Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Doc.dr.sc. ALMIR SALKIĆ, dr.med.specijalista otorinolaringologijeKlinika za bolesti uha, grla i nosaUKC TuzlaTuzla, BiHLINK NA TEČAJ Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Teško da se bilo koji zdravstveni profesionalac u svojoj praksi nije susreo sa barem minornom ranom koju je trebao/la zbrinuti. Ako ništa u nekoga od ukućana ili članova porodice. Sve rane nakon zarastanja ostavljaju ožiljak – neke veći, neke manji. Čak 30% rana zarasta u nekoj od patoloških formi formiranja ožiljka.Upravo su rane i ožiljci tema ovog revijalnog predavanja, kao i prezentacija dva jako dobra preparata na našem tržištu koji se koriste za tretman rana i ožiljaka. Tople preporuke za sve zdravstvene profesionalce.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante svih hirurških grana, dermatovenerologije, interne i porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatnaza registrirane članove. Registracija je također, besplatna.Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije TK.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Salveo Biram zdravlje
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK. PREDAVAČI:Mr.sc.dr. BORKO RAJIĆ, dr.med.SKB MostarDr.sc. AZRA JAHIĆ, dr.med.UKC TuzlaMr.sc.dr. EMINA SULJOVIĆ-HADŽIMEŠIĆ, dr. medKCU SarajevoLINK NA TEČAJ Pristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Već smo i ranije na našem portalu u našim virtualnim simpozijima govorili o hemofiliji, o njenoj dijagnozi i tretmanu. Nastavljamo ovu seriju jako zanimljivih predavanja i simpozija o rijetkim bolestima o kojima se ne govori tako često.U ovom novom virtualnom simpoziju tri nacionalna eksperta na polju adultne i pedijatrijske hematologije prezentiraju podatke vezane za sigurnost pripravaka koji se danas koriste u tretmanu hemofilije, odnosno činjenicu da je istorijat hemofilije prepuna krvarenja i infektivnih komplikacija. Novo vrijeme kome svjedočimo, nosi sa sobom značajno povećanje sigurnosti za naše pacijente u ovom pogledu. Pozivamo Vas da pogledate ovaj simpozij i da se uvjerite i sami.Ipak, ova aktivnost je primarno preporučena za specijaliste i specijalizante: hematologije, transfuziologije, interne medicine, porodične medicine, pedijatrije, opšte i dječije hirurgije, anesteziologije, a pogodna je i za studente medicine.Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Pfizer Otkrića koja mijenjaju živote pacijenata
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Prof.dr.sc. FERIHA HADŽAGIĆ ĆATIBUŠIĆ, dr.med.specijalista pedijatrijeOdjel za neuropedijatrijuPedijatrijske klinikeKCU SarajevoSarajevo, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Pedijatrijska multpla skleroza (MS) se definira kao ona bolest koja se pojavi prije 18-te godine života. Postavljanje dijagnoze pedijatrijske MS je kompleksno jer mnoga druga stanja imitiraju kliničku sliku MS. Pored toga što pedijatrijski pacijenti sa MS imaju jako teške relapse, stopa relapsa je 2-3 puta češća nego u adultnoj populaciji.U ovom izvanrednom, usmjerenom tečaju, nacionalni ekspert na polju pedijatrijske MS daje osnovne smjernice i prikaz bazičnh podataka i znanja o pedijatrijskoj MS, simptomima i kliničkoj slici, kriterijima za njenu dijagnozu, te mogućnostima tretmana.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante pedijatrije, psihijatrije, neurologije, porodične medicine, radiologije, a primjeren je i za studente medicine.Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo At Novartis, we are reimagining medicine.
