DiscoverFeminism - LIGESTILLING:NU
Feminism - LIGESTILLING:NU
Claim Ownership

Feminism - LIGESTILLING:NU

Author: Line Gessø

Subscribed: 1Played: 7
Share

Description

En podcastserie om ligestilling og feminisme. Den belyser de strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/
24 Episodes
Reverse
’Lige er ikke det samme som ens’ ’At have stemmeret er ikke det samme som at have en stemme’’100 års forsøg på ligestilling får ikke 5000 års paradigme til at forsvinde’Rammen vi har sat som samfund skal gentænkes. Ligestilling bør tænkes ind i en anden kontekst, et andet paradigme end den der er i dag. Lyt med på denne vigtige samtale med Birgitte Baadegaard om det feminine, maskuline og hvordan vi hver især kan udtrykke det og finde bevidstheden som kvinder og få et stærkere, mere balanceret ståsted som kvinder i verden. Som hel kvinde i et halvt samfund. Birgitte vil gerne starte en helt ny bevægelse af kvindebevidstheden i samfundet, frem for at tale om ligestilling som måltal med en 50-50 fordeling. Et paradigmeskifte.Vi taler om det feminine som det cykliske, fasiske, kroppen og jorden. Om feministisk lederskab, Jung, empati og selvindsigt. Om kønsidentitet, drømme, symboler og meget meget mere. Birgitte er kendt for sin bog "ManiFEST for kvinder" og udkommer med en ny bog først i det nye år. 
Da Lønkommissionen blev nedsat i 2008 var Karen Sjørup leder af styregruppen om Ligeløn. Der blev gennemført et grundigt arbejde for at udvikle en metode til at sammenligne værdien af arbejde inden for det man kalder "kvindefag" og "mandefag" og herigennem finde ud af om der var forskel på lønnen. Karen Sjørup var dengang lektor, sociolog og kønsforsker. I dag er hun pensioneret, men fortæller her blandt andet om arbejdet i Lønkommissionen.Desuden taler vi om Kønspolitik, Kønsforskning og Kvindefrigørelse op gennem 1970'erne og 1980'erne.Lyt med på et spændende afsnit i Ligestilling:Nu
Tyrkiet har i marts 2021 undsagt Istanbul konventionen. Det er den konvention der beskytter kvinder mod vold og trusler. Jeg taler med Yildiz Agdogan der er tyrkisk født. Vi taler om social kontrol, ære, skam, vold, chikane og hvordan kvindebevægelser i Tyrkiet og Europa rejser sig i oprør for at sikre kvinders menneskerettigheder.
I Danmark er det stadig mændene, der tjener mest, og det er stadig kvinderne, der tager langt hovedparten af barslen. Ligestillingen i Danmark er ikke blevet forbedret de seneste mange år - tværtimod. Øremærket barsel er et af de væsentligste redskaber til at opnå reel ligestilling på arbejdsmarkedet og på livsindkomsten. Som barslen ser ud i dag, har den store konsekvenser for kvinders livsløn, pension og karrieremuligheder. Hvis begge forældre tager nogenlunde ligelig del i barslen, vil forskellene udjævne sig. Hvis vi kigger på vores nordiske naboer, Island, Norge og Sverige, har de for længst overhalet os, i forhold til hvor stor en del af barslen fædrene tager. Med et nyt EU direktiv har vi en enestående mulighed for at få mere ligestilling mellem kønnene, men det kræver at vi griber chancen og at politikerne har modet til at ændre på den nuværende barselsorlov.Lyt med når jeg taler med Danske Magistres formand Camilla Gregersen og implementeringen af orlovs direktivet.Læs mere her:Link til artikel fra Akademikerbladet om ny dansk barselsmodel: Finland vil lave lige barselsregler for mor og far (akademikerbladet.dk)Link til debatindlæg om implementering af direktivet, som tidligere er bragt i Information (dec 2020): 11 organisationer i opråb: Øremærk lige meget barsel til far og mor | Information
Iceland is the most gender equal country in the world – for the 12th time in a row they are number one – according to the Global Gender Gap report 2021 by World Economic Forum. Denmark has in comparison moved from a 14th place to number 29. What can we learn from Iceland and how can we move toward a more feministic and equal society? Iceland has made an equal I’m talking to Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, Secretary General of Icelandic Women's Rights Association.Island er for 12. Gang det mest ligestillede land i verden. Til sammenligning er Danmark flyttet fra en 14. plads til en 29. plads. Alle andre nordiske lande ligger i top fem på listen. Hvad kan vi lære af Island – jeg taler med Brynhildur, direktør for den islandske organisation for kvinders rettigheder. Link to information about the equal pay standard: https://kvenrettindafelag.is/en/resources/equal-pay-standard/And to the report of Global Gender Gap 2021: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021 
Arvesynden bør ikke forbindes med kvinders seksualitet og skam. De gamle kirkeskrifter er skabt i et patriarkalsk samfund og må moderniseres og genfortolkes i mere moderne sammenhænge. Lyt med når jeg taler med sognepræst i Kristkirken på Vesterbro - Mette Gramstrup Hansen. Hun blev i sin tid ansat som den første kvindelige præst i samme kirke.En fantastisk spændende fortælling om religion, kultur, sex, skilsmisser, livet og meget meget mere i en københavnsk folkekirke.
