DiscoverFinanciële Zaken
Financiële Zaken
Claim Ownership

Financiële Zaken

Author: Van Lanschot Kempen

Subscribed: 7Played: 128
Share

Description

Private banking met persoonlijke aandacht. Gespecialiseerd in de toekomst sinds 1737.
85 Episodes
Reverse
Wat de kabinetsplannen betekenen voor uw vermogen. Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet wetsvoorstellen met de nodige impact voor vermogenden. Bart Frohn, vermogensstructureerder bij het Van Lanschot Kempen Kenniscentrum, gaat in deze podcast dieper in op nieuwe belastingtarieven, de eigen onderneming en bedrijfsopvolging, en erven en schenken. Ook geeft hij tips.Presentator is Maarten van der Pas.
Veel directeur-grootaandeelhouders of DGA’s vragen zich af wat hen fiscaal te wachten staat. Sinds de val van het kabinet op 7 juli is het op het gebied van belastingwetgeving erg stil. Er zijn enkele fiscale wetsvoorstellen aangenomen en die zullen worden uitgevoerd. Er stonden ook nog voorstellen in de steigers en die zullen worden gepresenteerd op Prinsjesdag. Maar er zijn ook conceptwetsvoorstellen en die lopen nu ongetwijfeld vertraging op, of ze halen het helemaal niet meer.Bart Frohn, vermogensstructureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot Kempen, en presentator is Maarten van der Pas gaan dieper in op hoe de DGA ervoor staat als het om belastingen gaat. Welke wijzigingen staan hem/haar te wachten en hoe kan hij/zij daarop anticiperen. Bart geeft tips over onder andere schuld en de eigen BV, lijfrentepremie storten en verdelen van beleggingen over box 1, 2 en 3.
Het familiefonds is populair. Het biedt ouders de mogelijkheid om samen met hun kinderen te beleggen. De kinderen kunnen alvast wennen aan het hebben van vermogen, inkomsten uit het fonds en de dynamiek van beleggen. Tegelijkertijd behouden de ouders de controle over het vermogen. Verder heeft de buitenwereld geen zicht op de omvang van het vermogen. Bart Frohn, vermogensstructureerder bij het Van Lanschot Kempen Kenniscentrum, vertelt over het familiefonds. Hoe het kan worden ingezet, de fiscale voordelen en veranderingen bij een open familiefonds.Deze podcast over het familiefonds is de laatste in een kleine serie over het juiste doen voor uw vermogen, ook als u zelf niet meer in staat bent om financiële beslissingen te nemen. Luister ook naar onze podcasts over het aanstellen van een vertrouwenspersoon zoals een levensexecuteur of bewindvoerder en het voeren van een familiegesprek.
De impact van een familiegesprek wordt door ouders (en kinderen!) vaak onderschat.Het hebben van vermogen en het overdragen daarvan kunnen gevoelige onderwerpen zijn binnen een familie. Het naar elkaar uitspreken van verwachtingen, wensen, doelen en zorgen kan zeer verhelderend werken, dat wordt vaak onderschat. "Daarom willen wij onze relaties motiveren en inspireren om samen met de volgende generatie hierover in gesprek te gaan, in het familiegesprek", vertelt Anita Bakx-van der Voort, private banker bij Van Lanschot Kempen.In deze podcast vertelt Anita over wat er ter sprake komt in een familiegesprek, hoe opvattingen over vermogen en vermogend zijn tussen generaties kunnen verschillen en hoe kinderen kunnen wennen aan het beheren van een beleggingsportefeuille.Vermogensstructureerder Bart Frohn van het Van Lanschot Kempen Kenniscentrum noemt mogelijkheden om vermogen met behoud van zeggenschap over te dragen.  Bijvoorbeeld door onder bewind te schenken of door overdracht van participaties in een familiefonds.Uiteraard zijn er ook weer tips.Presentator is Maarten van der Pas.
Kantoorgebouwen, winkelcentra, landbouwgrond en tolwegen. Wat deze objecten met elkaar gemeen hebben? Dit zijn allen voorbeelden van tastbare activa. Ofwel, real assets. In deze aflevering is David Leguit, senior private banker bij Van Lanschot, te gast. David praat u bij over de verschillende real assets categorieën en wat beleggen in real assets kenmerkt. Zo bent u volledig op de hoogte.  Van Lanschot besteedt met de podcastserie ‘beleggen in real assets’ aandacht aan investeren in reële activa. In deze reeks lichten we samen met onze specialisten beleggen in real assets uit, evenals de verschillende categorieën.  Meer weten over beleggen in real assets? U leest het in het artikel op vanlanschot.nl Beleggen neemt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. 
