DiscoverAchter de Duinen
Achter de Duinen

Achter de Duinen

Author: GroenLinks Den Haag

Subscribed: 2Played: 23
Share

Description

We nemen je mee door Den Haag en gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer, en inclusiever maken. GroenLinksers praten in deze podcast met mensen van diverse achtergronden die op hun eigen manier bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen die Den Haag ons biedt.


Abonneer je op de podcast via je favoriete app om geen afleveringen te missen, en volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven.


GroenLinks Den Haag is de afdeling van GroenLinks voor de gemeente Den Haag. Wij staan voor een duurzaam, sociaal en betrokken Den Haag. Waar iedereen schone lucht kan ademen, eerlijke kansen krijgt, en waar je kan zijn wie je bent.See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9 Episodes
Reverse
Jarre en Lisa spreken met Niels van den Berge, nummer 12 op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamer. Niels strijdt voor kansengelijkheid, onder andere in het onderwijs. Hij is met recht een politiek dier te noemen. Hij werd op zijn twaalfde al lid van DWARS en zette zich sindsdien in voor GroenLinks in Wageningen, in Europa en in Den Haag. In deze drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebron.Niels is op dit moment al Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eén van de onderwerpen waarop hij het woord voert is het MBO. Hij bereikte de afgelopen jaren al veel resultaten.MBO-studenten moeten net als alle andere studenten, studenten heten voor de wet. Eerder heetten ze leerlingen of deelnemers aan het MBO en wij vinden dat ze gewoon studenten zijn. Die waardering verdienen ze vanuit de politiek.Niels zorgde ervoor dat:MBO-studenten nu ook echt student heten;Er stappen worden gezet tegen het tekort aan stages;Er een brigade komt tegen stagediscriminatie; enMbo-studentenraden worden versterkt.Maar we zijn er nog niet. In de podcast praten we met Niels over wat we nog meer moeten doen om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan.We praten ook over Niels zijn inspiratie. Eén van zijn inspiratiebronnen is Noah Haji.De Gelderlander sprak al van een toekomstig kabinet Haji-1. Noah is voorzitter van JOB, de jongerenorganisatie voor het beroepsonderwijs. Hij maakt zich hard voor het tegengaan van stagediscriminatie en zet zich in voor een betere vertegenwoordiging van het mbo in politiek Den Haag.Lees meer over de plannen van GroenLinks over het mbo:Geef mbo-studenten de waardering waar ze recht op hebbenVVD en GroenLinks willen extra inzet op stages See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Jarre en Lisa spreken met Serpil Ates, nummer 24 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Serpil kennen we als activistisch gemeenteraadslid uit Den Haag waar zij zich inzet voor rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen.In deze drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebronnen.We praten deze keer met Serpil Ates, gemeenteraadslid voor GroenLinks Den Haag. Voor ze de politiek in ging, werkte Serpil veel in achterstandswijken in Den Haag. Mensen met wie ze daar sprak overtuigden haar om de politiek in te gaan.Die geluiden, die stemmen, die ervaringen die je opdoet, die wil je brengen naar de politiek. Daarvan wil je zeggen: Luister, de besluiten die jullie hier zo gemakkelijk hebben genomen, hebben ervoor gezorgd dat 25% van de kinderen in Den Haag in armoede leven.Serpil is kind van Koerdisch-Alevitische vluchtelingen. Ze zet zich al jaren in voor gelijke kansen en een rechtvaardige samenleving. Daarbij kijkt ze verder dan de grenzen van ons land. Ze zet zich gepassioneerd in voor het zelfbeschikkingsrecht van de Koerden en streeft naar internationale solidariteit.Serpil spreekt zich uit tegen onrecht, waar dan ook ter wereld. Maar dat heeft soms vervelende consequenties voor haar. Onlangs kreeg zij een lading haat en bedreigingen over haar heen. Daarover schreef ze samen met kamerlid Bram van Ojik dit artikel, gepubliceerd in het NRC. Ook in de Haagse raad heeft Serpil dit meegemaakt. Ze vertelt over haar portefeuilles, die niet het vaakst ter