DiscoverSilberbauer & Blomseth
Silberbauer & Blomseth
Claim Ownership

Silberbauer & Blomseth

Author: Klaus Silberbauer & Thomas Blomseth

Subscribed: 18Played: 354
Share

Description

To venner i samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Kommentarer eller spørgsmål? Fang os på Twitter: @silberblom
51 Episodes
Reverse
Bio vs bits

Bio vs bits

2021-06-1151:00

Hvad bliver definerende for teknologiudviklingen i det 21. århundrede? Har software haft sin tur? Er det nu biologi og bioteknologi, der skal til fadet? Med et let og uforpligtende afsæt i Marc Andreessens essay "Why software is eating the world" fra 2011 trækker vi den lidt hårdt op og sætter bevidst software-paradigmet op mod det biologiske paradigme: Vil de næste 80 år mon blive husket som bio-alderen eller bit-alderen?
Chip ohøj

Chip ohøj

2021-05-2041:24

Der er mangel på chips – altså den slags, vi putter i forbrugerelektronik, computere, webcams, biler, vaskemaskiner... alt. Hvorfor, og hvad betyder det? Vi ser på de dynamiske effekter af piskesmæld i forsyningskæden og gisner om, om en leveringskrise mon medfører fornyet innovation... eller tredje verdenskrig.
For godt et års tid siden vurderede naturvidenskabelige forskere med speciale i aerosoler, altså partikler, der bæres gennem luften, at de med deres ekspertise kunne bidrage til at bekæmpe COVID-19-pandemien. De havde bemærket, at der var karakteristika ved smitteudbredelsen, som tilsagde luftbåren smitte. Lidet vidste de, hvilken hvepserede de stak hånden i ved at forsøge at få biomedicinske institutioner som især WHO og CDC til at tage den viden til sig. Selvom Klaus egentlig er pivtræt af Corona, klør Thomas ufortrødent på, og vi taler om forhistorien, paradigmeskift i realtid på Twitter, og at sundhedsmyndighederne bliver nødt til åbent og ærligt at vedkende sig, de har taget fejl, og klart kommunikere, hvad implikationerne er for COVID-19-forholdsreglerne fremover.
Subtraktion

Subtraktion

2021-05-0752:29

“Hvis du har ti appelsiner og giver tre til Beate..."Hvorfor falder det os tilsyneladende væsentligt sværere at subtrahere end addere? At tilføje elementer til løsninger i stedet for at fjerne? At samle sammen modsat at afgive? Med udgangspunkt i et nyligt studie publiceret i Nature taler vi om, hvorvidt det mon skyldes det evolution eller kultur? Og hvilken indflydelse har det på systemudvikling, kunst, design og sågar love og regler? 
Pakkekoblet

Pakkekoblet

2021-04-3057:40

Vi tager turen fra POTS, “Plain Old Telephone Service”, og den alt for lidt kendte danske matematiker Agner Krarup Erlangs over hundrede år gamle abejde med optimering af kredsløbskoblede telefonnetværk over internettets og containerfragtens pakkekoblede natur og drøfter, hvad der kan følge, efterhånden som pakkekobling bliver normen i alle mulige former for netværk.Pakkekobling er ét af de næsten usynlige principper, der ligger - og kommer til at ligge - til grund for vores teknologiske fremtid.
High Frontier

High Frontier

2021-04-2359:37

Efter en uge med masser af aktivitet på rumfronten ser vi på et af de absolutte højdepunkter: Premieren på The High Frontier – den længe ventede dokumentar om den visionære fysiker Gerard K. O’Neill og hans design af kæmpestore cylindriske rumkolonier placeret i Lagrange-punkterne eller i kredsløb om jorden. En vision, der som bekendt endnu ikke er indfriet – men måske kan blive det af den ellers så forhadte Jeff Bezos? Er tiden blevet mere rumoptimistisk, eller er det bare os? Og kan private selskaber gøre, hvad der ikke lykkedes nationalstaterne? Det taler vi om i S02E15.
Kompleksitet