Wie gaat er over uw vermogen als u niet meer zelf in staat bent financiële beslissingen te nemen? En wie beheert uw vermogen en verdeelt uw nalatenschap als u er niet meer bent? Als u goed voor uw vermogen wilt zorgen en van uw geliefden en nabestaanden geen spoorzoekers wilt maken, dan moet u een vertrouwenspersoon benoemen. Denk aan een executeur, maar ook aan een bewindvoerder, levensexecuteur en voogd.In deze podcast praat Bart Frohn, vermogensstructureerder bij Van Lanschot Kempen, over het benoemen van vertrouwenspersonen. Wanneer dat verstandig en soms zelfs noodzakelijk is.Presentator is Maarten van der Pas.
Januari is voor veel mensen de maand van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Dit jaar is dat nét anders, want de laatste wetswijzigingen zijn verwerkt. Dat zal bij vermogende particulieren niet onopgemerkt blijven, want die wijzingen hebben het nodige effect. Het leidt tot hogere belastingaanslagen dan zij gewend zijn. Bart Frohn, vermogensstructureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot Kempen, vertelt waar vermogende particulieren meer belasting betalen en gaat onder meer in op de spaarvariant in box 3 en de eigen woning in box 1.Presentator is Maarten van der Pas.
De beleggingscategorie vastgoed zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat komt door de opgelopen rente. Voor kopers stijgen de financieringslasten. En bezitters zien de waarde van hun vastgoed dalen. Het aantal vastgoedtansacties is sterk afgenomen. Vastgoedbeleggers zullen met minder rendement genoegen moeten nemen.  Wat doe je dan als portefeuillemanager van een vastgoedfonds? Dat vertelt Daan van Aert in gesprek met Maarten van der Pas. Van Aert beheert de Kempen Private Real Estate Pool, een jong vastgoedfonds dat augustus vorig jaar van start ging. Had hij – achteraf gezien – niet beter op een ander moment kunnen beginnen? Of heeft het nadeel ook hier een voordeel? 
De vermogende particulier en private vastgoedbelegger gaan in 2023 meer box 3-belasting betalen. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) krijgt ook te maken met hogere belastingtarieven.Bart Frohn, vermogensstructureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot Kempen, vertelt wat er in 2023 verandert en over welke wetswijzigingen het kabinet nog een besluit moet nemen. Reden om de structuur van het vermogen tijdig tegen het licht te houden. Met tips! Presentator is Maarten van der Pas
“'Gewoon' belasting betalen is in sommige situaties toch de beste oplossing.”Het kabinet wil bovenmatig lenen bij de eigen BV door directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) een halt toeroepen. Daarvoor nam de Tweede Kamer recent het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap aan.Maar wanneer is er sprake van “excessief lenen” en wat zijn de gevolgen van de wet voor DGA’s? Zeker DGA’s die voor hun vastgoedbeleggingen in privé bij de eigen vennootschap hebben geleend, moeten hun opties nu goed in kaart brengen. Jeroen Peters, partner in de fiscale adviespraktijk HVK Stevens met een focus op familiebedrijven en vermogende particulieren, en Bart Frohn, vermogensstructureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot Kempen geven tekst en uitleg. Ook hebben zij tips voor wat de DGA het beste kan doen.Presentator is Maarten van der Pas.
Nergens in Nederland vind je zoveel indrukwekkende schilderijen per vierkante meter als in het Mauritshuis. Het museum laat niet alleen de pracht en praal van de Nederlandse schilderkunst zien, maar maakt ook ruimte voor de schaduwzijde: roofkunst en slavernij. ‘De complexiteit van moeilijke onderwerpen uitleggen aan bezoekers, dat is de crux. Directeur van het Mauritshuis Martine Gosselink vertelt over de historie, de unieke locatie en de prachtige werken van het museum.
Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag onder meer de wetsvoorstellen voor de belastingheffing in box 3. Bart Frohn van het Van Lanschot Kempen Kenniscentrum legt in deze podcast uit hoe de vermogensrendementsheffing in de periode 2017 tot en met 2025 eruit ziet. Hoe het zit met de forfaitaire spaarvariant in verschillende jaren, welke keus belastingbetalers hebben, wat peildatumarbitrage inhoudt en hoe het belastingtarief de komende jaren stapsgewijs omhoog gaat.“Het is wel duidelijk dat de vermogende particulier wordt geconfronteerd met een  hogere belastingdruk in box 3. Maar het blijft aanmodderen, want er is nog steeds geen heffing naar een daadwerkelijk behaald rendement”, stelt Frohn. “Het is voor de komende jaren een rekensom. Bezittingen in box 3 aanhouden of wellicht overbrengen naar box 2, of verkopen. Hoe de belastingheffing er vanaf 2026 uit ziet is vooralsnog afwachten.”Presentator is Maarten van der Pas.