discussie staan in de gemeenteraad, maar die wel vaak de heftigste reacties oproepen.In de Haagse gemeenteraad boekte ze verschillende successen, onder andere op het gebied van:afschaffing van zwarte piet;herdenking van het koloniale- en slavernijverleden; ende opvang van vluchtelingenkinderen uit Moria.In de podcast spreken we met Serpil en haar inspiratiebron Serda Nehirci over de relatie tussen activisme en politiek. Hoe verschilt activisme van de politiek en hoe lijkt het op elkaar?Als laatste vragen we Serpil om te dromen. Waar is ze over vijf jaar en wat wil ze bereiken? Ze deelt haar doel met ons: “Het is mijn taak om het pad vrij te maken voor meer vrouwen die durven. Die durven hun nek uit te steken. Die vrouwen moeten we binnenhalen.” See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Jarre en Lisa maken kennis met Jaswina Elahi, nummer 38 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Jaswina groeide op in de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag en weet uit eigen ervaring hoe het is om op te groeien met armoede. Ze neemt ons mee naar Laak en vertelt over hoe armoede meer is dan financiële waarde, en wat we er tegen kunnen en moeten doen.In de komende drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebronnen.Als eerste praten we met Jaswina Elahi. Ze deed onderzoek naar onder andere armoedevraagstukken en de versterking van de positie van kwetsbare groepen, zoals migranten. Daarbij is het voor Jaswina van belang om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook naar de verhalen van deze mensen zelf te luisteren. Voor Jaswina was het niet gemakkelijk om haar eigen verhaal over opgroeien in armoede te vertellen.“ Ik voelde gewoon hoe het was op dat moment. Als je thuiskomt en je moet leren en je hebt geen gas, licht of water. Het is ijskoud. Ik voel gewoon de wanhoop van mijn moeder op dat moment. ”We praten niet alleen met Jaswina, maar ook met twee mensen die haar inspireren. Eén van hen is Denise Harleman. Denise is overtuigd van de positieve effecten van het basisinkomen. De overheid durft het nog niet aan, maar wachten zag Denise niet zitten. Ze richtte Collectief Kapitaal op, een initiatief waarbij honderd mensen geld doneren om zo vijf gezinnen te kunnen voorzien van een basisinkomen.Ook praten we met Ivan Poornomassy. Ivan nodigde dakloze mensen bij hem thuis uit voor een maaltijd of een kopje koffie. Dit initiatief van Ivan en zijn huisgenoten groeide uiteindelijk uit tot Zout der Aarde—een ontmoetingsplek waar iedereen kan binnenlopen en terecht kan voor een kop koffie of een warme maaltijd. Zowel Denise als Ivan maken zich sterk voor minderbedeelden in onze samenleving. Zij doen dat door uit te gaan van de eigen kracht van mensen en vanuit waardigheid en wederzijds respect. Dat is ook precies waar Jaswina zich voor wil inzetten in de Tweede Kamer.“En wat me heel erg opviel bij Iwan was dat ze in hun interacties heel erg het gevoel geven van gelijkwaardigheid. En dus waardigheid. Wat je ziet is dat armoede meer is dan financiële waarde. Het gaat ook om die menselijke waardigheid,” aldus Jaswina. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Raki Ap. Raki werd geboren in West-Papoea en kwam heel jong naar Nederland als politieke vluchteling. Nu strijdt hij vanuit Den Haag voor het recht op zelfbeschikking voor de Papoea’s.West-Papoea, gelegen op het eiland Nieuw-Guinea is een oude kolonie van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië werd West-Papoea door de Indonesische regering geannexeerd.Nederland onderhield nauwe banden met de Papoea’s en beloofde hen zelfbeschikking en onafhankelijkheid. In 1961 gaf Nederland West-Papoea een vlag en een volkslied. Er werd een interim-regering gevormd, een rechtelijke macht en een grondwet. Drie maanden later viel Indonesië West-Papoea binnen. Onder druk van de Verenigde Staten koos de internationale gemeenschap ervoor deze bezetting te accepteren. We zijn inmiddels zestig jaar verder, maar voor de Papoea’s is er vrijwel niets veranderd.Het gebied wordt nog steeds gezien als provincie van Indonesië. De Papoea’s worden behandeld als tweederangs burgers. NGO’s spreken van een langzame