DiscoverDarulkautsar-i
Darulkautsar-i
Claim Ownership

Darulkautsar-i

Author: darulkautsar.net

Subscribed: 1Played: 1
Share

Description

Kuliah-Kuliah Pilihan Syarahan Maulana Muhammad Asri Yusoff.Pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Darul Kautsar. Pengkhususan Utama Dalam Pengajian & Pengkajian Hadis
8 Episodes
Reverse
Kitab Berpegang Teguh_13

Kitab Berpegang Teguh_13

2012-12-0901:23:54

Bab Firman Allah Ta`ala {Dan Manusia Itu, Sejenis Makhluk Yang Banyak Sekali / Paling Suka Bertengkar / Berbantah} Dan Firman Allah Ta`ala {Dan Janganlah Kamu Berbahas / Berbantah Dengan Ahli Kitab Melainkan Dengan Cara Yang Lebih Baik} & Bab Firman Allah Ta`la {Dan Demikianlah Kami Jadikan Kamu (Wahai Umat Muhammad) Satu Umat Yang Adil Supaya Kamu Menjadi Saksi Kepada Manusia[3]} Dan Perintah Nabi s.a.w. Supaya Berada Bersama-Sama Jama`ah Dan Mereka Itu Adalah Ahli Ilmu & Bab Apabila Pegawai Atau Hakim Berijtihad Lalu Tersalah Menyalahi Perbuatan Rasul Dengan Tidak Sedar Maka Keputusannya Itu Tertolak Kerana Sabda Nabi s.a.w: Sesiapa Yang Mengamalkan Amalan Yang Bukan Merupakan Ketetapan Daripada Kami Maka Amalan Itu Tertolak & Bab Pahala Hakim / Pemerintah Apabila Dia Berijtihad Lalu Betul Atau Tersalah & Bab Hujjah Terhadap Orang Yang Mengatakan: Sesungguhnya Hukum-Hukum Nabi s.a.w. Semuanya Zahir ( Diketahui Oleh Semua Orang) Dan Bab Menyatakan Sebahagian Daripada Sahabat Tidak Ada Ketika Peristiwa-Peristiwa Tertentu Nabi s.a.w. Dan Ada Di Antara Mereka Yang Tidak Mengetahui Beberapa Ajaran Islam.
Kitab Berpegang Teguh_14

Kitab Berpegang Teguh_14

2012-12-0901:20:29

Bab Orang Yang Berpendapat Nabi S.A.W. Meninggalkan Bantahan Itu Menjadi Hujjah Bukan Orang Lain Selain Rasulullah S.A.W. & Bab Hukum-Hukum Yang Diketahui Dengan Dalil-Dalil Dan Bagaimana Makna Dalil Itu Dan Tafsirannya. Nabi S.A.W. Telah Menyebutkan Tentang Kuda Dan Selainnya Kemudian Baginda S.A.W. Telah Ditanya Tentang Himardan Baginda Telah Menunjukkan Kepada Mereka Dengan Firman-Nya { Sesiapa Yang Melakukan Seberat Zarah Kebaikan Dia Akan Dapat Melihatnya (Mendapat Balasannya) }. Ditanya Nabi S.A.W. Tentrang Dhab, Baginda Menjawab: “Aku Tidak Makan Dan Aku Tidak Mengharamkannya.” Pernah Dhab Dimakan Dalam Hidangan Yang Disediakan Untuk Nabi S.A.W. Kerana Itu Ibnu `Abbas Menjadikannya Sebagai Dalil Bahawa Ia Tidak Haram (Untuk Dimakan).
Kitab Berpegang Teguh_15

Kitab Berpegang Teguh_15

2012-12-0901:15:29

Bab Sabda Nabi S.A.W.: Jangan Kamu Bertanya Ahlil Kitab Tentang Apa-Apa Pun.
Kitab Berpegang Teguh_16

