DiscoverCME.ba podcast
CME.ba podcast
Claim Ownership

CME.ba podcast

Author: Portal CME.ba

Subscribed: 2Played: 7
Share

Description

Podcast naslonjen na Portal CME.ba - Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Donosimo Vam audio zapise akreditovanih i certificiranih CME aktivnosti za stručno usavršavanje svih profila zdravstvenih djelatnika. Za dobijanje certifikata za obavljenu CME aktivnost potrebna je prijava na naš portal i polaganje završnog testa. Sve CME aktivnosti su besplatne za naše registrovane korisnike, a registracija je takođe besplatna. Podcast i portal su namijenjeni zdravstvenim djelatnicima - ljekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i studentima medicine i ostalih zdravstvenih struka. Kliknite za znanje. https://cme.ba
25 Episodes
Reverse
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Mr.med.sc. ADNAN DELIĆspecijalista interne medicinesubspecijalista invazivne kardiologijeKlinika za invazivnu kardiologijuUKC TuzlaTuzla, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U ovoj epizodi donosimo jedno od 3 predavanja sveobuhvatne CME aktivnosti o modernoj terapiji angine pectoris - govorimo o mehanizmu djelovanja trimetadizina, lijeka koji spada u grupu metaboličkih lijekova.Angina pectoris – bol u grudima…stanje koje je opisano prije 3000 godina od strane indijskog ljekara Benaris-a, ali i danas jedno od najčešćih kardioloških stanja na svim nivoima zdravstvene zaštite. Paradigma u liječenju angine pectoris se kontinuirano mijenja sa napretkom medicine, sa novim metama za invazivni i posebice, za farmakološki tretman.Srce je mišićni organ koji zahtijeva ogromnu količinu energije za svoj rad, svakodnevno potroši skoro 6 kg adenozin trifosfata (ATP) za svoj rad, a kojeg dobija dominantno preko metabolizma masnih kiselina, trošeći pri tome ogromne količine kiseonika. U situaciji kada postoji koronarna bolest, kada je priliv kisika krvnim žilama smanjen, inhibicija metabolizma masnih kiselina i usmjeravanje ka metabolizmu glukoze koji troši manje kiseonika bi mogla olakšati simptome ishemije. Upravo ovo je meta novih metaboličikih lijekova i upravo ovo je tema ovog sveobuhvatnog tečaja o stabilnoj angini pectoris, novim smjernicama za njen tretman i mjestu novih tipova terapije u njima.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante interne medicine, kardiologije, svih internističkih subspecijalnosti, pulmologije, porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Doc.dr.sc. EDIN JUSUFOVIĆspecijalista pulmologije i bronhologijedocent na Medicinskom fakultetu TuzlaPoliklinika za plućne bolesti Doma zdravlja TuzlaTuzla, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.GOLD smjernice, skraćeno od Globalna strategija za dijagnostiku, menadžment i prevenciju hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) su najpotpunije i najkurentnije smjernice za HOBP. Prvi puta štampane 2001. godine, zadnja revizija iz 2019. godine donosi značajne izmjene u 4 poglavlja.Jedna od najbitnijih izmjena je preporuka za primjenu dvojne bronhodilatatorne terapije, o čemu u ovom tečaju jedan od nacionalnih eksperata na ovom polju, diskutuje uz prikaz najbitnijih izmjena i osvježenja u polju terapije HOBP.