Hemoroidalna bolest

Hemoroidalna bolest

2022-04-0625:42

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Prof.dr.sc. NENAD VANIS, dr.med.specijalista interne medicinesubspecijalista gastroenterohepatologijePoliklinika Eurofarm CentarSarajevo, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.I ranije smo na našem portalu govorili o hemoroidima i analnim fisurama. U ovoj novoj CME aktivnosti donosimo sadržaj hibrdnog predavanja o ovoj temi, uz akcenat na dva preparata koji imaju vrijedno mjesto u tretmanu hemoroidalne bolesti.U ovom konciznom, dobro koncipiranom i usmjernom predavanju, govorimo o patofiziologiji, simptomima i znacima, dijagnostici i tretmanu hemoroida sa aspekta najnovijih literaturnih podataka uz naglasak na nove opcije u terapiji ovog iznimno čestog stanja.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante hirurgije, gastroenterologije, interne i porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine, kao i za magistre farmacije.Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla, te Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Oktal Pharma d.o.o. Među prvim veledrogerijama u BiH, sa preko 17 godina iskustva.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Doc.dr.sc. ŠAHZA KIKANOVIĆ, dr.med.specijalista fizikalne medicinesubspecijalista reumatologKlinika za Fizikalnu medicinu i rehabilitacijuJZU UKC TuzlaTuzla, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Osteoporoza pogađa preko 200 miliona ljudi širom svijeta, sa novom osteoporotičnom frakturom koja se dešava svake 3 sekunde negdje u svijetu. Nezgodna statistika…što je još gore, očekuje se da će se broj osoba dijagnosticiranih sa osteoporozom udvostručiti u narednih 50 godine – populacija stari, a životna dob je neminovno jedan od značajnijih riziko faktora za smanjivanje koštane gustine.Još veći problem je nedostatak svijesti o tome koliki problem osteoporoza zbilja predstavlja – i od samih pacijenata, a i od strane medicinskih profesionalaca. Nerijetko se osteoporoza doživljava kao neminovana posljedica starenja sa pogubnim posljedicama u smislu pojave fraktura, onesposobljenosti, te smrtnih posljedica.Ovo sve postaje još veći problem kada znamo da danas imamo moćne lijekove koji mogu pomoći i u prevenciji i u tretmanu osteopenije i osteoporoze. Jedan od takvih lijekova je i ibandronat koji sa povoljnim profilom doziranja omogućava bolju komplijansu pacijenata terapiji. U ovom izvrsnoj aktivnosti iz 3 dijela, naši predavači se osvrću na sve ono što danas znamo o epidemiologiji, dijagnostici i tretmanu osteoporoze.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante porodične i interne medicine, svih internističkih i radioloških grana, a primjeren je i za studente medicine i magistre farmacije.Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Zentiva Pharma d.o.o. Our aspiration is that healthcare is a right and not a privilege
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Mr.sc. ADMIR MEHIČEVIĆ, dr.med.specijalista neurologijeKlinika za neurologijuKCU SarajevoSarajevo, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Multipla skleroza je bolest o kojoj smo u više navrata imali priliku da slušamo aktivnosti na našem portalu. Ulaskom novih, vrlo potentnih molekula za liječenje ove bolesti, praktično svakih nekoliko mjeseci, paradigma kao i krajolik liječenja se ubrzano mijenja. Naravno na bolje.Prošle godine je objavljena osvježena verzija vodiča za tretman Evropske akademije za neurologiju (EAN) i Evropskog komiteta za tretman i istraživanje MS (ECTRIMS) koju u konciznoj i vrlo usmjernoj formi donosimo u ovoj revijalnoj aktivnosti.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante neurologije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo At Novartis, we are reimagining medicine.