DiscoverDe Grotere Gemeenschap
De Grotere Gemeenschap

De Grotere Gemeenschap

Author: Marshall Vian Summers

Subscribed: 0Played: 10
Share

Description

Onze wereld komt op in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Het Contact is reeds begonnen en ons isolement in het universum is voorbij. Dit is de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en toch zijn we ons er niet van bewust en zijn we niet erop voorbereid.

De mensheid heeft een cruciale mijlpaal in haar geschiedenis bereikt: grote wereldkrachten op politiek, sociaal en ecologisch gebied vallen samen met de realiteit van buitenaards contact.

In zijn boek 'De Grotere Gemeenschap' verschaft Marshall Vian Summers baanbrekend inzicht ter voorbereiding op grote veranderingen. Hij biedt een heldere waarheid aan omtrent de realiteit van buitenaardse contact dat al langere tijd gaande is in onze wereld.

Alle hoofdstukken van dit boek vind je (gratis) op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/
10 Episodes
Reverse
In deze Openbaring worden wij gewezen op onze verantwoordelijkheid t.a.v. het milieu. We zijn in rap tempo onze leefomgeving aan het vernietigen en onze hulpbronnen en grondstoffen op te maken. Dat betekent dat we in het ergste geval afhankelijk zullen worden van de buitenaardse collectieven. Wij verkeren dan niet in de positie om onze voorwaarden te verbinden aan de onderhandelingen, wij zullen moeten accepteren wat zij ons aanbieden. Daarom wordt erop gehamerd dat wij het milieu en onze wereld moeten beschermen, zowel individueel als gezamenlijk. Wij moeten ook niet denken dat wij de ruimte in kunnen trekken om daar grondstoffen vandaan te halen, want wat er is is al bezit van anderen.Marshall Vian Summers ontving deze Openbaring op 15 december 2006 in Boulder Colorado. Lees de Openbaring hier: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-wereld-beschermen/
In het kort kun je hier luisteren naar 28 richtlijnen ter voorbereiding op de opkomst van onze wereld en de mensheid in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Marshall Vian Summers ontving deze richtlijnen in de vorm van een Openbaring op 19 juni 2008 in Boulder, Colorado.Hier kun je ze teruglezen: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-4/voorbereiden-op-de-grotere-gemeenschap/richtlijnen-voor-de-voorbereiding-op-de-grotere-gemeenschap/
Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap"De mensheid bereidt zich voor op de Grotere Gemeenschap. Ze weet dit natuurlijk nog niet, maar dat is nu haar stadium in de evolutie, en iedereen is erbij betrokken. Het feit dat de mensheid niet voorbereid is op de realiteiten van contact met leven in het universum is zeer duidelijk, maar op een meer onbewust niveau voelen mensen dit wel aan. En daarom komt het naar boven in jullie films, in jullie boeken, in de menselijke verbeelding. Daar zit een kern van waarheid in, een element van waarheid.Er is een reden dat mensen publiekelijk niet over deze dingen kunnen spreken, omdat het namelijk in de sociale omgang is ontmoedigd. Dat er vreemde vaartuigen in jullie luchten rondvliegen is een onmiskenbare realiteit, en toch willen mensen er niet over nadenken. En als ze erover nadenken, willen ze er op een positieve manier over denken – dat er iets geweldigs gebeurt, dat jullie ‘bezoekers’ hebben, en die zijn hier om jullie te helpen en te begeleiden en voor te bereiden om de moeilijke uitdagingen die zich vandaag de dag in de wereld aandienen het hoofd te kunnen bieden.Jullie zijn je aan het voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Onbewust, misschien wel dwaas en onbezonnen, bereiden jullie je voor op de Grotere Gemeenschap. Die is op jullie voorbereid. Rassen die hier vandaag de dag in de wereld zijn, zijn zeer goed voorbereid op hun missie hier, een missie die weinig mensen in de wereld van vandaag bevatten of  begrijpen."Lees de hele Openbaring op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/voorbereiden-op-de-grotere-gemeenschap/Deze Openbaring werd op 15 april 2011 ontvangen door Marshall Vian Summers in Boulder, Colorado.