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante pulmologije, interne medicine, porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Prof.dr.sc LJILJANA CVEJANOV KEZUNOVIĆUniverzitet u PodgoriciPodgorica, Crna GoraLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U ovoj epizodi našeg podcasta donosimo predavanje o pristupu tretmanu bola na nivou primarne prakse, u porodičnoj medicini, tamo gdje su prve linije zdravstvenog sistema. U ovom izvanrednom predavanju možete poslušati vrhunski sadržaj i pregled današnjeg pristupa tretmanu bola u ordinaciji porodičnog ljekara. Predavanje je dio našeg webcast simpozija o tretmanu hroničnog bola.U subotu, 30.11.2019. godine u prostorijama Centra za palijativnu medicinu i terapiju bola UKC Tuzla je drugi po redu simpozij o bolu u sklopu niza edukativnih skupova projekta Higher Education Pain Medicine Project (HEPMP), podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Više o samom skupu, kao i projektu možete vidjeti na programu uz ovaj skup kojeg možete skinuti sa OVOG linka.Prethodno smo na našem portalu objavili tečaj vezan za akutni bol, a sada donosimo novu temu – hronični bol. Hronični bol je neprijatno, individualno, subjektivno, senzorno i emocionalno iskustvo vezano za aktuelnu hroničnu bolest, najčešće nepoznate etiologije. Hronični bol, za razliku od akutnog, traje najmanje 3 mjeseca, što je duže nego očekivano vrijeme za ozdravljenje tkiva i rezoluciju bolesti. Imajući u vidu da je bol individualan, subjektivan fenomen, pod hroničnim bolom treba smatrati sve ono što bolesnik saopšti da je za njega bol. Nadamo se da ćete i Vi uživati u predavanjima ovog webcast simpozija u onolikoj mjeri koliko smo i mi pripremajući ga za Vas.Toplo preporučujemo ovaj tečaj  za sve zdravstvene djelatnike, magistre farmacije i osobito za studente medicine.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Doc.dr.sc. RENATA HODŽIĆspecijalista neurologijeUKC TuzlaTuzla, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Akutni lumbalni bolni sindrom je jedan od najčešćih bolnih sindroma na svim nivoima zdravstvene zaštite. U ovom podcastu predvač daje revijalni prikaz onoga što danas znamo o ovom sindromu.U subotu, 29.6.2019. godine u prostorijama Centra za palijativnu medicinu i terapiju bola UKC Tuzla je održan simpozij pod gore navedenim nazivom. Ovo je samo jedan u nizu edukativnih skupova sklopu Higher Education Pain Medicine Project (HEPMP), podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Više o samom skupu, kao i projektu možete vidjeti na programu uz ovaj skup kojeg možete skinuti sa OVOG linka.U 10 impresivnih predavanja, predavači iz Bosne i Hercegovine i Srbije su obradili najčešće akutne bolne sindrome sa kojima se susrećemo u kliničkoj praksi uz praktičan pristup svakom problemu. Jasna i koncizna predavanja, vrhunske prezentacije su samo neke od karakteristika predavanja u ovom simpoziju, za kojeg smo od organizatora ljubazno dobili dozvolu za snimanje i digitalizaciju – sa ciljem da znanje i poruke sa ovog simpozija diseminiramo što dalje i više. Nadamo se da ćete i Vi uživati u predavanjima ovog webcast simpozija u onolikoj mjeri koliko smo i mi pripremajući ga za Vas.Toplo preporučujemo ovaj tečaj  za sve zdravstvene djelatnike, magistre farmacije i osobito za studente medicine.
Akutne glavobolje