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ, dr.med.specijalista interne medicinesubspecijalista gastroenterologredovni profesor na Katedri za internu medicinuMedicinskog fakulteta Univerziteta u TuzliTuzla, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Hepatična encefalopatija je redovni pratilac bolesnika sa cirozom jetre. Podaci iz literature govore da će 80% oboljelih od ciroze imati barem jednu epizodu encefalopatije,koja ima multifaktorijelne uzroke, sa konačnom posljedicom u povišenju serumskog nivoa amonijaka i posljedične neurotoksičnosti.Iako psihijatrijske manifestacije hepatične encefalopatije nastupaju prve, a što porodica pacijenta vrlo brzo primijeti i dovede ga ljekaru, značajan broj oboljelih ima tzv. minimalnu hepatičnu encefalopatiju koja nema jasne kliničke manifestacije, nego se detektuje posebnim psihometrijskim testovima. Ov grupa pacijenata ima posebno narušen kvalitet života, a ukoliko još uvijek rade, posebno na poslovima koji zahtijevaju upravljanje vozilima ili teškim mašinama, može značajno pogoditi njihovu sposobnost i dovesti do katastrofalnih posljedica ne samo po pacijenta nego i po druge.Zbog toga je prepoznavanje ovog stanja jako bitno, posebice što se može jako dobro liječiti sa različitim terapeuticima, od kojih se u ovom tečaju posebice razmatra L-ornitin L-aspartat (LOLA), koji u meta-analizama pokazuje izvrsne rezultate. O svemu ovome, pogledajte i poslušajte u ovom revijalnom prikazu kojeg smo pripremili za Vas.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante gastroenterologije, interne medicine, pedijatrije, infektologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije TK.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Mr.med.sc. MIRSAD SELIMOVIĆ, dr.med.specijalista urologijeKlinika za urologijuKCU SarajevoSarajevo, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Jedan od profesora na Medicinskom fakultetu u Tuzli je znao na predavanjima reći da postoje tri faze u životu muškarca: prvo Bata, onda Tata i na kraju Prostata. Šalu na stranu benigna hiperplazija prostate obuhvata preko 80% svih pacijenata sa bolestima prostate, značajno remeti kvalitet života, te nerijetko završava operativnim zahvatima.Paradigma se na ovome polju mijenja u smislu novih glumaca na polju farmakološkog tretmana koji poboljšava kvalitet života, umanjuje simptomatologiju, te odgađa operativni tretman, nekada do kraja života. Kombinacija alfa blokatora i 5-alfa reduktaze pokazuje u pivotalnim studijama sinergistički efekat u ovome smislu.Upravo ovo je tema ovog tečaja iz tri modula u kojem naša tri nacionalna eksperta iz oblasti urologije daju sveobuhvatni prikaz onoga što danas znamo o benignoj hiperplaziji prostate, epidemiologiji, dijagnostičkom i terapijskom pristupu, sa akcentom na novi preparat – kombinaciju tamsulozina i dutasterida koji spada u grupu gore navedenih kombinacijskih terapeutika.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante urologije, interne medicine, porodične medicine, a primjerena je i za studentne medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla i Komore magistara farmacije TK.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Zentiva Pharma d.o.o. Our aspiration is that healthcare is a right and not a privilege
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Dr.sc. NEVENA MAHMUTBEGOVIĆ, dr.med.neurologKlinika za neurologijuKCU SarajevoSarajevo, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Ranije smo u više navrata imali priliku da na našem portalu govorimo o multiploj sklerozi, nekada u različitim populacijama, nekada opet o terapijskim opcijama. Ono što je okosnica terapije u ovoj populaciji pacijenata je primjena terapije koja na jedan ili drugi način djeluje imunosupresivno. Međutim, kako zaštititi ovu populaciju u doba pandemije virusom, za koga je očuvan i kompetentan imuni sistem bitan faktor koji odlučuje o preživljenju domaćina?Vakcine su za opštu populaciju, naravno, conditio sine qua non za protekciju od SARS-CoV2 virusa, međutim kako pristupiti MS populaciji u kontekstu velikog broja imunosupresivnih lijekova? Upravo ovo je tema ovog kratkog i jako zanimljivog tečaja, u kojem predavač izlaže zadnje smjernice o vakcinaciji pacijenata sa multiplom sklerozom. Koju vakcinu, kada, šta sa booster dozom, kakav odgovor možemo očekivati kod pojedinih terapija, samo su neka od važnih pitanja na koja možete naći odgovor u ovom tečaju.