DiscoverTalmoed voor Notsriem
Talmoed voor Notsriem

Talmoed voor Notsriem

Author: Robbert Veen

Subscribed: 0Played: 49
Share

Description

Korte aanvullende besprekingen van gedeelten uit de Talmoed, bestemd voor Christenen en Messiaanse joden die zich ook willen verdiepen in wat de Rabbijnen te zeggen hebben over de Schrift en het joodse leven.
6 Episodes
Reverse
Tweede deel van Berachot 13a, het begin van perek 2. Bespreking van de tekst met de sjioer van Rabbi Avraham Zajac met Nederlandse vertaling en commentaar van Dr. Robbert Veen.
Bespreking van Berachot 13a (2e deel) met de sjioer van Avraham Zajac. In de serie "Talmoed voor Notzriem". Wat is kavanah? Waarom is het nodig bij het zeggen van Sjema? Geldt het lezen van het sjema in de chumash als gelijk aan het reciteren van sjema?
Weergave van een sjioer van Rabbi Dovid Gottlieb, over een tekst van R. Levi Yitzchoq.Het eerste vers van de parasja ve-etchanan geeft met het woord leemor niet een soort dubbele punt aan, maar duidt op een tweede gebed dat na een voorbereidend gebed wordt uitgesproken en ook door anderen kan worden gehoord en gelezen.
De "orde van de zaden" is de eerste afdeling van de zes afedelingen in de Mosjna - een afdeling heet een"seder". Waarom opent de Misjna met deze afdeling? En waarom staat het traktaat (masechta) Berachot (zegenspreuken, dat het reciteren van het sjèma en het gebed bij uitstek over de menselijke noden - het amidah, het "staande" gebed - aan het begin van deze seder? Een kort antwoord.
Waarom lezen we Talmoed

Waarom lezen we Talmoed

2020-06-1915:471

Waarom willen we als Christenen eigenlijk de Talmoed lezen? Een kort antwoord.
Middeleeuwse beschouwingen over de strekking van het kria'at sjema en de redenen achter de tijdsbepalingen.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store