Akutne glavobolje

2020-10-1922:56

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Doc.dr.sc. ZORAN VUKOJEVIĆspecijalista neurologijeUKC BanjalukaBanjaluka, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U subotu, 29.6.2019. godine u prostorijama Centra za palijativnu medicinu i terapiju bola UKC Tuzla je održan simpozij pod gore navedenim nazivom. Ovo je samo jedan u nizu edukativnih skupova sklopu Higher Education Pain Medicine Project (HEPMP), podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Više o samom skupu, kao i projektu možete vidjeti na programu uz ovaj skup kojeg možete skinuti sa OVOG linka.U 10 impresivnih predavanja, predavači iz Bosne i Hercegovine i Srbije su obradili najčešće akutne bolne sindrome sa kojima se susrećemo u kliničkoj praksi uz praktičan pristup svakom problemu. Jasna i koncizna predavanja, vrhunske prezentacije su samo neke od karakteristika predavanja u ovom simpoziju, za kojeg smo od organizatora ljubazno dobili dozvolu za snimanje i digitalizaciju – sa ciljem da znanje i poruke sa ovog simpozija diseminiramo što dalje i više. Nadamo se da ćete i Vi uživati u predavanjima ovog webcast simpozija u onolikoj mjeri koliko smo i mi pripremajući ga za Vas.Toplo preporučujemo ovaj tečaj  za sve zdravstvene djelatnike, magistre farmacije i osobito za studente medicine.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Prof.dr.sc. JAGODA BALABANspecijalista dermatovenerologijeKlinika za kožne i polne bolestiUKC BanjalukaBanjaluka, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Psorijaza je hronično, sistemsko, inflamatorno, genetski predisponirano, imunološki posredovano oboljenje nepredvidivog toka i kliničkog ispoljavanja koje primarno zahvata kožu i zglobove. Udružena je sa brojnim komorbiditetima i konsekvencama koje snažno utiču na kvalitet života oboljelih osoba.Pojava biološke terapije, posebno anti TNF-alfa lijekova, promijenila je način i ishode terapije u psorijazi i njenim sistemskim reperkusijama. U ovom revijalnom prikazu pripremljenog od strane 2 eksperta predavača, dat je uvid u nove smjernice glede patofiziologije, dijagnostike, praćenja i tretmana psorijaze, sa posebnim osvrtom na psorijazu dječije dobi.Ova aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante dermatovenerologije, pedijatrije, reumatologije i gastroenterologije, a primjerena je i za studente medicine i farmaceute.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Mr.sc.dr. AIDA PILAVspecijalista interne medicinesubspecijalista gastroenterohepatologijeJZU UKC SarajevoKlinika za gastroenterohepatologijuSarajevo, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Hemoroidi i analna fisure imponuju kao banalno stanje dok ih pacijent ne osjeti na svojoj koži, ili možda bolje rečeno na poštovanom donjem dijelu leđa, koji se prestaje zvati leđa. Ova dva stanja su iznimno česta, među najčešćim razlozima posjeta pacijenata gastroenterologu ili hirurgu, posebice ako pored bola pacijenta muči i krvarenje (hematohezija).Ova sponzorirana aktivnost donosi osnovni prikaz patofiziologije, simptomatologije i tretmana hemoroidalne bolesti i analnih fisura, uz predstavljanje na našem tržištu inovativnog preparata za tretman ovih stanja.