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante neurologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.NOVARTIS Pharma, Predstavništvo Sarajevo At Novartis, we are reimagining medicine.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Dr.sc. MIRSAD SELIMOVIĆ, dr.med.internista-kardiologKlinika za interne bolestiUKC TuzlaTuzla, BiHLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Neosporno je da je prestanak pušenja jedna od najboljih intervencija koju bilo koji pacijent može uraditi za sebe kada je u pitanju bilo koji aspekt zdravlja – bilo da se radi o onima koji već imaju neke zdravstvene probleme ili da se radi o onima koji su (naizgled) zdravi. Međutim, šta sa onima koji ne žele da prestanu da puše? Postoji li način ili načini da se u ovih pacijenata rizik od pušenja smanji što je moguće više?Alternative cigaretama su već duže vrijeme prisutne u našem regionu u formi različitih pripravaka kojima je zajednički nazivnik da da dostavljaju nikotin na ovaj ili onaj način, a bez uobičajenih nekoliko stotina drugih meterija koje su prisutne u duhanskom dimu. Generalno, na našim područjima se o ovom području zna malo ili površno, pa otuda i ova zanimljiva aktivnost pripremljena od strane jednog od naših kardiologa koja daje prikaz onoga što se zna o ovome području i kao i mjesto alternative cigaretama u sadašnjim važećim vodičima.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante svih medicinskih grana, a primjerena je i za studente medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla, Komore magistra farmacije Tuzlanskog kantona.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČI:Prof.dr.sc. EDO HASANBEGOVIĆPrim.dr. MELIHA VILAMr.sc. EMINA SULJOVIĆ-HADŽIMEŠIĆMr.sc. BORKO RAJIĆLINK NA AKTIVNOSTPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Već smo i ranije na našem portalu govorili o hemofiliji, o njenoj dijagnozi i tretmanu. Međutim, hemofilija, iako rijetka bolest zaslužuje temeljitiju pažnju, s obzirom na pojavu novih terapeutika koji značajno reduciraju rizik od po život opasnih krvarenja, te omogućavaju normalan život osobama sa ovim nasljednim poremećajem zgrušavanja krvi.U ovom izvanrednom virtualnom simpoziju četiri nacionalna eksperta na polju adultne i pedijatrijske hematologije prezentiraju vrhunska predavanja koja objedinjeno predstavljaju pravi “state-of-the-art” repetitorij onoga što smo znali prije i znamo danas o hemofiliji i njenom tretmanu. Simpozij je isprepletan sa vrlo kvalitetnom diskusijom i ekspertskim sadržajem koji preporučujemo za Vašu pažnju bez obzira kojoj specijalnosti zdravstvene nauke pripadate.Ipak, ova aktivnost je primarno preporučena za specijaliste i specijalizante: hematologije, interne medicine, porodične medicine, pedijatrije, opšte i dječije hirurgije, anesteziologije, a pogodna je i za studente medicine.Tečaj je besplatan za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Pfizer Otkrića koja mijenjaju živote pacijenata
Venski tromboembolizam

Venski tromboembolizam

2021-12-1537:26

NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Mr.sc.dr. NEJRA PROHIĆ dr.med.specijalista interne medicineKlinika za hemodijalizuKCU SarajevoSarajevo, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Venski tromboembolizam (VTE) se sastoji iz 2 klinička entiteta – duboke venske tromboze i pulmonalnog embolizma, sa zastupljenošću od oko 2% u ukupnoj populaciji. Tačna dijagnoza VTE je iznimno važna – ako se ne dijagnosticira ili prikladno ne tretira, ovo stanje može biti fatalno ili ostaviti brojne, ozbiljne i doživotne posljedice.U ovom iscrpnom tečaju na ovu temu, autorica daje jako detaljan revijalni prikaz svega onoga što bi svaki kliničar trebao da zna o  VTE, od osnovne patofiziologije, pa preko kliničke prezentacije, do dijagnostike i terapije. Preporučujemo ovaj tečaj kao obavezan za usavršavanje svih zdravstvenih djelatnika.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante svih medicinskih grana, a primjerena je i za studente medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.Tečaj je akreditovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Farmaceutskog fakulteta Tuzla, Komore magistra farmacije Tuzlanskog kantona.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Sanofi A global leader in healthcare
