DiscoverJuridisch Geneuzel
Juridisch Geneuzel
Claim Ownership

Juridisch Geneuzel

Author: Hidde Bruinsma & Niels van der Neut

Subscribed: 18Played: 321
Share

Description

Het is serieus, maar eigenlijk ook weer niet. Studievrienden Hidde Bruinsma (freelancer) en Niels van der Neut (promovendus UvA) laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Aan de hand van sappige uitspraken worden actuele (arbeidsrechtelijke) vraagstukken op humoristische wijze besproken.
25 Episodes
Reverse
In deze aflevering spreken wij bij De Brauw Blackstone Westbroek met Stefan Sagel (hoogleraar en cassatieadvocaat). Wij behandelen het cassatieproces, de Borgersbrief, opvallende zaken, ethische keuzes en de toekomst van het arbeidsrecht. Ook minder voor de hand liggende onderwerpen passeren de revue, waaronder vuurtorens, LinkedIn-posts en FC Sankt Pauli. Een afrondende tip in welke fase advocaten het beste een cassatieadvocaat kan laten meekijken, kan uiteraard niet ontbreken. Volgorde van deze aflevering  (00:30) - Intro (01:50) - Vuurtorentjes (02:35) - Raar verhaal over de Hoge Raad (04:10) - Het proces van cassatie (07:00) - Borgersbrief (09:50) - Hoe Stefan cassatieadvocaat is geworden (12:30) - Vreemde of bijzondere zaken die Stefan heeft meegemaakt (17:00) - Zaken waarin Stefan niet in het gelijk is gesteld (19:07) - Ja/nee ronde (21:36) - Hoge Raad doet een zaak zelf af (23:10) - Zaken die hij won maar die op papier niet zoveel deden (25:06) - Eens/oneens ronde (32:00) - Arbiter A bij de KNVB (34:50) - Wat Stefan zou willen wijzigen aan het arbeidsrecht (35:54) - Aandacht voor (36:40) - Tip van de aflevering Vindplaatsen  Eerste cassatiezaak van Stefan Sagel HR 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9444 (Van der Male/Den Hoedt) Zaak die Stefan Sagel meeste is bijgebleven HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616 (Davelaar/Allspan) Zaak afgedaan op art. 81 Wet RO HR 14 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:559 (Erasmus MC) Wijziging die Stefan Sagel graag zou zien - Art. 7:613 BW - Art. 7:611 BW - HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet) - HR 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1759
Pesten op de werkvloer kan in verschillende vormen gebeuren: van flauwe grappen en roddelen tot het intimideren en buitensluiten van werknemers. Wordt er in Nederland veel gepest op de werkvloer? Welke verplichting heeft de werkgever om pesten te voorkomen? Wat is in dit kader de rol van een vertrouwenspersoon? Heeft de gepeste werknemer recht op loon als hij niet werkt vanwege de pesterijen? Kan de werkgever een pestende werknemer of de gepeste werknemer ontslaan? En wat als de gepeste werknemer zelf ontslag neemt? Inbellers: Lode Godderis (hoogleraar KU Leuven) en Laura Willemse (voorzitter Stichting Pesten op de Werkvloer). Volgorde van deze aflevering  (1:47) - raar verhaal over pesten op de werkvloer (3:11) - Lode Godderis (hoogleraar KU Leuven & CEO IDEWE) over of er in Nederland en België verhoudingsgewijs veel wordt gepest op de werkvloer, kijkende naar de landen om ons heen   (6:31) - verplichtingen werkgever om pesten op de werkvloer te voorkomen  (8:43) - ziekmelden omdat je gepest wordt  (12:48) - Laura Willemse (voorzitter Stichting Pesten op de Werkvloer) over de belangrijkste lessen voor bedrijven om pesten op de werkvloer te voorkomen (16:01) - maatregelen nemen tegen de pestkop  (17:34) - ontslag nemen of ontslagen worden als gepeste werknemer   (20:43) - aandacht voor (22:13) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Verplichting werkgever beleid te voeren tegen pesten - Definitie psychosociale arbeidsbelasting (art. 1 lid 3 sub e Arbowet) - Arbobeleid (art. 3 lid 2 Arbowet) - RI&E (art. 5 Arbowet en art. 2.15 Arbobesluit) Loon bij pesten - Situatief arbeidsongeschikt (art. 7:628 BW en HR 27 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7669 (Mak/SGBO)) - Ziek door pesten (art. 7:629 BW) Ontslag bij pesten - Verwijtbaar handelen pestende werknemer (art. 7:669 lid 3 sub e BW) - Verstoorde arbeidsrelatie (art. 7:669 lid 3 sub g BW) - Transitievergoeding bij opzeggen door werknemer (art. 7:673 lid 1 sub b BW) - Billijke vergoeding bij einde arbeidsovereenkomst met pestende werknemer (art. 7:671b lid 9 sub c BW) 
Deze periode heeft veel raakvlakken met vakantie: niet alleen gaan werknemers veel op vakantie, maar op 1 juli vervallen ook de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2022. Maar is dat altijd zo? Kunnen vakantiedagen tussentijds worden afgekocht? En wat bij uitdiensttreding? Welke rol speelt het Europese recht? Wat als een werknemer op vakantie ziek wordt? Of als een zieke werknemer op vakantie wil? En hoe werkt dit systeem bij organisaties die met onbeperkt vakantiedagen werken? Inbellers: Tim Klein Robbenhaar (eigenaar en directeur van Nerds & Company) en Jan-Pieter Vos (docent en promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam). Volgorde van deze aflevering  (1:20) - raar verhaal over Niels z’n vakantiedagen (2:40) - hoe werkt het systeem in Nederland (5:05) - vervallen van de wettelijke vakantiedagen op 1 juli (6:30) - verjaren van bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar (07:10) - Tim Klein Robbenhaar (eigenaar en directeur van Nerds & Company) over onbeperkte vakantiedagen (11:10) - afrekenen over vakantiedagen (15:10) - Invloed van de EU op de Nederlandse vakantiewetgeving (16:36) - Jan-Pieter Vos (docent en promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam) over de invloed van de EU op de Nederlandse vakantiewetgeving (19:50) - vakantiedagen en de zieke werknemer (21:26) - vakantiedagen en de arbeidsongeschikte werknemer  (22:21) - aandacht voor (23:18) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Vervallen of verjaren vakantiedagen - Wettelijke vakantiedagen (art. 7:640a BW) - In de gelegenheid toe vakantie stellen (art. 7:638 lid 1 BW) - Bovenwettelijke vakantiedagen (art. 7:642 BW) Afkopen van vakantiedagen - Wettelijke vakantiedagen niet mogelijk (art. 7:640 lid 1 BW) - Bij uitdiensttreding verplicht (art. 7:641 lid 1 BW) Vakantie en ziekte - Op vakantie ziek worden (art. 7:638 lid 8 BW) - Ziek en op vakantie willen (art. 7:637 BW) Aanvragen vakantie - Schriftelijke aanvraag (art. 7:638 lid 2 BW) - Schriftelijke afwijzing om gewichtige redenen (art. 7:638 lid 2-3 BW)