Kompleksitet

2021-04-1646:58

Der går sjældent en episode, uden vi får bragt kompleksitet ind i samtalen på den ene eller anden måde. Denne gang tager vi så en hel episode om dette centrale begreb i forståelsen af især biologiske og teknosociale systemer. Der er nok af eksempler at tage af, og overraskende nok bliver økonomien et tilbagevendende: Agenter, der handler på baggrund af ufuldstændig information og ud fra en afgrænset rationalitet, skaber en samlet systemopførsel, som ikke er forudsigelig vilkårligt langt ud i fremtiden. Og så får den selvfølgelig også med ikke-linearitet, faseovergange, tilbagekoblingssløjfer og en erfaren datalogs idé om kompleksitet af både den accidentielle og den essentielle slags, men uden vi på nogen måde synes, emnet er udtømt – allerhøjst let ankradset i overfladen.
Planetkøler

Planetkøler

2021-04-0201:16:34

NB: Ikke en episode for klimaskeptikere. Med udgangspunkt i menneskeskabt global opvarmning som en uomgængelig realitet tager vi det i visse kredse kontroversielle begreb om ‘geoengineering’ op. Fokus denne gang er, hvad der på relativt kort sigt er af muligheder for begrænse indstrålingen af sollys til jorden, mens vi får taget os sammen til for alvor at gøre noget ved CO2-udledningen fra afbrænding af fossile brændstoffer. For sagen er, at selv om al CO2-udledning stoppede den dag i morgen, er der stadig århundreders udledninger ophobet i atmosfæren. Og de gør jo allerede deres effekt gældende. Jordens klima er et dynamisk komplekst, ikke-lineært system, hvilket vækker vores skepsis over for de foreslåede løsninger, der ikke er tilpasningsdygtige og lader sig styre tilstrækkeligt fint. At vores egne sammenkog af idéer til løsninger med kirurgisk præcis generering af arktisk havis, højtflyvende balloner, en kæmpe sværm af skærmende solenergisatellitter i lavt jordkredsløb etc. bestemt har deres spekulative elementer forhindrer os på den anden side ikke i også at bringe dem på banen.
Nifty i Kryptoland

Nifty i Kryptoland

2021-03-2601:08:31

En agtværdig komikers digitale og kostelige performancekunst i form af en ubehjælpsom tegning af Brooklyn Bridge sat til salg for en fyrstelig sum bliver springbrættet for en snak om blockchain, NFT’er, FT’er, hvad unikhed er, hvordan krypto kan ændre vores opfattelse af genstande og ejerskab, hvordan vi kan koble fysisk virkelighed til digitale tokens via DNA, og om den effekt, blockchain kan have på vores finansielle systemer og endog statens rolle i fremtiden.
Universet bevæger sig langsomt, men sikkert mod en halvlunken pællevælle uden energiforskelle og dermed uden liv. Alt går fra mere ordnet til uordentligt, mens vi som levende væsner balancerer på kanten af kaos, der hvor kompleksiteten lige netop er rigtig for liv, mens vi som gale knokler for – lokalt og kortvarigt – at holde uorden fra døren. Og måske ligger den mission os mere på sinde, end vi går og tror.Vi taler om entropi i termodynamisk og informationsteoretisk forstand, kybernetik, et helt særligt stykke schweizisk litteratur fra 1950'erne, en forestillet dæmon, fascistoide tilbøjeligheder og sågar en smadret vaskemaskine.
Med udgangspunkt i et motto malet på væggen i opgangen i en tidligere gymnasiebygning i Hjørring taler vi om uddannelse. Men kan man det uden at blive polemisk? Vi gør forsøget – og fejler. Delvist, i hvert fald. Imidlertid når vi også op på en større klinge, end dansk uddannelsespolitik: Uddannelse er grundlaget for civilisation. Uden overdragelse af viden fra én generation til den næste vil forfaldet sætte ind. Måske er det på tide at gentænke strukturerne for den måde, vi uddanner på? Og er det godt, den ældre generation har svært ved at lade være med i detaljer at definere, hvad den yngre generation bør lære for at kunne begå sig i verden om 30 år?
Atomkraft