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Prof.dr.sc. NERMIN SALKIĆ, dr.med.specijalista interne medicinesubspecijalista gastroenterologvanredni profesor na Katedri za internu medicinuMedicinskog fakulteta Univerziteta u TuzliTuzla, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Ursodeoksiholna kiselina (UDCA) je lijek koji ima višestruku primjenu u hepatologiji, a i u nekim stanjima u gastroenterologiji. Neizostavan je u tretmanu različitih holangiopatskih stanja poput primarne bilijarne ciroze, primarnog sklerozirajućeg holangitisa, kao i holestaze u trudnoći.UDCA se takođe sa uspjehom može primjenjivati kao adjuvantni tretman nekih drugih jetrenih bolesti, a svoju primjenu ima i u pacijenata sa holesteroloskim kamencima žučne kesice, gdje u pojedinih, dobro probranih pacijenata može prevenirati dalji rast kalkulusa, a manje kamence čak i otopiti.O svemu ovome, indikacijskom području, dozama i primjeni UDCA u različitim kliničkim entitetima pogledajte i poslušajte u ovom pažljivo pripremljenom revijalnom predavanju.Aktivnost je preporučena za specijaliste i specijalizante gastroenterologije, interne medicine, pedijatrije infektologije, porodične medicine, a primjerena je i za studente medicine i magistre farmacije. Ova CME aktivnost je besplatna za registrirane članove. Registracija je također, besplatna.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Bosnalijek d.d. Prvo zdravlje.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:doc.dr.sc. MIRZA MORANJKIĆspecijalista neurohirurgijeKlinika za neurohirurgijuJZU UKC TuzlaTuzla, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Moždani udar…do prije par godina, jedina terapija koju smo imali na raspolaganju je bilo strpljivo čekanje kakav će biti ishod. Etiološke terapije nije bilo, pacijenti su završavali ili kao invalidi ili smrtno, a rijetki su imali manje posljedice. Međutim, paradigma liječenjaa se na svu sreću ubrzano promijenila i dalje se mijenja. Od medikamentozne trombolize u zadnjih nekoliko godina smo došli do mehaničke trombektomije kod koje se koagulum koji je doveo do moždanog udara endovaskularnim putem otklanja iz aficirane krvne žile sa ishodima o kojima smo prije mogli samo sanjati.U ovom izvanrednom revijalnom prikazu, nacionalni ekspert iz ove oblasti sa preko 700 endovaskularnih intervencija u zadnjih nekoliko godina objašnjava dijagnostički i terapijski prostup kod pacijenta sa moždanim udarom sa posebnim akcentom na mehaničku trombolizu. Tople preporuke za ovu zanimljivu i edukativnu CME aktivnost.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante neurologije, neurohirurgije, porodične i interne medicine, svih internističkih i radioloških grana, a primjeren je i za studente medicine.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:prof.dr.sc. MILICA BAJČETIĆMedicinski fakultet u BeograduInstitut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologijuBeograd, SrbijaLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U subotu, 27.10.2018.godine u Hotelu Tuzla održan je 28. po redu sastanak pedijatara sjeveroistočne BiH sa temom “Aktuelni problemi u pedijatriji”, sa 6 iznimnih predavača iz Srbije, Hrvatske i BiH. Sastanak je održan u organizaciji Central European Journal of Paediatrics, časopis Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla u saradnji sa Klinikom za dječije bolesti UKC Tuzla. Program sastanka možete pogledati na ovom linku, i uvjeriti se o kakvom se impresivnom skupu tema radilo.Portal CME.ba je ljubaznošču organizatora dobio dozvolu da ovaj impozantan skup od 6 predavanja pretvori u digitalnu formu za širu edukaciju zdravstvenih djelatnika u regionu na kome se govori jezik kojeg svi razumijemo. Teme su zbilja fantastične, izlaganja i predavači iznimno zanimljivi – od novina u primjeni antibiotika u pedijatriji, preko upotrebe ultrazvuka u dječijoj dobi, potom posebno ističemo za sve ljekare jako zanimljivo predavanje o krivičnopravnoj odgovornosti ljekara, te zatim, uvid u recentne epidemije ospica u susjednim nam zemljama i na kraju 2 zanimljive i srodne teme iz dječije hirurgije – hirurški tretman pedijatrijskih genitalnih anomalija i tretman nespuštenog testisa.Iako je tečaj prvenstveno preporučen za specijaliste i specijalizante pedijatrije, dječije hirurgije, porodične medicine, radiologije i infektologije, toplo ga preporučujemo za sve zdravstvene djelatnike, osobito za studente medicine.