Balancen mellem det maskuline og feminine kan findes ved at arbejde med sig selv. Kristine Øjken beskriver det maskuline og feminine som to kosmiske kræfter. Hvis vi kan forstå og bruge dem mere balanceret, kan det give et mere nuanceret og meningsfuldt liv, udvide bevidstheden og sit eget perspektiv for at blive mere rummelig. Mere konkret betyder det, at vi kan ændre vores oplevelse af værdien ved livet fra at være primært ydrestyret – og i stedet lade den gro indefra, så lader vi også vores naturlige begejstring, nysgerrighed og kreative skabertrang bærer os frem.  Det er alkymi  og det skaber mening, tilfredshed – ja det vi kalder lykke.Kristine arbejder med oldtidens mysterier – væver magi og hellig visdom ind i en moderne hverdag, fordi kimen til alt det vi længes efter allerede findes indeni os. Kristine er mysterieformidler, energiarbejder, kunstner, healer, coacharbejder m.m. og arbejder blandt andet med cacao-ceremonier, foredrag, workshops og meget mere.Links til Kristine Øjken er som følger:   insta:https://www.instagram.com/kristineojken/ templet:https://templet.simplerosites.com/velkommen-til Fb: https://www.facebook.com/kristineojken/ 
There is a feminist struggle in our community. A humanitarian crisis. We need to create more respect for feelings, to recognize feelings and make room for diversity in humanity. We must beware not to give in to populism, but embrace humanism. I'm talking to professor Michelle Pace from Roskilde University, Denmark. Michelle grew up in Malta, in a strict catholic culture. She had to find her own way, lived in England for several years and is now living in Denmark teaching global studies at the university. Michelle has a profound understanding of different cultures and the importance of embracing diversity. This episode is in English, though most of the other episodes are in Danish. The title of the podcast is Ligestilling:nuAfter the intro we start talking about the Pope visiting Iraq. Here is an image of the visit: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/05/pope-francis-baghdad-iraq-tour (the Pope with 3 “chaperones” escorting him. The Grand Ayatollah Sistani with no additional chaperones and in his humble home.