genocide op de Papoea’s en een ecocide op het grote regenwoud op het eiland. West-Papoea is namelijk rijk aan grondstoffen, waaronder koper en goud. Daarvoor, en ook voor palmolie, wordt veel oerwoud gekapt.Met Raki praten we over deze problematiek. In de podcast spreken we onder andere over de verantwoordelijkheid van Nederland als voormalig kolonisator en wat Nederland zou kunnen doen voor West-Papoea. Raki maakt de samenhang tussen racisme en klimaat duidelijk en onderstreept het belang van het beschermen van inheemse volken in de strijd tegen de klimaatcrisis.Raki vertelt ons over hoe hij is begonnen met zijn activisme en wat hij hoopt te bereiken. Hoe zou West-Papoea er over vijf jaar uit kunnen zien en wat kunnen we leren van Portugal en Oost-Timor? Je hoort het in Achter de Duinen.Wil je meer weten over Raki en over de Free West Papua Campaign? Kijk dan deze serie video’s: Raki Ap - The Making of an Activist. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
In deze speciale eindejaarsaflevering blikken Jarre en Lisa terug op het afgelopen jaar met raadsleden Mariëlle Vavier en Erlijn Wenink.2020 was het jaar waarin Den Haag een nieuwe burgemeester kreeg, het jaar waarin de partijen aan de slag gingen met het uitvoeren van het nieuwe coalitieakkoord dat in december 2019 werd gesloten, en natuurlijk het jaar waarin door het coronavirus alles anders ging dan gepland.Met raadsleden Mariëlle en Erlijn blikken we terug op dit jaar. Op welke momenten kijken zij met trots terug, welke beslissingen waren moeilijk om te nemen en hoe houd je als raadslid contact met de mensen in de stad als je elkaar nog nauwelijks kunt ontmoeten? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Achter de Duinen.Wil je meer weten over wat GroenLinks het afgelopen jaar bereikt heeft? Check ook dit overzicht op onze website: https://denhaag.groenlinks.nl/resultaten-van-groenlinks-den-haag-sinds-het-coalitieakkoord. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
In deze aflevering van Achter de Duinen praten Jarre en Lisa met Ania Paszak. Ania zet zich vanuit IDHEM/Xtra in voor een betere positie voor Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag.In Den Haag wonen ongeveer 50.000 Oost-Europese arbeidsmigranten. Dat is ongeveer tien procent van de Haagse bevolking. Arbeidsmigranten worden vaak door uitzendbureaus in Oost-Europa geworven om in Nederland te werken in bijvoorbeeld de bouw, als chauffeur, of in de kassen van het Westland. Hun leefomstandigheden van deze groep zijn helaas lang niet zo goed als ze zouden moeten zijn.De gemeente Den Haag moet zorgen voor leefbare, veilige en menswaardige omstandigheden voor arbeidsmigranten. Hier zet GroenLinks zich in de gemeenteraad voor in. Zo vroeg fractievoorzitter Arjen Kapteijns direct na het uitbreken van de eerste golf aandacht voor de effecten van de coronacrisis op arbeidsmigranten. Tijdens de stadsconferentie die GroenLinks Den Haag organiseerde in november 2019 werd ook uitgebreid stilgestaan bij dit thema.In het onlangs uitgebrachte onderzoek Geen Tweederangs Burgers doen Emile Roemer en zijn onderzoeksteam een aantal aanbevelingen om de “sociale kwestie van de 21ste eeuw”, zoals zij die noemen, aan te pakken. Het rapport pleit voor meer plichten voor uitzendbureaus, meer zicht op arbeidsmigranten, verhuurdersvergunningen, beter toezicht, en het scheiden van wonen en werk zodat mensen niet op straat staan zodra het werk ophoudt.Maar zijn dit nou de goede oplossingen? Worden arbeidsmigranten hier echt mee geholpen? Daarover praten Jarre en Lisa met Ania Pasziak. Ania zet zich al dertig jaar in voor de Poolse en Oost-Europese gemeenschap in Nederland. Na het toetreden van (onder andere) Polen tot de Europese Unie is Ania zich bezig gaan houden met Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag. Dat doet zij bij de stichting IDHEM, die nu onderdeel is van de grotere welzijnsorganisatie Xtra. Daar zet zij zich als vrijwilligerscoördinator in voor goede informatievoorziening voor arbeidsmigranten, ook als zij het Nederlands niet machtig zijn. IDHEM/Xtra helpt hen ook met het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast ondersteunt Ania arbeidsmigranten die in een arbeidsconflict zijn beland en heeft ze een adviserende rol richting de gemeente.Bekijk ook de resultaten die GroenLinks heeft behaald sinds het nieuwe coalitieakkoord. Zo heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat arbeidsmigranten beter beschermd worden tijdens de coronacrisis. Dankzij informatie van IDHEM en FNV en vragen van fractievoorzitter Arjen Kapteijns heeft de gemeente namelijk extra gehandhaafd op werkgevers die arbeidsmigranten dwingen om in krappe busjes naar het Westland te gaan. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