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Portal CME.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:prof.dr.sc. VELJKO ĐORĐEVIĆspecijalista psihijatrijeprofesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u ZagrebuZagreb, HrvatskaLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U subotu, 24.3.2018. godine u prostorima i vrhunskom ambijentu Etno-sela Stanišić kod Bijeljine, održana je ekspertska panel konferencija “Društva za debljinu BiH”. Konferencija je održana i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Javne zdravstvene ustanove Bolnica „ Sveti Vračevi“ u Bijeljini.U fantastičnom ambijentu, blizu 200 učesnika je imalo priliku vidjeti i čuti zadnja saznanja iz svih aspekata tretmana gojaznosti, i to od renomiranih regionalnih eksperata sa područja terapije gojaznosti, barijatrijske hirurgije, gastroenterologije, endokrinologije. Puni sadržaj programa održanog skupa možete pogledati OVDJE. Uvaženi predavači na ovom webcast tečaju su:– Akademik Prof. Dr Nebojša Lalić, Srbija– Akademik Prof. Dr Dragan Micić, Srbija– Doc. Dr Snežana Polovina, Srbija– Prof. Dr Veljko Đorđević, Hrvatska– Prof. Dr Miroslav Bekavac Bešlin, Hrvatska– Prof. Dr Midhat Jašić, Bosna i Hercegovina– Prof. Dr Snježana Popović Pejčić, Bosna i Herecgovina– Prof. Dr Milenko Bevanda, Bosna i Herecegovina– Prof. Dr Fuad Pašić, Bosna i HerecegovinaPortal CME.ba u saradnji sa Društvom za Debljinu BiH, donosi Vam jedno od predavanja sa ove iznimne konferencije koju u cjelini možete pogledati na stranici našeg portala. Jedan od predavača diskutira o tome da se pretilost/gojaznost može i treba posmatrati i sa psihološkog aspetka, posebice u evaluaciji pacijenta sa primjeren tip tretmana. Preventiva je nešto na čemu se mora insistirati, sa kurativnim opcijama koje dolaze tek na kraju kada smo iscrpili sve ostale mogućnosti.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Portal CME.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Mr.med.sc. NINA MARIĆ, dr.med.specijalista pedijatrijesubspecijalista kliničke genetikeKoordinator za rijetke bolesti RSCentar za rijetke bolesti RSKlinika za dječije bolestiUKC RS BanjalukaBanjaluka, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Atrofije spinalnih mišića obuhvaćaju nekoliko tipova nasljednih bolesti koje se očituju gubitkom skeletne muskulature zbog progresivne degeneracije stanica prednjeg roga u spinalnoj moždini i motornih jezgara u moždanom deblu. Znakovi se javljaju u dojenačkoj dobi ili djetinjstvu. Spinalna mišićna atrofija je uzrokovana defektom gena zvanog SMN1, glavnog gena odgovornog za stvaranje SMN proteina. Ovisno o težini i vrsti SMA, oboljele osobe imat će poteškoće sa kretanjem, ishranom i, u nekim slučajevima, sa disanjem pa vremenom postaju ovisnije o pomoći drugih lica.SMA spada u rijetke bolesti, koje bi se trebale brže i bolje dijagnosticirati kada bismo mi, medicinski profesionalci više mislili na njih. Upravo to i jeste cilj ovog tečaja – podizanje svjesnosti među zdravstvenim djelatnicima, posebice što u zadnjih nekoliko godina imamo puno bolje terapijske opcije koje poglavito ovise o ranoj detekciji. Nacionalni ekspert za rijetke bolesti u ovom tečaju daje revijalni prikaz onogoa što danas znamo o SMA.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante neurologije, pedijatrije, porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Medis Pacijentima i zdravstvenom osoblju omogućujemo pristup savremenom, efikasnom i bezbjednom liječenju.