De Kempen Private Real Estate Pool biedt een derde weg om in vastgoed te beleggen.Veel relaties van Van Lanschot beleggen in vastgoed. Ze hebben bijvoorbeeld enkele appartementen, vaak dicht bij huis. En/Of hebben beursgenoteerde vastgoedfondsen in hun portefeuille en beleggen zo in onder meer winkelcentra en kantoren in binnen- en buitenland.Nu is er nog een derde manier om in vastgoed te beleggen, namelijk via niet-beursgenoteerde of private vastgoedfondsen. Deze fondsen zijn door hun hoge inleg alleen toegankelijk voor professionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Maar de Kempen Private Real Estate Pool maakt ze nu ook bereikbaar voor particuliere beleggers.Met de Pool krijgen kleinere beleggers ook toegang tot andere vastgoedcategorieën, zoals logistiek vastgoed. En kunnen zij hun vastgoedbeleggingen meer spreiden over typen vastgoed en landen in Noordwest-Europa.De Kempen Private Real Estate Pool is een nieuw vastgoedfonds van Van Lanschot Kempen. In deze podcast lichten portefeuillemanagers Daan van Aert en Jorrit Arissen de verschillende manieren om in vastgoed te beleggen toe, geven ze hun visie op beleggen in vastgoed in deze tijd met economische onzekerheden en stijgende rente en vertellen ze welk vastgoed momenteel hun voorkeur heeft.Presentator is Maarten van der Pas.
Particuliere huizenbelegger geconfronteerd met strengere regels en hogere belasting.Tegenwind is opgestoken voor beleggers in woningen. Wie een huis of appartement koopt om te verhuren krijgt met meer regels te maken. Denk aan gemeentes die met een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming komen en hogere overdrachtsbelasting. Ook de hypotheekrente steeg recent flink wat (her)financiering duurder maakt.En er komen nog meer veranderingen aan, zoals een fors hogere belastingheffing in box 3, een ingrijpende aanpassing van de leegwaarderatio en een beperking van lenen van de eigen BV.Bart Frohn, vermogens structureerder bij het Van Lanschot Kempen Kenniscentrum, gaat op alle veranderingen in, legt uit welke impact ze hebben voor de particuliere huizenbelegger en vertelt wat zij kunnen doen.Presentator is Maarten van der Pas.
Maakt u zich zorgen of u uw financiële doelen nog wel haalt, nu koersen van aandelen en obligaties flink zijn gedaald? In deze podcast vertellen Bart Frohn, vermogensstructureerder bij het Van Lanschot Kempen Kenniscentrum, en Maarten Kneepkens, vermogensbeheerder bij Private Clients Solutions, wat u kunt doen. Ook vertellen zij hoe Van Lanschot Kempen haar beleggingsadvies actueel houdt in deze tijd van hoge inflatie, stijgende rente en koersverliezen bij aandelen en obligaties. "Houdt zo veel mogelijk vast aan het financiële plan en toets periodiek of het beleggingsprofiel nog past. En belegd blijven is toch vaak de beste oplossing."Presentator is Maarten van der Pas.
Inflatie, energiezekerheid en klimaatverandering - zijn thema's die veel beleggers bezig houden. Maar welke typen beleggingen dragen bij aan een duurzame samenleving? In deze nieuwe serie, Transparantie, nemen we een duik in de wereld van real assets - ook wel reële activa genoemd. We bespreken categoriën als vastgoed, infrastructuur en landbouwgrond.
Jonge ondernemer Jasper Gabriëlse wast en reinigt duurzaam met Seepje.‘Waarom gebruiken wij synthetische wasmiddelen als het ook natuurlijk kan?’ Dat vroegen Jasper Gabriëlse en zijn studievriend Melvin Loggies zich af, toen ze een documentaire zagen over vrouwen in Nepal die hun was deden met de schil van een Sapindus mukorossi-vrucht.Gabriëlse (30) en Loggies schraapten 4.600 euro studiefinanciering bij elkaar, lieten een baal schillen naar Nederland komen en dat was in 2013 het begin van hun onderneming Seepje. Dat maakt duurzame was- en reinigingsproducten op basis van natuurlijke ingrediënten, zonder fossiele grondstoffen en synthetische geur- en kleurstoffen. Met als doel een schonere én mooiere wereld. Letterlijk en figuurlijk: niet alleen schone handen, kleding of badkamer, maar ook een positieve impact op milieu en mens. 'Waarde toevoegen is meer dan euro's, dat is ook een positieve impact hebben', stelt Gabriëlse.Doe niet zo fossielSeepje trok op de Klimaat Actiedag de aandacht door met de slogan ‘Doe niet zo fossiel!’ in paginagrote krantenadvertenties Unilever, Henkel, Procter & Gamble en Reckit Benckiser uit te nodigen om zijn receptuur voor een duurzame allesreiniger te gebruiken.Gabriëlse: ‘Wij willen consumenten en producenten laten nadenken over hoe was- en reinigingsmiddelen worden gemaakt. Dan gaat de verandering veel sneller. Het is vreemd dat transparantie ontbreekt in het was- en poetsmiddelenschap in de supermarkt. Als je een wasmiddel pakt, dan kun je niet zien wat er in zit. Maar je wilt toch weten wat je op je huid draagt.’In deze podcast vertelt Gabriëlse over ondernemen, het opnemen tegen multinationals als Unilever en Procter & Gamble, wegnemen van scepsis bij de consument en de morele verplichting om duurzame producten te maken. En hij geeft advies aan andere, jonge ondernemers.Presentatie: Bas Kooman en Maarten van der Pas.