Frejamay valgte at få foretaget en medicinsk abort, da hun opdagede at hun var blevet gravid. Det var det logiske valg, men alligevel fuld af reaktioner, både følelsesmæssigt og kropsligt. Kvinder træffer disse valg hver eneste dag - om prævention, abort  eller graviditet. De livsomstændigheder vi befinder os i er afgørende for beslutningen.  Lyt med når jeg taler med blogger Frejamay November om hendes historie.Frejamay November er blogger og kan følges på Instagram eller på http://www.frejamaynovember.dk/ Om Ligestilling:nuPodcasten handler om ligestilling mellem kønnene. Den giver et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker der er og hvorfor der endnu ikke er ligestilling i Danmark. Hvilke udfordringer giver det i forskellige samfundslag og områder når der ikke er ligestilling. Der gives bud på hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling. Der er både forskere, aktivister, politikere, minoritetsdanskere, de unge og dem der har været med siden 1970’erne og mange flere.Kan høres på de fleste podcastplatforme eller her https://ligestilling.nu/  Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ligestilling-nu Instagram: https://www.instagram.com/ligestilling_nu/Facebook: https://www.facebook.com/groups/953537958484452 
Et fællesskab af kvinder ansat i den offentlige sektor fra traditionelle kvindefag er gået sammen om at lave et borgerforslag. De vil have en kønsneutral lønindplacering og ophævet Tjenestemandsreformen af 1969. På under en uge har forslaget fået 40.000 underskrifter og er godt på vej til at blive drøftet i Folketinget. Hør hvad forslagsstiller Vibeke Frost siger om emnet.Episoden kan med fordel høres i sammenhæng med episoden om Mandeløn, Kvindeløn - hvorfor har vi ikke ligeløn - https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/6209074-mandelon-kvindelon-hvorfor-har-vi-ikke-ligelon-med-astrid-elkjaer-sorensen
At føde et barn er en af de helt store omvæltninger i en kvindes liv. Der er over hele landet de seneste år vedtaget fødeplaner som skulle sikre ordentlige vilkår og forløb for de fødende kvinder. Alligevel ser vi mange steder at der er efterfølgende er nedskæringer, besparelser, effektiviseringer. Det er et område, som den seneste tid har været til stor debat i medierne. Vidnesbyrd fra fødende kvinder fortæller om et sundhedsvæsen der svigter de kommende mødre og i nogle tilfælde også børnene og familierne. Vi hører fra medierne at fødselsforberedelsen for førstegangsfødende er sparet væk eller reduceret til youtube-videoer og video-forelæsninger, hvor man selv må orientere sig. Hvad gør det ved fødslen og oplevelsen af at blive mor.  Vi taler om hvordan man kan styrke området og skabe gode rammer for kvinder der føder i Danmark. Jordemoderfaget er i høj grad et kvindefag, hvor klienterne primært er kvinder. Faget er derfor også underlagt de problematikker der er omkring kvindefag i Danmark, med nedprioriteringer og manglende ligeløn. Alt dette og mere, taler jeg med jordemoder Amalie Lyngbo Henningsen om. 
Vi bliver til som mennesker gennem relationer til andre mennesker og gennem den omsorg vi drager for hinanden. Omsorgsarbejdet er vigtigt, men desværre overset og bør værdisættes højere end det gør i dag. Det gælder både det ubetalte omsorgsarbejde og det betalte – altså pasning og pleje af vores børn, ældre og syge. Måske bør vi i højere grad se på omsorgen som drivkraften i samfundet og tænke omsorgsarbejdet ind i BNP.Når økonomen Adam Smith taler om den usynlige hånd, taler feministiske økonomer om det usynlige hjerte. De feministiske økonomer mener at et bæredygtigt samfund må baseres på omsorgsdemokrati, hvor social reproduktion værdisættes højere.Hvis du vil læse mere, så klik på linkene herunder: https://solidaritet.dk/1-maj-kaemp-for-ligeloen-og-anerkendelse-af-kvinderne-paa-frontlinjen/ https://solidaritet.dk/det-usynlige-hjerte/ LIGESTILLING:NUPodcasten giver den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker der er og hvorfor der endnu ikke er ligestilling i Danmark. Hvilke udfordringer giver det i forskellige samfundslag og områder når der ikke er ligestilling. Der gives bud på hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling. Der er både forskere, aktivister, politikere, minoritetsdanskere, de unge og dem der har været med siden 1970’erne og mange flere.Lyt til alle episoderne her: https://www.buzzsprout.com/1412443 Følg os på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ligestilling-nu Instagram: https://www.instagram.com/ligestilling_nu/Facebook: https://www.facebook.com/groups/953537958484452 Denne podcast produceres af frivillige. Støt gerne med et valgfrit beløb på mobilepay 3408GV Line GessøPodcasterlinegesso@gmail.com    