Kitab Berpegang Teguh_16

2012-12-0901:24:15

Bab Larangan Berbeza Pendapat & Bab Firman Allah {Urusan Mereka (Ya`ni Orang-Orang Islam) Diputuskan Dengan Syura Diantara Mereka} {Dan Bermesyuaratlah Dengan Mereka Dalam Perkara Yang Penting Itu} Dan Musyawarah Itu Sebelum Seseorang Itu Membuat Keputusan Muktamat Dan Sebelum Jelas Perkara Kepada Mereka Kerana Allah s.w.t. Berfirman {Apabila Engkau Telah Membuat Keputusan Muktamat Maka Berserahlah Engkau Kepada Allah} Apabila Rasulullah s.a.w. Telah Berazam Maka Tidak Ada Lagi Sesiapapun Boleh Mendahului Allah Dan Rasul-Nya. Nabi s.a.w. Pernah Bermesyuarat Dengan Sahabat-Sahabatnya Pada Hari Uhud Untuk Duduk Tetap Di Madinah Atau Keluar. Mereka Memberi Pendapat Kepada Baginda Supaya Keluar. Apabila Baginda Sudah Memakai Baju Besinya Dan Sudah Bertekad Untuk Keluar Maka Mereka Berkata Pula: Kamu Tetaplah Di Madinah. Nabi s.a.w. Tidak Cenderung Kepada Mereka Selepas Membuat Keputusan Muktamat Dan Baginda Bersabda: Tidak Patut Seorang Nabi Apabila Memakai Baju Besinya Kemudian Menanggalkannya Pula Kecuali Allah Memutuskan Begitu. Baginda Pernah Berbincang Dengan `Ali Dan Usamah Berhubung Tuduhan Ahlul Ifk Terhadap `Aaisyah. Baginda Mendengar Pendapat Mereka Berdua Sehingga Turun al-Quran Maka Nabi s.a.w. Menyebat Orang-Orang Yang Menuduh Itu Dan Baginda Tidak Menghiraukan Perselisihan Pendapat Diantara Mereka Tetapi Baginda Memutuskan Perkara Itu Mengikut Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah. Pemimpin-Pemimpin Selepas Nabi s.a.w Juga Bermusyawarah Dengan Ahli Ilmu Yang Amanah Dalam Perkara-Perkara Yang Harus Untuk Mereka Mengambil Pendapat Yang Termudah Di Antaranya. Apabila Telah Nyata Dalil Dari Kitab Dan As-Sunnah Mereka Tidak Akan Melampauinya Kepada Yang Lain Kerana Mengikut Nabi s.a.w. Abu Bakar Berpendapat: Perlu Diperangi Orang Yang Tidak Mahu Mengeluarkan Zakat. Umar Pula Berkata: Bagaimana Kamu Akan Memerangi Orang-Orang Yang Mana Rasulullah s.a.w. Bersabda: Aku Diperintahkan Untuk Memerangi Manusia Sehingga Mereka Mengucap [Laa Ilaha Illah] Apabila Mereka Mengucap [Laa Ilaha Illah] Bererti Mereka Telah Memelihara Nyawa Mereka Dan Harta Benda Mereka Daripadaku Melainkan Dengan Haknya (Kalimah Laa Ilaha Illah) Dan Kedudukan Mereka Yang Sebenarnya Terserah Kepada Allah. Abu Bakar Berkata: Demi Allah! Aku Tetap Akan Memerangi Orang Yang Membezakan Antara Perkara Yang Rasulullah s.a.w. Letakkan Bersama. Selepas Itu `Umar Menurutnya Lagi. Abu Bakar Tidak Hiraukan Mesyuarat Apabila Beliau Ada Hukum Rasulullah s.a.w. Berhubung Orang Yang Memisah-Misahkan Hukum Sembahyang Dan Zakat Dan Mereka Mahu Menukar Agama Dan Hukum Hakamnya. Nabi s.a.w. Bersabda: Sesiapa Yang Mahu Menukarkan Agamanya Kamu Bunuhnya. Orang-Orang `Alim al-Quran Adalah Ahli-Ahli Mesyuarat Bagi Saidina `Umar Sama Ada Mereka Tua Atau Muda Dan `Umar Mudah Berhenti Di Hadapan Kitab Allah (Ya`ni Tidak Akan Melanggar Hukum Dalam Kitab Allah)
SayyidinaMuawiyahKhalifahRasyidYgTeraniaya_Sesi1
SayyidinaMuawiyahKhalifahRasyidYgTeraniaya_Sesi2
Penjelasan Tentang Bid`ah_A

Penjelasan Tentang Bid`ah_A

2012-08-0201:10:33

Bidah_A
Penjelasan Tentang Bid`ah_B

Penjelasan Tentang Bid`ah_B

2012-08-0201:08:51

Bidah_B
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store