In deze speciale aflevering, opgenomen in Brussel bij de Europese Commissie, schuift Joost Korte (Directeur-Generaal van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) de gehele aflevering aan om het te hebben over de Europese Commissie, euroscepsis, het Europese sociale beleid en werken voor Europa. Waarom heeft de Europese Commissie minder aanzien dan vroeger? Welke invloed spelen lobbygroepen van werknemers en werkgevers voor het Europese beleid? En waar bemoeit Brussel zich eigenlijk mee? Volgorde van deze aflevering  (2:00) - wat doet de Europese Commissie (4:14) - raar verhaal over Zwitserland (5:28) - ruim 30.000 medewerkers bij de Europese Commissie (8:00) - wat alledaags is aan werken bij de Europese Commissie (10:00) - waarom je tijdens je rechtenstudie weinig hoort over werken in Brussel (14:20) - waar bemoeit Europa zich eigenlijk mee (16:45) - eens/oneens (23:50) - met meer belangstelling naar Nederland kijken (26:20) - over de ZZP'er (30:00) - de invloed van lobbygroepen op het Europese beleid (36:15) - of/of (37:12) - waarom hij liever directeur-generaal is dan commissaris (38:40) - hoe de werkdagen van Joost Korte eruit zien (41:31) - over leidinggeven aan 1000 mensen (44:00) - recht op afwezigheid
Het kwalificeren van arbeidsrelaties houdt de (sociaalrechtelijke) juristen, fiscalisten, politiek en maatschappij al geruime tijd bezig. Dat heeft geresulteerd in verschillende kamerbrieven. Als kers op de taart mocht de Hoge Raad zich hier ook nog over uitlaten. In deze aflevering: welke plannen zijn in de kamerbrieven aangekondigd? Zijn die plannen wenselijk? Wat zijn de eerste bevindingen en lessen uit het Deliveroo-arrest? En hoe verhoudt dit arrest zich tot de kamerbrieven? Inbellers: Gerrard Boot (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden) en Hanneke Bennaars (advocaat-partner Allen & Overy). Volgorde van deze aflevering  (0:25) - wat wij de afgelopen maanden hebben gedaan (1:34) - raar verhaal over oud Volksbank-CFO (3:30) - positie van de zelfstandige in Nederland (5:40) - hoe Brussel kijkt naar deze problematiek (6:25) - kwalificeren van arbeidsrelaties (7:25) - voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) (9:40) - Gerrard Boot (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden) over die voortgangsbrief (11:30) - simpeler criterium van de kwalificatietoets (14:00) - Hoge Raad over Deliveroo (16:05) - Hanneke Bennaars (advocaat-partner Allen & Overy) over Deliveroo (21:00) - aandacht voor de uitbuiting van Oekraïense medewerkers in Nederland (21:40) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Arbeidsmarktbeleid – Kamerstuk van 5 juli 2022 over het arbeidsmarktbeleid  Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)  – Brief van 16 december 2022 Uitspraak Hoge Raad over Deliveroo  – ECLI:NL:HR:2023:443
De proeftijdperiode wordt wel ervaren als spannende tijd. Wat is de invloed van deze periode op het gedrag van de werknemer? Wanneer mogen partijen een proeftijd afspreken? Vanaf welk moment begint deze te lopen? Wat zijn de consequenties van een ongeldig proeftijdontslag? Kan de werkgever de kosten van een assessment en opleiding in rekening brengen bij de opzeggende werknemer? En ligt zo'n proeftijdbeding nog wel voor de hand, gelet op de huidige arbeidsmarktkrapte? Inbellers: Tosca Gort (arbeidspsycholoog en oprichter van GORTgroep) en Barend Barentsen (hoogleraar sociaal recht Universiteit Leiden). Volgorde van deze aflevering  (1:10) - werknemer die probeert onder proeftijdontslag uit te komen (4:10) - Tosca Gort (arbeidspsycholoog en oprichter van Gortgroep, een coachbureau met meer dan 100 coaches en op 1000 locaties in Nederland) over het effect van proeftijd op het gedrag van een werknemer (7:37) - de regels rondom proeftijd (8:41) - moet een proeftijd in de arbeidsovereenkomst staan (09:05) - hoe zit het met de proeftijd als een werknemer binnen het bedrijf een nieuwe functie krijgt (10:00) - een te lange proeftijd (11:00) - Barend Barentsen (hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep) over de lengte van de proeftijd (12:55) - de regels rondom het draaien van een proefdag (14:15) - hoe zit het met proeftijdontslag (16:25) - proeftijd in combinatie met discriminatie (17:21) - werknemer die binnen de proeftijd ergens anders gaat werken (18:16) - proeftijd in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt (19:25) - aandacht voor het afschaffen van de cv bij een sollicitatie (20:16) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – HR 27 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1859 (Den Haan/The Box Fashion) Geldig proeftijdbeding – Vereisten proeftijd (art. 7:652 BW) IJzeren proeftijd – Zie bijv. HR 18 oktober 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0372 – Conversie bij opzeggende werknemer (zie bijv. rb. Utrecht 6 februari 2002, JAR 2002/64) Proefdraaien – Kok draait proefdagje (rb. Midden-Nederland 16 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5160) – Legal counsel kijkt al naar stukken (rb. Rotterdam 22 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9039) Proeftijdontslag  – Verzoek redenen (art. 7:676 lid 2 BW) – Ongeldig proeftijdontslag: vernietiging of billijke vergoeding (art. 7:681 lid 1 sub a jo. 7:671 lid 1 sub b BW) – Vervaltermijn (art. 7:686a lid 4 BW)