Atomkraft

2021-03-0450:16

Episoden i hvilken Klaus indrømmer at have taget fejl og derefter bliver promoverende.Det kan synes en kende politisk, men er dog forankret i data og rationale, når vi denne gang ser med friske øjne på a-kraft som en – måske – ganske oplagt ingrediens i fremtidens energimiks og som del af redningen af kloden fra global opvarmning. For vores generation er opflasket med irrationel modstand mod og dogmatisk angst for atomkraft. En angst så rentonet og ureflekteret, at vi er villige til at acceptere langt større farer og langt voldsommere forurening fra andre energikilder uden at ville reflektere over a-kraft som et eksisterende og brugbart alternativ.
Grejfaktor

Grejfaktor

2021-02-2551:19

Uden mestendels realistisk og overbevisende teknologi dur science fiction ikke. Det skal have grejfaktor — og den kommer med både sine lyse og mørke sider, men giver værket en forbindelse til kernen i klassisk sci-fi: Teknologien. Hvis forfatter eller instruktør ikke har kærligheden til eller fornemmelsen for teknologien flyver det bare ikke. Ikke at teknologien behøver at være centrum for historien, den skal bare ikke modarbejde.Gennem en hoben eksempler prøver vi at få bedre has på, hvad det vil sige. Vi garanterer, du ikke vil kunne se sci-fi igen uden at lægge mærke til det. 
Hvad fordrer kreativitet? Måske er det at begrænse sig selv. Et overflødighedshorn af redskaber og muligheder gør os ikke nødvendigvis mere kreative – måske tværtimod. Om det så handler om farvekridt, jazz, præludier, malerkunst, ingeniørkunst, design eller håndværk: Friktion befordrer kreativiteten. Det er som om, vi kræver noget at spille op mod. Om ikke andet, så en ramme sat i tid.
Stagnation

Stagnation

2021-02-1101:07:43

Ih, hvor det buldrer. Det er sådan, vi taler om teknologiudviklingen. Men nogle økonomer kan ikke få regnskabet til at stemme. De ser et produktivitetsparadoks: Hvis det går så godt med teknologiudviklingen, hvorfor ser tilvæksten i produktiviteten så ud til at være aftaget de sidste 30-40 år? Idéen om teknologisk stagnation har den kontroversielle investor Peter Thiel sammenfattet som, at vi var blevet lovet flyvende biler, men fik 140 tegn — og altså Twitter — i stedet. Det er er ikke klart hvorfor, det kunne se ud til at være tilfældet. Kunne det skyldes måden, vi måler produktivitet på? Eller kunne andre, dybereliggende faktorer være på spil? Hvordan er det fx med forholdet mellem videnskabelig forskning og teknologiudvikling? Eller bureaukratier, konformitet og risikoaversion? 
Vi havde virkeligt håbet på en sæson uden specials om COVID-19 – men nej. Danmark kan se frem til måneder i coronaens tegn pga. den træghed og de tvivlsomme beslutninger, der er truffet af vores sundhedsmyndigheder.Vi genbesøger også emnet i anledning af, at Thomas har været til onlinekonference med Yaneer Bar-Yam, den amerikanske fysiker og kompleksitetsforsker, vi har omtalt tidligere i serien. Vi taler om hans bevægelse, EndCoronavirus.org, der forsøger at råbe beslutningstagere og sundhedsmyndigheder op. For vi griber det her helt forkert an.I modsætning til New Zealand, Taiwan, Vietnam og andre overvejende sydøstasiatiske nationer har Vesteuropa valgt at forbløde, mens vi håber på, vaccinen vil redde os. Vi bruger langt mere tid og langt flere penge på halvsløje nedlukninger, end det ville koste at eliminere virus ved en hård, men kortvarig, koordineret nedlukning efter en grønzonestrategi.Et lyspunkt var at erfare, at der med statsministeriets juristuddannede departementschef Barbara Bertelsen findes mindst én person tæt på regeringen, som faktisk læser, forstår og handler på data og ny viden om pandemien. I modsætning til Sundhedsstyrelsen, som mere og mere fremstår som en endog meget konservativ institution, der til at starte med forsøgte, og stadig forsøger, at udkæmpe nutidens krige efter fortidens strategier. Og så kan vi ikke dy os for at give idéen om en vaccinepas-app et par hårde ord med på vejen. Den illustrerer, at der er forskel på at ønske sig en løsning og så forstå problemet rigtigt.
Ad astra