"Het is het lot van de mensheid om óp te komen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. De Grotere Gemeenschap bestaat uit rassen en naties van wezens op alle niveaus van evolutie en vertegenwoordigt een immense verscheidenheid van leven. Maar de mensheid weet op dit moment niets van de Grotere Gemeenschap. Jullie beschikken alleen maar over jullie wensen, angsten en aspiraties om de grote vraag in te vullen over wát er voorbij jullie grenzen bestaat.Wat voorbij jullie grenzen bestaat is een concurrerende omgeving, heel anders dan jullie je kunnen voorstellen. Hier bestaan rassen die volwassen zijn. Hier bestaan rassen die geleerd hebben hoe ze kunnen krijgen wat ze nodig hebben zonder wapens of geweld te gebruiken. Hier hebben rassen zich gerealiseerd dat de kracht en de macht van de geest in de mentale omgeving veel effectiever en veel constructiever is dan te proberen invloed uit te oefenen door middel van wapentuig of door fysiek geweld." Deze Openbaring werd ontvangen door Marshall Vian Summers op 21 juli 2007 in Boulder, Colorado. Lees de hele Openbaring op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/lotsbestemming-van-de-mensheid-de-grotere-gemeenschap/ 
De mensheid heeft vijanden in het universum. Ze zijn niet tegen jullie, maar ze zijn op zoek naar wat jullie hebben. Ze proberen wat jullie hebben van jullie af te nemen zonder overmatig geweld te gebruiken, en daarbij vertrouwen ze op de krachten van overreding en planten ze de zaden van verdeeldheid onder een twistzieke mensheid.Zij willen deze wereld voor zichzelf. Ze willen jullie niet vernietigen, maar jullie als werkkrachten voor henzelf inzetten. Het is iets heel subtiels in zijn toepassing, maar zeer reëel in zijn effect.Ze zijn concurrenten van de wereld, deze kostbare wereld, zo’n zeldzaam juweel in het universum. Jullie hebben geen idee hoe zeldzaam zij is en hoe waardevol ze is voor zovele rassen die haar biologische en minerale rijkdom voor hun eigen doeleinden willen gebruiken. Jullie zijn als de inheemse stam die ontdekt wordt door de buitenwereld die jullie niet kennen.Zo begint deze Openbaring, die door Marshall Vian Summers ontvangen is in Boulder, Colorado, op 24 mei 2014. Lees verder op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-vijanden-van-de-mensheid/
Wie zijn de Bondgenoten van de Mensheid?Wij leven in een dichtbevolkt deel van de ruimte. Binnen onze 'buurt' zijn er vele onvrije naties en ook enkele vrije naties. Vrije naties, die tamelijk geisoleerd bestaan binnen de Grotere Gemeenschap, hebben lang gestreden om deze vrijheid te verkrijgen en te behouden. Ze hebben afgesproken dat zij zich niet zullen bemoeien met de rest van de Grotere Gemeenschap, in ruil niet langer lastig gevallen te worden. Vrije naties proberen overal waar ze kunnen vrijheid van opkomende rassen zoals de mensheid te ondersteunen. In dit geval is er een geheime en zeer riskante expeditie gestuurd richting de Aarde om de Interventie die daar aan de gang is te observeren en daarover aan de mensen verslag uit te brengen. Die verslagen zijn opgenomen in 4 boeken, de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid. Toen echter het eerste boek uitkwam, werd de expeditie ontdekt en moest zij een andere schuilplaats buiten ons zonnestelsel zoeken. Van daaruit heeft ze de laatste 2 boeken gezonden naar Marshall Vian Summers, die ook de Nieuwe Openbaring van God ontvangen heeft. De Briefings zijn een enorm geschenk van de vrije buitenaardsen aan de mensheid. Met gevaar voor eigen leven hebben de expeditieleden (waarvan er inderdaad enkelen het niet overleefd hebben) deze taak vervuld. Lees deze Openbaring op:https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/wie-zijn-de-bondgenoten-van-de-mensheid/ (ontvangen door Marshall Vian Summers op 3 februari 2008 te Seattle, Washington.
"Gods Nieuwe Openbaring opent de deuren naar een universum van intelligent leven, waarmee perspectief, inzicht en begrip aangereikt worden zoals eerder nooit beschikbaar was.De menselijke familie realiseert zich haar kwetsbaarheid voor deze Grotere Gemeenschap niet noch haar relatie met deze Grotere Gemeenschap. Het is alsof jullie een afgezonderde stam zijn, die nooit eerder door de buitenwereld ontdekt werd, onbekend met de grotere krachten die zich om jullie heen bevinden en volledig onvoorbereid op de dag dat jullie bestaan van buitenaf ontdekt zou worden."Hoe moeilijk het misschien ook is, de mensheid moet voorbereid worden op haar entree in de Grotere Gemeenschap, ze moet een ander bewustzijn krijgen, anders zal het haar ondergang betekenen, zoals bij zoveel andere, onvoorbereide volkeren in het universum gebeurd is. Alleen God kan die voorbereiding geven. Deze Openbaring is ontvangen door Marshall Vian Summers op 27 mei 2011 in Boulder, Colorado.Lees de hele Openbaring hier: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-grotere-gemeenschap-binnengaan/ 
