfornyelsen og det nye læreplanverket, og de reflekterer rundt profesjonsfellesskap og veien videre ved sin skole. Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av LK2020, modul 5 Profesjonsfelleskap.
I denne episoden møter du Torbjørn Lund i samtale med Torill Hvalryg ved Tromsdalen vgs. Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av LK2020, modul 5 Profesjonsfelleskap.
I denne episoden snakker Torbjørn Lund fra UiT med rektor Sturla Vik på Tromstun skole. Episoden finner du også i modul 5 om profesjonsfellesskap i UDIR sin kompetansepakke for innføring av fagfornyelsen. 
I denne podcasten besøker Vegard Meland Møre ungdomsskule. Der har han møtt Signe Urtegård, Hege Klungsøyr og Synnøve Øye. De deler erfaringer med og tanker om profesjonsfellesskap og fagfornyelsen.Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av LK2020, modul 5 Profesjonsfelleskap.
I denne episoden møter du Vegard Meland fra Høgskolen i Innlandet i samtale med Åse Elisabeth Skjærseth, Karianne Farstad og Christine Langeland ved Vigra skule. De deler erfaringer og reflekterer rundt profesjonsfellesskap ved sin skole. Både fra tidligere erfaringer, nåtilstand og framtidig ønsket tilstand.Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av LK2020, modul 5 Profesjonsfelleskap.
I denne podkasten besøker Kathinka og Vegard Høvik skole, der de møter Ellen Larsen og Tone Krekling. De reflekterer rundt arbeid med skoleutvikling og profesjonsfellesskap ved skolen, og deler erfaringer fra prosesser og hvor de ønsker å være som skole i framtiden.Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av LK2020, modul 5 Profesjonsfelleskap.
I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har vært bidragsyter i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene. Her møter du henne i samtale med Ingunn Andersen. De snakker hvilken forståelse av temaene demokrati og medborgerskap som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye læreplaner, LK2020, modul 4 Tverrfaglige temaer. 
I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har en samtale med Judit Klein. De har begge vært bidragsytere i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene og snakker hvilken forståelse av temaet bærekraftig utvikling som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.Du finner også denne episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye lærplaner, modul 4.
I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har vært bidragsyter i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene og her møter du henne i samtale med psykolog Egil Nygård. De snakker hvilken forståelse av temaene folkehelse og livsmestring som kommer til uttrykk i læreplanens overordnede del og hva dette kan bety for skolens virksomhet og elevenes læring.Du finner også denne episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av nye lærplaner, modul 4.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store