DiscoverFardaye Donyaye Shisheyi | پادکست فردای دنیای شیشه ای
Fardaye Donyaye Shisheyi | پادکست فردای دنیای شیشه ای

Fardaye Donyaye Shisheyi | پادکست فردای دنیای شیشه ای

Author: PersianBMS

Subscribed: 7Played: 105
Share

Description

این مجموعه برنامه رادیویی که توسط دو گوینده اجرا می‌گردد٬ قصد دارد در فضایی دوستانه با توجه به اینکه دنیا تحت تاثیر ویروس همه‌گیر کرونا قرار گرفته و تمامی انسان‌ها از این بابت زندگیشان دستخوش تغییراتی شده این اتفاق را فرصتی برای تغییر تلقی نماید و از ابعاد مختلف همچون اقتصادی، علم و تکنولوژی، محیط زیست، معنوی، پزشکی، مدیا، هنر و غیره بررسی نماید که چه تغییراتی در زندگی می توان ایجاد نمود و از این فرصت تاریخی برای اصلاح استفاده نمود. در هر قسمت یکی از ابعاد به شکل مصاحبه تهیه و تنظیم گردیده است.
12 Episodes
Reverse
این قسمت قصد دارد جمع بندی از کل مجموعه نماید و نشان دهد با اتحاد و مشارکت و همراهی می توان بر هر مشکلی فائق آمد.
بعد علم و تکنولوژی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت های فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟
بعد محیط زیست یکی از ابعاد مهم و اساسی در حفظ جامعه است در این قسمت با شنیدن صحبت های یک فردی که در این زمینه با تجربه هستند متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟
بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم و اساسی در شکل گیری جامعه است در این قسمت با شنیدن صحبت های یک فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می شویم که آیا می توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟
بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است در این قسمت با شنیدن صحبت های فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟
بعد معنوی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی انسانی است در این قسمت با شنیدن صحبت های فردی که در این زمینه با تجربه هستند متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟
بعد دارویی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است در این قسمت با شنیدن صحبت های فردی که در بیمارستان مشغول خدمت هست متوجه می شویم که آیا می توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟
بعد رسانه و مدیا یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی انسان است در این قسمت با شنیدن صحبت های یک فرد با تجربه در رسانه و مدیا متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟
بعد روان شناسی یکی از ابعاد مهم و اساسی در شناخت انسان است در این قسمت با شنیدن صحبت های یک روان شناس با تجربه متوجه می شویم که آیا می توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟
بعد هنر و خلاقیت یکی از ابعاد مهم و اساسی در رشد و خلاقیت انسانیست در این قسمت با شنیدن صحبت های یک هنرمند جوان متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟
بعد پزشکی یکی از ابعاد مهم و اساسی در پیشبرد جامعه است در این قسمت با شنیدن صحبت های یک پزشک عمومی متوجه می شویم که آیا می توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟
این قسمت قصد دارد توضیحاتی کوتاه در مورد ماهیت برنامه ارایه دهد و این ویروس را به عنوان فرصتی برای تغییر نشان دهد .
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store