Eeuwenlang is de Aarde periodiek bezocht door rassen op zoek naar biologische grondstoffen. Meestal hadden ze weinig interactie met de inheemse bevolking, omdat ze zich concentreerden op delen van de wereld die spaarzaam door mensen bewoond waren.In de voorbije eeuw kwam er een nieuw soort bezoekers naar de wereld, ánders dan zij die hiervóór kwamen, bezoekers die zich in de wereld willen vestigen omdat de mensheid een grotere wereldheerschappij had verworven en in staat was wereldwijde ruil- en handelsnetwerken, communicatienetwerken enzovoorts, op te zetten. Deze nieuwe bezoekers waren hier niet gewoon om op zoek te gaan naar biologische monsters of om de rijke en gevarieerde biologische regionen van de wereld te onderzoeken. Zij waren hier om plannen te uit te broeden hoe ze zichzelf als de leveranciers voor de mensheid konden positioneren, vooral omdat de menselijke beschaving de natuurlijke grondstoffen en energiebronnen aan het uitputten was.... dit is géén menselijk universum waar jullie voor staan. Het is heel anders. Jullie weten niets af van de eisen, de gevaren en kansen ervan. Deze moeten jullie onthuld worden door de Genade en de Macht van God, want dit is de enige waarlijk betrouwbare Bron. En dit is de Bron die weet   voorbij misleiding, voorbij zelfbelang, voorbij corruptie en misverstand.Lees de hele Openbaring op: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-grotere-gemeenschap-onder-ogen-zien/ gegeven aan Marshall Vian Summers op 22-10-2010 in Boulder Colorado.
"De wereld is een prachtige plaats. Het is een wereld van immense biologische diversiteit. Het is een wereld van enorme rijkdom en waarde. De menselijke familie realiseert zich niet wat voor belangrijke plek deze wereld feitelijk is   in een universum van kale werelden.Jullie beseffen de betekenis en waarde niet die eraan wordt toegekend door die rassen die van jullie bestaan afweten. Die paar rassen die menselijk gedrag en de menselijke geschiedenis hebben geobserveerd,   die zien jullie – op een paar uitzonderingen na – als chaotisch en barbaars.  Zij zijn bezorgd dat jullie de rijkdom van deze wereld aan het vernietigen zijn, een rijkdom die zij voor zichzelf wensen te hebben."Al een aantal decennia proberen kleine buitenaardse groeperingen hier voet aan de grond te krijgen. Zij zijn uit op onze grondstoffen en op onszelf als werkkrachten voor hen. Ze proberen machthebbers te verleiden met mooie praatjes, omdat die voor hen de kooltjes uit het vuur moeten halen, want zelf kunnen ze hier niet leven. Het gebeurt allemaal in het geheim.Deze Openbaring (ontvangen door Marshall Vian Summers op 1-10-2008, Boulder, Colorado) spoort ons aan ons op 'contact' met buitenaardse rassen voor te bereiden, middels de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid en de Nieuwe Boodschap van God.https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/contact-met-intelligent-leven-in-het-universum/
De Opkomst van de Mens in de Grotere GemeenschapDe mensheid staat op de drempel naar de ruimte, op de drempel naar een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Hoewel er grote problemen zijn hier in de wereld, en hoewel de mensheid te maken krijgt met de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen: achteruitgang van het milieu;   afnemende hulpbronnen; groeiende economische en politieke instabiliteit   en het risico op wedijver, conflict en oorlog   – heeft de mensheid een grote drempel bereikt in haar evolutie. Zij heeft het punt bereikt vanwaar geen terugkeer mogelijk is met betrekking tot haar positie binnen deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Jullie isolement in het universum is voorbij. Marshall Vian Summers ontving deze Openbaringop 18 juli 2008 te Boulder, Colorado.Lees de hele Openbaring hier: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/de-opkomst-van-de-mensheid-de-grotere-gemeenschap/ 
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store