DiscoverMånedsskrift for almen praksis
Månedsskrift for almen praksis
Claim Ownership

Månedsskrift for almen praksis

Author: Månedsskrift for almen praksis

Subscribed: 113Played: 2,079
Share

Description

Månedsskriftet henvender sig til praktiserende læger, yngre læger og ansatte i almen praksis.
115 Episodes
Reverse
Overdiagnostik #2

Overdiagnostik #2

2023-09-2730:23

Velkommen til andet afsnit i vores miniserie om overdiagnostik. Vi taler blandt andet om helbredstjek, prædiagnoser og overdiagnostisk inden for det psykiatriske felt. I studiet:John Brodersen: Praktiserende læge og professorAlexandra Jønsson: Antropolog, phd og Lektor.Christian Vøhtz er redaktør og vært.ERRATUM: Det er hydrochlortiazid og ikke centyl der er blevet associeret med øget risiko for hudkræft. 
Overdiagnostik #1

Overdiagnostik #1

2023-09-2534:46

Hvad er overdiagnostisk og hvilken betydning har det for dig, dine patienter og for samfundet? Vi ser på hvordan fænomenet udspiller sig i den kliniske hverdag og kigger på hvad det er i vores samtid der driver udviklingen henimod flere diagnoser.  I studiet:John Brodersen: Praktiserende læge og professorAlexandra Jønsson: Antropolog, phd og Lektor.Sammen har de skrevet bogen: ”Snart er vi alle patienter”.Christian Vøhtz er redaktør og vært.
Vi har taget en håndfuld vanskelige mails med i studiet som vi skal høre nogle kollegaers umiddelbare bud på hvad de ville svare. Hvorfor er det, at den skriftlige kommunikation kan være så vanskelig? Det korte svar er at det er fordi at alle de forudsætninger vi ellers normalt stiller op omkring den professionelle samtale oftest ikke er tilstede. Praktiserende læge og konsulent i PLO-E Juliane Dinesen fører os igennem dette sidste afsnit af det kommunikerende lægehus. Det kommunikerende lægehus er et samarbejde imellem PLO-E og månedsskriftet. 
Lægehuset #3

Lægehuset #3

2023-09-0530:27

Hvad er de gode greb til at få talt om det vanskelige i lægehuset? Hvor galt kan kommunikationen gå i en klinik der modtager et hæve-sænkebord? Og hvordan praktiserer man anerkendende kommunikation?Vores gæst er igen Juliane Dinesen er praktiserende læge og konsulent i PLO-E.Det kommunikerende lægehus er et samarbejde imellem PLO-E og månedsskriftet. 
Lægen og Patienten #2

Lægen og Patienten #2

2023-09-0430:21

Hvilken betydning har det at lægen og patienten har forskellige perspektiver på en problemstilling? Hvordan reagerer du når du er under pres? Og hvordan kan det forme en konsultation at der er en pårørende til stede?I afsnit to af ”Det kommunikerende lægehus” stiller vi skarpt på læge-patientrelationen. Praktiserende læge og konsulent i PLO-E Juliane Dinesen tager os igennem ovenstående og kommer med inputs til hvordan man bedst får patienten og sig selv godt igennem mødet, når det kan blive lidt svært. Det kommunikerende lægehus er et samarbejde imellem PLO-E og månedsskriftet. 
Velkommen til det kommunikerende lægehus – en serie i 4 afsnit. Hvad er den professionelle samtale? Hvad betyder det at alt kommunikerer? Hvilken tidsstrategi benytter du, når du har travlt?Gennemgående gæst i ”Det kommunikerende lægehus” er praktiserende læge og konsulent i PLO-E Juliane Dinesen. Det kommunikerende lægehus er et samarbejde imellem PLO-E og månedsskriftet. 
Brok

