DiscoverCivil olydnad, ickevåld & performativ samhällsförändring
Civil olydnad, ickevåld & performativ samhällsförändring

Civil olydnad, ickevåld & performativ samhällsförändring

Author: Per Herngren

Subscribed: 2Played: 2
Share

Description

En podd om att tillsammans leva det samhälle vi vill ha. Om ickevåld och civil olydnad. Postprotest och performativ samhällsförändring. Forskning och filosofi.

Per Herngren bor i Hammarkullen. Han har gett ut tio böcker på fyra språk, och han är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Sedan 1985 har Per lett ickevåldsträning i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Sydamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har suttit i fängelse för civil olydnad i USA, England och Sverige. Han är främst aktiv med plogbillsaktioner.
11 Episodes
Reverse
Per Herngren pratar med Berit Larsson i poddavsnittet om hur fixering vid stimulans och positiv uppmuntran avpolitiserar och skapar trötthet. Samtalet utgår från den tyske professorn Byung-Chul Hans samhällskritik i kapitlet "Seendets pedagogik" i boken Trötthetssamhället. I poddavsnittet jämför Berit Larsson Byung-Chul Hans kritik av positiv stimulans med Hannah Arendt och Emmanuel Levinas. -- Berit Larsson https://kvinnofolkhogskolan.se/om-oss/historia/berit-larsson/ -- Per Herngren https://ickevald.net/perherngren/bokakurs -- Författaren Byung-Chul Han är professor i filosofi i Tyskland och han växte upp i Sydkorea innan han kom till Tyskland som student. -- (37 minuter, publicerat 27 april 2024.) -- REFERENS Byung-Chul Han, "Seendets pedagogik", Trötthetssamhället, Ersatz, 2016.
Bonnie Dahlström, civilkuragetränare från Klimatprata, samtalar med Per Herngren om vad performativ innebär för civil olydnad, ickevåld och queerfeminism. Performativ är en handling som har genomfört sitt slutmål när den är slutförd. Mål och medel blir ett.  <----------------> REFERENSER OCH LÄNKAR FÖR PODDAVSNITTET: Träning i eko-civilkurage med Klimatprata, Bonnie Dahlström och Ida Arneson: https://klimatprata.se/ Vardagens civilkurage: https://www.vardagenscivilkurage.se/ Boka kurs eller föreläsning med Per Herngren:  https://ickevald.net/perherngren/bokakurs.
Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (22 februari 2021) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. Maria Clara Medina, School of Global Studies, är moderator under föreläsningen.  Herngren försöker på ett begripligt sätt förklara hur olika begrepp hjälper civil olydnad att bryta sig ur protest och nej-sägande. Poddavsnittet tar upp: performativ, rekursiv, postprotest, queer, platt ontologi, kontraintuitiv, rhizom, makthavare-ateism samt fetischism.  Per Herngren berättar också hur olika praktikanter och tänkare utvecklar civil olydnad. De som bidrar till detta avsnitt är: Mohandas Gandhi, Henry David Thoreau, Rosa Parks, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Judith Butler, Sara Ahmed, Michel Foucault och Georg Wilhelm Friedrich Hegel. *** REFERENSER OCH LÄNKAR FÖR PODDAVSNITTET: <-> Boka kurs eller föreläsning med Per Herngren: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs. <-> Postprotest: https://ickevald.net/perherngren/tag/postprotest. <-> Performativ: https://ickevald.net/perherngren/tag/performativ <-> Rekursiv: https://ickevald.net/perherngren/tag/rekursiv <-> Judith Butler: https://ickevald.net/perherngren/tag/judith-butler <-> Sara Ahmed: https://ickevald.net/perherngren/tag/sara-ahmed <-> Hegel: https://ickevald.net/perherngren/protest-maktens-motor-hegel. <-> Nietzsche och Deleuze: https://ickevald.net/perherngren/deleuzenietzsche. <-> Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter. <-> Länk till podden Civil olydnad, ickevåld och performativ samhällsförändring: https://anchor.fm/per-herngren
Sofia Bergman från Front mot slaveri intervjuar Per Herngren om Hopp & Motstånds historia från 1987-2020.  Hopp & Motstånd som pågår fortfarande skapades på åttiotalet för reflektion, omsorg och träning kring ickevåld, civil olydnad och civilkurage. Sedan 2018 återkommer Hopp & Motstånd i augusti varje år. Hopp & Motstånd är en mötesplats mellan olika organisationer som arbetar med träning och ickevåldsligt motstånd. (Sofia Bergman spelade in intervjun på sin mobil.) >-< Länk till Hopp & Motstånd och andra träningar i ickevåld: https://ickevald.net/perherngren/kurser >-< Länk till podden Civil olydnad, ickevåld och performativ samhällsförändring: https://anchor.fm/per-herngren >-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs >-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter
Per Herngren föreläser om skicklig inkompetens, funktionell dumhet och andra problem som kan uppstå under kurser i konflikthantering, ickevåld och civilkurage. Föredraget hölls under en träning för tränare i konflikthantering och civilkurage under Hopp & Motstånd 8 augusti 2020. Deltagarna utbildar sig till att själv leda övningar och kurser.  Förutom Per så ledde Anna Johansson Dahl och Karin Utas Carlsson denna fortsättningskurs. Anna och Karin bidrar några gånger med funderingar under podd-avsnittet. >-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs >-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter
Per Herngren tar kort upp bakgrunden till feministiska mötestekniker samt introducerar de mest grundläggande funktionerna. Avsnittet är del av en längre föreläsning på Göteborgs universitet 25 februari 2020. >-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs >-< Artikel om funktionärerna i feministiska mötestekniker: https://ickevald.net/perherngren/feministiskamotesfunktioner >-< Om Jo Freemans "Strukturlöshetens tyranni": https://ickevald.net/perherngren/strukturloshetenstyranni >-< Intervju om feministiska mötestekniker: https://ickevald.net/perherngren/feministiskmotesteknikintervju >-< Läs mer om jämlikare mötestekniker: https://ickevald.net/perherngren/tag/feministiska-motestekniker >-< Om performativ: https://ickevald.net/perherngren/tag/performativ >-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter
Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (25 februari 2020) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. I Gandhis ickevåld är mål och medel samma sak. Befrielse blir att förverkliga det samhälle vi vill ha snarare än att reducera sig till en negation av rådande ordning. Denna brytning med protest och nej-sägande kan kallas postprotest, att lämna protesten. >-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs. >-< Om postprotest: https://ickevald.net/perherngren/tag/postprotest. >-< Om Hegel: https://ickevald.net/perherngren/protest-maktens-motor-hegel. >-< Om Nietzsche: https://ickevald.net/perherngren/deleuzenietzsche. >-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter.  
Föreläsningen hölls 25 februari 2020 på Göteborgs Universitet av Per Herngren. Detta är introt till föreläsningen om "Samhällsförändring och ickevåld som poesi". Efter detta hölls några exempel på ickevåldsträning som laddas upp som egna avsnitt här på podden. - PODD-AVSNITTETS INNEHÅLL: * Plogbillsaktioner * Gandhi och målet är medlet, saltmarschen * Rosa Parks och sit-in. * Civil olydnad är inte protest * Thoreau * Makthavare-ateism * Makt är lydnad * Civil olydnad tränger undan och ersätter >-< Läs mer: https://ickevald.net/perherngren/ >-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter. >-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs
"Blockader blockerar befrielse" läses på svenska av Aina Eleven Labs från New York. Artikeln utgår från civil olydnad och är en kritik mot blockader. "Det kanske största misstaget när civil olydnad spred sig över Europa och USA blev fixeringen vid blockader." Länk till artikeln: https://ickevald.net/perherngren/blockadermisstag The article in English: https://ickevald.net/perherngren/english/blockades-block-liberation Träning i ickevåld och civil olydnad: https://ickevald.net/perherngren/kurser Beställ en egen ickevåldsträning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs Längd 15 min 25sek
Med den tyske professorn Byung-Chul Hans bok om att tränga bort den andre undersöker Berit Larsson hur tvånget att vara autentisk förvandlar oss till våra egna tyranner. Vi tar själva på oss att kontrollera och övervaka oss själva. Detta görs samtidigt som främlingen och det främmande trängs undan och istället förvandlas till del av oss. Det främmande ersätts av detsamma. Maktteknikerna har förändrats de senaste åren genom bland annat radikal individualism och nyliberalism, menar Byung-Chul Han. Tillit trängs undan av trygghetsretorik. I poddavsnittet jämför Berit Larsson Byung-Chul Hans analys av makt med Hannah Arendt, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, Immanuel Kant och Sigmund Freud. Berit Larsson och Per Herngren samtalar om kapitlet "The Terror of Authenticity" i boken The Expulsion of the Other. Författaren Byung-Chul Han är professor i filosofi i Tyskland och han växte upp i Sydkorea innan han kom till Tyskland som student. KONTAKT Berit Larsson https://kvinnofolkhogskolan.se/om-oss/historia/berit-larsson/ Per Herngren https://ickevald.net/perherngren/bokakurs REFERENS Kapitel tre "The Terror of Authenticity" i boken: Byung Chul Han, The Expulsion of the Other: Society, Perception and Communication Today. Cambridge: Polity Press, 2018.
Hur militant moralism sprider sig från liberalism in i aktivism och även in i vänstern. Per Herngren fortsätter i det här poddavsnittet att analysera hur makt- och härskartekniker fungerar i grupper. Sista halvan av podden tar upp konstruktivt arbete som kan tränga undan militant moralism. >-< Boka kurs eller föreläsning: https://ickevald.net/perherngren/bokakurs >-< Om militant moralism: https://ickevald.net/perherngren/militanmoralism >-< Om duktighet: https://ickevald.net/perherngren/tag/duktighet >-< Om individualism: https://ickevald.net/perherngren/tag/individualism >-< Per Herngrens böcker: https://ickevald.net/perherngren/bockerpubliceradetexter
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store