Discoverبازپخش برنامه‌های زنده مِحسن
بازپخش برنامه‌های زنده مِحسن

بازپخش برنامه‌های زنده مِحسن

Author: محسن دستجردی زاده

Subscribed: 9Played: 828
Share

Description

1 Episodes
Reverse
بریده‌ای از برنامه زنده که در اون دو حکایت از سیر الملوک رو خوندم. حکایت به وزارت رسیدن جعفر برمکی و چیزی که در طبرستان دیده بود.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store