Brok

2023-08-2230:58

Hvor der er mennesker vil der være brok. Vi fokuserer på brok i denne samtale, fordi vi tror på at et øget fokus på brok kan give øget brokforståelse og måske føre til en mere hensigtsmæssig måde at håndtere de ting på, vi ikke synes fungerer. Hvordan driver man ledelse på brok? Hvad er Kaizén metoden og hvad betyder "Jeg skal lige skrige!"?Vores to gæster Gunver Lillevang og Niels Ulrik Holm - begge praktiserende læger i Roskilde hjælper med at tale emnet helt ind i dagligdagen i almen praksis. Christian Vøhtz er redaktør og vært. 
Hvordan identificerer vi de patienter der har det største behov? Hvordan påvirker det de praktiserende lægers arbejdsglæde at have mange patienter med multimorbiditet? Mogens Vestergaard er praktiserende læge i Grenå, forsker ved Århus Universitet og personligt udpeget til sundhedsstrukturkommisionen. Hvad er hans tanker om ovenstående spørgsmål? Det får vi svar på her i det sidste afsnit af vores sommerlytning om multimorbiditet. Anne Holm – praktiserende læge og forsker - er fortsat ved mikrofonen og har medbragt relevante studier. Christian Vøhtz er redaktør og vært. 
Hvad gør man når man sidder med sin multisyge patient og 87 faglige vejledninger, der spænder ben for hinanden? Det er den kliniske virkelighed vi ofte sidder med.  Vi har besøgt Bolette Friedrichsen som er praktiserende læge i Hobro og formand for DSAM. Hun er desuden den eneste sololæge vi besøger på denne rundrejse. Vi skruer op for snakken om prioritering. Hvad skal vi gøre mere af og hvad skal vi gøre mindre af? Det har Bolette stærke holdninger til. Anne Holm er fortsat med på dette almenmedicinske roadtrip. Christian Vøhtz er redaktør og vært.
Alle er enige om at vi skal have en overenskomst som giver mest til de praktiserende læger der har de patienter med de største behov. Men det er ikke nogen helt let ting. Hvordan identificerer man f.eks. de patienter der har det største behov og hvad er det så man skal tilbyde dem? I fagpolitik er der mange holdninger men ingen lette løsninger. Én af dem der dedikerer en stor del af sit arbejdsliv på almenmedicinsk fagpolitik er Mireille Lacroix. Hun er praktiserende læge og næstformand i PLO. Hende besøgte vi i Stenstrup på Sydfyn – og vi skal høre lydklip fra vores samtale. Med os har vi stadig praktiserende læge og forsker Anne Holm.Christian Vøhtz er redaktør og vært. 
Nu øger vi kompleksiteten. Hvad sker der når man kombinerer multimorbiditet med sprog- og kulturbarrierer. Hvilke udfordringer står man da med?På Nadja Elgins dagsprogram er der 80% patienter med anden etnisk herkomst end dansk. Mange af dem har multimorbiditet. Hvad er de gode greb til at hjælpe lige denne patientgruppe? Vi hører lydklip fra vores rundrejse rundt i Danmark med fokus på multimorbiditet. Med os i studiet og på landevejen har vi stadig praktiserende læge og forsker Anne Holm. Christian Vøhtz er redaktør og vært
Tag med os på almenmedicinsk dannelsesrejse. Vi begynder i Nysted. Vi har kørt 1.083 kilometer i gennem Danmark og talt med 6 praktiserende læger om multimorbiditet.Hvorfor vælger man at køre 300 km hver dag for at arbejde på Lolland, hvor der er rigtig mange patienter med multimorbiditet, når man selv bor i hovedstaden og snildt kunne få et få job på det nærmeste gadehjørne?Det gør vores to gæster. Christina Svanholm nedsatte sig i 2017 og Anders Beich kom til sidste år efter at have været læge på Nørrebro i mange år. Hvordan er det så at være læge her? Hvorfor kom Christinas patient først da det ene bryst var blevet så stort som en Basketball? Og selvfølgelig skal vi høre Anders fortælling om forskellen imellem at være læge på Nørrebro og Nysted.Med på hele rejsen er praktiserende læge og forsker i multimorbiditet Anne Holm. Hun har masser af gode forskningsartikler med. Christian Vøhtz er redaktør og vært. 
50% af alle vores patienter over 60 år har multimorbiditet!  Men hvad er Multimorbiditet? Hvordan håndterer vi det bedst i almen praksis? Christian Vøhtz fra månedsskriftet har sammen med Anne Holm kørt 1.083 kilometer tværs igennem Danmark og talt med 6 praktiserende læger der har et særligt engagement i emnet. Anne Holm er også praktiserende læge, forsker ved Københavns universitet og ekspert i multimorbiditet.Dette afsnit er en introduktion til serien, hvor vi skal møde:1. Christina Svanholm og Anders Beich, praktiserende læger i Nysted2. Nadja Elgin, praktiserende læge i Rødovre3. Mireille Lacroix, praktiserende læge i Stenstrup og Næst fmd i PLO4. Bolette Friedrichsen, praktiserende læge i Hobro og fmd i DSAM5. Mogens Vestergaard, praktiserende læge i Grenå, forsker og medlem af sundhedsstrukturkommisionen.
Nu ser vi på hvad man kan gøre for at modvirke omsorgstræthed.  Vi taler bl.a. om restitution, flow, PLOs krisekorps og skriveøvelser. Vores gæster er: Heidi Bøgelund, etnolog og organisationskonsulent.Lene Agersnap, praktiserende læge og redaktørChristian Vøhtz er redaktør og vært. Kurset der omtales hvori kreativ skrivning indgår finder du her:https://www.tilmeld.dk/9014523 (13.-15. september 2023)
Det høje arbejdstempo og de høje følelsesmæssige krav der stilles til os i almen praksis udgør en stor risiko for at udvikle omsorgstræthed – og måske endda uden at vi lægger mærke til det. Men hvad er omsorgstræthed? Hvad er de typiske reaktionsmønstre? Tykhudet eller tyndhudet? Overinvolveret eller underinvolveret?Vores gæster er:Heidi Bøgelund, etnolog og organisationskonsulent.Lene Agersnap, praktiserende læge og redaktørChristian Vøhtz er redaktør og vært. 
Svend Brinkmann