In deze speciale aflevering, opgenomen op het congres van Sine Labore Nihil in Leiden, schuift hoogleraar en raadsheer-plaatsvervanger Ruben Houweling de gehele aflevering aan om het te hebben over de rechtspraak. Hoe komen raadsheren in hoger beroep tot een gezamenlijke beslissing? Is het raadzaam om als advocaat onderzoek te doen naar de rechter? Moet er een specialist arbeidsrecht in de Hoge Raad komen? Zit de Hoge Raad soms op de stoel van de wetgever? Zo ja, is dat problematisch? En hoe kan de rechtspraak de komende jaren verder innoveren? Volgorde van deze aflevering  (1:40) - Ruben Houweling over het Wetboek van Werk (3:05) - raar verhaal over een rechter (4:53) - waarom Ruben in het strafrecht is gepromoveerd, maar uiteindelijk in het arbeidsrecht is gaan werken (9:24) - over het overleg van raadsheren in hoger beroep (13:30) - verschillende uitspraken van rechters over hetzelfde onderwerp (19:45) - bonusronde 1: eens/oneens (23:40) - over of de rechter te vaak op de stoel van de wetgever gaat zitten (27:55) - open normen in de rechtspraak (30:55) - de bonusronde 2: ja/nee (32:00) - waarom de ZZP'er niet meer bescherming hoeft te krijgen (34:30) - twee vragen van studenten (39:50) - hoe de rechtspraak de komende jaren kan innoveren Vindplaatsen  Foto’s van dit congres  –  Sine Labore Nihil  Wetboek van Werk – Concept design ‘Wetboek van Werk 2025’ Raar verhaal – Onafhankelijkheid en ontslag leden rechterlijke macht (art. 117 Gw) – HR 15 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK6646 De Deliveroo-uitspraken in eerste aanleg – Rb. Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183 (Deliveroo I) – Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 (Deliveroo II) Lesje van de Hoge Raad over de verzekeringsplicht van de werkgever  – HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5223 (De Rooyse Wissel) – HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (TNT Post)  
We vallen van crisis in crisis: corona, de oorlog in Oekraïne en tussendoor kwam ook nog het alarmerende klimaatrapport van het VN-klimaatpanel. Kortom: het zijn onzekere tijden, ook voor werkgevers. Met dit in het achterhoofd wordt een ronde gemaakt langs de ins and outs van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de werkgever. Wat zijn de mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te wijzigen? Kan de werkgever het recht op de vervuilende leaseauto intrekken met het oog op het klimaatrapport? Wat te denken van minder loon in verband met de oorlog in Oekraïne? Hoe zien eigenlijk de te verwachten economische gevolgen eruit voor Nederland? En wat kunnen we leren van de rechtspraak uit de coronacrisis op dit gebied? Inbellers: Barbara Baarsma (directeur Rabo Carbon Bank van Rabobank en hoogleraar toegepaste economie UvA) en Sjef de Laat (voormalig kantonrechter rechtbank Midden-Nederland). Volgorde van deze aflevering (0:42) - verhaal over Russische onderzeeër (4:00) - Barbara Baarsma (directeur Rabo Carbon Bank van Rabobank en hoogleraar toegepaste economie UvA) over de gevolgen voor de Nederlandse economie van de oorlog in Oekraïne (6:52) - aan welke arbeidsvoorwaarden we moeten denken bij wijziging (7:55) - de regels over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de werkgever (09:24) - wanneer de werkgever een zwaarwichtig belang heeft (10:44) - concrete voorbeelden over eenzijdig wijzigen (14:30) - Sjef de Laat (voormalig kantonrechter rechtbank Midden-Nederland) (18:30) - lessen uit de rechtspraak over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden (19:40) - wat kan een werknemer doen als die het niet eens is met de wijziging van arbeidsvoorwaarden (20:35) - aandacht voor het rapport van de CPB 'Ongelijkheid en herverdeling' (21:50) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet) Wijzigen arbeidsvoorwaarden  – Eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW) – HR 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9570 – HR 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1864 (Fair Play Centers I) – HR 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:72 (Fair Play Centers II) – Wijzigen op grond van goed werkgever-/werknemerschap (art. 7:611 BW) – HR 26 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2688 (Van der Lely/Taxi Hofman) – HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet) – Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) – Redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW) – Rb. Amsterdam 23 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:899 (V&D) – Rb. Amsterdam 2 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1668 (Artis) Aandacht voor – CPB, ‘Ongelijkheid en herverdeling’, 25 maart 2022 Tip  – Gedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur (HR Kolom, HR SIPOR en HR Victoria)