Ligestilling er på dagsordenen i Kulturlivet i København. Der er vedtaget en handlingsplan som fremover skal sikre at blandt andet kvindelige kunstnere og artister får mere plads på de københavnske scener. Jeg taler med Københavns Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde om ligestilling i kunst og kultur.https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/26730984-38456608-9.pdfhttps://www.kk.dk/artikel/franciska-rosenkilde-borgmester  Ligestilling:nuFormålet med podcasten, er at give den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker og løsningsmuligheder der er. Hvorfor der endnu ikke er ligestilling, hvilke udfordringer det giver og hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling.  Se mere  på:https://www.instagram.com/ligestilling_nu/?hl=enhttps://www.linkedin.com/company/ligestilling-nu/?viewAsMember=truehttps://www.facebook.com/groups/953537958484452 Podcasten er frivilligt arbejde. Støt gerne Ligestilling:nu med et valgfrit beløb på mobilepay 3408GV
Lønforskelle, barsel, samtykke, prostitution, trafficking, arabisk ligestilling - det er blot nogle af de emner vi berører i denne episode, hvor jeg taler med Direktør for Kvinderådet Lise Johansen.46 NGO’er er medlem af Kvinderådet, der er paraplyorganisationen for kvinders rettigheder i Danmark. Organisationen har eksisteret siden 1899 og her støttes op om de lange ligestillingskampe i ind- og udland. Sekretariatet laver kampagner op til kommunalvalg, mærkedage og debatarrangementer. Desuden leverer Kvinderådet materiale til skoletjenesten, høringssvar på loveforslag m.m. Kvinderådet repræsenterer Danmark i internationale sammenhænge omkring kvinders rettigheder, i FN, EU m.m. Kvinderådet arbejder for at sikre kvinders rettigheder inden for bla. Sociale, politiske faglige, kunstneriske eller humanitære formål.Kvinderådet skabte for nogle år siden en platform til at debattere ligestilling, køn og feminisme, den hedder Talk Town. Talk Town var oprindelig en årlig festival i København, men har nu vokset sig større og foregår i flere dele af landet, er også digital og har sin egen podcast – læs mere her https://www.talktown.dk/ #talktownOm Ligestilling:nuFormålet med podcasten, er at give den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker og løsningsmuligheder der er. Hvorfor der endnu ikke er ligestilling, hvilke udfordringer det giver og hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling.  
Dansk KvindesamfundGennem tiderne har Dansk Kvindesamfund kæmpet nogle af de største ligestillingskampe for kvinders rettigheder. Dansk Kvindesamfund er den ældste danske organisation der kæmper for kvinders rettigheder. Den har eksisteret siden 1871. Jeg taler med forkvinde Helena G Hansen, der fortæller om kampene for ligestilling og hvilke udfordringer der er i samfundet.Kvinders valgret blev indført i 1915 og i 2015 arrangerede Dansk Kvindesamfund et stort optog ifm fejringen af 100 året for blandt andet kvinders valgret. Ved denne lejlighed talte både daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt og Hendes Majestæt Dronning Margrethe.En af de seneste sejre er en lovændring af voldtægtslovgivningen, den såkaldet samtykkelov der er ved at blive vedtaget i Folketinget. Det er et stort skridt, som Dansk Kvindesamfund har kæmpet for i årevis.Lige nu fylder #MeToo debatten meget i Danmark, denne følger Dansk Kvindesamfund tæt og bakker op om de vidnesbyrder der kommer frem i medierne. Blandt andet uddeler Dansk Kvindesamfund Mathildeprisen og får dermed sat fokus på vigtige kvindekampe. https://da.wikipedia.org/wiki/Mathildeprisen Dansk Kvindesamfund https://danskkvindesamfund.dk/ 
”Kvinders rettigheder er menneskerettigheder” Det er i år 25 år siden, at disse ord blev ytret af Hillary Clinton i Beijing til FNs kvindekonference. Her underskrev man den største aftale om at sikre kvinders rettigheder på verdensplan. Rettigheder omkring uddannelse, ligestilling, repræsentationer, retten til egen krop m.m. Det er nu 25 år siden og bliver fejret over hele verden. Alligevel har vi ikke lige mange kvinder og mænd i dansk politik, vi halter langt bagefter lande vi ellers ikke sammenligner os med.I denne episode taler jeg med Lea Friedberg, hun er 28 år og har været aktiv og arbejdet med ligestilling i årevis i Kvinderådet, Kvinfo, Nyt Europa, FN, fagbevægelsen, #Enblandtos og er aktiv i den offentlige debat. Nu er hun opstillet til kommunalvalget 2021 til borgerrepræsentationen i København. Lea fortæller om ligestilling i forhold til politik og kvinders repræsentation. Om sexisme og sexchikane i dansk politik. Om Ligestilling:nuFormålet med podcasten, er at give den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen. Hvorfor vi endnu ikke har ligestilling, hvilke udfordringer det giver og hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste.  
