Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Hvilken betydning har mod i pædagogisk arbejde? Vi har inviteret professor Finn Thorbjørn Hansen i studiet for at tale om modets mange former. Finn er aktuel med kapitlet 'Modet, kaldet og det stille under' i bogen 'Mod i pædagogikken'. Det blev en spændende samtale om eksistens, samfund og pædagogik. Og om hvorfor nogle måder at være modig på måske har lidt trængte kår i det pædagogiske arbejde. Vi taler blandt andet om modet til at være, om meningsmod, om etisk- og sjælsmod. Lyt med og bliv klogere på: Hvorfor nærvær kræver mod  Hvad der kan ske, når vi tør lytte og stå i det åbne Hvilken betydning pædagogers mod har for dem, som vi skal tage os af Men også lidt om, hvad det er vi mister, hvis pædagogikken er målstyret og om åndelig dovenskab.
I denne episode fortsætter vi samtalen med psykolog Dorthe Birkmose. Vi taler om hendes bog ‘Mennesket er motiveret', der handler om hvilke faglige handlemuligheder, der kan mindske risikoen for forråelse. Lyt med og bliv klogere på:  - Motivation som parathed til handling  - Betydningen af professionel opmærksomhed på barrierer og råderum  - Tillidsrelationens vigtighed i pædagogisk arbejde  - Perspektivskifte som overordnet tilgang  - Og sidst, men ikke mindst, hvorfor vi har brug for et opgør med styring som megatrend.
Vi har haft psykolog Dorthe Birkmose i studiet. Det blev en vigtig - men også foruroligende samtale - hvor vi kom langt omkring forråelsens mekanismer og udtryk i pædagogisk arbejde. Lyt med og bliv klogere på: Hvorfor forråelse er et tiltagende problem i omsorgsarbejde Hvorfor vi skal turde indrømme, at forråelse er en risiko Hvilke faresignaler vi skal være opmærksomme på Hvorfor vi især skal være på vagt overfor forråelsens indadvendte sider som ligegyldighed, selvcensur og det at skrue ned for medfølelsen Hvordan det gør det hele værre, hvis vi ikke kan tale om problemerne, fordi vi bliver bedt om at fokusere på ressourcerne.
I dette afsnit har vi besøg af Helle Jeppesen, der er pædagog og arbejder som sprogvejleder. Helle Jeppesen fortæller om, hvordan hendes pædagoguddannelse, en faglig interesse for børns sprogudvikling samt en pædagogisk diplomuddannelse blev fundamentet til et arbejdsliv som sprogvejleder. Lyt med og bliv klogere på: - Hvordan Helle fandt sin egen karriereveje i det pædagogiske felt. - Hvorfor sprogpædagogik bør have fokus på alle børns sprog. - Hvorfor det måske allermest betydende for arbejdet med børns sprog er forældresamarbejdet.
Hvad sker der med pædagogikken og hverdagslivet, når evidensbaserede metoder bliver brugt i den pædagogiske praksis? Vi har inviteret Anne Mette Buus, ph.d og dagtilbudsforsker ved VIA pædagoguddannelsen i studiet til en samtale om, hvordan de evidensbaserede metoder påvirker det pædagogiske hverdagsliv i institutionerne. Hør med i denne episode af Pædagogisk Extrakts podcast og bliv klogere på: - Hvad evidensbaserede metoder er, og hvorfor de er blevet populære nogle steder. - Hvilke problemer, der kan opstå for børn og pædagoger, når metoderne støder sammen med virkeligheden i hverdagen. - Og hvad pædagoger konkret skal være opmærksomme på i arbejdet med metoderne. Det handler blandt andet om, at den pædagogiske virkelighed er kompleks og nuanceret. Og om at børns perspektiver nemt bliver klemt eller glemt i den manual-baserede pædagogik.
Tore Neergaard Kjellows vej til at blive pædagog og CEO i egen virksomhed har sin egen kringlede logik. Lyt med og bliv klogere på: - Hvorfor spilpædagogik har et uforløst potentiale - Hvordan computerspil kan være med til at skabe inkluderende fællesskaber - Hvad der drev Tore til at finde sin helt egen karrierevej i det pædagogiske felt
I denne særlige episode af podcasten læser vi udvalgte artikler op fra temanummeret "Når pædagogik rimer på bæredygtighed". Det er en slags lyd-pixi udgave af Pædagogisk Extrakt. Vores intention er at gøre vores faglige artikler mere tilgængelige for dig, der foretrækker at læse med ørerne. Du finder følgende artikler oplæst: 00.00 Intro 00.37 Bæredygtig pædagogik - håb, handling og holdbarhed. Leder af dekan for VIA Pædagoguddannelsen, Susanne Tellerup 03.48 Væredygtighed - en farbar vej til bæredygtighed i dagtilbud. Faglig artikel af ph.d og lektor Niels Ejbye-Ernst og lektor Dorte Stokholm. 12.16 Det er beboernes ideer, der sætter rammerne. Faglig artikel af journalist, Hanne Duus. 18.26 Mist ikke fodfæstet - et kritisk perspektiv på verdensmålenes indtog i den pædagogiske hverdag. Faglig artikel af adjunkt, Jacob Fogh Korterød. 25.00 SFO-Sofie i skolereformens malstrøm. Faglig artikel af journalist, Hanne Duus. Du kan finde hele temanummeret "Når pædagogik rimer på bæredygtighed" - og alle tidligere temanumre her: https://extrakt.via.dk/temanumre