Svend Brinkmann

2023-06-0228:23

Hvordan spiller fænomener som medikalisering, psykologisering og patologisering  ind i den praktiserende læges hverdag?Det har professor i psykologi Svend Brinkmann nogle bud på.Christian Vøhtz er redaktør og vært. 
Krig og kærlighed

Krig og kærlighed

2023-05-3047:40

"Krig og kærlighed" er temaet på Store praksisdag i Region H 2023. Men hvorfor?Det får du svar på hér og du bliver opdateret på 4 centrale emner:- Sorg ved børn og unge ved Psykolog Tina Rathje- Seniorsex ved Gitte Vittrup, sygeplejerske og specialist i sexologisk rådgivning - Arbejdsglæde ved Randi Juul-Olsen, sociolog og direktør i konsulenthuset Cubion - Den traumatiserede flytning ved Morten Ekstrøm Overlæge ved psyk. Ballerup I studiet har vi desuden de tre praktiserende læger Linda Vedel, Alexander von Wallfeld og Michele Saldo. Christian Vøhtz er redaktør og vært. 
Hvad vil du sætte din uddannelseslæge i gang med hvis hun ønsker at lave et datadrevet kvalitetsudviklingsprojekt på 1 time? Dette og andre spørgsmål som relaterer sig til den simple brug af data i almen praksis tager vi fat i. Praktiserende læge og konsulent i KiAP Henrik Rasmussen er igen gæst og Christian Vøhtz er vært. 
Data for dummies

Data for dummies

2023-05-1533:44

Data i almen praksis er hot! Men føler du dig lidt hægtet af?Praktiserende læge og konsulent i KiAP Henrik Rasmussen gennemgår stille og roligt 5 datakilder vi kan bruge: Forløbsplansdata, RKKP, Henvisningsdata, Ordiprax+ og Søgning i eget system. Christian Vøhtz er redaktør og vært. ERRATUM: I samtalen nævnes det at RKKP data kan tilgås via KiAPs hjemmeside. Det kan de ikke for øjeblikket. 
Dermatoskopi

Dermatoskopi

2023-04-2543:34

Selvom dermatoskopet er enkelt at betjene og billigt at anskaffe sig er der et stykke vej til at man kan bruge det på en klinisk meningsfuld måde. Det kræver nemlig systematik, viden og rutine at forholde sig til det man ser. Vi skal møde praktiserende læge Thorbjørn Haslund, som har stor erfaring og interesse i at dermatoskopere.Christian Vøhtz er redaktør og vært. 
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store