Discoverهمراه با دکتر نقاشیان
همراه با دکتر نقاشیان

همراه با دکتر نقاشیان

Author: دکتر حامد نقاشیان

Subscribed: 18Played: 134
Share

Description

پادکست همراه با دکترنقاشیان، پادکست ماهنامه ای است که برای عموم و روانشناسان تولید می شود. دکتر حامد نقاشیان، فوق دکترای پزشکی روان تنی و مدرس روان درمانی کشوری هستند.
تهیه کننده : علیرضا عیوض نژاد
9 Episodes
Reverse
Comments (1)

monir_safari

لطفا اپیزود فرا تشخیص در پادکست قرار دهید.سپاس از شما

Sep 1st
Reply
Download from Google Play
Download from App Store