DiscoverokcsRadio | رادیو افق کوروش
okcsRadio | رادیو افق کوروش

okcsRadio | رادیو افق کوروش

Author: okcsradio.com

Subscribed: 13Played: 1,153
Share

Description

آخرین پادکست های صوتی رادیو افق کوروش
www.okcsRadio.com
170 Episodes
Reverse
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
رادیو افق کوروش - معرفی فروشگاه برتر در دوره دوم آموزش فروش حرفه ای
گفتگوی رادیو اق کوروش با خانم دکتر سهیلی نیا از اعضای شورای سیاستگذاری جایزه ملی فروشندگان برتر ایران
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر امیران ریاست دانشگاه گلرنگ
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام معاونت منطقه 1 افق کوروش
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی معاونت منطقه 8 افق کوروش
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر ابراهیم ابراهیمی نایب رِیس هیئت مدیره سبد گردان کوروش
فتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش با موضوع قیمت گذاری کالاها در فروشگاه های افق کوروش
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس چاواری مدیر روابط عمومی کهریزک البرز
رادیو افق کوروش - گفتگوی خبری با دکتر فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای
گفتگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش به بهانه استخدام دو هزار نفر از فرزندان بازنشستگان در این شرکت
گفتگو با مهندس محمودی مدیر عملیاتی زنجیره تامین افق کوروش به بهانه روز حمل و نقل و رانندگان
گفتگو رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه پانزده به بهانه اهدا خون
 گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای هومن حقی تبار سوپروایزر برتر منطقه یازده
 گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس بهمنی معاونت منطقه یازده به بهانه آموزش حرفه ای فروش به پرسنل این منطقه
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت اجرایی منطقه 16 افق کوروش به بهانه عمل به مسئولیت اجتماعی
گفتگوی رادیو افق کوروش با برندگان جشنواره زنگ اول سلامتی
گفتگوی رادیو افق کوروش با برندگان جشنواره زنگ اول سلامتی
سرکار خانم مریم فاضل - برندگان جشنواره زنگ اول سلامتی
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store