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Dr. IVA PALČIĆ, dr.med.specijalista pedijatrijePoliklinika za dječije bolesti “Helena”Zagreb, HrvatskaLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U subotu, 30.03.2019.godine u Hotelu Tuzla održan je tradicionalni i 29. po redu sastanak pedijatara sjeveroistočne BiH sa temom “Aktuelni problemi u pedijatriji”, sa 5 iznimnih izlaganja koja su pripremili pozvani predavači iz Srbije, Hrvatske i BiH. Sastanak je održan u organizaciji Central European Journal of Paediatrics, časopis Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla u saradnji sa Klinikom za dječije bolesti UKC Tuzla. Program sastanka možete pogledati na ovom linku.Portal CME.ba po drugi puta u saradnji sa organizatorima, pomenuti tečaj digitalizuje i omogućava da se sadržaj predavanja vidi i čuje dalje od mjesta održavanja skupa, a takođe, omogućava i kolegicama i kolegama koji nisu bili u mogućnosti da budu prisutni, da ga naknadno pogledaju. Ovoga puta teme su vezane za gastroenterologiju, predavači su se bavili probioticima, a preporučujemo i 2 odlična predavanja iz oblasti neurohirugije, te predavanje vezano za praćenje nefrotskog sindroma u primarnoj praksi. Napominjemo da drugo predavanje po redu prema programu nije snimljeno zbog bolesti predavača.Iako je tečaj prvenstveno preporučen za specijaliste i specijalizante pedijatrije, dječije hirurgije, porodične medicine, gastroenterologije i nefrologije, toplo ga preporučujemo za sve zdravstvene djelatnike, osobito za studente medicine.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Portal CME.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Prof.dr.sc. FEĐA OMERAGIĆ, dr.med.specijalista ginekologije i akušerstvaPZU “Ordinacija Omeragić”Tuzla, BiHLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.Trombofilija u trudnoći predstavlja kontroverznu temu. Dok jedni smatraju da je učinak trombofilije na nastanak akušerskih komplikacija i gubitak trudnoće mali, drugi su skloni trombofilijama pripisati gotovo sve probleme nastale u trudnoći. Poseban medicinski problem je spontani pobačaj, bilo da se radi o ranom gubitku trudnoće ili je pak to gubitak trudnoće u drugom trimestru. Vaskularne promjene posteljice u smislu tromboze, infarkta posteljice, vrlo su čest patohistološki nalaz.Trudnoća sama po sebi, fiziološki dovodi do hiperkoagulabilnosti krvi. Međutim, postoje određena stanja koja ovaj fiziološki mehanizam mogu amplificirati, a što dovodi do različitih nepovoljnih posljedica bilo po majku, ili češće, po plod.Tečaj je preporučen za specijaliste i specijalizante ginekologije, endokrinologije, pedijatrije i porodične medicine, a primjeren je i za studente medicine i farmaceute.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Portal CME.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!
NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA. PRISTUPOM PODCASTU POTVRĐUJETE DA STE ZDRAVSTVENI DJELATNIK.PREDAVAČ:Prim.dr. ALEMKA JAKLIN KEKEZ, dr.med.specijalista pedijatrijePoliklinika za dječije bolesti “Helena”Zagreb, HrvatskaLINK NA TEČAJPristupom na CME aktivnost na Portalu CME.ba imate priliku da na kraju iste uradite završni test, te da dobijete akreditovani CME certifikat.U subotu, 30.03.2019.godine u Hotelu Tuzla održan je tradicionalni i 29. po redu sastanak pedijatara sjeveroistočne BiH sa temom “Aktuelni problemi u pedijatriji”, sa 5 iznimnih izlaganja koja su pripremili pozvani predavači iz Srbije, Hrvatske i BiH. Sastanak je održan u organizaciji Central European Journal of Paediatrics, časopis Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla u saradnji sa Klinikom za dječije bolesti UKC Tuzla. Program sastanka možete pogledati na ovom linku.Portal CME.ba po drugi puta u saradnji sa organizatorima, pomenuti tečaj digitalizuje i omogućava da se sadržaj predavanja vidi i čuje dalje od mjesta održavanja skupa, a takođe, omogućava i kolegicama i kolegama koji nisu bili u mogućnosti da budu prisutni, da ga naknadno pogledaju. Ovoga puta teme su vezane za gastroenterologiju, predavači su se bavili probioticima, a preporučujemo i 2 odlična predavanja iz oblasti neurohirugije, te predavanje vezano za praćenje nefrotskog sindroma u primarnoj praksi. Napominjemo da drugo predavanje po redu prema programu nije snimljeno zbog bolesti predavača.Iako je tečaj prvenstveno preporučen za specijaliste i specijalizante pedijatrije, dječije hirurgije, porodične medicine, gastroenterologije i nefrologije, toplo ga preporučujemo za sve zdravstvene djelatnike, osobito za studente medicine.----------Ukoliko želite postati partner portala CME.ba ili želite da se Vaš brand ili audio poruke pojave na našim podcastima, mollimo da se javite na email info@cme.ba. Više informacija za potencijalne partnere potražite na OVOM LINKU.Portal CME.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje!
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store