In de derde aflevering van Achter de Duinen praten Jarre en Lisa met Maaike Graaff. Zij is programmacoördinator voor mensenrechten en migratie bij Justice & Peace. Justice & Peace is een Haagse organisatie (NGO) die zich met hun programma Samen Hier inzet voor een veilige route voor vluchtelingen naar Europa en een warm welkom voor nieuwkomers in Nederland.Als je nieuwkomer bent, kan het lastig zijn om je weg te vinden. Dat gaat een stuk gemakkelijker als je mensen hebt die je kunnen hulpen. Daarom koppelt Samen Hier groepen mensen die al hier wonen aan vluchtelingen. Dat biedt hen een sociaal netwerk, voor informatieve ontmoetingen en vriendschappen.Eén op de drie Canadezen is direct of indirect betrokken geweest bij het verwelkomen van een vluchteling op deze manier. Maaike vertelt hoe de aanpak van Samen Hier is geïnspireerd door vergelijkbare initiatieven in Canada en Italië. Toen Maaike in Rome woonde, merkte ze hoe veel steun nieuwkomers hadden aan de hulp van mensen.Samen Hier werkt door burgers te activeren en samen te werken met de (lokale) overheid. Samen Hier gaat uit van publiek-private samenwerking als succesfactor voor een humaner asielbeleid.De overheid moet volgens hen de juiste voorwaarden scheppen om vluchtelingen op te kunnen vangen en burgers kunnen een steentje bijdragen aan de praktische zaken zoals het gereedmaken van geschikte huisvesting en het informeel welkom heten van nieuwkomers. Het blijkt dat er met deze aanpak veel draagvlak is voor het opvangen van vluchtelingen en dat burgers de ervaring als zeer waardevol beschouwen.Op deze thema’s zit GroenLinks uiteraard ook niet stil. Deze zomer kreeg raadslid Serpil Ates een meerderheid van de Haagse gemeenteraad en het stadsbestuur achter zich en zorgde ervoor dat Den Haag zich bereid verklaarde vluchtelingen op te vangen.Den Haag is niet de enige stad die bereid is vluchtelingen op te vangen. Meer dan 150 gemeenten hebben aangegeven dat zij meer vluchtelingen van de Griekse eilanden kunnen opvangen. Het draagvlak in de samenleving hiervoor is groot.Bram van Ojik, kamerlid voor GroenLinks, wil dat de gehele asielketen wordt herzien om zo een tweede Moria te voorkomen. Met een vijf-stappenplan kan een doorbraak in het asielbeleid worden bereikt. Lees op onze website meer over het plan van Bram en over gemeente Den Haag die bereid is vluchtelingen op te vangen. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
In de tweede aflevering van onze podcast Achter de Duinen praten Jarre en Lisa met met Ilya Shcharbitski. Hij komst oorspronkelijk uit Belarus en hij is betrokken bij de democratische burgerbeweging. Hij is één van de organisatoren van de demonstraties tegen het huidige regime. Wat is de huidige situatie in Belarus, waarom is het belangrijk om ook in Nederland te demonstreren, en hoe zet je binnen een maand een krachtige oppositiebeweging op? Je hoort het in de podcast van GroenLinks Den Haag: Achter de Duinen.Wil je doneren aan de beweging in Belarus? Bijdragen kan via deze paypal-account: https://www.paypal.com/pools/c/8qk6aQYmmt. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
In de allereerste aflevering van Achter de Duinen praten we met Casper over zijn ervaringen bij de Haagse afdeling van Extinction Rebellion, demonstreren in coronatijd en waarom burgerlijke ongehoorzaamheid belangrijk is. Hoe werkt Extinction Rebellion, waar strijden ze voor, en waar is de beweging over vijf jaar? Je hoort het in de podcast van GroenLinks Den Haag: Achter de Duinen. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store