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante hirurgije, gastroenterologije, interne i porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Doc.dr.sc. FARIS MUJEZINOVIĆspecijalista ginekologije i porodiljstvanačelnik Odjela za perinatologijuKlinike za ginekologiju i perinatologijuUKC Maribor, SlovenijaLINK NA AKTIVNOSTKoja su to stanja i faktori povezani sa majkom koja mogu utjecati na porod nvorođenčeta koje nazivamo ugroženim? U barem 10% poroda se izvodi barem jedan od postupaka reanimacije, sa najčešće pojavom poteškoća sa ventilacijom odnosno sa disanjem. Dakle uopšte se ne radi o rijetkoj pojavi iako i ljekari, kao i roditelji i porodica novorođenčeta žele uvijek najbolje – prinovu koja na ovaj svijet dolazi u najboljem zdravlju. U ovom izvrsnom predavanju jedan od regionalnih eksperata u ovoj oblasti daje iscrpan revijalni prikaz fiziologije, patofiziologije, te faktora vezanih za majku koji dovode do pojave zapleta ili komplikacija po novorođenče.Ova CME aktivnostj je preporučena za specijaliste i specijalizante ginekologije, pedijatrije, porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Dr.sc. TEREZA GABELIĆspecijalista neurologKlinika za neurologijuKBC ZagrebZagreb, HrvatskaLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Mutlipla skleroza je upalna demijelinizacijska bolest centralnog nervnog sustava i što je bitno, najčešći netraumatski uzrok invalidnosti u mlađih osoba, zahvaljujući činjenici da napada populaciju od 20-40 godina. Ovaj veliki imitator, svojom simptomatologijom može oponašati dosta neuroloških stanja i bolesti i prezentirati se u praksi nerijetko atipično – dovoljno da se za glavu uhvate i kliničar i pacijent. Svako iz svojih razloga, razumije se.Dr.sc. Tereza Gabelić, iz Klinike za neurologiju KBC Zagreb, sa nama u ovom tečaju dijeli revijalni prikaz novih dokaza i smjernica vezanih za dijagnozu multiple skleroze; kakva je epidemiologija, faktori rizika, najčešći simptomi, dijagnostički kriteriji, te na koje tipove MS dijelimo, s obzirom na progresiju bolesti.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante neurologije, interne i porodične medicine, oftalmologije, a primjeren je i za studente medicine.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Mr.sc.dr. ALMA HALILBAŠIĆspecijalista interne medicinesubspecijalista hematologijeKlinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoezeUKC TuzlaTuzla, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Jedan od vrlo čestih problema u svakodnevnoj kliničkoj praksi, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a za koji smo dobili mnogobrojne upite naših kolega je našao mjesto i na našem portalu. Limfadenopatija, kao i svaki drugi klinički znak može biti znak banalne infekcije, ali može biti i koban predznak ogromne borbe koja čeka i ljekara i pacijenta. Stoga je osobito bitno na vrijeme prepoznati limfadenopatiju i praktično na licu mjesta razlučiti da li uvećani limfni čvorovi zahtijevaju dalju dijagnostiku ili ne.U ovom kratkom, ali jezgrovitom i vrlo poučnom predavanju, autorica daje osnovne preporuke temeljene na dokazu vezane za klinički pristup pacijentu sa limfadenopatijom; ovaj tečaj bismo preporučili kao obavezan za praktično za sve zdravstvene djelatnike i za ljekare svih grana medicine. Takođe, Vašoj pažnji preporučujemo i vrlo dobar i koncizan grafički prikaz algoritma kliničke obrade limfadenopatija, kreiran od strane tvrtke ROCHE uz čiju pomoć je ovaj tečaj i kreiran, a kojeg možete preuzeti sa OVOG linka.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante: hematologije, onkologije, interne medicine, patologije, otorinolaringologije, plastične hirurgije, porodične medicine, pedijatrije, a pogodan je i za studente medicine.
SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA! POKRETANJEM OVOG AUDIO ZAPISA POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI PROFESIONALAC!PREDAVAČ:Akademik, prof.dr.sc. DRAGAN MICIĆprofesor Univerziteta u Beogradu,Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) u BeograduLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U subotu, 24.3.2018. godine u prostorima i vrhunskom ambijentu Etno-sela Stanišić kod Bijeljine, održana je ekspertska panel konferencija “Društva za debljinu BiH”. Konferencija je održana i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Javne zdravstvene ustanove Bolnica „ Sveti Vračevi“ u Bijeljini.U fantastičnom ambijentu, blizu 200 učesnika je imalo priliku vidjeti i čuti zadnja saznanja iz svih aspekata tretmana gojaznosti, i to od renomiranih regionalnih eksperata sa područja terapije gojaznosti, barijatrijske hirurgije, gastroenterologije, endokrinologije. Puni sadržaj programa održanog skupa možete pogledati OVDJE. Uvaženi predavači na ovom webcast tečaju su:– Akademik Prof. Dr Nebojša Lalić, Srbija– Akademik Prof. Dr Dragan Micić, Srbija– Doc. Dr Snežana Polovina, Srbija– Prof. Dr Veljko Đorđević, Hrvatska– Prof. Dr Miroslav Bekavac Bešlin, Hrvatska– Prof. Dr Midhat Jašić, Bosna i Hercegovina– Prof. Dr Snježana Popović Pejčić, Bosna i Herecgovina– Prof. Dr Milenko Bevanda, Bosna i Herecegovina– Prof. Dr Fuad Pašić, Bosna i HerecegovinaPortal CME.ba u saradnji sa Društvom za Debljinu BiH, donosi Vam jedno od predavanja sa ove iznimne konferencije koju u cjelini možete pogledati na stranici našeg portala.
SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!PREDAVAČ:Akademik, prof.dr.sc. NEBOJŠA LALIĆprofesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) u BeograduLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U subotu, 24.3.2018. godine u prostorima i vrhunskom ambijentu Etno-sela Stanišić kod Bijeljine, održana je ekspertska panel konferencija “Društva za debljinu BiH”. Konferencija je održana i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Javne zdravstvene ustanove Bolnica „ Sveti Vračevi“ u Bijeljini.U fantastičnom ambijentu, blizu 200 učesnika je imalo priliku vidjeti i čuti zadnja saznanja iz svih aspekata tretmana gojaznosti, i to od renomiranih regionalnih eksperata sa područja terapije gojaznosti, barijatrijske hirurgije, gastroenterologije, endokrinologije. Puni sadržaj programa održanog skupa možete pogledati OVDJE. Uvaženi predavači na ovom webcast tečaju su:– Akademik Prof. Dr Nebojša Lalić, Srbija– Akademik Prof. Dr Dragan Micić, Srbija– Doc. Dr Snežana Polovina, Srbija– Prof. Dr Veljko Đorđević, Hrvatska– Prof. Dr Miroslav Bekavac Bešlin, Hrvatska– Prof. Dr Midhat Jašić, Bosna i Hercegovina– Prof. Dr Snježana Popović Pejčić, Bosna i Herecgovina– Prof. Dr Milenko Bevanda, Bosna i Herecegovina– Prof. Dr Fuad Pašić, Bosna i HerecegovinaPortal CME.ba u saradnji sa Društvom za Debljinu BiH, donosi Vam jedno od predavanja sa ove iznimne konferencije koju u cjelini možete pogledati na stranici našeg portala.
SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!PREDAVAČ:Akademik, prof.dr.sc. MIROSLAV SAMARŽIJAspecijalista interne medicinesubspecijalista pulmologKlinika za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb, Hrvatskačlan Hrvatske akademije znanosti i umjetnostiLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Imunoterapija je nova paradigma u liječenju karcinoma sa obećavajućim rezultatima. Za razliku od dosadašnjih pristupa, imunoterapija u onkologiji modificira vlastite odbrambene snage organizma, pojačavajući njihovu snagu i efikasnost u borbi protiv karcinoma. Ovo je čini idealnom za kombinaciju sa ostalim modalitetima liječenja u onkologiju, uz bitnu prednost produženog djelovanja i značajnog efekta na dužinu preživljavanja pacijenata.O ovoj temi za naš Portal govori akademik, prof.dr.sc. Miroslav Samaržija, hrvatski autoritet u području torakalne onkologije.Kompanija ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd. je za potrebe online medicinske edukacije omogućila webcast predavanje i ovaj podcast acc Miroslava Samaržije „Imunoterapija: kako, zašto?“ održano u sklopu „Roche onkološkog vikenda“ koji se održao u Sarajevu, 18.11.2017.godine.
SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!PREDAVAČ:Mr.med.sc. BELMA GAZIBERAspecijalista infektologijeKlinika za infektivne bolestiKCU SarajevoSarajevo, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Akutna dijareja…svi smo je imali barem jednom u životu. Jedno od najčešćih stanja na svim nivoima zdravstvene zaštite, česta na putovanjima – razlog koji nam može pokvariti godišnji odmor. Liječi se jednostavno…ili možda ipak ne?Danas na tržištu postoji mali milion lijekova za akutnu dijareju u svim dobnim grupama: prebiotici, probiotici, antidijaroici, šta od svega toga preporučiti pacijentu koji ima samo jedan zahtjev – da ne ide na WC.U ovom kratkom i konciznom tečaju, specijalista infektolog se osvrće na terapijske opcije za akutnu dijareju sa posebnim aspektom na komparaciju između probiotika i loperamida sa jedne strane i nifuroksazida sa druge. Vrlo koristan tečaj za sve zdravstvene djelatnike, ako ništa drugo da kada Vas susjedi ili rodbina pita šta uzeti kad imaju dijareju – da znate dati informiran odgovor.
SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!PREDAVAČ:Doc.dr.sc. HARIS MEMIŠEVIĆdefektologŠef Odsjeka za edukaciju i rehabilitacijudocent na Pedagoškom fakultetuUniverzitet u SarajevuLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Autizam…poremećaj iz autističnog spektra…Aspergerov sindrom…kišni čovjek. Nekome ovi termini ne znače ništa, drugome opet razliku između neba i zemlje. Ne postoje dvije iste osobe sa autizmom. Svaka od njih zauzima svoje mjesto u vrlo širokom autističnom spektru simptoma, koje na žalost na našim medicinskim fakultetima ne podučavaju dovoljno dobro. A rano prepoznavanje simptoma može značiti razliku između doživotnog invalida, osobe koja je osuđena na tuđu njegu i pomoć i osobe sa visokim nivoom funkcionalnosti, osobe koja se može sa svojom posebnošću primjereno uključiti u zajednicu sviju ostalih koji sebe nazivaju “normalnim” ili “neurotipičnim”.Mnogi od nas dolaze u dodir sa djecom u ranom životnom dobu. Ovaj tečaj ima namjenu da u svim ljekarima probudi svijest, da priloži znanje koje se može smjestiti negdje u mali mozak i ostati tu kako bi sutra svaki medikus lakše prepoznao rane simptome poremećaja autističnog spektra i što ranije dijete proslijedio onima koji mogu pružiti ranu intervenciju.
PREDAVAČ:Doc.dr.sc. ELVIR BEĆIROVIĆspecijalista neuropsihijatrijeKlinika za psihijatriju, JZU UKC TuzlaGroup Psychotherapist,EMDR i NLPpractitioner, CHtLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.“Sreća je smisao i svrha života, jedini cilj čovjekova postojanja.” Ovom Aristotelovom izrekom počinje jedan od najzanimljivijih tečajeva na našem portalu. Sa aspekta psihijatra, autor u ovom tečaju definira pojam sreće, jer je sreća individualna kategorija za svaku ljudsku osobu. Šta nas čini sretnim? A šta nesretnim? Zašto je to tako? Zašto uopšte postoji sreća? Kakvu ulogu ima genetika/nasljeđe? Životne okolnosti?Šta je to što možemo učiniti da “treniramo” ili barem da usmjerimo svoj mozak ka pozitivnom stanju i stanju sreće?Ovaj izniman tečaj/predavanje toplo preporučujemo svim zdravstvenim djelatnicima, posebno onima koji žele da unaprijede sebe. Da je to moguće, ovaj bismo tečaj učinili obaveznim za sve.
Šta su to probiotici?