Alle børn har ret til at blive hørt i sager, der angår dem og deres liv. Men forskning viser, at de der har det sværest ikke oplever, at de bliver hørt. Vi har inviteret projektleder Pernille Vamberg Delfs og lektor Erika Zimmer Brandt i studiet, til en snak om, at det måske ikke står helt så godt til med inddragelsen, som vi går og tror. Men også om, hvad vi kan gøre ved det. Lyt til denne episode og bliv klogere på: - Hvordan vi voksne kan blive bedre til at tale med børn og unge - fremfor om dem og til dem? - Hvorfor der er et uudforsket potentiale i at lade børnene eller de unge vælge kommunikationskanalen - også når de vælger Fortnite, Snapchat eller videobeskeder? - Hvorfor man som professionel må turde stå i et usikkert felt, hvor man på nogle punkter er både newbie og uvidende, og hvad det kan give til relationen med barnet eller den unge? Det handler om nye medier, børns perspektiver og om at turde eksperimentere.
Hvordan står det egentlig til med mangfoldigheden og ligestillingen i danske dagtilbud? Vi har docent og forskningsleder for "Program for samfund og mangfoldighed" Marta Padovan-Özdemir i studiet, for måske står det ikke helt så godt til, som vi gik og troede? Hør med i denne episode af Pædagogisk Extrakts podcast og bliv klogere på: - Hvordan mekanismer, der opretholder ulighed, indimellem virker bag om ryggen på os. - Hvorfor pædagoger ikke kan vælge at være "strategisk farveblinde". - Og hvad vi konkret kan gøre ved det ude i dagtilbuddene. Det handler blandt andet om opmærksomhed på forskelle og sprog - og så er der hjælp at hente i en normkritisk evalueringskultur.
Vi har besøg af Heidi Brinch Hansen, der har taget en Pædagogisk diplomuddannelse. Heidi fortæller, hvad hun fik ud af at videreuddanne sig og hvad hun har af gode råd til andre, der overvejer at tage en diplomuddannelse. Heidi Brinch Hansen arbejder på en specialskole, og eleverne i hendes enhed er alle med milde mentale retarderinger og for manges vedkommende også med diagnoser som ADHD, angst, depression og skolevægring. Heidi fortæller, hvordan ny faglig viden har iltet hendes arbejde med børnene på specialskolen. "Det giver simpelthen så meget til ens arbejdsliv. Ny viden giver energi.", siger hun. Heidis PD-projekt "Åbne og lukkede døre" blev udvalgt som et af de bedste PD-projekter på skoleområdet og kan derfor læses på: https://www.folkeskolen.dk/1872876/pd-aabne-eller-lukkede-doere
Hvad oplever børnene, når de starter i dagpleje eller vuggestue, og hvordan agerer de i den første tid i fremmede omgivelser med ukendte børn og voksne? Et nyt forskningsprojekt vil undersøge, hvordan vi kan forstå små børn som aktører i eget liv, og hvilken betydning det har for pædagogikken i vuggestue og dagpleje. Bliv klogere på små børns agens og på, hvorfor det er relevant at kigge nærmere på, i denne episode, hvor vært Torkil Østerbye taler med forskerne bag projektet, Erik Hygum og Susanne Klit Sørensen.
Jens-Ole Jensen, docent og forsker i krop, idræt og bevægelse, lader løbeuret ligge hjemme, når han snører skoene og tager en tur i skoven. Han mener, vi kan miste glæden ved at bevæge os, hvis vi hele tiden skal optimere, maximere og begrunde vores fysiske aktiviteter med andet end bevægelsen selv. Når vi instrumentaliserer den intuitive lyst til bevægelse - så risikerer vi nemlig at kroppen slukkes. Det har han skrevet en bog om.
Anette Boye Koch, docent, forskningsleder og ekspert i børns trivsel, gik tur hunden dagens før corona-genåbningen. På vej forbi den lokale børnehave slog det hende: 'Jeg er da bare nødt til at følge og opleve, hvad den her genåbning gør ved børnene'. Næste morgen stod hun klar ved lågen i en flyverdragt størrelse stor - og med notesblokken klar!   Hør, hvad hun opdagede under de to første uger af genåbningen.
Mette Neergaard Stensdal, pædagog i Kernehuset i Hjortshøj, er gæst hos podcastvært Torkil Østerbye. Her fortæller hun om rejsen fra at være engageret pædagogmedhjæper til arbejdet som udelivspædagog i et dagtilbud med fokus på stærk feedbackkultur og faglig udvikling. Undervejs deler hun sin passion for at udvikle børns opmærksomhed og motorik. Og erkendelsen af, at hun som fagperson ikke kan lære alting på én gang.
Sprog og bevægelse

Sprog og bevægelse

2021-11-1122:43

Alle pædagoger ved, at sprog og bevægelse hænger sammen, men hvad ved vi egentlig om sammenhængen? I denne episode af Pædagogisk Extrakt podcast har vi inviteret lektor Anne Nguyen-Quy og lektor Bodil Borg Høj til en snak om, hvor sammenhængende viser sig, men også om, hvordan det nogle gange giver mening at adskille sprog og bevægelse.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store