De werkmails en -apps blijven ook buiten werktijd binnenstromen. Ontstressen lijkt steeds lastiger te worden. Welke rol heeft de werkgever in deze kwestie? Wat zijn de regels over psychosociale arbeidsbelasting? Wat wil het wetsvoorstel ‘gesprek over de bereikbaarheid buiten werktijd’ veranderen? Is dit voorstel een goed idee? En hoe is dit eigenlijk in andere landen geregeld? Inbellers: Lauren Verster (programmamaakster, presentatrice en ambassadeur Gezonde Leefstijl) en Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht RUG). Volgorde van deze aflevering (0:53) - bedrijfsleider die medewerker op z'n gezicht timmert (2:10) - hoe (on)bereikbaar wij zelf zijn (4:00) - wat zijn de regels over bereikbaarheid (5:30) - over Gijs van Dijk (6:03) - het wetsvoorstel over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijden (7:20) - Lauren Verster (programmamaakster, presentatrice en ambassadeur Gezonde Leefstijl) over afspraken rondom bereikbaarheid buiten werktijd (9:22) - het probleem dat iedereen altijd aanstaat (10:17) - het boek de burn-out bubbel (11:50) - wat er gaat veranderen als het wetsvoorstel wordt aangenomen (13:00) - recht op onbereikbaarheid in Frankrijk en andere landen (13:57) - Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht RUG) over het wetsvoorstel 'gesprek over de bereikbaarheid buiten werktijd' (16:55) - recht op onbereikbaarheid in cao's (17:40) - aandacht voor het minimale budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (18:24) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – Zaak bedrijfsleider slaat werknemer met burn-out een gebroken kaak (de uitspraak is niet gepubliceerd) Voorstel van wet over bereikbaarheid buiten werktijd  – Alle kamerstukken (kamerdossier 35 536) Wettelijke regels over psychosociale arbeidsbelasting en werk- en rusttijden  – Arbobeleid (art. 3 Arbowet) – RI&E (art. 5 Arbowet) – Maximale arbeidstijd (art. 5:7 ATW) – Minimale rusttijd (art. 5:3 ATW) Onderzoeken over werkstress en burn-outs  – Onderzoek TNO over aantal burn-outs – Onderzoek TNO over kosten burn-outs – Kritisch overzichtswerk over burn-outs (Schaufeli & Verolme, ‘De Burn-out bubbel’, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2022) – Onderzoek over ‘workplace pressure’ Voorbeelden cao’s waarin het recht op onbereikbaarheid is opgenomen – Art. 6:6 lid 5 Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 – Art. 4.3 Cao Kinderopvang 2021-2022  
In deze special schuift topambtenaar Hans Borstlap de gehele aflevering aan om het te hebben over het regeerakkoord, in het bijzonder de arbeidsmarkt. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe minister van SZW? Wat zijn de plannen om het gat tussen vast en flex te verkleinen? Gaat dit werken? Is de stapsgewijze verhoging van het minimumloon (te) karig of is dat te kort door de bocht? Hoe zit het met de kwalificatieproblematiek? Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wel de beste keuze? Waarom is de loondoorbetaling bij ziekte nog steeds twee jaar? Gaan we eindelijk leven lang ontwikkelen? Waar halen we de mensen vandaan om al het werk uit te voeren? En kunnen we werkloosheid niet gewoon afschaffen? Iets minder leuk: de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de microfoon van Hans Borstlap niet goed was aangesloten en wij daar niet tijdig achter zijn gekomen, waardoor Hans Borstlap ietwat schel(ler) klinkt. Belangrijke aanpassing Rond minuut 22:59 zegt Niels iets over 20% minder loon en je hypotheek. Om feitelijke onjuistheden te voorkomen, brengen we hier graag de volgende nuancering op aan: het is niet duidelijk hoe de 20% ‘deeltijdontslag’ wordt opgevangen qua loon. Zo staat in het SER-advies dat de werknemer over deze 20% recht heeft op 75% loon. Dit zou betekenen dat de werknemer tijdelijk niet 20% achteruitgaat in zijn loon, maar 5% (80% + (20% * 0,75) = 95% loon). Volgorde van deze aflevering (0:56) - raar verhaal (5:40) - start van de Commissie-Borstlap (11:04) - waarom er ook een SER MLT-advies tot stand kwam (12:30) - verkleinen van de verschillen tussen vast en flex (18:10) - over de budgettair neutrale deeltijd-WW (23:54) - de verhoging van het minimumloon met 7,5% (27:00) - wanneer is iemand zelfstandige of werknemer (34:20) - arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (38:20) - loondoorbetaling bij ziekte (42:00) - over scholing en krapte (47:50) - wat Hans Borstlap mist in het regeerakkoord (50:00) - over forumshoppen uit het rapport van de Commissie-Borstlap (51:30) - aandacht voor: kinderopvang (52:18) - laatste vraag aan Hans Borstlap over point of no return  Vindplaatsen Regeerakkoord - ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) - ‘In wat voor land willen wij werken?’ SER MLT-advies - ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’   WRR - ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’
Het was een bewogen jaar, ook op arbeidsrechtelijk gebied. Er ging nog weleens wat mis, zoals de verkeerde persoon cremeren. In deze aflevering blikken we aan de hand van eerdere fragmenten van inbellers terug op 2021 en kijken we vooruit naar 2022. Kunnen sancties aan werknemers worden gegeven voor het niet laten vaccineren? Hoe zit dit met het weigeren van een mondkapje of doen van een zelftest? Worden de kosten voor koffie en verwarming vergoed in 2022? Luidt 2021 de val voor platformen in? Wat kunnen we in 2022 op wetgevingsgebied verwachten? En, niet te vergeten: wat is de terugblik en voorspelling van Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht UvA)? Volgorde van deze aflevering  (0:56) - medewerker die de verkeerde persoon heeft gecremeerd (2:31) - terugblik op corona in 2021 (3:33) - Jaap van Slooten (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Stibbe) over het weigeren van vaccineren op straffe van ontslag (4:34) - sancties voor het niet laten vaccineren (5:46) - Danny Vesters (advocaat bij Boontje Advocaten) over dé vaccinatievraag aan werknemers door werkgevers (6:43) - hoe het nu zit met zaken over de QR-Codes en zelftesten (9:10) - thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag vanaf 1 januari 2022 (10:12) - Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam) over zijn arbeidsrechtelijke terugblik op 2021 (13:06) - terugblik op de Platformeconomie in 2021 (16:00) - Maarten Keune (hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen Universiteit van Amsterdam) over de vraag of platformwerk een mogelijkheid is om goed te verdienen en vrij te leven of dat het eerder een onzeker bestaan is (16:52) - over de concept-richtlijn van de Europese Commissie over platformwerk (18:24) - andere arbeidsrechtelijke gebeurtenissen uit 2021 die het noemen waard zijn (19:14) - vooruitkijken naar 2022 (20:17) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – Rb. Limburg 21 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3428 Corona  – Sanctie vanwege weigeren dragen mondkapje door taartenbezorger (Rb. Midden-Nederland 13 januari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:51) – Sanctie vanwege weigeren zelftest (Rb. Amsterdam 14 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7321) – Zorgplicht werkgever voor veilige en gezonde werkomgeving (art. 7:658 BW, art. 3 Arbowet en art. 3:2a Arbobesluit) – Kamerbrief d.d. 6 december 2021 over CTB op werkvloer Platformen  – Kwalificatie Deliveroo (Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392) – Cao en pensioen Deliveroo (Hof Amsterdam 21 december, ECLI:NL:GHAMS:3978 en 3979) – Kwalificatie Uber (Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029) – Voorgestelde richtlijn platformwerk  Inperking flexwerk  – Nieuwe Uitzend-cao – SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ – Regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ Toekomst: 2022  – Onbelaste thuiswerkvergoeding – Verbod op rookruimtes – Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden  
Geregeld spelen alcohol- en drugsgerelateerde zaken op de werkvloer: van dealende werknemers en snuivende collega's op personeelsuitjes tot ladderzat op werk verschijnen. Heeft de werknemer recht op loon als hij zich ziek meldt vanwege een kater of dinsdagdip? Kan een werknemer ontslagen worden bij het overmatig nuttigen van alcohol of drugs? Maakt het verschil of de werknemer verslaafd is? Zijn er regels over vrijmibo's en teamuitjes? Kan een privégedraging doorwerken in de werksfeer? Mag de werkgever een alcohol- of drugstest uitvoeren? En welke rol speelt een alcohol- en drugsbeleid? Inbellers: Gertjan Beens (bedrijfsarts bij BBGZ en voorzitter van NVAB) en Inge de Laat (managing partner van Rutgers & Posch). Volgorde van deze aflevering  (0:37) - werknemer die cocaïne verkoopt aan hotelgasten (2:22) - ziekmelden met een kater (3:14) - doorbetaling van loon bij een verslaving (4:30) - regels tijdens vrijmibo's (5:41) - Gertjan Beens (bedrijfsarts bij BBGZ en voorzitter van NVAB) over wat je als werkgever of collega kan doen als een werknemer verslaafd is aan drank of drugs (8:55) - ontslag bij drank of drugs (10:12) - gebruik van drank of drugs in de privésfeer (11:00) - drank en drugs tijdens teamuitjes (12:20) - Inge de Laat (managing partner van Rutgers & Posch) over de vraag of een werkgever een werknemer kan controleren op alcohol of drugs aan de hand van een alcohol- of drugstest (15:20) - wettelijke grondslag voor alcohol- en drugstesten op het werk (16:10) - recht op transitievergoeding of WW uitkering bij ontslag door drank of drugs (17:43) - aandacht voor het minimale budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (18:44) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – Dealende werknemer (Rb. Amsterdam 20 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2201) Loondoorbetaling bij ziekte – Recht op loondoorbetaling bij ziekte (art. 7:629 lid 1 BW) – Uitzonderingen op loondoorbetaling bij ziekte (art. 7:629 lid 3 BW) Ontslag bij ziekte  – Opzegverbod tijdens ziekte (art. 7:670 lid 1 BW) – Uitzondering bij opzegverbod tijdens ziekte (art. 7:670a lid 3 BW) Drugs bij personeelsuitje  – Zie voorbeeld van werksfeer: Rb. Oost-Brabant 26 juni 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4256 – Zie voorbeeld van privésfeer Rb. Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1473 Alcohol- of drugstest – Recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM) – HR Hyat I (HR 14 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5802) – HR Hyatt II (HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1834) – (art. 4 jo. 9 AVG) – Kamerbrief d.d. 16 januari 2020 onder referentie 2020-0000003114 Transitievergoeding of WW-uitkering bij ontslag  – Aparte toets transitievergoeding en ontslag (op staande voet) (HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484 (Dräger)) – Aparte toets WW-uitkering en ontslag (op staande voet) (art. 24 jo. 27 WW) Graag aandacht voor – Drugs onder arbeidsmigranten (artikel De Groene Amsterdammer) Tip  – Instemmingsplichtig besluit (art. 27 lid 1 sub d, k en l WOR)