Hvordan forholder de unge forholder sig til sexisme og ligestilling?Antonie og Johanne er 18 år og går i 3.G på HTX. De er begge aktive i Operation Dagsværk. Årets projekt handler om at skabe ligestilling og styrke kvinder i Peru. Johanne og Antonie fortæller om projektet og reflekterer over hvordan sexisme og ligestilling blandt unge er i Danmark. For eksempel arbejder de for at der kommer bedre seksualundervisning i skolerne og på ungdomsuddannelserne. Deltagere: Antonie Hørnø Mørch, Johanne Rüter Mørch og Signe Vahlun der er sekretariatsleder ved Operation Dagsværk. Interviewet foregår i Operation Dagsværks lokaler – se mere om organisationen og dens projekter på https://od.dk/ Podcasten Ligestilling:nu giver et indblik i ligestilling gennem samtaler med personer der beskæftiger sig med ligestilling. Den handler om hvorfor har vi endnu ikke har ligestilling, hvilke udfordringer giver det og hvordan kan vi nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste.Line Gessø
En af de væsentligste årsager til at vi ikke har ligeløn i Danmark er en lov indført i 1969 - den såkaldte tjenestemandsreform. Jeg taler med historiker Astrid Elkjær Sørensen. Hun forsker i ligeløn på arbejdsmarkedet.På det offentlige arbejdsmarked er der ikke ligeløn mellem traditionelle kvindefag og mandefag. Dette skyldes blandt andet, at der i 1969 ved lov blev vedtaget en såkaldt tjenestemandsreform. Denne klassificerede fagene som mandefag og kvindefag. Kvindefag blev dengang værdisat og indplaceret lavere end mandefag og den indplacering gælder stadig den dag i dag. Der findes derfor et hierarki som fortsat gælder og fylder ved de offentlige overenskomstforhandlinger. Derved er faggrupper såsom pædagoger og sygeplejersker lavere indplaceret end traditionelle mandefag såsom lærerne. 
Ligestilling:nuSexisme, sexualitet, kønsopfattelse og krænkendes adfærd på arbejdspladsen. Jeg taler videre med Rikke Voergård-Olesen, hun er leder af Normværk og arbejder med det normkritiske perspektiv i virksomheder, børnehaver og institutioner. I denne podcast fortæller hun hvordan vi kan være samme på arbejdsmarkedet uden at krænke og hvilken betydning normerne har for vores uddannelsesvalg. Hvordan vi ved at arbejde med vores syn på normerne, kan give hvert køn flere muligheder kan sætte hinanden fri og skabe et samfund hvor alle køn bedre kan udfolde deres potentiale og talenter. Hvordan vi gennem sproget og bevidstgørelse af vores normer kan blive bedre til at omgås og kommunikere. Det kan være med til at gøre det danske arbejdsmarked mindre kønsopdelt.Se mere om Rikke og Normværk på www.normværk.dk Eller lyt til "Episode 2 - Et normkritisk perspektiv", hvor Rikke fortæller om normernes betydning hos børn og i samværet med børn.Podcasten Ligestilling:nu giver et indblik i ligestilling gennem samtaler med personer der beskæftiger sig med ligestilling. Den handler om hvorfor har vi endnu ikke har ligestilling, hvilke udfordringer giver det og hvordan kan vi nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste.Line Gessø
I denne episode taler jeg med Ea Høg Utoft, der er ligestillingsforsker ved Århus universitet. Ligestilling er med i Danmarks-kanonen som en kerneværdi, men hvor progressive er vi egentlige i Danmark når det kommer til ligestilling? Vi kalder os ligestillede i globale sammenhænge, men ønsker ikke at være feminister. Der er stadig barrierer der rammer kvinder i højere grad end mænd, det har fået Ea til at se nærmere på hvilke ligestillingsinitiativer der kan sættes i gang på en arbejdsplads, i forskermiljøer m.m. Der er stor modstand på arbejdspladser mod at arbejde systematisk med ligestilling. Det bliver individet der skal ændres, for eksempel gennem kurser eller mentorordninger. Man burde i stedet se mere holistisk på det og se på ændringer der også påvirker strukturer og kulturer. Om Ligestilling:nuFormålet med podcasten, er at give den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen. Hvorfor vi endnu ikke har ligestilling, hvilke udfordringer det giver og hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste.  Foto af Ea: Jesper Voldgaard
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store