Ad astra

2021-01-2901:19:30

I en episode næsten lige så lang som en tur til Proxima Centauri drager vi mod stjernerne. Et yndlingsemne, vi bare ikke kunne holde tilbage længere. Hvad vil det kræve af teknologi at rejse interstellart? Får vi nogensinde teknologien eller tålmodigheden? Hvad med etikken? Psykologien? Økonomien? Kan man blive småforelsket i en ligning – og hvad sagde Hendrik Antoon Lorentz og Albert Einstein egentlig om det med at rejse med overlyshastighed? Og så runder vi det interstellare objekt 'Oumuamua, som astronomen Avi Loeb har foreslået kunne være et solsejl fra en udenjordisk, teknisk civilisation – med hvad det kunne medføre.
Helt bevidst

Helt bevidst

2021-01-2256:49

Vi har flirtet med emnet før, men nu springer vi for alvor ud i det – helt bevidste om, hvor omfattende det er. Hvad er bevidsthed? Udspringer bevidstheden fra emergente fænomener på toppen af beregninger eller har Sir Roger Penrose og Stuart Hameroff ret, når de påstår, at bevidsthed er noget meget mere grundlæggende – ja, en fundamental kvalitet ved selve universet?Kan vores egen bevidsthed undersøge sig selv, eller har vi en blind plet, der gør det umuligt for os at betragte den? Indtil vi måske lykkes med at bygge en bevidsthed selv...
I eget billede

I eget billede

2021-01-1448:02

En julehilsen fra det paramilitære Boston Dynamics fik det til at risle koldt ned ad ryggen på Thomas. For menneskelignende robotter i glad discodans pirker til nogle helt rudimentære dele af hjernens angstcentre.Og alligevel er menneskeheden dybt fascineret af idéen om kunstige mennesker, og – måske – kunstig bevidsthed?Vi åbner sæson to med en snak om robotter, replikanter, androider, humanoider, vaskemaskiner, støvsugere og nogle af vores favoritrobotter i kunsten.
Ind i det 21. århundrede

Ind i det 21. århundrede

2020-12-1701:12:24

Dette er 30. og sidste episode i sæson 1 af Silberbauer & Blomseth — en podcast, der opstod spontant som den naturlige fortsættelse af en samtale, der startede i et frikvarter på et provinsgymnasium for snart 30 år siden og som aldrig rigtig stoppede igen.I denne sæsonens sidste episode evaluerer vi på, hvor vi – og verden – er blevet klogere indenfor de seneste måneder, og spørger også os selv om vi nu virkeligt fik afdækket mønstre og dynamikker nedenunder de umiddelbare hændelser og teknologier, vi har talt om.Og så forklarer vi, hvorfor vi mener at vi først nu — 20 år efter år 2000 — reelt kan gå ind i det 21. århundrede. Silberbauer & Blomseth holder juleferie frem til januar. God jul og godt nytår.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store