Šta su to probiotici?

2020-06-1231:27

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!PREDAVAČ:Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆspecijalista interne medicinesubspecijalista gastroenterologvanredni profesor na Katedri za internu medicinuMedicinskog fakulteta Univerziteta u TuzliLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Svaka ljudska jedinka je sastavljena od triliona stanica, međutim ono što je malo poznato da naša mikrobiota, odnosno simbiotski mikroorganizmi koji žive na nama i u nama brojem daleko nadmašuje broj ljudskih stanica u svakoj individui. Prema onome što danas znamo svako od nass je simbiont sastavljen od jedva nešto iznad 10% ljudskih i 90% mikrobnih stanica. Dakle mogli bismo reći da svako od nas ipak možda i nije JA, nego MI 🙂Šalu na stranu, u  ovome tečaju dajemo prikaz osnovnog znanja o jednom dijelu našeg mikrobioma, odnosno naše intestinalne flore. Kakve su njene funkcije, gdje nam pomaže, a gdje odmaže, i kako je uopšte dobijemo? šta se događa kada i ona oboli, odnosno kada pređe u stanje disbioze i kako tu mogu pomoći probiotici? Šta su to uopšte probiotici i zašto nisu svi isti, te kako pojedini od njih mogu pomoći u tretmanu nekih gastrintestinalnih stanja i bolesti.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante interne medicine, gastroenterologije, infektologije, pedijatrije, porodične medicine, kao i studente medicine i farmaceute.Tečaj je kreiran uz podršku farmaceutske kuće CH-OSCAR, doo, Livno.
SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!PREDAVAČ:Prof.dr.sc. DŽEVDET SMAJLOVIĆspecijalista neuropsihijatrijenačelnik Klinike za neurologiju JZU UKC Tuzlaredovni profesor na Medicinskom fakultetu TuzlaLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Akutni vertiginozni sindrom je jedan od najčešćih neuroloških, ali i ORL problema koji se viđa u praksi. U izvanrednom prikazu, bogatom video prikazima klasičnih neuroloških znakova koji se vežu uz ovaj sindrom, naš urednik daje savjete i preporuke za sve zdravstvene djelatnike kako diferencijalno dijagnosticirati pacijenta sa akutnim vertigom, kako prepoznati alarmirajuće simptome i znakove akutnog moždanog udara i naravno, kako ga tretirati.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante neurologije, otorinolaringologije, interne i porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine.
SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!PREDAVAČ:Doc.dr.sc. PREDRAG JOVANOVIĆspecijalista interne medicinedocent na Medicinskom fakultetu TuzlaOdjel za gastroenterologiju i hepatologijuJZU UKC TuzlaTuzla, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Masna bolest jetre (FLD) je jedno od najčešćih stanja vezanih za jetrene bolesti sa kojima se susreću ne samo gastroenterolozi, nego i specijalisti porodične medicine. Međutim, čini se da je FLD samo jedno od mnoštva ružnih lica koja nam pokazuje metabolički sindrom. U ovom vrlo usmjerenom i za preokupiranog kliničara vrlo korisnom revijalnom prikazu, autor daje mnoštvo korisnih najsvježijih informacija o epidemiologiji, patogenezi, histopatologiji nealkoholne bolesti jetre.Nezaobilazan tečaj za sve specijaliste i specijalizante porodične i interne medicine, veoma koristan za sve zdravstvene djelatnike, kao i za studente medicine i medicinske sestre.
Crveno oko

Crveno oko

2020-06-1025:15

SADRŽAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA!PREDAVAČ:Mr.sc.dr. AMRA NADAREVIĆ VODENČAREVIĆasistent na Medicinskom fakultetu Tuzlaspecijalista oftalmologijeJZNU Dom zdravlja TuzlaTuzla, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Crveno oko…zvuči kao naslov horor filma, međutim ovaj klinički sindrom se zbilja može pretvoriti u horor za pacijenta ukoliko se na vrijeme ne prepozna moguća etiologija koja može dovesti do opasnih posljedica, koje uključuju potpuni gubitak vida ili oka.U ovom jako korisnom i vrlo zanimljivom prikazu, naša pozvana autorica daje revijalni prikaz etioloških poremećaja i stanja koje dovode do crvenog oka uz preporuke za inicijalni tretman i indikacije za uput specijalisti.Vanredno koristan tečaj za sve ljekare, osobito one u primarnoj praksi.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store