Werknemers van een supermarktketen maken files in de supermarkt, hotelpersoneel zingt in de lobby ‘Boycott this hotel’ en medewerkers van Air France scheuren de hemden van het lijf van twee directeuren. Mag dit? Wat is staken eigenlijk? Wanneer is een staking rechtmatig? Wat kan een werkgever doen om een staking te breken? Wat is de relatie tussen staken en de tevredenheid van werknemers? Wanneer is volgens de vakbond het kantelpunt om te gaan staken bereikt? En moet je als werknemer bang zijn ontslagen te worden als je meedoet met een staking? Inbellers: Agnes Akkerman (hoogleraar Regulation of Labour UvA) en Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid en vicevoorzitter van FNV). Volgorde van deze aflevering  (0:50) - werknemers die een supermarkt op stelten zetten (2:12) - wat is staken? (3:50) - redenen voor staking (4:33) - Agnes Akkerman (hoogleraar Regulation of Labour Universiteit van Amsterdam) over de verhouding tussen het aantal stakingen in Nederland en de tevredenheid van werknemers (09:05) - waar de rechter naar kijkt bij het beoordelen van een staking (10:24) - wettelijke uitzonderingen bij staken (12:35) - Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid en vicevoorzitter van FNV) over hoe FNV bepaalt wanneer het kantelpunt is bereikt om over te gaan tot collectieve actie (15:12) - wat een werkgever kan doen tegen stakingen (16:35) - aandacht voor het boek Wikken & Wegen van De Brauw (17:10) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Video’s  – Flashmob Boycott this hotel – Directeuren Air France op de vlucht Statistieken  – Cijfers werkstakingen Toetsingskader collectieve actie  – Art. 6 lid 4 ESH – Art. G ESH – HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (NS) – HR 11 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1529 (Haven Rotterdam) – HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3077 (Enerco) – HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1687 (Amsta) Mogelijkheden werkgever staking te breken  – Defensieve uitsluiting: Rb. Middelburg 3 februari 2011, ECLI:NL:RBMID:2011:BP3014 – HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245 (VNV/EasyJet) – Onderkruipersverbod (art. 10 Waadi) Gevolgen stakende werknemer  – Wel of geen loon: HR 7 mei 1976, ECLI:NL:HR:1976:AB9771 (Wielemaker/De Schelde) – Wel of geen disciplinaire maatregelen: HR 22 april 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0285
Privacykwesties op de werkvloer zijn spannender dan ooit. Mag een werkgever een sollicitant screenen op social media of een werknemer volgen? Is er een verschil tussen Facebook, Instagram en LinkedIn? Wat kan een werknemer doen als zijn privacy mogelijk wordt geschonden? Hoe zit het met computersoftware om werknemers te monitoren, zoals inlog- en uitlogsystemen? Is het als werkgever toegestaan e-mails van werknemers te lezen? En wat te denken van het vragen naar en laten tonen van een vaccinatiebewijs? Inbellers: Vita Zwaan (senior counsel bij bureau Brandeis) en Danny Vesters (advocaat bij Boontje Advocaten). Volgorde van deze aflevering  (0:49) - werknemer die lekker staat te roken bij een tankstation (2:08) - waar je aan moet denken bij privacy op de werkvloer (5:30) - privacy van sollicitanten en werknemers (7:30) - Vita Zwaan (senior counsel bij bureau Brandeis) over wat je als werknemer kan doen als hij klachten heeft over de privacy op de werkvloer (10:00) - wat de Autoriteit Persoonsgegevens kan doen bij een klacht van een werknemer (11:55) - meelezen in de mail van een werknemer door de werkgever (13:30) - geheime camera's op de werkvloer (16:00) - werkgevers waar je op een James Bond achtige wijze naar binnen moet (17:15) - Danny Vesters (advocaat bij Boontje Advocaten) over dé vaccinatievraag aan werknemers door werkgevers (23:20) - aandacht voor het minimale budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (24:10) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – Hof Arnhem-Leeuwarden 12 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8170. Recht op privéleven – EHRM 16 december 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD1800 (Niemietz/Duitsland) – EHRM 25 juni 1997, ECLI:NL:XX:1997:AD5858 (Halford/Verenigd Koninkrijk) – EHRM 3 april 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0403JUD006261700 (Copland/Verenigd Koninkrijk) Verwerkingsgrondslagen – Algemene verwerkingsgrondslag (art. 5 en 6 AVG) – Uitzonderingen verwerking bijzondere persoonsgegevens (art. 9 lid 2 AVG jo. 22-31 UAVG) Inbreuk op privacy  – Schadevergoeding (art. 82 AVG) Cameratoezicht en waarheidsvinding  – HR 8 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500 – HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942 – EHRM 19 oktober 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:1017JUD000187413 (López Ribalda/Spanje) Biometrie  – Mogelijkheid tot verwerking biometrische gegevens (art. 29 UAVG)
De coronacrisis zorgde voor de definitieve doorbraak van thuiswerken, of is dit een tijdelijk fenomeen? Heeft de werknemer het recht om thuis te werken? Kan een werkgever thuiswerken verplichten? Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van een ergonomische thuiswerkplek en de werkdruk? Wie draagt de kosten? En is thuiswerken eigenlijk wel een goed idee? Inbellers: Marlies Vegter (universitair docent UvA) en Yannick Griep (universitair docent RU).  Volgorde van deze aflevering  (0:50) - werknemer die lekker aan het hoesten is op werk (3:38) - thuiswerken in de wet (5:35) - over het wetsvoorstel 'Werken waar je wil' (6:37) - Marlies Vegter (universitair docent Universiteit van Amsterdam) over het wetsvoorstel 'Werken waar je wil' (8:50) - werken vanuit Italië (11:30) - de condities van de thuiswerkplek (17:50) - Yannick Griep (universitair docent Radboud Universiteit) over omgaan met de uitdagingen van thuiswerken (23:15) - aandacht voor open hiring (24:30) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – Rb. Rotterdam 6 augustus 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7670  Recht op thuiswerken  – Art. 2 Wet flexibel werken  – Wetsvoorstel ‘Werken waar je wil’ – Kritische reactie M.S.A. Vegter, ‘Werken waar je wil(t)’, TAC 2021/1. Zorgplicht bij thuiswerken – Verlichte arbo-regime bij thuiswerken (art. 1.47 Arbeidsomstandighedenbesluit) – Beeldschermwerk (afdeling 5.1 Arboregeling) – Bureau en stoel (art. 1.47 lid 2 jo. 5.4 Arbeidsomstandighedenbesluit) – Risico-inventarisatie en -evaluatie (art. 5 Arbeidsomstandighedenwet) – Zaak over RSI-klachten (Hof Amsterdam 7 september 2006, ECLI:Nl:GHAMS:2006:AZ5431) – Belastingvrij aanschaffen van goederen (art. 31a Wet op de loonbelasting 1964)  – Werkdruk (art. 2.15 Arbeidsomstandighedenbesluit)  Graag aandacht voor  – Open hiring Tip van de aflevering – Instemming ondernemingsraad (art. 27 WOR) – Instemming personeelsvertegenwoordiging(art. 35c WOR)