De rollen omgedraaid: kinderen die schenken of lenen aan hun ouders.Vaak gaat het over hoe ouders hun kinderen financieel kunnen steunen. Bijvoorbeeld met een schenking voor de studie of een eigen woning. In deze podcast draaien we de rollen om en bespreekt Bart Frohn van het Van Lanschot Kempen Kenniscentrum hoe kinderen hun ouders financieel kunnen helpen. Want ouderen kunnen met hoge woonlasten en kosten voor levensonderhoud zitten. Bart gaat in op de voors en tegens van schenken of een lening verstrekken aan ouders en de ouderlijke woning verkopen aan een kind en die terughuren. Presentator is Maarten van der Pas.
De stand van zaken op financiële markten met extra aandacht voor duurzaam beleggen.Met van Lanschot Kempen-hoofdeconoom Luc Aben nemen we elk kwartaal de economie door en bespreken we zijn visie op aandelen, obligaties en andere beleggingscategorieën. Waarbij we verder kijken dan de waan van de dag. Uiteraard gaat het over de impact van de oorlog in Oekraïne op beleggen, maar ook over het belang van de Franse verkiezingen voor Europa, overheden die een steeds grotere rol op zich nemen en de verschuiving van het economische en politieke zwaartepunt van west naar oost. Een andere grote verschuiving is de energietransitie. Die krijgt door de wens om versneld van gas en olie uit Rusland af te gaan een duw in de rug. Ton Cremers, vermogensbeheerder duurzaam en specialist duurzaam beleggen, schetst de dilemma’s en effecten van de energietransitie en vertelt wat een écht duurzame onderneming is.Presentator is Maarten van der Pas.
Joris Franssen en Reineke Davidsz van het Kempen Global High Dividend Fund, Kempen European High Dividend Fund en Kempen Sustainable Global High Dividend Fund geven hun visie. 'Mister Dividend' Jorik van den Bos vertelt over zijn vertrek bij het fonds.Hoe beleg je in dividend als de rente stijgt en bedrijven met hogere kosten kampen? Rentestijgingen worden van oudsher als slecht nieuws voor dividendaandelen gezien. En tasten hogere kosten niet de winst van bedrijven aan, en daarmee ook hun dividend? Joris Franssen en Reineke Davidsz vertellen waarom rentestijgingen momenteel niet per definitie slecht uitpakken voor dividendaandelen. En ze vertellen hoe zij ondernemingen selecteren die hogere kosten kunnen doorberekenen aan afnemers, zodat hun winst op peil blijft. Met enkele aandelen die de beheerders recent aan de portefeuille van het fonds hebben toegevoegd. En we praten – uiteraard – over het vertrek van ‘Mister Dividend’ Jorik van den Bos als hoofdbeheerder van het Kempen Global High Dividend Fund. Hij stond in 2006 aan de basis van het fonds en belegt al ruim 20 jaar in dividendaandelen. Een terugblik met ontwikkelingen en hoogte- en dieptepunten. Van den Bos staat ook stil bij het moment, dat hij zich begon af te vragen: wie ben ik, wat wil ik en kan ik nog wat anders dan dividendbeleggen? En heeft nog niet alle antwoorden gevonden.Nieuw tijdperkMet het vertrek van Van den Bos breekt voor het beheerteam van het Kempen Global High Dividend Fund een nieuw tijdperk aan. Franssen, als nieuwe hoofdbeheerder, Davidsz en Van den Bos gaan in op hoe ze dat zien.  “Onze dividendfilosofie – en strategie heeft zich door de jaren heen bewezen en staat als een huis. Uiteindelijk zijn het de bewoners van het huis die het beleggingsfonds maken. Nu zijn er enkele nieuwe bewoners die aan het beheerteam nieuw elan en energie geven. Dat is ook goed.”Presentator is Maarten van der Pas.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store