Solliciteren is voor veel mensen een vermoeiende en spannende activiteit. Mag je je cv rooskleuriger maken dan deze is? Is liegen over je arbeidsverleden toegestaan? Mag een assessment onderdeel zijn van het sollicitatieproces? Is een startersfunctie onderscheid naar leeftijd? Kan een hoofddoek op de werkvloer worden verboden? Van Catch me if you can-taferelen tot discriminerende werkgevers. Inbellers: Robin Kötter (advocaat) en Irene Asscher-Vonk (emeritus-hoogleraar sociaal recht).  Volgorde van deze aflevering  (0:55) - werknemer die de boel bij elkaar liegt (3:00) - gevolgen van grensgevallen, zoals zeggen dat je ergens langer hebt gewerkt (5:23) - welke vragen mogen er niet worden gesteld tijdens een sollicitatie? (8:40) - Robin Kötter (advocaat bij Kötter Advocatuur) over de rechtspositie van de sollicitant (11:44) - precontractuele fase van de sollicitatieprocedure (12:10) - discriminatie bij sollicitatie (17:40) - Irene Asscher-Vonk (emeritus-hoogleraar sociaal recht) over discriminatie bij sollicitaties (23:20) - aandacht voor (24:10) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213 Mogelijke gevolgen liegen op cv of tijdens sollicitatiegesprek – Ontslag op staande voet (art. 7:677 jo 7:678 lid 2 sub a-b BW) – Ontbinding wegens verwijtbaar handelen (art. 7:669 lid 3 sub e BW) – Uitzondering loondoorbetalingsverplichting (art. 7:629 lid 3 sub a BW) – Zaak boekhouder: HR 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1559 Medische keuring – Art. 4 WMK Discriminatie – Artikel 7:646-649 BW – Algemene wet gelijke behandeling – Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen – Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte – Hoofddoek: HvJ EU 15 juli 2021, ECLI:EU:C-2021:594, C-804/18 en C-314/19 (IX/WABE eV en MH Müller Handels GmbH/MJ) – Hoofddoek: HvJ EU 14 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:203, C-157/15 (Achbita) Gelijke arbeid gelijk loon – HR 8 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1322 (Afga/Schoolderman) – HR 30 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2312 (Parallel Entry/KLM)
De uitzendrelatie is al geruime tijd onderwerp van discussie: waar komt uitzendwerk eigenlijk vandaan? Welke kant gaat het op? Hoe werkt het verlichte regime? Wat zijn de rechten van de uitzendkracht? Wat is de rol van de Uitzend-cao? En is er te veel flexibiliteit? Inbellers: Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt TU) en Johan Zwemmer (advocaat en universitair docent UvA). Volgorde van deze aflevering  (0:50) - raadsel over uitzenden (2:15) - uitzendrelatie (5:07) - Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) over het ontstaan en de toekomst van uitzendwerk (7:36) - redenen om uitzendwerk in te zetten (8:32) - het fasensysteem (12:40) - Johan Zwemmer (advocaat en universitair docent Universiteit van Amsterdam) over het uitzendbeding bij een zieke uitzendkracht (16:36) - salaris van uitzendkrachten (19:36) - aandacht voor (21:22) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – Aanbevelingen Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (Commissie-Roemer) De uitzendovereenkomst  – Art. 7:690 BW – HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2357 (Care4Care) Payrollovereenkomst  – Art. 7:692-692a BW Rapport driehoeksrelaties  – ‘Driehoeksrelaties. De relatie met de Waadi en Wfz’ Sociaal akkoord  – ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ Rapport Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) – Eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ Verlichte regime  – Art. 7:691 BW Uitspraak Johan Zwemmer  – Hof Den Haag 17 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:460 Uitzend-cao  – ABU-cao  – NBBU-cao  Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs – Gelijkebehandelingsnorm (art. 8 Waadi) – Verbod tegenprestatie uitzendkracht (art. 9 Waadi) – Belemmeringsverbod (art. 9a Waadi) – Onderkruipersverbod (art. 10 Waadi) Graag aandacht voor  – Tips om ongestoord op vakantie te gaan
Er is veel te doen over de zieke werknemer: hoe zit het precies met de loondoorbetaling? Kan de werkgever voorwaarden stellen aan deze betaling? Wat wordt van de werkgever en werknemer verwacht in het kader van re-integratie? En onder welke omstandigheden kan een werknemer ziek uit dienst gaan en wat zijn hiervan de (financiële) gevolgen? Inbellers: Marlies Vegter (universitair docent UvA) en Niels Jansen (universitair docent UvA). Volgorde van deze aflevering  (0:55) - werknemer die met slechte knieën een marathon gaat rennen (2:40) - drempel voor ziekmelding vervaagt (4:00) - rechten van werknemers bij ziekte (6:10) - uitsluitingsgronden bij loondoorbetaling (8:19) - Marlies Vegter (universitair docent Universiteit van Amsterdam) over waar de werkgever en de werknemer op moeten letten als zij een re-integratietraject starten (11:05) - langdurige re-integratietrajecten (14:57) - Niels Jansen (universitair docent Universiteit van Amsterdam) over de langdurig zieke werknemer die kort na zijn herstel weer ziek wordt (20:45) - ontslag bij ziekte (23:45) - aandacht voor (24:40) - tip van de aflevering Vindplaatsen  Raar verhaal – Rb. Noord-Nederland 20 september 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:5613 Loondoorbetalingsverplichting  – Art. 7:629 BW  – HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:976 (Pontmeyer) – HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6699 (Zutekouw/Van Oort) – HR 30 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 (Kummeling/Oskam) Re-integratie  – Deskundigenoordeel: art. 7:629a BW, art. 76a lid 1 ZW en art. 32 Wet SUWI – Second opinion: art. 14 lid 2 sub g Arbowet en art. 2.14d Arbobesluit – Verplichtingen van de werkgever: art. 7:658a BW – Verplichtingen van de werknemer: art. 7:660a BW – Loonopschorting: art. 7:629 lid 6 jo. lid 7 BW – Loonstop: art. 7:629 lid 3 jo. lid 7 BW – HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341 (CSU personeel) – Loonsanctie: art. 7:629 lid 11 BW en art. 25 lid 9 Wet WIA Ontslag  – Ontslaggrond: art. 7:669 lid 3 sub b BW – Opzegverbod: art. 7:670 lid 1 BW – HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734 (Xella) Graag aandacht voor  – Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap), ‘In wat voor land willen wij werken?’, p. 36 en 65
Is het concurrentiebeding dood en begraven of levendiger dan ooit? Waarom wisselen mensen eigenlijk van baan? Wanneer is een concurrentiebeding geldig? Hoe kom je er als werknemer van af? En hoe zit het bij uitzendkrachten en zzp’ers? Inbellers: Kilian Wawoe (consultant personeelszaken en docent HRM VU) en Hans Kamerbeek (advocaat bij Kamerbeek Advocaten). Volgorde van deze aflevering  (0:50) - werknemer die een flinke boete krijgt (2:25) - wat is een concurrentiebeding (3:20) - verschil tussen relatiebeding en concurrentiebeding (3:50) - Kilian Wawoe (consultant personeelszaken en docent HRM Vrije Universiteit) over de vraag waarom mensen van baan wisselen en of dit vaak gebeurt binnen dezelfde branche (6:40) - concurrentiebeding in een overeenkomst (10:15) - Hans Kamerbeek (advocaat bij Kamerbeek Advocaten) over de vraag wat een werknemer kan doen als hij onder een concurrentiebeding wil uitkomen (14:50) - concurrentiebeding bij promotie, ontslag, uitzendkrachten en zpp'ers (19:30) - aandacht voor (20:30) - tip van de aflevering (21:24) - luistervraag Vindplaatsen  Raar verhaal – Rb. Rotterdam 16 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3246 Relatiebeding  – HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:364 Geldigheid concurrentiebeding  – Art. 7:653 BW – HR 28 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0384 (Philips/Oostendrop) – HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:364 – Hof Arnhem-Leeuwarden 24 september 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7739 Zwaarder drukken  – HR 9 maart 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC0770 (Brabant/Van Uffelen) – HR 5 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2221 (AVM Accountants/Spaan) – Monteur tot verkoper binnendienst: Hof Arnhem 5 juni 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX0494 – Magazijnmedewerker tot accountmanager: Hof ’s-Hertogenbosch 9 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:358 Uitzendkrachten  – Art. 9a Waadi Luistervraag  – Voorstel: Kamerstukken II 2018/19, 35 074, 3, p. 134 – Schrappen: Kamerstukken II 2018/19, 35 074, 38, p. 1
De platformeconomie blijft groeien, maar dit geldt ook voor de (juridische) uitdagingen die dit fenomeen meebrengt: van kansen op het gebied van inclusie, innovatie en participatie, platformwerkers met weinig zekerheid en bescherming tot het gevaar van discriminerende algoritmes. Inbellers: Maarten Keune (hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen UvA) en Rachel Rietveld (CEO ArbeidsmarktResearch UvA B.V. en promovendus UvA/TU Delft). Volgorde van deze aflevering  (0:38) - onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar algoritmes bij de overheid (1:25) - uitleg over wat de platformeconomie nou eigenlijk is (3:00) - verschil tussen algoritmes en machine learning (3:57) - Maarten Keune (hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen Universiteit van Amsterdam) over de vraag of platformwerk een mogelijkheid is om goed te verdienen en vrij te leven of dat het eerder een onzeker bestaan is (8:20) - platformwerkers als werknemers of zelfstandigen (14:43) - Rachel Rietveld (manager/CEO bij ArbeidsmarktResearch BV en promovendus aan de UvA/TU Delft) over de juridische risico's van algoritmes bij platforms (17:30) - discriminatie door algoritmes (21:40) - aandacht voor (23:02) - tip van de aflevering Vindplaatsen Raar verhaal – Onderzoek Algemene Rekenkamer Deliveroo-zaken – Rb. Amsterdam 23 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183. – Rb. Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198. – Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392. Kwalificatie arbeidsovereenkomst  – Artikel 7:610 BW – HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746 (X/Gemeente Amsterdam). – Eindrapport Commissie-Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) – Reactie kabinet op advies Commissie-Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) Discriminatie  – Artikel 7:646-649 BW – Algemene wet gelijke behandeling – Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen – Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid – Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Graag nog even aandacht voor  – C.E. Criado Perez, ‘Onzichtbare vrouwen’, Amsterdam: Prometeus 2021 (derde druk), p. 210.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store